PROJEKT OŁTARZA, AMBONY, CHRZCIELNICY W NOWYM KOŚCIELE