BIBLIOTEKA

PARAFIALNA

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku
7:30 – 9:00

W razie potrzeby można skorzystać z biblioteki w innych godzinach po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny.

Kontakt

W celach bibliotecznych można kontaktować się z wolontariuszami pod wskazanym numerem telefonu:
505 155 431

O bibliotece

Biblioteka przy parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Sarnakach działa już przeszło 100 lat. Pierwsza biblioteka parafialna powstał już w 1905 roku z  inicjatywy ks. Jana Krzewskiego. Kapłan ten rozumiejąc znaczenie książki i czytelnictwa dokonywał systematycznych zakupów pozycji książkowych, stosownie do potrzeb parafii. Gromadzone pozycje książkowe odnosiły się do kwestii wiary katolickiej, jak również do kwestii: zdrowia, nowoczesnej gospodarki oraz książki poszerzające wiedzę o języku polskim, historii narodu polskiego i świadomości narodowej Polaków.

Czas I wojny zatrzymał rozwój biblioteki parafialnej. Dopiero po odzyskaniu przez Polskę wolności w latach 20 XX wieku. Biblioteka parafialna działał i rozwijała się dzięki ludziom dobrej woli, którzy przekazywali na rzecz biblioteki kolejne pozycje książkowe. Trzeba podkreślić również rolę kolejnych kapłanów, którzy nie szczędzili trudów i funduszy, aby biblioteka parafialna się rozwijała.

II wojna i działania wojenne, które miały miejsce w Sarnakach podczas przechodzenia frontu spowodowały utratę zasadniczej części zbiorów. Niesprzyjające warunki polityczne po zakończeniu II wojny światowej spowodował, że dzieło jakim jest biblioteka parafialna poszło w zapomnienie.

Dopiero zmiany polityczne jakie zaszły w naszym kraju na przełomie lat 80 i 90 XX wieku spowodowały, że dzieło biblioteki parafialnej na nowo rozkwitło. Znaczny w tym udział mieli księża posługujący w naszej Sarnackiej parafii przy współudziale młodzieży zrzeszonej w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. Jak czytamy w kronice KSM-u z 1994 roku. „W sarnackiej parafii KSM znany jest z biblioteki  parafialnej, którą się zajmuje. Nowe książki, najczęściej o tematyce religijnej wcześniej zakupione lub ofiarowane przez parafian lub wydawnictwa, katalogujemy, obkładamy i w każdą niedzielę wypożyczamy. Mamy teraz ponad 1500 pozycji i około 70 czytelników”. Trzeba podkreślić zaangażowanie młodzieży, która w tamtym czasie poświęcała dużo czasu i energii w funkcjonowanie biblioteki.  Nie mając funduszy na zakup nowych książek młodzież zwracała się z pismami do wydawnictw z prośbą o książki. Trud młodzieży opłacił się. W tym czasie zbiór biblioteki powiększa się o kolejne 350 książek.

Obecnie księgozbiór biblioteki liczy ponad 4300 woluminów. Zasadniczą tematyką są kwestie religijne, ale również posiadamy książki o tematyce: geograficznej, historycznej, literaturze pięknej, małżeńskiej i rodzinnej. Posiadamy książki dla dzieci i młodzieży jak również gazety katolickie (ciekawostką jest, że posiadamy pierwszy numer Rycerza Niepokalanej z 1922 r.).

Wspominając współczesną historię rozwoju naszej biblioteki, chylimy czoła przed śp. Ks. proboszczem Andrzejem Oleszczukiem, który w 2006 r. z wielkim zapałem i troską nadzorował odnowienie działalności biblioteki. Zadbał o wydzielenie i zabezpieczenie cennych ponad stuletnich ksiąg. Z tamtego okresu podziękowania należą się paniom z biblioteki szkolnej i gminnej za pomoc w segregowaniu i katalogowaniu książek. Pragniemy podziękować również panu Sławomirowi Trąbce (byłemu Nadleśniczemu) za przekazanie szafy i biurka do wyposażenia biblioteki.

Obecnie sukcesywnie katalogujemy nowe książki, które trafiają do naszej biblioteki dzięki hojnym darczyńcom. Wszystkim ofiarodawco serdecznie dziękujemy.

Obecnie obsługą biblioteki zajmują się wolontariusze upoważnieni przez obecnego ks. proboszcza Andrzeja Jakubowicza. W tym miejscu serdecznie dziękujemy za każdy gest dobrej woli i wspomaganie naszego dzieła. Przykładem troski naszego proboszcza jest montaż wieszaków przy naszej bibliotece czy powiększenie stanu szafek, niezbędnych do przechowywania książek wykonanych, przez pana Szczepana Kasperuka.