Zaproszenie na Seminarium Odnowy Wiary

Początek 30 września w kościele parafialnym w Sarnakach o godzinie 17:00.

 

Być może rodzi się w twoim sercu pytanie co to w ogóle jest to Seminarium Odnowy Wiary? Jeśli poświęcisz chwilę czasu na lekturę tego teksu, na pewno się dowiesz.

 

„Seminarium Odnowy Wiary” to forma rekolekcji, poprzez która Bóg wzbudził i nadal wzbudza wielu ludzi do żywej wiary, do otwartości na działanie Ducha Świętego. Prosta, a jednocześnie dynamiczna forma przekazu, poprowadzi Cię bezpośrednio do osobistego doświadczenia głoszonych treści.

 

Jeszcze nigdy w historii człowieka, życie ludzi nie zmieniało się w takim tempie jak obecnie. Wiele prawd, wartości i zasad, do tej pory oczywistych i jednoznacznych, jest obecnie podważanych w skali globalnej, powodując dezorientacje oraz deformacje relacji, które przeżywamy – relacji z innymi ludźmi, a także relacji z Bogiem. To wszystko nie pozostaje bez wpływu na nasze życie wiary. „Ja jestem drogą i prawdą i życiem”, powiedział Jezus, nie odnosząc tych słów tylko do czasów, które minęły.

 

Dzisiejszy świat skutecznie stara się zagłuszyć w naszych sercach głos Boga, który chce nas prowadzić właściwymi drogami. Każdy, kto choć delikatnie usłyszy Jego cichy szept, zaczyna poszukiwać prawdziwej wiary. Nawet ci, których wiara wydaje się być mocna, równie. potrzebują czegoś, co ją umocni.

 

Seminarium Odnowy życia w Duchu Świętym, które rozpoczynasz, pomoże Ci w dojrzałym, zdecydowanym i osobistym zwróceniu się ku Jezusowi Chrystusowi, oraz przyjęciu osoby Ducha Świętego, Jego obecności i mocy. Jesteś na nie bardzo osobiście zaproszony przez Pana Jezusa. On chce napełnić Cię swoją łaską. Odnowić Twoje życie. Zna dobrze Twoją sytuacje życiową, pragnienia, plany, radości, a także Twoją słabość, grzech, zniewolenie. On wie, jak zaspokoić najgłębsze pragnienia Twojego serca. Chce przyjść z łaską przebaczenia, uzdrowienia, uwolnienia. Pragnie zrodzić Cię na nowo w mocy Swojego Ducha. Duch Święty chce przemienić Twoje serce i doprowadzić Cię do pełni życia, do pełnego otworzenia się na Swoje dary, abyś stał się prawdziwym świadkiem Jezusa.

 

Seminarium ma na celu:

Doprowadzić każdego z nas do:

 • Dla jednych będzie to pierwsze doświadczenie miłującej obecności Boga, który mimo, iż pozostaje niewidzialny dla oczu objawia się w inny, wybrany przez Siebie sposób.
 • Dla wszystkich, którzy trwają w bliskości i miłości Boga to okazja do świętowania, radowania się i odkrywania jak nieskończenie dobry i zachwycający jest nasz Bóg! Święty i niepojęty w swojej hojności ma z pewnością także dla tych niespodzianki.
 • Dla innych będzie to okazja do nawiązania relacji z Bogiem, którego już kiedyśspotkali, ale nie podjęli zaproszenia do bliskości z Nim, choć zachowali wspomnienie wzruszającego, ale odległego wydarzenia.
 • Dla niektórych jest to szansa do odnowienia relacji z Bogiem, którą zaniedbali tak, że stała się tylko nudnym przyzwyczajeniem do pewnych form kultu pozbawionych: radości, miłości, nadziei, poczucia sensu, rozmachu i bogactwa – pełni nowego, wiecznego życia.
 • Dla tych, którzy przez grzech utracili więź z Bogiem to nowa szansa by rzucić się w Jego wielkie, otwarte ramiona i przylgnąć do miłującego nas serca by znowu doświadczyć uzdrawiającej i wyzwalającej mocy Jego miłosierdzia.

Pobudzić nas do głoszenia Dobrej Nowiny, aby pomóc innym podjąć wysiłek ku odnowie własnej wiary:

 • „świadectwo słowa”, czyli mówienie innym o swoim osobistym spotkaniu z Bogiem żywym, który dziś słyszy moje słowa i myśli, który daje mi moc bym w trudach życia nie poszedł na kompromis ze złem, który pomaga mi podejmować dobre decyzje i żyć pełnią wolności ciesząc się Jego przyjaźnią…
 • „świadectwo życia”, – czyli obdarowywanie innych tą miłością, którą Bóg napełnia mnie dziś – uprzejmość, uczynność, szczerość, pomoc, solidne wykonywanie swoich obowiązków, służenie swoimi talentami, umiejętnościami i dobrami. Jest w tym pełna asertywność, ponieważ obowiązuje posłuszeństwo prowadzeniu Ducha Świętego, co chroni przed manipulacją ze strony ludzi.
 • „wskazywanie źródeł” – czyli odsyłanie ludzi poszukujących (w tej konkretnej chwili i sytuacji) do „miejsc” gdzie mogą spotkać Boga np.: adoracja Najświętszego sakramentu (gdzie i kiedy), spotkania modlitewne (gdzie i kiedy), Eucharystia (gdzie i kiedy), Słowo Boże (często konkretne albo jakaś księga), dobra lektura, itp.

 

Osobiste spotkanie z Bogiem (tak, jak spotkanie z każdą inną osobą) wymaga:

 • Czasu
 • Chęci i decyzji
 • Zaangażowania
 • Codziennej modlitwie osobistej, podczas której rozważa się zaproponowane fragmenty Pisma Świętego a własne refleksje zapisuje się w miejscu przeznaczonym na notatki. Na każdy tydzień przewidzianych jest sześć rozważań. Rozważanie siódmego dnia możesz wykorzystać na podsumowanie tygodnia lub nadrobienie tego, czego być może nie udało się zrobić w którymś z poprzednich dni. Miejsce na notatki z 7-go dnia modlitwy zostało zostawione na końcu każdego rozdziału.
 • Cotygodniowym spotkaniu, które obejmuje:
 • Rozważaj podane na dany dzień teksty zawierające fragmenty z Pisma Św. Czytając Słowo na dany dzień możesz podkreślać to co Cię porusza i wpisać znaki na marginesie.
 • Każdy tydzień ma swój temat po to, by uczynić w tym dniu konkretny krok na drodze swojego życia duchowego. Taki krok dokonuje się w 3 etapach:
 • Czytając Słowo na dany dzień wsłuchaj się w to, co w tej chwili mówi do ciebie Bóg. Zatrzymaj się wewnętrzne nad tym, co dotyczy Ciebie i zanotuj w swoim dzienniku duchowym „odkrycie, myśl, pytanie”.

 

Bóg pragnie do nas przyjść by obdarzyć nas dobrem i mówić do naszych serc, a my często nie dajemy Bogu na to szansy, bo jesteśmy wciąż zajęci, zabiegani i zanurzeni w zgiełku i zamęcie świata.

 • Poświęć jeden wieczór w tygodniu na spotkanie z Nim we wspólnocie.
 • Wybierz sobie jakieś ciche miejsce, w którym nikt nie będzie ci przeszkadzał i w którym możesz być sam na sam z Bogiem.
 • Wybierz sobie czas (ok. 15 minut codziennie), w którym jesteś wewnętrznie wolny (dla wielu z nas jest to poranek przed rozpoczęciem dnia i obowiązków) na osobistą modlitwę i rozważanie Słowa Bożego.

 

Postanowienie by mieć czas dla Boga zawiera decyzję unikania wszystkiego, co zabiera mi czas, niepotrzebnie absorbuje i odwraca moją uwagę od Boga ku rzeczom nieistotnym.

 • Na początku seminarium podejmij decyzję uczestniczenia we wszystkich spotkaniach;
 • Staraj się w tym czasie trzymać z dala od spraw nieistotnych (wyciszyć hałas: oglądanie TV, słuchanie radia, muzyki, ograniczyć czas na hobby itp.) by w końcu mieć czas dla Boga.
 • Wielką pomocą w czasie seminarium jest „dziennik duchowy”, czyli po prostu Twoje notatki.
 • Notuj natychmiast wszystko, co wydaje ci się ważne lub odnosi sie do Ciebie, także pytania i wątpliwości. Później będziesz mógł dzięki temu zobaczyć, jaką drogą Bóg Cię prowadził.

Proponowane Seminarium Odnowy życia w Duchu Świętym trwa przez dziesięć tygodni i opiera się na:

 • konferencje, opartą na programie podstawowych praw życia duchowego i głęboko zakorzenionej w tekstach Pisma Świętego;
 • modlitwę wspólnotową;
 • pracę w małej grupie dzielącej się doświadczeniem modlitwy osobistej z poprzedniego tygodnia

Jesteś zaproszony do przyjaźni z Bogiem. On szuka swoich przyjaciół i chce, byś poznał radość prawdziwej wolności. Nic jednak nie dzieje się automatycznie. ” Bóg może uczynić w Twoim kierunku tysiąc kroków, ale ten jeden w Jego kierunku – ten musisz zrobić samemu”

 (kard. Karl Rachner).

 

Źródło: http://www.parafia.poniatowa.pl/index.php/parafia/msze-sw-i-nabozenstwa/26-formacja/seminarium-odnowy-wiary/71-sow-2014

 

Zło dobrem zwyciężaj

 

 

„Księże proboszczu widzimy co się dzieje w naszej kochanej Ojczyźnie, co się dzieje w Kościele, jaka jest nagonka na kapłanów. Dlatego musimy coś z tym zrobić. Niech ksiądz ogłosi adoracje w tych intencjach. Każda rodzina korzysta z posługi kapłanów, dlatego musimy się w waszej intencji modlić”.

W myśl zasady błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, „zło dobrem zwyciężaj”, w odpowiedzi na prośbę wiernych z naszej wspólnoty parafialnej i niejako kontynuując dzieła Wielkiej pokuty, Różańca do granic i Męskiego oblężenia Jasnej Góry w naszej parafii w pierwszym tygodniu października modliliśmy się w intencji Kapłanów, Kościoła i Ojczyzny. Naszą modlitwę rozpoczynaliśmy Eucharystią o godzinie 17, następnie odmawialiśmy różaniec, po skończeniu którego trwaliśmy na Adoracji Najświętszego Sakramentu, która kończyła się Apelem Jasnogórskim o godzinie 21.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w to piękne dzieło modlitewne. Dziękujemy za poświęcony czas, trwanie we wspólnocie na modlitwie, każdą Zdrowaśkę w intencji Kapłanów, Kościoła i Ojczyzny. Godny zauważenia jest fakt, że była to dość liczna grupa (nawet do 50 osób), a niektóre osoby czuwały na modlitwie przez cały okres trwania tej duchowej inicjatywy.

Ufam, że ta piękna inicjatywa naszych parafian, będzie procentowała w życiu: nas kapłanów, w całej naszej wspólnoty parafialnej, Kościoła w Polsce i naszej Ojczyźnie.

Iskra Miłosierdzia

 ,,Koronka do Bożego miłosierdzia na ulicach miast świata”. Od wielu lat odbywa się w dniu 28 września, o godz. 15. 00, w rocznic beatyfikacji bł. Michała Sopoćko, spowiednika św. Faustyny. W tym dniu setki, może tysiące osób na skrzyżowaniach ulic błagaj o miłosierdzie dla świata całego. Od dwóch lat jednoczy się z nami i błogosławi nam papież Franciszek, którego także tym razem pokornie prosimy o błogosławieństwo i zjednoczenie z nami w tej wspólnej modlitwie.

Tradycyjnie w piątek 28 września o godzinie 15 naszej wspólnocie parafialnej modliliśmy się  na skrzyżowaniach następujących ulic: Kolejowa i 3 Maja, Kościelna i Piłsudskiego, Szkolna i 3 Maja. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia za wspólną modlitwę i czytelne świadectwo wiary.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 24.09. – 30.09.2019 r.

DZIEŃ GODZ.

INTENCJA

 

Pon.

24/09

7.00 + Krzysztofa Czyżyka – greg.24

+ Wojciecha, Stefanii, Tadeusza, Romana, dziadków obu stron, z rodz. Daśko

+ Jadwigi Maćkowskiej zm. z KRK

18.00 + Danuty Kondrackiej (r)

+ Genowefy (r), Jana, Stanisławy, Władysława, zm. z rodziny

W int. SEMINARIUM ODNOWY WIARY

 

Wt.

25/09

7.00 + Krzysztofa Czyżyka – greg.25

+ Bożeny Marczuk

+ Józefa, Klementyny, Kazimierza i ich rodziców

18.00 Dz-bł w 20 r. ślubu Anety i Piotra

+ Henryka Wasiluka

W int. SEMINARIUM ODNOWY WIARY

 

Śr.

26/09

7.00 Dz-bł za powrót do zdrowia dzieci i w int. tych którzy w ich int. się modlili

+ Krzysztofa Czyżyka – greg.26

+ Tekli Stanisławy Wasiluk (7dz)

7.20 + ks. Prał. Władysława Śledziewskiego
18.00 + Tadeusza (18r), Stanisławy, rodziców obu stron

W int. SEMINARIUM ODNOWY WIARY

 

Czw.

27/09

7.00 + Krzysztofa Czyżyka – greg.27

+ Pawła Cieśluka

18.00 + Marianny, Stanisława

+ Kazimierza Chromca (18r), Bronisławy, Henryka, Adeli

W int. SEMINARIUM ODNOWY WIARY

 

Pt.

28/09

7.00 + Aleksandra, Janiny, Tadeusza Domańskich

+ Zofii Bogdaniuk

18.00 + Tadeusza Stefaniuka (30dz)

+ Krzysztofa Czyżyka – greg.28

W int. SEMINARIUM ODNOWY WIARY

 

Sob.

29/09

7.00 + Hieronima i jego rodziców, Stanisława Kadłubowskiego

+ Mariana Terlikowskiego (1r)

+ Heleny Wasiluk (10r)

18.00 + Krzysztofa Czyżyka – greg.29

+ Artura (2r), Jana, zm. z rodz. Wawryniuków i Figatów

W int. SEMINARIUM ODNOWY WIARY

 

Niedz.

30/09

 

26 Niedziela Zwykła

8.30 + Krzysztofa Czyżyka – greg.30

+ Feliksy, Władysława Lewczuk

10.00 ZA PARAFIAN

+ Leokadii, Czesława, Andrzeja, Haliny, Krzysztofa

11.30 + Franciszka, Bronisławy

Dz-bł w 7 r ur. Jakuba i 8 r. ur. Mai

17.00 Dz-bł w int. Córek i ich rodzin

W int. SEMINARIUM ODNOWY WIARY

Diecezjalne dziękczynienie w Sadownem

Blisko dwa tysiące osób przybyło w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 8 września 2018 r. do Sadownego, aby we wspólnocie diecezjalnej dziękować za otrzymane plony ziemi i trud rolniczej pracy. Centralną część stanowiła uroczysta Msza św. sprawowana pod przewodnictwem ks. bpa Tadeusza Pikusa.

Naszą parafię na diecezjalnych dożynkach reprezentowała miejscowość Cybów. Dziękujemy za obecność, modlitwę i reprezentowanie naszej wspólnoty parafialnej na forum diecezjalnym.

Więcej informacji można znaleźć tutaj:

http://drohiczynska.pl/aktualnosci/diecezjalne-dziekczynienie-za-plony-2018/

 

Naukę czas zacząć :)

  W dniu dzisiejszym (3 września) po wakacyjnej przerwie do szkół powróciły dzieci. Uczniowie naszej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Akcji V2 rozpoczęli rok szkolny od uroczystej Eucharystii, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. proboszcz Andrzej Jakubowicz. W tym czasie księża wikariusze jednali dzieci, młodzież, rodziców i nauczycieli w konfesjonałach. Obstawę liturgiczną przygotowała i śpiew animowała schola parafialna. Po skończonej Mszy świętej dzieci pod czujną opieką nauczycieli i rodziców udały się do szkoły.

22 Niedziela zwykła

1. Podziękowania za ofiary na budowę kościoła.
2. Podziękowanie za prace przy budowie kościoła.
3. Podziękowanie za ofiary na kwiaty.
4. Wczoraj była 79 rocznica wybuchu II wojny światowej, w naszych modlitwach pamiętajmy o modlitwie w intencji poległych w obronie Ojczyzny.
5. Dzisiaj przezywamy Dożynki parafialne jako dziękczynienie za owoce pracy rąk ludzkich. Ogarnijmy nasza modlitwą rolników i sadowników.
6. Jutro początek roku szkolnego i katechetycznego. Msza święta w tej intencji o 8;00.
7. W poniedziałek, I poniedziałek miesiąca, różaniec w intencji Dusz czyśćcowych o 17;30 i Eucharystia w tej intencji. W naszych modlitwach pamiętajmy o duszach w czyśćcu cierpiących.
8. W środę, I środę miesiąca, różaniec z intencjami przez wstawiennictwo MB Sarnackiej o 17;30. Zapraszamy do udziału i do pisami intencji.
9. W czwartek, I czwartek miesiąca, o 15 wystawienie i Koronka do BM i adoracja połączona z modlitwą o nowe powołania. Przypominamy o adoracji i spotkaniu dla kandydatów do sakramentu bierzmowania.
10. W czwartek z Drohiczyna rusza 3 Piesza pielgrzymka Drohiczyn-Loretto. Zdanie bagaży przed Katedrą od 7;30. Msza święta o 8;30. Zapraszamy i zachęcamy do pielgrzymowania.
11. W piątek, I piątek miesiąca, spowiedź przed Mszami o 7 i 18. Przypominamy o spowiedzi i udziale w nabożeństwach pierwszo-piątkowych uczniom klas 4 i 6.
12. W piątek rozpoczęcie pielgrzymki mężczyzn wyjazdem o godzinie 4 spod kościoła parafialnego. Jest jeszcze 4 miejsca wolne. Zapraszamy do pielgrzymowania mężczyzn, a kobiety o modlitwę.
13. W piątek w Sarnakach bezpłatne badanie słuchu w specjalnym słuchobusie przy Gminie.
14. W sobotę dożynki diecezjalne w Sadownym. Nasza parafię z wieńcem i ziarnem siewnym reprezentują mieszkańcy Chybowa.
15. W sobotę Święto Matki Bożej Siewnej. W tym dniu Msze o 8;30, 10 i 18. Poświęcenie ziarna po każdej Mszy świętej. To również rocznica śmierci ks. Śledziewskiego. Po Mszy świętej wieczorowej procesyjnie udajemy się na cmentarz i modlimy się różańcem za zmarłych kapłanów. Zapraszamy do udziału i modlitwy.
16. W niedzielę spotkanie z rodzicami dzieci przygotowującymi się do I Komuni świętej po Mszy świętej o 11;30. Zapraszamy rodziców uczniów klas 3 podstawowej. Obecność obowiązkowa.
17. W niedzielę spotkanie kapłanów z Radą parafialną o 16 na wikariacie.
18. 15 września odbędzie się pielgrzymka autokarowa dzieci i młodzieży do Przasnysza i Rostkowa (miejsca chrztu i narodzin św. Stanisława Kostki), jako podsumowanie Nowenny Rocznej Wiedeń-Rzym. Zapraszamy do udziału dzieci i młodzież. Zapisy u księży i w zakrystii.
19. Zapraszamy do lektury tygodnika „Niedziela” i miesięcznika „Różaniec”.
20. Różaniec w tym tygodniu prowadzą: Pn-Apostolstwo Dusz Czyśścowych, Wt-Cecyli Chwedorczuk, Cz-Tadeusz Wasiluk, Pt-Zbigniewa Ludwiczuk, Sb-Alicja Jaszczuk, Ndz-Halina Izdebska.
21. Przypominamy o segregacji śmieci na cmentarzu.
22. Przypominamy o dobrym przygotowaniu się do przyjęcia znaków wiary Obrazu Jezusa Miłosiernego i Figury Matki Bożej Fatimskiej przez spowiedź i Komunię świętą.

Rodzina Bogiem silna

25 sierpnia b.r., już po raz 74 parafianie z Sarnak, (w tym roku w grupie 360 osób), pielgrzymowali do Bazyliki Mniejszej w Leśnej Podlaskiej. Tegoroczną pielgrzymkę do Matki Bożej Leśniańskiej przeżywaliśmy pod hasłem „Rodzina Bogiem silna”. Nasza pielgrzymka miała charakter rodzinny. Pielgrzymowały całe rodziny. Cieszy udział bardzo dużej ilości dzieci, tych prowadzonych w wózkach przez rodziców i tych zdążających o własnych siłach.

28 kilometrowa trasa pielgrzymki wiodła przez stare Litewniki, Walim, Kornicę i Klukowszczyznę. Podczas modlitw pielgrzymkowych (poranna, godzinki, różaniec, koronka, droga krzyżowa, wieczorna) w sposób szczególny polecaliśmy Bogu rodziny i sprawę ochrony życia. Poznaliśmy życiorysy: błogosławionej Marianny Biernackiej oraz Błogosławionych Męczenników Podlaskich.

Ks. Grzegorz Zasłonka, który przewodził pielgrzymce wspomagany dzielnie prze ks. Michała Sawickiego i ks. diakona Michała Siduniaka, wygłosił konferencje na temat odpowiedzialnego rodzicielstwa opartego na fundamencie wiary.

Do Leśnej Podlaskiej dotarliśmy na godz. 17- tą. Po powitani przez Ojców Paulinów i zrobieniu pamiątkowego zdjęcia pokłoniliśmy się Matce Bożej Leśniańskiej. Ubogaceni wspólnym pielgrzymowaniem i oczyszczeni sakramentem pokuty uczestniczyliśmy we Mszy świętej o godzinie 18. Umocnieni Eucharystią szczęśliwie wróciliśmy do swoich domów.

Znaczna część pielgrzymów powróciła na godzinę 23, aby uczestniczyć w czuwaniu, podczas, którego modliliśmy się w intencji życia poczętego. Czuwanie przygotowała i poprowadziła młodzież z naszej parafii. Nasza pielgrzymka zakończyła się uroczystą pasterką której tradycyjnie już przewodniczył ks. Andrzej Jakubowicz proboszcz sarnacki.

Dziękując Bogu za możliwość pielgrzymowania i sprzyjające warunki. Dziękuje wszystkim za obecność, modlitwę, podjęcie trudu pielgrzymowania. Dziękuje osobom zaangażowanym w pomoc na trasie pielgrzymki. W sposób szczególny: służbom porządkowym, grupie muzycznej, tubowym i znaczkowym.

Dziękuje w imieniu pielgrzymów za ciepłe przyjęcia (te na postojach i w drodze), gościnę, dobre słowa i modlitwę. Ufam, ze trud pielgrzymi i modlitwa, w których brałem udział, umocni wiarę w naszej wspólnocie parafialnej.

Już dzisiaj zapraszam za rok na jubileuszową 75 pielgrzymkę z Sarnak do Leśnej.

Zapraszamy do fotorelacji.

Pielgrzymi z Sarnak w Leśnej Podlaskiej 👈👌💪👍 Najlepsi 🚶‍♂️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♂️🚶‍♀️🏃‍♂️🚶‍♀️🏃‍♀️

Publiée par KSM Sarnaki sur Dimanche 26 août 2018

 

 

Śladami wiary Ojców.

22 sierpnia b. r. 52 osobowa grupa pielgrzymów z Sarnak pod opieką księdza Grzegorza Zasłonki udała się w jednodniową pielgrzymkę autokarową „Śladami wiary Ojców”.
Pierwszym celem pielgrzymów był Pratulin. W tym szczególnym miejscu zapoznaliśmy się z historią męczeństwa Błogosławionych Męczenników Podlaskich: Wincentego Lewoniuka i 12 jego Towarzyszy. Męczeństwo, tych prostych ludzi, którzy przelali krew w obronie: wiary i swej świątyni jest dla nas pięknym świadectwem. Postawa męczenników z Pratulina motywuje nas do podjęcia pracy w dziele budowy świątyni naszego ducha, jak również kościoła parafialnego, który jest wyrazem naszej wiary. Po ucałowaniu relikwii Błogosławionych Męczenników Podlaskich i modlitwie indywidualnej udaliśmy się w dalszą podróż.
Następnym punktem naszej pielgrzymki był Kodeń. W tym szczególnym miejscu, naznaczonym kultem do Matki Bożej Kodeńskiej uczestniczyliśmy we Mszy świętej, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Grzegorz. Po skończonej Eucharystii, mieliśmy okazję wsłuchać się w historię obrazu Matki Bożej Jedności, poznać historię i ciekawe postacie związane z Kodniem. Pobyt, w tym szczególnym miejscu, to był piękny czas naznaczony duchem modlitwy, zakończony obiadem i kupnem pamiątek.
Ostatnim punktem naszej pielgrzymki był Janów Podlaski i tamtejsza Bazylika Mniejsza Trójcy Świętej, która w przeszłości była kościołem katedralnym diecezji janowskiej czyli podlaskiej, późniejszej siedleckiej, do której nasza parafia należała w przeszłości. Dzięki uprzejmości ks. proboszcza poznaliśmy historię historycznej siedziby biskupów. Na koniec pobytu w Janowi udaliśmy się do krypty w którym spoczywają biskupi Janowscy, aby tam uczcić ich pamięć modlitwą.
Ubogaceni wiarą naszych Ojców wróciliśmy do domów szczęśliwi, że mogliśmy poznać historię naszych przodków, które choć nie tak odległe (terytorialnie), to często zapomniane. Dziękujemy ks. Grzegorzowi, że mogliśmy na nowo odkryć piękne miejsca i postacie z naszej „małej Ojczyzny”. Matko Boża Kodeńska – módl się za nami.

Pielgrzym

20 Niedziela Zwykła

 1. Podziękowanie za ofiary na budowę kościoła.
 2. Podziękowanie za ofiary do puszki na pogorzelców.
 3. W środę pielgrzymka do Kodnia. Wyjazd po Mszy świętej porannej – ok 7;30. Powrót ok. 17;00.
 4. W piątek konferencja przed chrzcielna dla rodziców naturalnych i chrzestnych o 17;00 na wikariacie. 
 5. w sobotę piesza pielgrzymka do Leśnej Podlaskiej. Wyjście po porannej Mszy świętej – ok 7;30. Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania. Proponujemy aby zabrać na pielgrzymkę białą koszulkę. Chcemy wejść do Matki Bożej Leśniańskiej ubrani na biało. Wyraz naszej dziecięcej ufności i czystości. Przypominamy i zachęcamy do spowiedzi podczas pielgrzymowania. Tradycyjnie pielgrzymów (i nie tylko) zapraszamy na pasterkę, która będzie poprzedzona czuwaniem młodzieży i chóru parafialnego (od 23).
 6. Za tydzień chrzty na Mszy o godzinie 10;00. 
 7.  Rozpoczęły się żniwa, przypominamy o zbliżających się dożynkach parafialnych (2 września) i diecezjalnych (8 września). Parafię w dożynkach diecezjalnych reprezentuje miejscowość Chybów z wieńcem.
 8.  Zachęcamy do lektury tygodnika Niedziela i miesięcznika Różaniec.
 9. Pamiętajmy, że nasza kultura osobista wyraża się również w dbałości o porządek o miejsce wiecznego spoczynku naszych zmarłych. Przypominamy o konieczności segregacji śmieci na cmentarzu grzebalnym.
 10. Przypominamy i zachęcamy do godnego przygotowania się do peregrynacji Figury Matki Bożej Fatimskiej i Obrazu Jezusa Miłosiernego poprzez udział w dniu peregrynacji we Mszy świętej, spowiedzi i Komunii świętej.
 11.  Trwa Różańcowa Nowenna Dziękczynna. W tym tygodniu do prowadzenia różańca zapraszamy Kółka różańcowe następujących zelatorów: Pn-Agata Wawryniuk, Wt- Jadwiga Wasilewska, Śr-Krystyna Demianiuk, Czw-Marianna Zubkowicz, Pt-Teresa Gregorczuk, Sb-Danielina Kasperuk, Ndz-Otylia Czeżyk.