Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Wniebowzięcie NMP jest w tradycji Polskiej najważniejszą uroczystością Maryjną. Łączy ona w sobie dwa elementy: duchowy i patriotyczny.

Jak wiemy z tradycji Kościoła Maryja jako pierwsza ze stworzeń weszła do nieba w ciele. Jest o owoc Jej zwycięstwa nad grzechem, które odniosła dzięki Niepokalanemu Poczęciu.  Wniebowzięcie przypomina nam o godności ciała ludzkiego i zachęca do godnego postępowania przyszłej chwały, która ma się w nas objawić.  W tym dniu przynosimy do świątyni naręcza kwiatów, pachnących ziół, zbóż prosząc Boga, aby służyły człowiekowi i wszystkiemu stworzeniu, które podczas Mszy św. kapłan poświęci jako dar wdzięczności za cały stworzony świat.  Kościół wzywa nas do radości, ponieważ Matko zostałaś wzięta z ciałem i duszą do nieba i z Chrystusem królujesz na wieki. Element patriotyczny związany jest z opieką Matki Bożej nad nasza Ojczyzną. Świadczy o tym choćby „Cud nad Wisłą” czy obrona Jasnej Góry podczas „Potopu Szwedzkiego”. 

W tym w naszej parafii kapłani świecili przyniesione pierwociny tegorocznych zbiorów, zapraszając tym samym samego Boga do pracy rąk ludzkich. Tym szczególnym dniu, miało również miejsce podniosłe wydarzenie. Po Mszy świętej za Ojczyznę, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. proboszcz Andrzej Jakubowicz, udaliśmy się pod gmach Urzędu Gminy, aby tak uroczyście odsłonić popiersie marszałka Józefa Piłsudskiego. W ten sposób mieszkańcy Sarnak uczcili pamięć o bohaterze narodowym w 100 lecie odzyskania niepodległości. 

Przez wstawiennictwo Matki Syna Bożego, polecamy pracę rąk ludzkich i losy naszej Ojczyzny.

Zapraszamy do fotorelacji.

Misjonarze już posługują

Nasz parafianin Marek Szymański bierze udział w tzw. „Projekcie Zambia”. Więcej informacji i relacje z wyjazdu misyjnego naszego parafianina możemy znaleźć na stronie fb inicjatywy. Polecamy wszystkich uczestników przedsięwzięcia modlitwie i życzymy szczęśliwego powrotu do Ojczyzny. 

Tutaj znajdziesz więcej informacji:

https://www.facebook.com/projekt.zambia.torun/

 

 

Odpust Przemienienia Pańskiego

5 sierpnia b.r. w naszej wspólnocie parafialnej przeżywaliśmy odpust parafialny ku czci Przemienienia Pańskiego. Do odpustu przygotowywaliśmy się poprzez Jerycho Różańcowe. Dziękujemy wszystkim zaangażowanych w to piękne duchowe dzieło. Na zakończenie Jerycha udaliśmy się na cmentarz parafialny, aby tam polecać miłosiernemu Bogu naszych zmarłych tam spoczywających.

Eucharystii odpustowej przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Tadeusz Syczewski rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. Kaznodzieja w kazaniu podkreślił rolę wiary i ukazał konieczność podejmowania ciągłych prób wchodzenia na górę Przemienienia celem odnajdywania Boga.  Po uroczystej procesji i błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem ks. rektor WSD pobłogosławił liczne zgromadzone dzieci. 

Dziękujemy wszystkim za udział, modlitwę i zaangażowanie w procesję odpustową.

Zapraszamy do fotorelacji. 

100 dni abstynencji na 100-lecie odzyskania niepodległości.

W odpowiedzi na apel KEP  „Zachęcamy wszystkich, by szczególnie w okresie od 4 sierpnia do 11 listopada zachowali trzeźwość – powiedział w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” o. Oskar Puszkiewicz OFM, członek zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych. – Jest to tylko 100 dni ofiary dla Polski. Nasi przodkowie ponosili znacznie cięższe trudności dla Ojczyzny. Pokażmy, że nas stać na ten dobrowolny post dla dobra Polski i naszego Narodu – dodał”. W naszej wspólnocie parafialnej zebrała się grupa ludzi, która odpowiedziała na apel biskupów i włączyła się w ta piękną inicjatywę.

Polecamy was modlitwie i ufamy, że ta piękna inicjatywa przyniesie owoce w całej naszej wspólnocie parafialnej i ojczyźnie.

 

Wspomnienie Matki Bożej Szkaplerznej

 

   16 lipca przypada w liturgii Kościoła wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Dzień ten nazywany jest często dniem Matki Bożej Szkaplerznej, gdyż bezpośrednio wiąże się z nabożeństwem szkaplerza.

    W tym dniu w naszej Sarnackiej parafii w sposób szczególny modlimy się przez wstawiennictwo Matki Bożej z naszej Sarnackiej świątyni, która czczona jest od niepamiętnych czasów w naszej wspólnocie jako Matka Boża Szkaplerzna. W tym dniu kilka osób z naszej wspólnoty przyjęło Szkaplerz.

   Powierzamy przez wstawiennictwo Matki Bożej z naszej świątyni całą nasza parafię, a w sposób szczególny czcicieli Matki Bożej Szkaplerznej, którzy należą do Bractwo Szkaplerza Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.

    Matko Boża Szkaplerzna – wstawiaj się za nami!

Grupa Pielgrzymów duchowych – Srebrna

 

Wszystkich, którzy ze względu na stan zdrowia, wykonywaną pracę, lub inne przyczyny, nie będą mogli pielgrzymować fizycznie, zapraszamy do pielgrzymowania duchowego.

 Drodzy Pielgrzymi Duchowi, na trasie pielgrzymki, każdego dnia sprawowana będzie Msza Święta w intencjach, które podacie. Wasze intencje włączane są także do codziennego Różańca i Koronki do Bożego Miłosierdzia. Wasza duchowa obecność będzie wsparciem i umocnieniem dla zmierzających ku Jasnej Górze pątnikówTę duchową łączność, będziemy podtrzymywali na trasie codzienną modlitwą za Was i Wasze rodziny. Warto podjąć trud duchowej pielgrzymki.

    Obowiązki pielgrzyma duchowego:

 1. Codzienne odmówienie Różańca
 2. Codzienne odmówienie Modlitwy Pielgrzyma
 3. Codzienne nawiedzenie kościoła lub jeśli nie jest to możliwe odmówienie dowolnej modlitwy przed obrazem Matki Bożej
 4. Dobrowolne wyrzeczenie, umartwienie lub dobry uczynek.
 5. Przyjęcie Komunii św.

 

Modlitwa Pielgrzyma (do codziennego odmawiania)

Wszechmogący Wieczny Boże, Ty niegdyś dla błądzącego po pustyni ludu byłeś wodzem i drogą. Otaczaj opieką tych wszystkich, którzy podjęli się trudu pieszej pielgrzymki. Dopomóż by szczęśliwie powrócili do domów. Najlepszy nasz Ojcze, Ty przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym prowadzisz do siebie swój Kościół Pielgrzymujący na ziemi, dozwól abyśmy Ciebie szukali ponad wszystko, zawsze kroczyli w naszej ziemskiej pielgrzymce drogą Twoich przykazań. Panie Nieba i ziemi, Ty nam dałeś Najświętszą Maryją Pannę jako wzór do naśladowania. Spraw abyśmy w Nią wpatrzeni, postępowali drogą Nowego Życia. Amen

Gdzie i kiedy mogę się stać pielgrzymem duchowym?

Pielgrzymka duchowa trwa od 1 do 15 sierpnia. Zapisy w zakrystii od 25 lipca.

 

 
 
 

Młodsze Dzieci Boże w Sarnakach

W dniach od 1 do 9 lipca w Sarnakach odbyła się Oaza Młodszych Dzieci Bożych w której uczestniczyło 50 dzieci. Oazę poprowadził ks. Grzegorz Zasłonka z pomocą kleryka Pawła Sierakowskiego i 13 animatorów i wolontariuszy.

Oaza była dla dzieci czasem: zabawy, zawieraniem nowych znajomości i okazją do przeżycia swoistych rekolekcji, które mają za zadanie doprowadzenie do spotkania z Bogiem. Tematem naszej oazy były Sakramenty święte. Podczas trwania oazy rozmawialiśmy o wierze, miłości, Bogu i Jego obecności w Kościele w sakramentach. Ks. moderator w codziennych kazaniach ukazywał dzieciom obrazowo poszczególne sakramenty za pomocą różnych przykładów i rekwizytów. Nieodłącznym elementem każdego kazania była maskotka „Stefan”.

Podczas naszych rekolekcji mieliśmy: modlitwy (poranna, wieczorna, Koronka do Miłosierdzia Bożego), codzienną Eucharystię, spotkania w grupach (w których praca skupiała się na poszczególnych sakramentach), zajęcia ze śpiewu, wycieczki edukacyjne (Straż, Nadleśnictwo, Sarnaki i Park Linowy), spotkanie z Policjantem, zajęcia z zakresu pierwszej pomocy, wieczory pogodne (nauka tańca, śpiew, gry i zabawy integracyjno-sportowe) i modlitewne (Droga Krzyżowa), był czas na twórczość artystyczną (konkursy plastyczne). Nieodłącznym elementem naszych rekolekcji była dobra zabawa i czas spędzony kreatywnie na poznawaniu siebie i Boga.

W imieniu swoim i wszystkich uczestników składam serdeczne podziękowania klerykowi Pawłowi, animatorom, wolontariuszom i wszystkim ludziom dobrej woli za posługę i wsparcie podczas trwania rekolekcji. W sposób szczególny dziękuje młodzieży z Sarnak za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu Oazowych rekolekcji.

Za wszystko wszystkim Bóg zapłać.

 

 

Odpust w Lipnie

 

 

1 lipca b.r. w kaplicy w Lipnie już tradycyjnie (jak co roku w pierwszą niedzielę lipca) odprawiony został odpust ku czci Matki Bożej czczonej w wizerunku Nawiedzenia.

Uroczystą sumę odpustową celebrował i kazanie wygłosił ks. Tomasz Przewoźny – duszpasterz diecezjalny młodzieży.

Zapraszamy do fotorelacji.

 

13 Niedziela zwykła

 1. Podziękowanie za ofiary na budowę kościoła. 
 2. Podziękowanie dla wszystkich zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie półkolonii parafialnych. 
 3. Podziękowanie za prace przy budowie kościoła – cięcie granitu. 
 4. Od poniedziałku zapraszamy do pracy przy budowie kościoła mieszkańców Grzybowa.
 5. Podziękowanie dla Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca za prowadzenie Różańca Fatimskiego w czerwcu. W lipcu zapraszamy do modlitwy różańcowej Koła Żywego Różańca. 
 6. Dziś odpust w kaplicy w Lipnie.
 7. Dzisiaj rozpoczyna się Oaza Młodszych Dzieci Bożych. Prosimy o modlitwę odpowiednie i zachowanie w tych dniach, szczególnie w otoczeniu szkoły. 
 8. W poniedziałek – I poniedziałek miesiąca – różaniec w intencji dusz czyśćcowych o 17;30 i Msza święta w intencji dusz czyśćcowych o 18. W swoich modlitwach w tym dniu pamiętajmy o naszych bliskich zmarłych.
 9. W środę – I środa miesiąca – różaniec z czytanymi intencjami o 17;20. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i pisania swych intencji. 
 10. W czwartek – I czwartek miesiąca – o 15 Koronka do Bożego Miłosierdzia, modlitwa w intencji powołanych i  adoracja Najświętszego Sakramentu. W naszych modlitwach indywidualnych pamiętajmy o sprawie nowych powołań do stanu kapłańskiego i zakonnego. 
 11. W piątek – I piątek miesiąca – Nabożeństwo po Mszy 0 7 i 18. Spowiedź przed Eucharystią. 
 12. w sobotę – I sobota miesiąca. Różaniec, rozmyślanie i litania od 17;15. Zapraszamy i zachęcamy do spowiedzi i komunii wynagradzającej. 
 13. W przyszła niedzielę zbierana taca zostanie przeznaczona na cele diecezjalne. 
 14. Zwróćmy uwagę na sakrament Pokuty i Pojednania. Przypominamy, że NIE PRZYJMUJEMY Pana Jezusa w stanie GRZECHU CIĘŻKIEGO! 
 15. Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza na Dziękczynną Pielgrzymkę do Częstochowy. Wyjazd 8 lipca. Zapisy w zakrystii, u p. Marioli i u p. Tadeusza.
 16. Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca zaprasza na 2 dniową pielgrzymkę: Licheń-Kalisz-Świnice Warckie. Odbędzie się ona w dniach 10-11 lipca. Zapisy u ks. Grzegorza i w zakrystii. 
 17. Zachęcamy do lektury tygodnika Niedziela i miesięcznika Różaniec. 
 18. Pamiętajmy, że nasza kultura osobista wyraża się również w dbałości o porządek o miejsce wiecznego spoczynku naszych zmarłych. Przypominamy o konieczności segregacji śmieci na cmentarzu grzebalnym.
 19. Przypominamy i zachęcamy do godnego przygotowania się do peregrynacji Figury Matki Bożej Fatimskiej i Obrazu Jezusa Miłosiernego poprzez udział w dniu peregrynacji we Mszy świętej, spowiedzi i Komunii świętej.

Zakończenie roku szkolnego z Panem Bogiem

 

    22 czerwca uczniowie po raz ostatni udali się do szkoły. W tym dniu rozpoczęły się tak długo wyczekiwane wakacje. Okres wakacji tradycyjnie rozpoczęliśmy uroczystą Eucharystią w intencji dziękczynno-błagalnej za uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Przez Najświętsza Ofiarę zaprosiliśmy Boga do czasu letniego wypoczynku. Po uroczystej Mszy Świętej uczniowie wraz z opiekunami udali się do szkoły, aby odebrać zasłużone nagrody i świadectwa.

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy zasłużonego wypoczynku i  powrotu do pracy po wakacjach.