Oblężenie Jasnej Góry

        Wielu było zaproszonych, skorzystali nieliczni i się nie zawiedli. 4 listopada b. r. odbyło się męskie Oblężenie Jasnej Góry. Mężczyźni zawitali do tronu Matki i Królowej. Podczas uroczystości Sarnaki reprezentowała 20 osobowa grupa – reprezentanci męskiej części rodziny parafialnej. Głównie byli to ojcowie dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej i sakramentu bierzmowania. Opiekę duszpasterską sprawował ksiądz Piotr Pędzich.

        Podczas uroczystości w Częstochowie wysłuchaliśmy konferencji, byliśmy na obiedzie w domu rekolekcyjnym u sióstr zakonnych, uczestniczyliśmy we Mszy Świętej którą sprawował ks. bp. Marek Mendyk, biskup pomocniczy diecezji legnickiej.

       Liczba przybyłych mężczyzn w tej pierwszej pielgrzymce do Tronu Matki, przerosła oczekiwania organizatorów. Trzeba więc było poszerzać miejsca na konferencje, a w efekcie przenieść miejsce sprawowania Eucharystii z bazyliki na plac przed wałami. Szacuje się, że było około 6 tysięcy mężczyzn.

   Czas poświęcony na konferencje rozpoczął ksiądz arcybiskup Zbigniew Stankiewicz z Rygi, pięknym świadectwem swego życia. Kolejnymi prelegentami byli: Pan Mieczysław Guzewicz, doktor habilitowany teologii biblijnej i pastoralnej, autor książek o tematyce rodziny i małżeństwa. Pan Jacek Pulikowski nauczyciel akademicki, specjalista w pokonywaniu kryzysów małżeńskich, budowaniu relacji rodzinnych, czy postaw rodzicielskich. Pan Stanisław Sławiński pedagog, doktor nauk humanistycznych. Pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych.

    Tematyka konferencji skupiona była na mężczyźnie, na każdym aspekcie bycia mężczyzną. Kryzys rodziny, małżeństwa, kościoła, państwa zawsze spowodowany jest kryzysem męskości. To on powoduje, że tworzy się miejsce dla ideologii chorych, sprzecznych z pierwotnym planem Stwórcy. Takie trendy widzimy już od rewolucji francuskiej. Bóg w pierwotnym swoim zamyśle stworzył nas jako mężczyznę i kobietę, dał nam ziemie w posiadanie, byśmy czynili ją sobie poddaną i rozmnażali się by ją zaludnić. Księga Rodzaju podaje 16 błogosławieństw, które towarzyszą żyjącym zgodnie z Bożym planem. Dlaczego dziś człowiek cierpi? A dlatego, że odszedł od Chrystusa. Lekarstwem na wszelkie kryzysy w rodzinie, małżeństwie, kraju jest powrót do Ewangelii. Mężczyzna został stworzony do obróbki świata. Ma zbudować dom, zadbać o posiłek, bezpieczeństwo żony i dzieci. Kobieta jest tą która dzięki łatwości nawiązywania relacji, ma uczyć mężczyznę miłości. Żyjemy po to by się zbawić a nie zabawić. Małżeństwo, rodzina ma być drogą do świętości. Odpowiedzialność spoczywa na mężczyźnie, który ma być w pełni świadomy swoich obowiązków i ma tak je spełniać, by kobieta czuła się kochana i szczęśliwa. Prawdziwy mężczyzna potrafi pójść przed tabernakulum, paść na kolana i o wszystkim rozmawiać z Bogiem jak facet z facetem. Podporządkowanie życia rodzinie to droga do świętości.

      Piękny czas dane było nam przeżyć u Tronu Matki. Niech to co zostało tam zaszczepione w sercach mężczyzn owocuje w rodzinach i naszej parafii.

      Polecamy odsłuchanie konferencji wygłoszonych podczas tego pielgrzymowania.

 

https://www.youtube.com/watch?v=oZcBrHvGguQ

 

   W 2018 roku pielgrzymka mężczyzn będzie miała miejsce 23 czerwca, warto już zarezerwować ten dzień.

p. Mariusz Dudziuk.

31 Niedziela zwykła – ogłoszenia

 

 1. Podziękowanie za ofiary na budowę Kościoła.
 2. Podziękowanie za pomoc w sprzątaniu cmentarza grzebalnego dla p. Tadeusza Osieja i p. Sławomira Pietruszuka z Chlebczyna.
 3. Pamiętajmy, że nasza kultura osobista wyraża się również w dbałości o porządek o miejsce wiecznego spoczynku naszych bliskich zmarłych. Przypominamy o konieczności segregacji śmieci na cmentarzu grzebalnym. Niestety mamy jeszcze z tym problem.
 4. Przypominamy i zachęcamy do modlitwy za zmarłych, a w sposób szczególny do tzw. „wypominek”.
 5. Przypominamy, że w dniach od 1do 8 listopada za nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych możemy uzyskać odpust zupełny, bądź cząstkowy pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, modlitwa w intencjach polecanych przez Ojca Świętego, przyjęci Komunii świętej), który możemy ofiarować za osobę zmarłą. Odpustu nie możemy ofiarować za osobę żyjącą! W tych dniach po Mszy świętej wieczorowej procesja na cmentarz i różaniec w intencji zmarłych. Od 9 listopada przed Mszą świętą wieczorową (od 16;30) różaniec wraz z wypominkami za zmarłych polecanych na kartach wspominkowych.
 6. Msze święte wspominkowe: Poniedziałek: Hołowczyce i Kolonia Hołowczyce (17;00 w Kościele parafialnym), Lipno (18;00 w tamtejszej kaplicy), Rzewuszki (18;00 w tamtejszej remizie ), Grzybów i Kamianka (remiza w Grzybowie o 18;00), Wtorek: Chybów i Kolonia Płosków (17;00 w Kościele), Mierzwice (18;00 w tamtejszej kaplicy), Chlebczyn (18;00 w tamtejszej remizie ), Rozwadów (o 19;00), Środa: Franopol (17;00 w Kościele ).
 7. W poniedziałek, pierwszy poniedziałek miesiąca: Msza św. w intencji Dusz Czyśćcowych o 17;00. Zapraszamy do udziału i modlitwy w intencji zmarłych, którzy potrzebują naszej pomocy.
 8. W Piątek w Gminnej Przychodni Zdrowia w Sarnakach od 8;00-10;00 – odbędzie się badanie wzroku.
 9. W sobotę 99 rocznica odzyskania niepodległości. W naszej modlitwie pamiętajmy o tych, którzy walczyli o wolną Polskę. Msza św. za Ojczyznę o 10;00 w Kościele parafialnym. Zachęcamy do udziału i wspólnej modlitwy w intencji Ojczyzny.
 10. W przyszłą niedzielę będziemy modlili się w intencji nowych powołań do stanu kapłańskiego, zakonnego i misyjnego. W naszej wspólnocie będzie gościł przedstawiciel seminarium, będzie się z nami modlił, wygłosi kazanie i zbierze tace, która zostanie przeznaczona na utrzymanie i funkcjonowanie Drohiczyńskiego Seminarium Duchownego.
 11. Podziękowanie Księdzu Piotrowi i grupie mężczyzn, za modlitwę i reprezentowanie naszej wspólnoty, w uroczystościach tzw. „Oblężenia Jasnej Góry przez Mężczyzn”, które odbyły się 4 listopada w Częstochowie.

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE

       Listopad to czas, kiedy w sposób szczególny polecamy Miłosierdziu Bożemu naszych bliskich zmarłych. Wynika to z naszej miłości i wdzięczności. Możemy pomóc naszym zmarłym na wiele sposobów: Eucharystia, modlitwa różańcowa, Koronka do Bożego Miłosierdzia, wypominki czy odpust zupełny bądź cząstkowy. 

     W dniach od 1 do 8 listopada za nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych możemy uzyskać odpust zupełny, bądź cząstkowy pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, modlitwa w intencjach polecanych przez Ojca Świętego, przyjęci Komunii świętej), który możemy ofiarować za osobę zmarłą. Odpustu nie możemy ofiarować za osobę żyjącą! W tych dniach po Mszy świętej wieczorowej procesja na cmentarz i różaniec w intencji zmarłych. 

  Od 9 listopada przed Mszą świętą wieczorową (od 16;30) różaniec wraz z wypominkami za zmarłych polecanych na kartach wypominkowych.

     W intencji wszystkich naszych zmarłych potrzebujących modlitwy: Wieczny odpoczynek, racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. AMEN 

Zakończenie nabożeństwa Różańcowego

            We wtorek 31 października zakończyło się w naszej wspólnocie parafialnej Nabożeństwo różańcowe. W tym roku podczas „Różańca” modliliśmy się w sposób szczególny za dzieci przygotowujące się do I Komunii i młodzież do bierzmowania. Przy  tej okazji podczas czytanki, poznawaliśmy osobę św. Brata Alberta, patrona kończącego się już roku liturgicznego.

            Był to szczególny czas kiedy poprzez różaniec polecaliśmy przez wstawiennictwo Maryi nasze sprawy osobiste i wspólnotowe. Nabożeństwa różańcowe w tym roku prowadziły poszczególne grupy i stowarzyszenia działające w naszej wspólnocie parafialnej. Różaniec prowadzili również: dzieci wraz z rodzicami przygotowującymi się do I Komunii świętej i młodzieży przygotowującej się do bierzmowania.

            Najmłodsi podczas różańca zbierali obrazki zawierające historie objawień Matki Bożej w Fatimie. Najpilniejsi uczestnicy nabożeństwa różańcowego zostali nagrodzeni na zakończenie „Różańca” upominkami.

            Dziękujemy wszystkim za wspólną modlitwę. Królowo Różańca świętego – Módl się za nami!

30 Niedziela zwykła – ogłoszenia

 

 

 1. Podziękowanie za ofiary na budowę Kościoła.
 2. Kończy się czas przygotowania do uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Zadbajmy o miejsce wiecznego spoczynku naszych bliskich, porządkując pomniki. Do ogólnego sprzątania cmentarza prosimy mieszkańców Chlebczyna. Zapraszamy w Poniedziałek (30 października) ze sprzętem: kosiarki rotacyjne, kosy spalinowe, ciągnik, wóz bądź przyczepka, grabie itp. Narzędzia potrzebne do uprzątnięcia cmentarza i terenu wokół niego.
 3. Przypominamy i zachęcamy do spowiedzi i przyjęcia komunii świętej w tych dniach za naszych bliskich zmarłych. Spowiedź w kościele przed Mszami św. w kaplicach w Poniedziałek (30 października): Mierzwice od 15;30, Lipno od 17;30.
 4. Przypominamy i zachęcamy do modlitwy za zmarłych, a w sposób szczególny do tzw. „wypominek”.
 5. We wtorek zakończenie październikowej modlitwy różańcowej. Zapraszamy dzieci wraz z planszami i zbieranymi podczas „Różańca” naklejkami.
 6. W środę Uroczystość Wszystkich świętych. Msze św. o 8;30, 10 i 11;30. W kaplicach w Lipnie o 8, w Mierzwicach o 10. Mszy świętej wieczorowej (17;00) nie będzie. Po Mszy świętej o 11;30 Nieszpory żałobne i procesja na cmentarz. Na cmentarzu procesja z modlitwą za zmarłych, różaniec, kazanie i poświęcenie pomników. Chęć poświęcenia pomnika zgłaszamy wcześniej. Taca przeznaczona na budowę Kościoła.
 7. W czwartek Dzień Zaduszny i pierwszy czwartek miesiąca. Msze św. o 8;30, 10 i 11;30. W kaplicach w Lipnie o 8, w Mierzwicach o 10. Po Mszy świętej o 11;30 Nieszpory żałobne i procesja na stary cmentarz. O 15 wystawienie Najświętszego Sakramentu, koronka w intencji o nowe powołania kapłańskie i zakonne i Adoracja indywidualna. Przypominamy młodzieży bierzmowanej o obecności. Po Mszy świętej wieczorowej (17;00). Procesja na cmentarz grzebalny.
 8. Przypominamy, że w dniach od 1 do 8 listopada za nawiercenie cmentarza i modlitwę za zmarłych możemy uzyskać odpust zupełny, bądź cząstkowy pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, modlitwa w intencjach polecanych przez Ojca Świętego, przyjęcie Komunii świętej), który możemy ofiarować za siebie bądź osobę zmarłą. Odpustu nie możemy ofiarować za osobę żyjącą! W tych dniach po Mszy świętej wieczorowej procesja na cmentarz i różaniec w intencji zmarłych. Od 9 listopada przed Mszą świętą wieczorową (od 16;30) różaniec wraz z wypominkami za zmarłych polecanych na kartach wypominkowych.
 9. W piątek I piątek miesiąca. Nabożeństwo pierwszo piątkowe po Mszach o 7 i 17. Spowiedź pół godziny przed Eucharystią. Przypominamy o spowiedzi i obecności uczniom klas 4 i 6.
 10. W sobotę I sobota miesiąca. Nabożeństwo pierwszo-sobotnie po Mszach o 7. Spowiedź pół godziny przed Eucharystią. Od godziny 16;15 różaniec wynagradzający, rozważanie tajemnic różańca i nabożeństwo pierwszo-sobotnie. Przypominamy o spowiedzi i obecności uczniom klas 5 i 7.
 11. W sobotę (4 listopada) o 10;30, będą odbierane elektroodpady (stare: telefony, pralki, lodówki itp.), jeśli ktoś chce pozbyć się wspomnianego sprzętu to wspaniała okazja. Odpady można przywozić już od piątku i składować obok starego wikariatu.
 12. W Niedzielę, I Niedziela miesiąca. Wystawienie Najświętszego sakramentu, adoracja i zmiana tajemnic różańcowych po Mszy świętej o 10. Po Mszy świętej dla dzieci (11;30), procesja Wszystkich Świętych i Bal na wikariacie. W tym czasie rodzice dzieci przygotowujących się do I komunii świętej mają konferencję z ks. Grzegorzem. Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału, a rodziców, dziadków i starsze rodzeństwo prosimy o pomoc w przygotowaniu dzieciom stroi „Świętych”.
 13. Msze święte wypominkowe: Piątek (Binduga, Bużka i Kózki o 17), Sobota (Klimczyce i Kolonia Klimczyce o 17), Niedziela (Sarnaki o 17).
 14. Zachęcamy do udziału w tzw. „Oblężeniu Jasnej Góry przez Mężczyzn”. Z parafii organizujemy wyjazd na uroczystości. W sposób szczególny zachęcamy ojców dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej i młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. Wyjazd w sobotę 4 listopada o 3 powrót w późnych godzinach wieczornych tego samego dnia. Czekamy z zapisem do 1 listopada.
 15. Caritas zachęca nas do kupowania zniczy. Cena jednego znicza 5 zł – pamiętajmy , że płomień tego znicza daje kromkę chleba głodnemu.
 16. Młodzież KSM zaprasza do Akcji znicz.

Święty Jan Paweł II w oczach dziecka – sukces plastyczny.

 

     16 października b. r. dwie nasze parafianki: Oliwia Golwiej i Natalia Gumienniczuk, razem z opiekunem, ks. proboszczem Andrzejem Jakubowiczem, udały się do Bielska Podlaskiego, na podsumowanie XII międzynarodowego konkursu plastycznego „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”.

     W konkursie zgłoszono 2027 prac, w tym 345 z diecezji drohiczyńskiej. Nasze parafianki zajęły w III kategorii (uczestnicy w wieku 10-12 lat): Oliwia – I miejsce, Natalia – III miejsce. Jesteśmy dumni i życzymy kolejnych sukcesów.

Zakończenie Wielkiej Nowenny Fatimskiej

      13 października ostatni raz w tym roku, w naszej parafii pw. Świętego Biskupa i Męczennika w Sarnakach, odbyło się Nabożeństwo Fatimskie. Było to szczególne nabożeństwo, ponieważ tego dnia oficjalnie Koło Przyjaciół Radio Maryja zakończyło Wielką Nowennę Fatimską, która miała przygotować naszą wspólnotę parafialną do dobrego przeżycia 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie.  Nabożeństwo jak zawsze rozpoczęło się Eucharystią, której przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Jakubowicz. Podczas kazania zostało przybliżone wezwanie Maryi płynące do nas z Fatimy „Módlcie się i odmawiajcie codziennie różaniec” i jego aktualność dziś.

    Inicjatorem nowenny był pan Tadeusz Radzikowski. W 2009 roku wraz z grupką parafian zgłosił chęć dobrego przygotowania do jubileuszu 100-lecia objawień w Fatimie. Dziewięcioletnia nowenna polegała na codziennym odmawianiu różańca w miesiącach, kiedy miały miejsce objawienia w Fatimie. Począwszy od 1 maja do 30 października wspólnota codziennie prowadziła różaniec z rozważaniami, który kończył się modlitwą Wielkiej Nowenny Fatimskiej. Jak wspomina pomysłodawca były różne przeszkody i zawirowania, jednak dzieło, które zostało zapoczątkowane 1 maja 2009 roku z Bożą pomocą zostało wypełnione.

   Koło Przyjaciół Radio Maryja, w tym szczególnym dniu, prowadziło różaniec Fatimski, który jak zawsze odmawialiśmy przemierzając ulice Sarnak. Podczas nabożeństwa figurę Matki Bożej Fatimskiej niosły poszczególny stany, reprezentujące parafię (mężczyźni, kobiety, małżonkowie, młodzież i dzieci ). Trzeba zauważyć, że niewątpliwym owocem Nowenny jest rozbudowany kult Nabożeństwa Fatimskiego, podczas których parafianie licznie gromadzą się, aby polecać Bogu sprawy Ojczyzny, parafii (szczególnie dzieło budowy nowej świątyni) i swoje sprawy osobiste i rodzinne.

    Dziękując Bogu za dar Wielkiej Nowenny Fatimskiej, ufamy, że dzieło, którego udziałem była nasza wspólnota parafialna, będzie przynosiło owoce w naszym życiu parafialnym i osobistym. Już myślimy o Nowennie dziękczynnej.

 

 

RÓŻANIEC DO GRANIC

     7 października, we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, w całej Polsce wierni modlili się, w intencji Ojczyzny, na różańcu na granicach Polski.

    Nasza wspólnota parafialna włączyła się w to dzieło. Po porannej Eucharystii, grupa pielgrzymów pod przewodnictwem Księży: Piotra i Grzegorza udała się do pobliskich Serpelic do tzw. kościoła stacyjnego. Podczas pokonywania 15 km odcinka pielgrzymi odmówili 4 części różańca i poprzez modlitwę i śpiew omodlili sprawy Ojczyzny, parafii i swoich rodzin. Po dotarciu do Serpelic pielgrzymi włączyli się w program przygotowany przez organizatorów. Uczestniczyli w Eucharystii, modlitwach i  uroczystym różańcu.

    Na Mszy św. i uroczystościach dało się zauważyć wielu naszych parafian, którzy włączyli się w to duchowe i szlachetne dzieło. Naszą wspólnotę, w tej duchowej inicjatywie w Serpelicach, reprezentował proboszcz i dziekan Sarnacki ksiądz Andrzej Jakubowicz.

    W łączności duchowej z Polakami zgromadzonymi na graniach Ojczyzny w naszej parafii o godzinie 14 rozpoczął się różaniec w kościele parafialnym i kaplicach (Lipno i Mierzwice). Wśród licznie zgromadzonych ludzi przeważały osoby, które nie mogły udać się do Serpelic. Po odmówieniu 4 części różańca, modlitewne czuwanie zakończyliśmy Eucharystią.

   Ufamy, że dzieło modlitewne, której byliśmy częścią będzie owocowało w naszej Ojczyźnie, wspólnocie parafialnej i rodzinach.

  Królowo różańca świętego, módl się za nami!

 

Idźmy naprzód z nadzieją

 

     8 października już po raz 17 obchodziliśmy Dzień Papieski. W tym roku przebiegał on pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Jak co roku w tym dniu młodzież z naszej parafii zbierała ofiary do puszek, które przeznaczone zostały na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” im. Św. Jana Pawła II. Instytucja ta zajmuje się wspieraniem uzdolnionej młodzieży pochodzącej z ubogich rodzin.

  W tym dniu również miało miejsce poświęcenie tornistrów uczniów. Dzieci poprzez przyniesienie na Mszę święta swoich tornistrów wraz z podręcznikami, zeszytami i przyborami zaprosili Boga, aby im pomagał w formacji intelektualnej i duchowej. Ks. proboszcz poświęcił tornistry licznie zgromadzonym uczniom, a następnie modliliśmy się na różańcu polecając Bogu przez wstawiennictwo Maryi i św. Jana Pawła II dzieci i młodzież uczącą się z naszej parafii i fundacje „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

  Dziękujemy wszystkim za obecność, modlitwę i wsparcie materialne duchowego testamentu świętego Jana Pawła II.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 09-15.10.2017

 

DZIEŃ GODZ INTENCJA
Pon.

09/10

7.00

 

+ Małgorzaty, Janusza, zmarłych rodziców.

+ Ireny, rodziców, rodzeństwo, Zygmunta.

– Dziękczynno-błagalna z prośbą do Matki Bożej o dar powrotu do zdrowia dla Daniela.

17.00 – Dziękczynno-błagalna w 50 rocznicę urodzin Jolanty.

+ Wiesławy Dudziuk gregorianka 9.

Wt.

10/10

7.00 + Stefanii Ludwiczuk.

+ Lucjana Marianny.

17.00 + Kazimierza, rodziców obu stron.

+ Wiesławy Dudziuk gregorianka 10.

Śr.

11/10

7.00 – Dziękczynno-błagalna o udaną operację i powrót do zdrowia dla Stanisława Głuchowskiego.
17.00 – Dziękczynno-błagalna w 10 rocznicę ślubu Moniki i Michała.

+ Wiesławy Dudziuk gregorianka 11.

Czw.

12/10

7.00 + Stanisława Szymańskiego.
17.00 + Bogdana Żabickiego.

+ Wiesławy Dudziuk gregorianka 12.

Pt.

13/10

7.00 + Janiny Stefańskiej.

+ Mariusza Koźluka.

17.00 + Wiesławy Dudziuk gregorianka 13.

– Rodzinę Radio Maryja.

Sob.

14/10

7.00 + Wiesławy Dudziuk gregorianka 14.

+ Bartłomieja.

16.00 – Dziękczynno-błagalna w intencji nowożeńców: Moniki Denisiuk i Krzysztofa Klimiuka.
17.00 + Władysława.

+ Teofilii, Piotra i zmarłych dziadków z obu stron.

 

Niedz.

15/10

 

 

 

8.30 – Dziękczynno-błagalna w intencji córek i ich rodzin.
10.00 – ZA PARAFIAN.
11.30 – Dziękczynno-błagalna w 2 rocznice urodzin Igi i 6 rocznice urodzin Zuzanny.

+ Teresy, Karoli, Henryka Kutników.

17.00 + Wiesławy Dudziuk gregorianka 15.

+ Rodziców z obu stron.