Indywidualna Droga Krzyżowa Sarnaki – Leśna Podlaska.

W tym roku po raz drugi parafianie Sarnak wyruszyli na trasę Ekstremalnej pieszej Drogi Krzyżowej do Leśnej Podlaskiej. Po porannej Mszy świętej grupa parafian w krótkich odstępach czasu wyruszała w indywidualną pieszą Drogę Krzyżową.

Podczas pokonywania 26 km odcinka z Sarnak do Leśnej Podlaski, pielgrzymi mieli czas na wyciszenie, modlitwę – rozmowę z Bogiem i pokonywanie własnych słabości. Pierwsi uczestnicy Drogi Krzyżowej dotarli do Sanktuarium Leśniańskiego około 12. Nabożeństwo, to było swego rodzaju wyznaniem wiary. Każdy z uczestników dał wyraz swojej wierze poprzez swoją postawę, konkretne świadectwo przyznania się do krzyża Jezusowego a swoje trudy ofiarował poprzez krzyż Chrystusa Bogu.

Mamy nadzieję, że dzieło modlitewne w którym wzięliśmy udział będzie owocowało w życiu naszym, naszych rodzin i całej wspólnoty parafialnej.

Pielgrzym

Droga Krzyżowa ulicami Sarnak.

Tradycją naszej Sarnackiej parafii stała się terenowa Droga Krzyżowa. Od wielu już lat, po południu, w Niedzielę Palmową parafianie gromadzą się przy parafialnym kościele, aby uczestniczyć w tym modlitewnym nabożeństwie.

W tym roku Droga Krzyżowa ulicami Sarnak została odprawiona 09 kwietnia. Nabożeństwo rozpoczęło się o godzinie 16 od wstępu ks. proboszcza. Następnie ruszyliśmy w drogę z dużym brzozowym krzyżem przygotowanym na tą okazję. Nabożeństwo poprowadzili księża wikariusze, którzy czytali rozważania św. Jana Pawła II. Krzyż nieśli przedstawiciele poszczególnych miejscowości z naszej parafii. Na zakończenie ks. proboszcz udzielił błogosławieństwa wszystkim, którzy tego dnia już byli na Mszy świętej. Bezpośrednio po zakończeniu Drogi Krzyżowej rozpoczęła się Eucharystia.

Dziękujemy wszystkim, którzy swą obecnością dali świadectwo swej wiary. Dziękujemy p. organiście za animowanie śpiewu, wszystkim parafianom, którzy włączyli się w śpiew i niesienie krzyża. W sposób szczególny pragniemy podziękować Strażakom, za zabezpieczenie trasy Drogi Krzyżowej i czuwanie nad naszym bezpieczeństwem.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Niedziela Palmowa – Męki Pańskiej

9 kwietnia przeżywaliśmy Niedzielę Palmową, która rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia. W tym dniu przynosimy do kościoła palmy wielkanocne, które nawiązują do uroczystego wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy.

Tradycyjnie w naszej wspólnocie parafialnej odbył się konkurs na największą i najpiękniejszą palmę. Konkursy adresowany był głównie do dzieci, motywując rodziców i całe rodziny do wspólnego przygotowywania palmy.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się przed rozpoczęciem Mszy św. o godz. 11.30. Uroczystej Eucharystii z poświęcenie palm i procesją dookoła kościoła, przewodniczył ks. Proboszcz Andrzej Jakubowicz. Po zakończeniu Eucharystii zwycięzcom i dzieciom wręczono nagrody i słodką niespodziankę. Zwycięzcom gratulujemy twórczego zapału i zachęcamy wszystkich do podtrzymywania pięknej tradycji wykonywania własnoręcznie palm.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

„Idźcie i głoście”

Już 8 kwietnia masz szansę na:

  • Spotkanie ze Zbawicielem
  • Zmaganie się ze swoimi słabościami
  • Przemianę
  • Przygodę
  • Podjęcia wyzwanie dla wytrwałych
  • Zaspokojenia potrzeb duchowych
  • Danie świadectwo o swojej  wierze

EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA

Sarnaki – Leśna Podlaska.

Start – ok. 7:30 – po Mszy św. porannej.

Na trasę ruszamy indywidualnie (ewentualnie rodzinami) w krótkich odstępach czasu.

Trasa – ok. 20 kilometrów.

Co zabrać – rozważania Drogi Krzyżowej, modlitewnik, odpowiednie ubranie i prowiant.

Powrót – we własnym zakresie.

 

 

„Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną”

(Ps 23,4)

Rekolekcje – Miłosierni jak Ojciec

 

W tym roku rekolekcje wielkopostne w naszej sarnackiej parafii odbywały się w dniach 31 marca – 02 kwietnia. Nasza wspólnota parafialna poprzez całonocne czuwanie które rozpoczęło się w czwartek po Mszy św. wieczorowej, w przeddzień rekolekcji prosiła Boga o potrzebne łaski dla księdza rekolekcjonisty, polecaliśmy w modlitwie różańcowej wszystkich spowiedników, a przede wszystkim prosiliśmy Boga o szczere nawrócenie parafii poprzez sakrament pokuty i pojednania.

Tegoroczne ćwiczenia duchowe poprowadził ks. Marcin Szymanik prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. Rekolekcje upłynęły nam na rozważaniu przypowieści o „Synu Marnotrawnym”. Poprzez trzy dni rekolekcji ks. Marcin ukazywał nam postaci ze wskazanej przypowieści: młodszego i starszego syna oraz Ojca. Ks. Marcin ukazał poprzez tą przypowieść potrzebę nawrócenia oraz fakt, że Bóg jest jak Ojciec z przypowieści, ciągle czeka na swe zagubione dziecko.

Pierwszego dnia w naszej wspólnocie gościła grupa kleryków WSD w Drohiczynie. Przygotowujący się do kapłaństwa studenci teologii poprowadzili spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkole, następnie uczestniczyli w Eucharystii. Dla kleryków była to swego rodzaju praktyka przygotowująca ich do głoszenia nauki Kościoła i nauki katechezy.

Rekolekcje zakończyliśmy w niedzielny wieczór czuwaniem modlitewnym przygotowanym przez młodzież KSM-u. W 12 rocznicę odejścia do Pana naszego wielkiego rodaka św. Jana Pawła II. Młodzież przypominała nam naukę św. poprzez montaż słowno-muzyczny. Czuwanie skończyliśmy wspólnym odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się i wsparli organizację naszych parafialnych rekolekcji. W sposób szczególny dziękujemy ks. rekolekcjoniście, kapłanom, którzy posługiwali w konfesjonałach, klerykom i nauczycielom za pomoc w zorganizowaniu spotkań w szkole.

Bóg zapłać.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z rekolekcji.

Ferie zimowe z wartościami w parafii

     Tegoroczne ferie w parafii w Sarnakach obfitowały w różnorodne atrakcje przygotowane przez księży przy współudziale Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży działającego przy naszej Sarnackiej parafii.

            W pierwszym tygodniu ferii dzieci i młodzież wypoczywała bardzo aktywnie. W poniedziałek dzieci i młodzież uczestniczyli w kuligu. Kolejnego dnia grupa dzieci i młodzieży wybrała się na basen i stok narciarski w Międzyrzecu Podlaskim. Początkujący mogli zapoznać się z nartami, a potrafiący jeździć podszkolić swoje umiejętności. Trzeci dzień upłyną po znakiem sportu, uczestnicy spotkali się na hali sportowej, gdzie odbywały się rożne konkurencje sportowe.

            W drugim tygodniu na dzieci i młodzież czekały nowe atrakcje. W poniedziałek grupa uczestników rozwijała swoją kreatywność przez własnoręczne wykonywanie masek, oraz szkoliła swoje umiejętności taneczne. Wtorkowy poranek upłynął na rozgrywkach w tenisie stołowym o „Puchar Dziekana Sarnackiego”. Zwycięzcą turnieju został Jakub Żabicki. Podczas gdy pingpongiści walczyli o puchar, dzieci w tym czasie, pod baczną opieką wychowawców, bawiły się na hali sportowej. Środa była dniem filmowym, na wikariacie uczestnicy oglądali film pt. „Wielki Mike”. Oprócz tygodniowych atrakcji w obie niedziele ferii na wikariacie wyświetlane były filmy „Boska Interwencja” i „Inka”. Filmy podejmowały problemy współczesnego człowieka i sposoby ich rozwiązywania.

            Pragniemy podziękować wszystkim, którzy pomagali przy organizowaniu ferii. W sposób szczególny pragniemy podziękować uczestnikom Ferii z Wartościami za czas spędzony na zabawie, budowaniu wspólnoty parafialnej i przybliżaniu się do Boga.

                                                                                                                                                                                                                                            GOTÓW !!!

                                                                                                                                                                                                                         Autor tekstu: Natalia Rybaczuk

 

Spotkanie KSM-u

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży to formacja duchowa, intelektualna i pastoralna tzn. ludzka. Nasz parafialny oddział KSM-u, aby lepiej wzajemnie się i zintegrować wraz z ks. Piotrem i ks. Grzegorzem 21 stycznia wybrała się na kręgle do Wólki Nadbużańskiej. Spotkanie rozpoczęliśmy  uczestnictwem w  wieczornej Mszy Św., a następnie udaliśmy się do ośrodka w pobliskiej Wólce Nadbużańskiej. Ten wieczór na pewno zapamiętamy na długo, gdyż fajna atmosfera i zdrowa rywalizacja pozwoliła nam się zintegrować.  Gotów!!!