ŚWIĘTY BŁAŻEJU WSTAWIAJ SIĘ ZA NAMI

3 lutego b. r., w pierwszą sobotę miesiąca, w Kościele wspominamy i czcimy św. Błażeja Biskupa i Męczennika. Ten święty jest patronem i orędownikiem u Boga w różnego rodzaju schorzeniach gardła.

Pielęgnując piękną katolicką tradycję tzw. „Błażejek”, tego dnia w naszej parafii po każdej Mszy świętej, miało miejsce nabożeństwo ku czci św. Błażeja. Kapłani poprzez słowa modlitwy i błogosławieństwa: „Przez wstawiennictwo świętego Błażeja, Biskupa i Męczennika, niech Cię Bóg zachowa od choroby gardła i wielkiej innej dolegliwości. W Imię + Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen” i przyłożenie dwóch gromnic do gardeł wiernych, wypraszali łaski zdrowia dla zgromadzonych ludzi szczególnie w chorobach i dolegliwościach związanych z gardłem.

Opatrzeni przez sakrament pokuty i pojednania, umocnieni sakramentem Eucharystii i modlitwą kapłanów wierni wrócili do swych domów z nadzieją, że teraz żadna choroba gardła nie jest im straszna.

Zapraszamy do fotorelacji.

MODLITEWNIK ŚWIATŁEM I POMOCĄ W DRODZE DO ŚWIĘTOŚCI

2 lutego Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. Czyni to na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa syna, Jezusa, w świątyni jerozolimskiej. W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej. 2 lutego przypada także Dzień Życia Konsekrowanego. Siostry i bracia zakonni, podobnie jak Jezus w świątyni Jerozolimskiej, ofiarowują swoje życie na wyłączną służbę Bogu.

Według Ewangelii Jezus, zgodnie z prawem żydowskim, jako pierworodny syn był ofiarowany Bogu w świątyni jerozolimskiej. Wtedy też starzec Symeon wypowiedział proroctwo nazywając Jezusa „światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela”. Dlatego święto to jest bogate w symbolikę światła. W Jerozolimie, gdzie Ofiarowanie Pańskie obchodzone było już w IV w., odbywały się – zazwyczaj nocą – uroczyste procesje ze świecami. Liturgiczną datę święta wyznacza upłynięcie czasu oczyszczenia Maryi po urodzeniu dziecka.

W Polsce to święto ma charakter maryjny – Matki Bożej Gromnicznej. Tak jak Maryja wniosła Jezusa do świątyni jerozolimskiej, tak też przynosi światło wierzącym. W kościele dokonuje się poświecenia gromnic. Zapalone gromnice daje się do rąk konającym.

Na znak zawierzenia Maryi w czasie klęsk, szczególnie podczas burzy, w domach i gospodarstwach, również zapala się gromnice. Jako gromnice służą też świece chrzcielne, kiedy to w życie nowo ochrzczonej osoby wkracza światło wiary, która prowadzi przez życie.

W tym dniu, już tradycyjnie, w naszej parafii dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej podczas Mszy świętej, w obecności swoich najbliższych otrzymały modlitewniki. Modlitewnik to swego rodzaju „światło”, które pozwala dobrze przygotować się do Sakramentu pokuty i pojednania i będzie pomocą w rozmowie z Bogiem w życiu dziecięcym i młodzieńczym.

W tym dniu w sposób szczególny polecaliśmy Bogu przez wstawiennictwo Maryi rodziców, przygotowujące się wraz ze swoimi rodzicami do pierwszej spowiedzi i swojego pierwszego pełnego uczestnictwa w Eucharystii.

 

WYPOCZYNEK Z KAPŁANAMI

Podczas tegorocznych ferii w parafii w Sarnaki, dzieci i młodzież, miała okazję spędzić czas aktywnie na różnorodnych atrakcjach przygotowanych przez księży przy współudziale Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Zasadniczym celem zorganizowanego wypoczynku była zabawa, spotkanie we wspólnocie rówieśników i kreatywne spędzenie czasu w oderwaniu od komputera i Internetu.

W pierwszym tygodniu ferii, dzieci i młodzież, wypoczywała bardzo aktywnie. Poniedziałek upłyną pod znakiem sportu. Dzięki uprzejmości Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Sarnakach zajęcia odbyły się na Hali Sportowej tutejszej szkoły. Tego dnia nie zabrakło różnych konkurencji sportowych i ducha zdrowej rywalizacji. We wtorek 50 osobowa grupa udała się do Białegostoku, aby tam poskakać na Trampolinach i zwiedzić Stadion Miejski, na którym swoje mecze rozgrywa zespół piłkarski Jagiellonia Białystok.

Drugi tydzień ferii rozpoczął się w Niedzielę od Konkursu Kolęd i Pastorałek. Podczas konkursu wśród zgromadzonych dzieci wraz z rodzinami dało się poczuć klimat Świąt Bożego Narodzenia. Wśród swych rówieśników i najbliższej rodziny dzieci prezentowały kolędy i pastorałki. Każdy uczestnik powrócił do domu z upominkiem. Zwyciężczynią konkursu została Maria Bartoszuk.

W poniedziałek uczestnicy Wypoczynku z Kapłanami spotkali się na sali katechetycznej i przygotowali laurki na dzień babci i dziadka. Następnie korzystając ze sprzyjającej, śnieżnej pogody zorganizowany został kulig połączonym z ogniskiem i pieczonymi kiełbaskami. Kolejnego dnia grupa dzieci i młodzieży wybrała się na stok narciarski w Międzyrzecu Podlaskim, aby „pośmigać” na nartach. Dla wielu osób był to pierwszy kontakt ze „śnieżnymi deskami”. Dzięki uprzejmości instruktorów i pracowników wyciągu narciarskiego i pomocy opiekunów było to ciekawe i przede wszystkim bezpieczne doświadczenie.

Dzięki obecności pośród nas księży wikariuszy: Piotra i Grzegorza nie zabrakło w naszym wypoczynku rozmów związanych z wiarą i spotkania z Bogiem na modlitwie.

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy pomagali przy organizowaniu wypoczynku podczas ferii. W sposób szczególny pragniemy podziękować uczestnikom Wypoczynku z Kapłanami, za czas spędzony na zabawie, budowaniu wspólnoty parafialnej i przybliżaniu się do Boga.

Uczestnik

NOWENNA PIELGRZYMKOWA

 

Sarnaki-Serpelice

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

2017-2018 rok św. Stanisława Kostki z Rostkowa patrona dzieci i młodzieży – uroczystość 18 września.

 

„Święty Stanisławie Kostko

Przyjacielu z lat dziecinnych

Z sercem wciąż niewinnym

Światem nie zmąconym

W mądrości ogromny

Stąpaj przy mnie dnia każdego

By ustrzec mnie od złego

Tam on – gdzie ja

Każdego dnia”.

 

Ks. proboszcz Andrzej Jakubowicz w naszej parafii w kościele p. w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika ogłosił wiernym nowennę przez 9-miesięcy do świętego Stanisława Kostki jako pielgrzymkę każdego miesiąca do różnych kościołów. Pierwsza odbyła się 27 stycznia 2018 r.

Po porannej Mszy świętej z Bożym błogosławieństwem z naszego kościoła z ks. Grzegorzem wyruszyliśmy do Serpelic do kościoła świętych Apostołów Piotra i Pawła w Serpelicach.

 

„ Z Tobą za rękę Panie

Szybko – powoli

W jasności i udrękę

Na wszystko co boli

Z Tobą pod niebem

Jesteś mi Jesteś

Ze mną dni siedem”.

 

Pielgrzymka przepełniona była pieśniami, modlitwami, rozważaniami i modlitwą różańcową. Wśród pielgrzymów panowała radość modlących się przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki.

 

 

„imię św. Stanisława Kostki

Na chrzcie dostałam

Abym przez całe życie ciebie kochała.

Bo każdy  człowiek ochrzczony

Wie kto jest jego patronem”.

 

Po dojściu do Serpelic w kościele ks. Grzegorz odprawił Mszę świętą za szczęśliwą pielgrzymkę i powrót do domu pod opieką Matki Najświętszej.

 

„Otocz pomocą Matko swe dzieci

Wspieraj na każdy dzień

Promień twej łaski niech nam zaświeci

Smutku rozprosz cień”.

 

 

Serdecznie dziękujemy ks. proboszczowi Andrzejowi Jakubowiczowi za zorganizowanie pielgrzymki, a ks. Grzegorzowi za trud, poświęcenie, wspólne modlitwy i rozważania. Czekając na dalsze drogi pielgrzymowania.

 

„Idąc w ciszy spokoju

Między nami tajemna nić

Jaka jasność drąży w sercu po brzegi

I znowu chce się żyć.

 

Biały anioł wędruje wśród nas

Serce jasne łzy suszy

Rzuca z garści łaską wśród nas

I znowu chce się żyć.

 

Wszyscy nućmy Bogu pieśń

Bo w sercu, już jasno jak kiedyś

Z matką najświętszą i jej synem

I znowu chce się żyć”.

 

Stanisława Jędrzejuk.

OPŁATEK WSPÓLNOT

W dniu dzisiejszym, tj. 14 stycznia 2018 r. w naszej wspólnocie parafialnej miał miejsce opłatek wspólnot działających w parafii. Z każdej wspólnoty było przynajmniej po jednym przedstawicielu. Największe grono stanowiło Koło Przyjaciół Radio Maryja. Nie zabrakło przedstawicieli: Kółek Różańcowych, Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca, Chóru Parafialnego i Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym.

Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od udziału we Mszy świętej i modlitwie za członków, wspólnot działających przy naszej parafii, zarówno tych żyjących jak i zmarłych. Po Eucharystii udaliśmy się na parafialny wikariat i tam, w rodzinnej atmosferze, uczestniczyliśmy w spotkaniu opłatkowym. Spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą, której przewodniczył ks. proboszcza Andrzej Jakubowicz. Po wstępie modlitewnym, przyszedł czas na życzenia i przełamanie się opłatkiem. Następnie był czas na rozmowę i wspólne śpiewy kolęd przy kawie i słodkościach przygotowanych przez panie z naszej wspólnoty.

Ubogaceni wzajemnymi życzeniami i krzepiącymi słowami kapłanów, możemy ze zdwojoną siłą powrócić do naszych codziennych obowiązków. Pamiętając o tym, że poprzez nasze grupy parafialne pragniemy służyć Bogu i ludziom z którymi żyjemy na co dzień.

2 NIEDZIELA ZWYKŁA

 

 1. Podziękowanie za ofiary na budowę Kościoła.
 2. Jak widzimy, że nie ma już „Żywej Szopki”, którą w tym roku udało nam się stworzyć dzięki zaangażowaniu mężczyzn, uczestników „Oblężenia Jasnej Góry”. W tym miejscu chcemy serdecznie podziękować, wszystkim którzy pomogli przygotować szopkę: Danielowi Głuchowskiemu, Mariuszowi Klimiukowi, Rafałowi Lisieckiemu, Szczepanowi Kasperukowi, Pawłowi Gregorczukowi, Mariuszowi Dudziukowi, Mieczysławowi Danilukowi, Sławomirowi Jaskólskiemu, Tomaszowi Obrępalskiemu (za opiekę i karmienie zwierząt). Dziękujemy serdecznie właścicielom zwierząt: Ks. Krzysztof Uściński – proboszcz parafii Górki (Osiołki). Grzegorz Wysocki – Franopol (Kucyk). Jadwiga i Marian Waszczukowie – Kol. Hołowczyce (Kozy). Adam Wawryniuk – Hołowczyce (Owce). Dariusz Ludwiczuk – Chybów (Gołębie) Mariusz Klimiuk – Kol. Hołowczyce (Króle). Jolanta i Janusz Radziwonka – Binduga (Kury). Ojcom Kapucynom z Serpelic  (Królik miniaturka).  Za przywóz zwierząt dla Kamila i Dawida Wawryniuków. Podziękowania za własnoręcznie zrobione bombki na choinkę – pani Jolancie Radziwonka
 3. Dzisiaj jaki w następne niedziel młodzież z KSM-u rozprowadza GROMNICE .
 4. Zaproszenie na FERIE Z KAPŁANAMI. Księża wikariusze zapraszają dzieci i młodzież na ferie przy parafii. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Program: Poniedziałek 15 stycznia  – dzień sportu. Początek 9;30 w Kościele następnie zajęcia na Hali Sportowej w Szkole. Wtorek 16 stycznia – Wyjazd do Białegostoku na Trampoliny, Stadion Jagiellonii i oczywiście Mc Donalds. Niedziela 21 stycznia – śpiew kolęd. Początek o 14. Poniedziałek 22 stycznia – dzień śniegu. Planujemy kulig od 10. My planujemy, co będzie czas pokarze. Jest plan awaryjny. Wtorek 23 stycznia – wyjazd do Siedlec kino i Mc Donalds. Wyjazd o 8. (ewentualnie gdy będą warunki pogodowe – narty).
 5. Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca zaprasza na niedzielny seans filmowy pt:. „Teraz i w godzinę śmierci”.  Start w niedzielę 21 stycznia o 18. Po skończonej Eucharystii. Serdecznie zapraszamy.
 6. Od 18 do 25 stycznia trwał będzie tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Zachęcamy do modlitwy w tej intencji.
 7. Zaproszenie na rekolekcje dla młodzieży męskiej. Wszystko co dobre i wartościowe wymaga trudu, wysiłku i konkretnej walki. W naszych codziennych zmaganiach nie pozostajemy sami. Pan Bóg wyposaża nas w potrzebne narzędzia do podejmowania trudu walki. Zostań klerykiem na weekend – to temat tegorocznych rekolekcji dla młodzieży męskiej w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie w dniach 26-28 stycznia. Więcej informacji znajdziesz tutaj. http://wsddrohiczyn.pl/rekolekcje2018/#tab-id-1.
 8. Zakończyła się wizyta duszpasterska zwana Kolędą. Pragniemy podziękować za gościnność, za transport, dobre słowo, miłe przyjęcie, otwartość serca i ofiary składane na potrzeby kościoła. Bóg zapłać za serdeczne przyjęcie nas i podzielenie się z nami swoimi troskami. Podczas tegorocznej wizyty duszpasterskiej odwiedziliśmy 927 domów. W 143 przypadkach spotkaliśmy się z zamkniętymi drzwiami. Podczas kolędy w sumie odwiedziliśmy ok 3 tys. osób. Według statystyki zrobionej podczas Wizyty Kolędowej w naszej parafii jest zameldowanych 3126 osób.
 9. Pamiętajmy, że nasza kultura osobista wyraża się również w dbałości o porządek o miejsce wiecznego spoczynku naszych zmarłych. Przypominamy o konieczności segregacji śmieci na cmentarzu grzebalnym.
 10. Przypominamy i zachęcamy do godnego przygotowania się do peregrynacji Figury Matki Bożej Fatimskiej i Obrazu Jezusa Miłosiernego poprzez udział w dniu peregrynacji we Mszy świętej, spowiedzi i Komunii świętej.
 11. Zachęcamy do czytania tygodnika w „Niedziela” i miesięcznika „Różaniec”.

 

ŻYWA SZOPKA

W okresie Bożego Narodzenia tj. od Wigilii do Niedzieli Chrztu Pańskiego przy naszej parafii można było podziwiać Żywą Szopkę Bożonarodzeniową. Tradycja Szopek ma bardzo długą tradycję w kulturze europejskiej i wiąże się ze świętym Franciszkiem prekursorem Szopek Bożonarodzeniowych upamiętniających moment Narodzenia Jezusa Chrystusa w Grocie Betlejemskiej.

Zasadniczo w każdej wspólnocie parafialnej w tym okresie można spotkać różne przedstawienia sceny narodzin Mesjasza. Tradycyjne w naszej sarnackiej parafii w kościele i kaplicach można było podziwiać Sztuczne Szopki Bożonarodzeniowe. Jednak w tym roku dzięki inicjatywie i zaangażowaniu mężczyzn z naszej wspólnoty parafialnej powstała pierwsza Żywa Szopka Bożonarodzeniowa. Mieściła się ona w dawnej kostnicy nieopodal kościoła. W szopce centralne miejsce zajmowała święta rodzina w otoczeniu królów i zwierząt. „Rezydentami” szopki były następujące zwierzęta: kucyk Kuba, dwa osiołki – Olek i Pufii, dwie kozy – Jacek i Czarusia, dwie owieczki – Chmurka i Łatka, gołębie, króliki i kury.

W tym miejscu chcemy serdecznie podziękować przede wszystkim mężczyznom, którzy zaangażowali się w przygotowanie miejsca i dostarczeniem zwierząt. Dziękujemy właścicielem zwierząt: Grzegorzowi Wysockiemu z Franopola,  Ks. Krzysztofowi Uścińskiemu proboszczowi parafii Górki, Jadwidze i Marianowi Waszczuków z Kolonii Hołowczyc, Adamowi Wawryniukowi z Hołowczyc, Dariusz Ludwiczukowi z Chybowa, Mariuszowi Klimiukowi z Kolonii Hołowczyce, Jolancie i Januszowi Radziwonka z Bindugi. Dziękujemy za siano, pasze, jabłka za każdy gest dobrej woli dzięki któremu dzieło „Żywej Szopki” mogło zaistnieć i jeszcze lepiej przybliżyć scenę Narodzin Mesjasza, a przy tym sprawić dużo radości szczególnie najmłodszym parafianom.

Zapraszamy do fotorelacji

ZAPRASZAMY Żywa Szopka w parafii Sarnaki

Publié par Piotr Pędzich sur lundi 25 décembre 2017

 

 

FERIE Z BOGIEM

Serdecznie zapraszamy do udziału w feriach przy naszej parafii.

PLAN

15 stycznia – dzień sportu.

16 stycznia – Trampoliny i Stadion Jagiellonii.

21 stycznia – konkurs kolęd.

22 stycznia – Śnieżny dzień – kulig.

23 stycznia – wyjazd do kina (ewentualnie gdy pogoda dopisze na narty).

Ilość miejsc ograniczona – tylko 50 

Koszt – 60 zł

Zapisy u ks. Grzegorza. 

 

Jasełka

Ze świętami Bożego Narodzenia wiąże się tradycja przedstawień zwanych jasełkami. 6 stycznia b.r. przed Mszą Świętą o godzinie 11.30, uczniowie klasy 4 A Szkoły Podstawowej pod kierownictwem księdza Grzegorza wystawili jasełka w naszym kościele parafialnym.

Przesłanie które niosły ze sobą przedstawienie było proste i wskazywało na ważną rolę Wcielenia Syna Bożego. Jasełka połączone były ze wspólnym śpiewem kolęd. Trzeba przyznać, że cała wspólnota zgromadzona na przedstawieniu włączała się w śpiew kolęd co spowodowało, że każdy z uczestników mógł poczuć się uczestnikiem i „aktorem” przedstawienia ukazującego narodziny Jezusa Chrystusa.

Trud i praca aktorów nagrodzona została przez parafian gromkimi brawami.

DOM BOŻY

Okres Świat Bożego Narodzenia nierozerwalnie złączony jest w kulturze Polskiej z choinką i Szopką Bożonarodzeniową. Jak możemy zaobserwować w naszej świątyni parafialnej możemy poczuć atmosferę świąt nie tylko poprzez liturgię, ale również poprzez wystrój świątyni. O to zadbała młodzież Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, służba ołtarza i osoby dobrej woli, które włączyły się w przystrojenie naszego kościoła. Za każde dobro dziękujemy. Niech Pan błogosławi, a Maryja otacza płaszczem swej opieki.

Zapraszamy do fotorelacji.