Ekstremalna Droga Krzyżowa Sarnaki – Leśna Podlaska

W tym roku po raz trzeci parafianie Sarnak wyruszyli na trasę Ekstremalnej pieszej Drogi Krzyżowej do Leśnej Podlaskiej. Po porannej Mszy świętej grupa parafian w krótkich odstępach czasu wyruszała w indywidualną pieszą Drogę Krzyżową.

Podczas pokonywania 26 km odcinka z Sarnak do Leśnej Podlaski, pielgrzymi mieli czas na wyciszenie, modlitwę – rozmowę z Bogiem i pokonywanie własnych słabości. Pierwsi uczestnicy Drogi Krzyżowej dotarli do Sanktuarium Leśniańskiego około 12. Nabożeństwo, to było swego rodzaju wyznaniem wiary. Każdy z uczestników dał wyraz swojej wierze poprzez swoją postawę, konkretne świadectwo przyznania się do krzyża Jezusowego a swoje trudy ofiarował poprzez krzyż Chrystusa Bogu.

Mamy nadzieję, że dzieło modlitewne w którym wzięliśmy udział będzie owocowało w życiu naszym, naszych rodzin i całej wspólnoty parafialnej.

Pielgrzym

 

 

 

Piesza nowenna do św. Józefa

 

Tradycją w naszej Sarnackiej parafii, stała się piesza nowenna ku czci św. Józefa. Kultywując tą piękną inicjatywę, w tym roku w okresie nowenny do Św. Józefa tj. od 10 do 18 marca, grupa parafian pielgrzymowała z kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika do kaplicy w Lipnie pw. św. Józefa.

Święty Józef jako przybrany ojciec Chrystusa jest dla nas wzorem i przykładem. W związku z tym w nowennie kapłani ukazywali przymioty świętego jako ojca, małżonka, człowieka pracy w odniesieniu do naszego życia.

Nowenna rozpoczynała się zawsze Mszą św. wieczorową, w kościele parafialnym, po skończeniu której, pątnicy ruszali w drogę do Lipna. Sześciokilometrowy odcinek do Lipna pątnicy pokonywali modlą się, śpiewają – dzieląc się radością, talentami muzycznymi i literackimi. Podczas pielgrzymowania nie zabrakło stałych elementów tj.: konferencji i różańca. W tym roku cykl 9 konferencji odnosił się do postaci św. Stanisława Kostki. Po konferencji przychodził czas na modlitwę różańcową, w której polecaliśmy wszystkie nasze intencje. Był to zawsze czas refleksji, zamyślenia i wspólnej modlitwy w którą angażowała się całą wspólnota poprzez prowadzenie poszczególnych dziesiątek różańca i śpiew.

Po dotarciu do kaplicy w Lipnie następowało wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy nowenny. Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem, odśpiewaniu pieśni „Abyśmy byli jedno”, był czas na agapę, którą przygotowywali mieszkańcy Lipna.

Zwieńczeniem Nowenny była Msza święta odprawiona w Uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca, w intencji wszystkich próśb zanoszonych przez wstawiennictwo świętego Józefa podczas trwania Nowenny. Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Tomasz Przewoźny. Kapłan podczas kazania ukazał piękno świętości i zachęcał do pójścia za Jezusem, biorąc wzór ze świętego Józefa. Podzielił się również świadectwem swojego doświadczenia opieki świętego Józefa.

Piesza Nowenna był to czas błogosławiony, gdy poprzez swój udział mogliśmy głosić innym Chrystusa, nie słowem, ale konkretną postawą. Cieszy duża liczba pątników (średnio 80 osób), a szczególnie dzieci i młodzieży, której święty Stanisław Kostka jest patronem.

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy nie szczędzili trudu i czasu w przygotowanie i bezpieczne przeprowadzenie pielgrzymów z Sarnak do Lipna. W sposób szczególny dziękujemy p. Tomaszowi i jego wnuczkowi Mateuszowi, którzy zadbali o nasze bezpieczeństwo na trasie pielgrzymki. Dziękujemy mieszkańcom Lipna za hojność i dary serca w postaci poczęstunków, którymi gościliście przybywających pielgrzymów. Niech za wszelkie dobro Bóg wam stokroć wynagrodzi. Dziękujemy wszystkim, którzy poprzez śpiew, modlitwę i obecność włączyli się w to piękne dzieło modlitewne. W sposób szczególny pragniemy podziękować Kapłanom. Ks. Proboszczowi Andrzejowi Jakubowiczowi za duchowe wsparcie i wspólne pielgrzymowanie. Ks. Piotrowi Pędzichowi i ks. Grzegorzowi Zasłonce za: obecność na trasie, wygłoszone konferencje, modlitwę i wspólny śpiew. Ks. Tomaszowi Przewoźnemu za odprawienie Mszy świętej i wygłoszone kazanie.

Mamy nadzieję, że trud i modlitwa której byliśmy częścią będzie owocowała w naszym życiu, rodzinach i całej wspólnocie parafialnej.

Pielgrzym.

CHÓR KOLĘDUJE

W niedzielę 21 stycznia 2018 roku nasz chór parafialny wystąpił w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach na VI przeglądzie kolędniczym chórów i zespołów kościelnych. Wystąpiło szesnastu chórzystów w czterech głosach. Przy akompaniamencie organisty, p. Janusza Kołtuniaka zaśpiewaliśmy trzy kolędy: „Adeste fideles”, „W żłobie leży” oraz „Gwiazda z promieni”, przy czym kolęda „W żłobie leży” zabrzmiała w ciekawej aranżacji, innej niż znana wszystkim kolęda nosząca ten tytuł.  

W przeglądzie wzięło udział 11 chórów. Większość zaprezentowała po dwie kolędy (z wyjątkiem chórów z Sarnak i Bielska Podlaskiego, które zaśpiewały po trzy utwory). Na koniec wszyscy połączeni w jeden chór uczestnicy wraz z przybyłym na przegląd Ks. Biskupem Tadeuszem Pikusem oraz obecnymi na koncercie słuchaczami  zaśpiewali wspólnie: „Wśród nocnej ciszy”, „Lulajże Jezuniu” i „Bóg się rodzi”. Ks. Biskup w kilku zdaniach podsumował rolę chórzystów kościelnych  i dyrygentów chórów  i podziękował za przygotowanie pięknych występów, a także za stałą pracę w swoich parafiach. Podkreślił też, że wspólnie wykonane kolędy, chociaż bez przygotowania, zabrzmiały bardzo pięknie, a świadczy to o ogromnej wcześniejszej pracy włożonej w naukę śpiewu.

Po śpiewie w kościele udaliśmy się na poczęstunek przygotowany przez siostry zakonne. Kolędowe spotkanie było pięknym wydarzeniem, usłyszeliśmy wiele ciepłych słów na temat naszego występu, co zachęca do dalszej pracy podczas kolejnych prób.

Irena Paździor

 

 

Oblubieńcy z Sarnak na opłatku z Biskupem

8 styczni b. r. Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca z Sarnak wraz z zaprzyjaźnioną wspólnotą z Siemiatycz udała się do Węgrowa na opłatek Wspólnot Przyjaciół Oblubieńca naszej diecezji z bp Tadeuszem Pikusem.

Spotkanie rozpoczęło się od uroczystej Eucharystii, której przewodniczył i kazanie wygłosił nasz Ordynariusz. Następnie wszyscy udaliśmy się do pobliskiej szkoły, aby tam przełamać się opłatkiem, złożysz sobie życzenia i przy herbacie i słodko zastawionym stole spędzić czas poznając braci i siostry ze wspólnoty z terenu naszej drohiczyńskiej diecezji.

Dziękujemy Bogu za to spotkanie w gronie braci i sióstr ze Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca. Mamy nadzieję, że ten szczególny czas będzie owocował w naszej wspólnocie Sarnackiej i już nie możemy doczekać się kolejnych spotkań w gronie wspólnoty.

OPŁATEK WSPÓLNOTY PRZYJACIÓŁ OBLUBIEŃCA

Za nami już świąteczny czas Bożego Narodzenia. Oczekiwanie, potem świętowanie przyjścia na świat maleńkiego Dzieciątka, które zbawia świat. Druga połowa Adwentu i jeszcze niemalże cały styczeń jest okresem tzw. spotkań opłatkowych, będących okazją dla różnych grup ludzi do przekazania wzajemnych życzeń, ciepłych słów, do jakże symbolicznego podzielenia się opłatkiem.

Taki „opłatek”, czyli świąteczne spotkanie przeżyła także Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca w Sarnakach. W przedświąteczny poniedziałek 18 grudnia 2017 roku po wieczornej Mszy świętej zebraliśmy się w sali sarnackiego wikariatu, aby najpierw skierować nasze myśli ku Świętej Rodzinie, wysłuchać czytanego przez ks. Grzegorza Zasłonkę fragmentu Pisma Świętego o Narodzeniu Pańskim. Ten, jakże uroczysty, moment uczciliśmy śpiewem najwspanialszej z polskich kolęd „Bóg się rodzi”. Potem, przy dzieleniu się opłatkiem, popłynęły słowa życzeń, czasem słowa otuchy, nadziei.

Na koniec, przy stole zastawionym wigilijnymi potrawami, przygotowanymi przez panie ze wspólnoty, nastał czas serdecznych rozmów, pochwał dla autorek smakołyków, śpiewania kolęd, zwykłego, a jakże niezwykłego bycia razem. Bo najpiękniejsze w spotkaniach opłatkowych jest wzajemne podarowanie sobie odrobiny czasu, o który jakże trudno w dzisiejszym zabieganym świecie.

Niedzielny Gość – św. Mikołaj

W drugą niedzielę adwentu, 10 grudnia 2017 roku w sarnackim kościele, na Mszy Świętej o godz. 11:30 w trakcie kazania dla dzieci, pojawił się Święty Mikołaj z okazji niedawnych Mikołajek. Na kazaniu ks. Piotr Pędzich przybliżył dzieciom postacie Jana Chrzciciela i Świętego Mikołaja. Pojawienie się gościa zaskoczyło najmłodszych, a także wywołało uśmiech na ich buziach. Przy żarliwej pomocy śnieżynek Mikołaja (wolontariuszek Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oddziału Sarnaki,) każde dziecko otrzymało drobny upominek po zakończonej mszy.

Autor tekstu i zdjęć: Paulina Golwiej 

Dzień Wspólnoty

    30 listopada b.r. nasza Sarnacka Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca wzięła udział w pierwszym Drohiczyńskim spotkaniu wspólnot działających w diecezji Drohiczyńskiej. Spotkanie odbyło się w kościele parafialnym w Łochowie. Nasza wspólnota udała się na spotkanie wraz z zaprzyjaźnioną wspólnotą z Siemiatycz. Opiekę duchową podczas wyjazdu pełnił ks. Grzegorz Zasłonka.

    Dzień wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca rozpoczął się od spotkania przy stole słodkości przygotowanych przez Wspólnotę z Łochowa. Następnie po posileniu ciała miało miejsce spotkanie z o. Krzysztofem Kralką założycielem i opiekunem duchowym Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca w naszej Ojczyźnie. Po krzepiących słowach odnośnie modlitwy, rozważania Słowa Bożego i dziełach [podejmowanych przez Wspólnotę Przyjaciół Oblubieńca, był czas na rozmowę i spotkanie z braćmi i siostrami ze wspólnoty. Nie brakowało wzajemnych ciepłych słów, uśmiechów i przenikającej całą nasza wspólnotę radości.

     Następnie wszyscy uczestnicy udali się do świątyni, aby tam posilić ducha poprzez udział w Eucharystii połączonej z wy=stawieniem Najświętszego Sakramentu i modlitwami o uzdrowienie: wątłego ciała i chorób duszy.

     Spotkanie skończyło się uroczystym błogosławieństwem. Następnie każdy udał się w drogę powrotną. Wracając do naszych domów ubogaceni spotkaniem z Bogiem podczas Eucharystii i drugim człowiekiem podczas spotkania przy stole słodkości. Podczas drogi powrotnej w autokarze na paciorkach różańca powierzyliśmy wszystkie nasze sprawy, trudności i radości Bogu przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny.

    Dziękujemy za czas spędzony w gronie naszej wspólnoty i mamy nadzieję, że będzie on procentował w naszym życiu, życiu naszych rodzin i całej wspólnoty parafialnej.

Bal Wszystkich Świętych

 

     W niedzielę 5 listopada 2017 roku przy parafii w Sarnakach odbył się bal Wszystkich Świętych. Przygotowanych przez księży przy współudziale młodzieży z KSM-u działającego przy naszej parafii.

     O godzinie 11:30 dzieci przebrane za swoich świętych patronów uczestniczyły we Mszy Świętej, a później w procesji na cmentarz.

     W kazaniu ks. Grzegorz Zasłonka przybliżył dzieciom, że świętym może zostać każdy, bez względu na płeć, wiek, wzrost i wygląd i ukazał współczesne zagrożenia, które mogą nas jej pozbawić.

     Po Eucharystii dzieci wraz z rodzicami udały się na wikariat, gdzie czekała na nie słodka uczta, zabawy i foto-budka, przygotowane przez młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Czas minął nam bardzo szybko, do zabaw włączyli się rodzice pociech jak i księża wikariusze, przebrani z świętych: Franciszka i brata Alberta. Księża nagrodzili najciekawsze i najładniejsze przebrania. Popołudnie, które razem spędziliśmy minęło nam w wesołej atmosferze.

     Dziękujemy wszystkim za obecność, wspólną modlitwę i zabawę. W sposób szczególny dziękujemy młodzieży za pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu Balu.

    Zapraszamy do fotorelacji.

 Paulina Golwiej

https://www.facebook.com/pg/KSM-Sarnaki-551801045012946/photos/?tab=album&album_id=756517011208014  

Kurs lektorski

     14 października b. r. w Drohiczyńskim seminarium odbyło się pierwsze spotkanie ministrantów pragnących zostać lektorami. Wśród kandydatów znaleźli się również przedstawiciele naszej sarnackiej służby liturgicznej: Łukasz Korowajczuk i Piotr Ludwiczuk.

    Spotkanie miało 3 wymiary: organizacyjny (sprawy związane z kursem, podstawowe wiadomości , wykład wprowadzający, itp.), duchowy (Eucharystia) i kończąca spotkanie agapa.

    Nowym kandydatom (z diecezji jest ich około 120) życzymy zapału, wytrwałości i sukcesów w przygotowaniu się do posługi lektorskiej.

Zakończenie Wielkiej Nowenny Fatimskiej

      13 października ostatni raz w tym roku, w naszej parafii pw. Świętego Biskupa i Męczennika w Sarnakach, odbyło się Nabożeństwo Fatimskie. Było to szczególne nabożeństwo, ponieważ tego dnia oficjalnie Koło Przyjaciół Radio Maryja zakończyło Wielką Nowennę Fatimską, która miała przygotować naszą wspólnotę parafialną do dobrego przeżycia 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie.  Nabożeństwo jak zawsze rozpoczęło się Eucharystią, której przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Jakubowicz. Podczas kazania zostało przybliżone wezwanie Maryi płynące do nas z Fatimy „Módlcie się i odmawiajcie codziennie różaniec” i jego aktualność dziś.

    Inicjatorem nowenny był pan Tadeusz Radzikowski. W 2009 roku wraz z grupką parafian zgłosił chęć dobrego przygotowania do jubileuszu 100-lecia objawień w Fatimie. Dziewięcioletnia nowenna polegała na codziennym odmawianiu różańca w miesiącach, kiedy miały miejsce objawienia w Fatimie. Począwszy od 1 maja do 30 października wspólnota codziennie prowadziła różaniec z rozważaniami, który kończył się modlitwą Wielkiej Nowenny Fatimskiej. Jak wspomina pomysłodawca były różne przeszkody i zawirowania, jednak dzieło, które zostało zapoczątkowane 1 maja 2009 roku z Bożą pomocą zostało wypełnione.

   Koło Przyjaciół Radio Maryja, w tym szczególnym dniu, prowadziło różaniec Fatimski, który jak zawsze odmawialiśmy przemierzając ulice Sarnak. Podczas nabożeństwa figurę Matki Bożej Fatimskiej niosły poszczególny stany, reprezentujące parafię (mężczyźni, kobiety, małżonkowie, młodzież i dzieci ). Trzeba zauważyć, że niewątpliwym owocem Nowenny jest rozbudowany kult Nabożeństwa Fatimskiego, podczas których parafianie licznie gromadzą się, aby polecać Bogu sprawy Ojczyzny, parafii (szczególnie dzieło budowy nowej świątyni) i swoje sprawy osobiste i rodzinne.

    Dziękując Bogu za dar Wielkiej Nowenny Fatimskiej, ufamy, że dzieło, którego udziałem była nasza wspólnota parafialna, będzie przynosiło owoce w naszym życiu parafialnym i osobistym. Już myślimy o Nowennie dziękczynnej.