INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 4.12. – 10.12.2017 r.

DZIEŃ GODZ. INTENCJE
 

Pon.

4/12

7.00 + Henryki Koszuk – 22 greg.

+ Mirosławy Wróblewskiej

+ Stanisława Kordaczuka

17.00 + za zmarłych pracowników tłoczni gazu

Dz-bł o Boże błog. dla pracowników tłoczni gazu i ich rodzin

+ Dusze Czyśćcowe

 

Wt.

5/12

7.00 + Henryki Koszuk – 23greg.

+ Pawła Karwackiego (30dz)

17.00 + Stanisława Kordaczuka

Dz-bł w 8 r. ur. Amelii i Zofii

+ Adama i zm. rodziców

 

Śr.

6/12

 

7.00 + Henryki Koszuk – 24 greg.

+ Marianny, Stanisława Sawczuk, Ryszarda

Dz-bł do św. Jana Pawła Ii i Matki Bożej o uzdrowienie choroby o szczęśliwa operację i powrót do zdrowia

17.00 + zm. KRK z Chlebczyna

+ Zbigniewa Czarnockiego , Mariana i Janiny  

 

Czw.

7/12

 

7.00 + Henryki Koszuk – 25 greg.

+ Stanisława Kordaczuka (30dz)

17.00

 

+ Grzegorza (4r)

+ Mariana Trochimiuka

 

Pt.

8/12

8.30 + Teofili, Jana, Jerzego, Roberta

+ Henryki Koszuk – 26 greg.

10.00 +Otylii, Franciszka zm. z rodz. Marciniuków i Hajko
17.00 Dz-bł w int. całej rodziny
 

Sob.

9/12

7.00

 

+ Henryki Koszuk – 27 greg.

+ Mieczysława, Henryka

+ Wiesławy

16.00 + Julianny, Wacława

+ Wiesławy, Mirosława

18.00

 

W INTENCJI MĘŻCZYZN
 

Niedz.

10/12

 

8.30 + Marianny, Janiny

+ Janiny

10.00 + Ks. Andrzeja Oleszczuka (1r)
11.30 + Leokadii, Longina, Michała i zm. z całej rodziny

ZA PARAFIAN

17.00 + Henryki Koszuk – 28 greg.

+ Kacpra Wasiluka (1r)

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 711. – 3.12.2017 r.

DZIEŃ GODZ. INTENCJE
 

Pon.

27/11

7.00 + Henryki Koszuk – greg.15

+ Zofii Bodzon (4r)

+ Leszka Terlikowskiego

17.00 O Boże błog. dla rodziny

+Tadeusza, Alicji, Michała i zm. z rodziców

 

Wt.

28/17

7.00 + Henryki Koszuk – greg.16

Dz-bł w 55 r. ślubu Zofii i Jerzego

17.00 + Zdzisławy Szczerbickiej

+Apolonii Lewczuk

Dz-bł w 27 r. ur. Katarzyny

 

Śr.

29/11

 

7.00 + Henryki Koszuk – greg.17

+ Stanisławy, Wincentego i zm. dziadków

+ Anny Wandy Hałabudy

17.00 + Józefa Jędruszuka (30dz)
 

Czw.

30/11

 

7.00 + Henryki Koszuk – greg.18

+ Władysławy Wiśniewskiej (7dz)

+ Józefa, Marianny Wyganowskich

17.00

 

+ Andrzeja, Józefy, Stanisława
 

Pt.

1/12

7.00 + Henryki Koszuk – greg.19

+ Stanisławy, Wincentego i zm. dziadków

17.00 + Zdzisławy, Krzysztofa Szczerbickich

+ Józefy Kosianko (r)

 

Sob.

2/12

7.00

 

+ Henryki Koszuk – greg.20

+ Józefa Marciniuka, babcie i dziadków

17.00

 

Dz-bł w 1r. ur. Lidii i Szymona
 

Niedz.

3/12

 

8.30 + Władysławy (r), zm. z rodziny
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 +Romana, Stanisławy, Leokadii, Longina i zm. z rodziny

+ Antoniego (r), Kamila i rodziców

17.00 + Henryki Koszuk – greg.21

+ Leokadii, Czesława, Andrzeja, Haliny, Krzysztofa

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 20.11. – 26.11.2017 r.

DZIEŃ GODZ. INTENCJE
 

Pon.

20/11

7.00 + Henryki Koszuk – greg.8

+Andrzeja Serafinowicza 13r.

Dz-bł. o zdrowie dla żony

17.00 Dz-bł w int. ks.prał. Andrzeja Jakubowicza

+ Józefa Marciniuka (r)

Dz-bł w int. ks.prał. Andrzeja Jakubowicza

 

Wt.

21/17

7.00 + Henryki Koszuk – greg. 9

+Jana

+ Wiesławy Kordaczuk (30 dz)

17.00 +Zdzisławy Szczerbickiej (30 dz)

+ Tadeusza Kasperuka

+ Henryka, zm. z rodz. Gregorczuków, Jadczuków, Pawła Karwackiego

 

Śr.

22/11

 

7.00 + Henryki Koszuk – greg.10

+ Mariana, rodziców obu stron i zm. z rodz. Terlikowskich i Pawłowskich

+ Wiesława Garuckiego )30 dz)

17.00 + Genowefy Iwaniuk (r)

+ Kamila Pióro

 W intencji chóru parafialnego

 

Czw.

23/11

 

7.00 + Wincentego, Stanisława, Feliksy, Ryszarda

+ Pawła Karwackiego (7 dz)

17.00

 

+ Henryki Koszuk – greg.11

+ KRK z Klimczyc

 

Pt.

24/11

7.00 + Henryki Koszuk – greg.12

+ Zm. rodziców obu stron, zm. dziadków z rodz. Czerków i Jaskólskich

17.00 + Bogusława Obrępalskiego

+ Mirosława, rodziców obu stron

+ Heleny Gregorczuk (r)

 

Sob.

25/11

7.00

 

+ Marianny

+ Janiny, Franciszka i zm. z rodz. Oreszczuków

Dz-bł w 65 r. ślubu Leokadii i Jana

17.00

 

+ Henryki Koszuk – greg.13

+ Michała Mroziewicza (1r)

+ Marianny, Stanisława Nowosielskich

 

Niedz.

26/11

 

8.30 Dz-bł w 33 r. ślubu Elżbiety i Antoniego Hawryluk

+ Iwony Jasińskiej Narojek (2r)

10.00 ZA PARAFIAN
11.30 Dz-bł. o Boże błog. dla całej rodziny, wnuków, prawnuków

+ Zdzisława

17.00 + Henryki Koszuk – greg.14

+ Krystyny Kowalczyk (1r)

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 13.11. – 19.11.2017 r.

DZIEŃ GODZ. INTENCJE
 

Pon.

13/11

7.00 + Henryki Koszuk – rozpoczęcie gregorianki (1)

+ Tadeusza Czarnockiego

17.00  O zdrowie i Boże błog. dla Małgorzaty i Jerzego z rodziną

+ Andrzeja Sołtana (r)

+ Zdzisławy, Mieczysława, Sławomira zm z ich rodzin

 

Wt.

14/17

7.00 + Henryki Koszuk – greg. (2)

+ Wiesławy Kordaczuk (7 dz. po pogrzebie)

+ Stanisława Kordaczuka (7dz)

17.00 Dz-bł w 10 r. ślubu Sylwii i Przemysława Walczuk

+ Heleny, Stanisława, rodziców i rodzeństwo

 

Śr.

15/11

 

7.00 + Henryki Koszuk – greg. (3)

+ Elżbiety

17.00 + Zm. z KRK
 

Czw.

16/11

 

7.00 + Henryki Koszuk – greg. (4)

+ Janiny, Władysława i zm. dziadków

17.00

 

+ Edmunda i zm. rodziców

+ Wiesławy i Mirosława

 

Pt.

17/11

7.00 + Henryki Koszuk – greg. (5)

+ Krystyny, Marianny, Józefa

17.00 + Zygmunta i Marianny Makarskich

+ Kazimierza (15r) , Marii

 

Sob.

18/11

7.00

 

+ Henryki Koszuk – greg. (6)

+ Zofii (3r),  rodziców i dziadków, Franciszka

17.00 + Elżbiety Kisiel

+ Za zmarłych z całej rodziny i rodzeństwo

18.00

 

Sakrament małżeństwa: Sawczuk – Mitura
 

Niedz.

19/11

 

8.30 + Henryki Koszuk – greg. (7)

+ Eugeniusza (20r)

10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + Kazimierza Jakubiaka, rodziców obu stron

+ Anny  i Józefa  Gregorczuk, Reginy i Eugeniusza Kasperuk

17.00 + Eugeniusza, Moniki Zienkiewicz

+ Tadeusza Wróblewskiego (r), zm. z rodziny Wróblewskich

Intencje Mszy Świętych 6.11.- 12.11. 2017

DZIEŃ GODZ. INTENCJE
 

Pon.

6/11

7.00 + Marianny Semeniuk

+ Teresy (2r)

+Józefa Jędruszuka (7 dz)

17.00 + Marka Nowosielskiego

+ Dusze Czyśćcowe

+ Wypominkowa – Hołowczyce, Kol. Hołowczyce

 

Wt.

7/17

7.00 + Jarosława Tomaszuka

+ Jarosława Tomaszuka

17.00 + Stanisława, Marianny, Janiny z rodz. Szewczuków, Grzędzińskich, Bobryków

+ Jana, Heleny, Franciszka zm. z rodz. Hryniewskich, Hawryluków, Jadczuków, Kurowskich

+ Wypominkowa – Chybów, Kol. Płosków

 

Śr.

8/11

 

7.00 + Jana, Rozalii, Stanisława, Andrzeja, zm. z rodz. Jadczuków, Wawryniuków

+ Ireny, rodziców, rodzeństwo , Zygmunta

+Marii, Krystyny, Danieli, Mirosławy, Henryka, Eugeniusza, Ryszarda, Bogdana, Jana

17.00 + Józefa, Stanisławy Gregorczuk

+ Wypominkowa – Franopol

 

Czw.

8/11

 

7.00 + Michała Miłka

Dz-bł do Matki Bożej o powrót do zdrowia dla Teresy

17.00

 

+ Zm. z rodz. Świderskich, Grzywaczów, Zacharczuków

+ Witolda

 

Pt.

10/11

7.00 + Andrzeja Źrałki

+ Jadwigi Chybowskiej (4r)

+ Franciszka Hryniewskiego (30 dz.)

17.00 + Henryka Świderskiego (3r)

+ Marianny, Jana Mazuruk, zm. z całej rodz.  i dusze w czyśćcu cierpiące

 

Sob.

11/11

7.00

 

Dz-bł w 18 r. ur. Karoliny Domańskiej

+ Franciszka

10.00 ZA OJCZYZNĘ
17.00

 

+Marianny, Kazimierza

+ Zm. z rodz. Hackiewiczów, Niedźwiedziuków, Jakubowskich, Zalewskich

 

Niedz.

12/11

 

8.30 + Stanisławy, Mieczysława, Leokadii, Longina

+ Bogdana Żabickiego

10.00 ZA PARAFIAN
11.30 Dz-bł  w rocz. ślubu Izabeli i Marka i w rocz. Chrztu Ali

+Rodziców i braci

17.00 Dz-bł w 50 r. ślubu Janiny i Mariana Folwarskich

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 30.10. – 5.11.2017 r.

DZIEŃ GODZ. INTENCJE

Pon.

30/10

7.00 +Eugeniusza (r), Adolfiny

Dz-bł w 35 r. ślubu Anny i Bogdana

17.00 + Zofii, Stanisława, Krystyny, Antoniego

+ Wiesławy Dudziuk – zakończenie gregorianki

+ Tadeusza, Franciszka

Wt.

31/10

7.00 + Ewy, Bolesława, Zdzisławy, Ireny

+ Stanisława, Aleksandry

17.00 + Julii, Teodory, Teodora

+ Stanisława Tarasa (r) zm. z rodziny

+ Klementyny, Józefa, Kazimierza i zm. z rodziców

Śr.

1/11

Uroczystość

Wszystkich

Świętych

8.30 + Alfreda, Jadwigi Wolskich

+ Zenona, Izabeli, Eugeniuza, Jana, Kamili, Ireny, Konstantego, Stanisławy, Gleba

10.00 + Reginy (r), Jana, Heleny, Tadeusza
11.30 ZA PARAFIAN  I GOŚCI

Czw.

2/11

Dzień

Zaduszny

8.30 + Romana, Genowefy, Tadeusza, Władysława, Bożeny, Michała. Dziadków obu stron
10.00 + Henryka, Jerzego Wyrzykowskich
11.30 MSZA ŚW.WYPOMINKOWA
17.00

 

+ Anieli, Franciszka, Alfreda Sasinów

+Kamila Pióro zm. z rodz. Piórów i Kłykocińskich

Pt.

3/11

7.00 + Zm. rodziców, braci, dziadków

+ Jana (13r), Janusza, Wojciecha

17.00 + Msza św. Wypominkowa

+ Sabiny Rutkowskiej

Sob.

4/11

7.00

 

+ Jana Szoplika

+ Janiny Janowskiej (1r)

+ Józefa Marciniuka, Babcie i Dziadków

17.00

 

+ Msza św. Wypominkowa

+ Jana, Cecylii, Stanisława zm. z rodz. Hawryluków, Kurowskich, Panasiuków, Irenę Rypina, Heleny i Franciszka Hryniewskich

Niedz.

5/11

 

8.30 + Henryka Walaszczyka (10r)

Dz-bł w 5 r. ur. Weroniki

10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + Polikarpa

+ Rodziców i dziadków obu stron

17.00 +Teofili, Wawrzyńca, Marianny, Józefa, Bolesławy, Józefa, Stanisława, Marianny

+  Msza św. Wypominkowa

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 23-29.10.2017

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 23-29.10.2017

DZIEŃ GODZ INTENCJA
Pon.

23/10

7.00 – Dziękczynno-błagalna w 8 rocznicę urodzin Zuzanny.

+ Wiesławy Dudziuk gregorianka 23

17.00 + Jana, Janiny Wawryniuk.

+ Mariusza Koźluka.

Wt.

24/10

7.00  
17.00 + Henryki, Edwarda, Tadeusza i ich rodziców.

+ Wiesławy Dudziuk gregorianka 24.

Śr.

25/10

7.00 + Jadwigi, Mariana.

– Dziękczynno-błagalna w  rocznicę urodzin Przemysława i ich rodziców.

17.00 + Wiesławy Dudziuk gregorianka 25.

+ Franciszka.

Czw.

26/10

7.00 + Jana, Eugeniusza, Konstantego, Kamili.

+ Wiesławy Dudziuk gregorianka 26.

17.00 + Tadeusza, Stanisława i ich zmarłych rodziców.

+ Wiesława Czeropskiego i zmarłych rodziców.

Pt.

27/10

7.00 + Alicji Lisieckiej.

– Dziękczynno-błagalna w 10 rocznice ślubu Agnieszki i Mariusza i w 8 rocznice urodzin Oli.

17.00 + Wiesławy Dudziuk gregorianka 27.

+ Tadeusza Kasperuka.

– Dziękczynno-błagalna w intencji rodziny Gregorczuków.

Sob.

28/10

7.00 + Wiesławy Dudziuk gregorianka 28.

+ Tadeusza i ich rodziców.

17.00

 

 

+ Zdzisławy Szczerbickiej.

+ Tadeusza, Stanisława Szeweluków i ich rodziców.

– Dziękczynno-błagalna w 11 rocznice ślubu Katarzyny i Rafała i w 2 rocznicę ślubu Moniki i Kamila.

 

Niedz.

29/10

 

 

 

8.30 + Tadeusza Matejczuka, Tadeusza Czarnockiego.

– ZA PARAFIAN

10.00 – Dziękczynno-błagalna w 60 rocznice ślubu Franciszki i Mieczysława Ludkiewicz.
11.30 + Tadeusza Wolskiego.

+ Tadeusza, Mirosława, Romana.

17.00 + Wiesławy Dudziuk gregorianka 29.

+ Tadeusza, Jadwigi, Wincentego.

 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 16-22.10.2017

 

DZIEŃ GODZ INTENCJA
Pon.

16/10

7.00 + Ksawerego, Władysława, Marianny Korniluków.

+ Franciszka, Zofii i ich rodziców.

17.00 + Apoloni Lewczuk i zmarłych z Koła Radio Maryja.

+ Wiesławy Dudziuk gregorianka 16

Wt.

17/10

7.00 + Wiesławy Dudziuk gregorianka 17.

+ Elżbiety, Henryka.

+ Stanisławy Sulima, zmarłych z rodzin Sulima i Rypina.

17.00 – Dziękczynno-błagalna w 30 rocznicę ślubu Bożeny i Mirosława Bartniczuk.

+ Adolfa, Marianny, Stanisława, Józefa. Ludwiki, zmarłych z rodzin: Walczuków i Dmowskich.

Śr.

18/10

7.00 + Wiesławy Dudziuk gregorianka 18.

+ Stanisława Nazarewskiego.

+ Franciszka Hryniewskiego.

17.00 + Macieja Palucha.

– Dziękczynno-błagalna w 30 rocznicę ślubu: Barbary i Piotra.

Czw.

19/10

7.00 + Wiesławy Dudziuk gregorianka 19.
17.00 + Sławomira Dudziuka i dziadków Pawłowskich.

– Dziękczynno-błagalna w 18 rocznicę urodzin Wiktorii.

Pt.

20/10

7.00 + Czesława i Genowefy.
17.00 + Wiesławy Dudziuk gregorianka 20.

– Dziękczynno-błagalna w intencji rodzin: Gregorczuków i Olędzkich.

Sob.

21/10

7.00

 

+ Wiesławy Dudziuk gregorianka 21.

+ Jana.

+ Urszuli Gumieniczuk.

17.00 + Mariana Kołodzieja.

– Dziękczynno-błagalna w 5 rocznicę urodzin: Filipa i Gabrieli.

 

Niedz.

22/10

 

 

 

8.30 + Genowefy i Stanisława.
10.00 – ZA PARAFIAN (CHRZTY).
11.30 + Kamila Pióro.

+ Mirosława, Wiesławy.

17.00 + Wiesławy Dudziuk gregorianka 22.

– Dziękczynno-błagalna w 25 rocznicę ślubu Beaty i Tadeusza.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 09-15.10.2017

 

DZIEŃ GODZ INTENCJA
Pon.

09/10

7.00

 

+ Małgorzaty, Janusza, zmarłych rodziców.

+ Ireny, rodziców, rodzeństwo, Zygmunta.

– Dziękczynno-błagalna z prośbą do Matki Bożej o dar powrotu do zdrowia dla Daniela.

17.00 – Dziękczynno-błagalna w 50 rocznicę urodzin Jolanty.

+ Wiesławy Dudziuk gregorianka 9.

Wt.

10/10

7.00 + Stefanii Ludwiczuk.

+ Lucjana Marianny.

17.00 + Kazimierza, rodziców obu stron.

+ Wiesławy Dudziuk gregorianka 10.

Śr.

11/10

7.00 – Dziękczynno-błagalna o udaną operację i powrót do zdrowia dla Stanisława Głuchowskiego.
17.00 – Dziękczynno-błagalna w 10 rocznicę ślubu Moniki i Michała.

+ Wiesławy Dudziuk gregorianka 11.

Czw.

12/10

7.00 + Stanisława Szymańskiego.
17.00 + Bogdana Żabickiego.

+ Wiesławy Dudziuk gregorianka 12.

Pt.

13/10

7.00 + Janiny Stefańskiej.

+ Mariusza Koźluka.

17.00 + Wiesławy Dudziuk gregorianka 13.

– Rodzinę Radio Maryja.

Sob.

14/10

7.00 + Wiesławy Dudziuk gregorianka 14.

+ Bartłomieja.

16.00 – Dziękczynno-błagalna w intencji nowożeńców: Moniki Denisiuk i Krzysztofa Klimiuka.
17.00 + Władysława.

+ Teofilii, Piotra i zmarłych dziadków z obu stron.

 

Niedz.

15/10

 

 

 

8.30 – Dziękczynno-błagalna w intencji córek i ich rodzin.
10.00 – ZA PARAFIAN.
11.30 – Dziękczynno-błagalna w 2 rocznice urodzin Igi i 6 rocznice urodzin Zuzanny.

+ Teresy, Karoli, Henryka Kutników.

17.00 + Wiesławy Dudziuk gregorianka 15.

+ Rodziców z obu stron.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 02-08.10.2017

 

DZIEŃ GODZ INTENCJA
Pon.

02/09

7.00  
17.00 + Mariusza Koźluka

+ Wiesławy Dudziuk gregorianka 2.

+ Dusze czyśćcowe.

Wt.

03/09

7.00 + Władysławy.

+ Anny, Jana, zmarłych z rodziny Miturów.

+ Eugeniusza, Reginy, Janusza, Heleny, Jana Nowosielskich.

17.00 + Wiesławy Dudziuk gregorianka 3.

– Dziękczynno-błagalna w 30 rocznice ślubu Anny i Bogusława.

Śr.

04/09

7.00 + Dominika, Franciszka, Czesława i zmarłych z rodziny Góreckich.

+ Wiesławy Dudziuk gregorianka 4.

17.00 + Zofii, Krzysztofa, Antoniego i zmarłych z rodziny.

+ Heleny.

Czw.

05/09

7.00 – O łaskę nawrócenia dla męża.
17.00 + Wiesławy Dudziuk gregorianka 5.

+ Anny, Józefa.

Pt.

06/09

7.00 + Stanisława, Genowefy, Stanisława, Henryka i dziadków.

+ Wiesławy Dudziuk gregorianka 6.

17.00 + Genowefy i rodziców obu stron.

+ Heleny, Mariana.

Sob.

07/09

6.30 + Zofii Jakubiak, rodziców obu stron.

+ Wiesławy Dudziuk gregorianka 7.

+ Józefa Marciniuka, babcie i dziadków.

Ok!!!

16.00

+ Marka Nowosielskiego.

+ Jana Guza, Jadwigi Władysława, Elżbiety, Bogdana i Stanisława.

 

Niedz.

08/10

 

 

 

8.30 + Wawrzyńca, Teofili, Józefa, Marianny.

– Dziękczynno-błagalna w 50 rocznice urodzin Jolanty.

10.00 – ZA PARAFIAN.
11.30 – Dziękczynno-błagalna w 18 rocznice urodzin Karoliny.

+ Edmunda, zmarłych z rodziny Skwarczyńskich.

17.00 + Wiesławy Dudziuk gregorianka 8.

+ Stanisława, Genowefy i zmarłych z rodziny.