INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 3.12.2019 r. – 9.12.2019 r.

DZIEŃ GODZ. INTENCJA
 

Pon.

3/12

 

7.00 + Iwony Jasińskiej – Narojek – greg.8

+ Alfreda Szymaniuka (7dz)

+ Grzegorza Kondrackiego

17.00 Dz-bł w 85 r. ur. Heleny o Boże błog. i opiekę MB

+ Romualda Lewickiego (1r)

+ Dusze Czyśćcowe

 

Wt.

4/12

 

7.00 + Iwony Jasińskiej – Narojek – greg.9

+ Mirosławy Wróblewskiej (2r)

Dz-bł w 9r. ur. Amelii i Zofii

17.00 Intencja PGNiG

Intencja PGNiG

 

Śr.

5/12

 

7.00 + Krzysztofa Pawluka (30d)

+ Janusza Kuzyńskiego (30dz)

17.00 + Janiny Stefańskiej (9r)

+ Iwony Jasińskiej – Narojek – greg.1o

 

Czw.

6/12

 

7.00 Dz-bł w 50 r. ur. Iwony i Sylwestra

+ Iwony Jasińskiej – Narojek – greg.11

+ Piotra Klimiuka (30dz)

17.00 + Michała (1r)

+ Zbigniewa Czarnockiego (r), zm. rodziców

 

Pt.

7/12

 

7.00 + Jana, Teofili, Jerzego, Roberta

+ Henryka, Mieczysława

17.00 + Grzegorza Olewniczaka (5r), Ireny , Zdzisława

+ Eugeniusza Jakubiaka (10r), zm. z rodz. Jakubiaków i Tymoszuków

+ Iwony Jasińskiej – Narojek – greg.12

 

Sob.

8/12

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

8.30 + Zenona (r), Józefy, Andrzeja
10.00 + Otylii, Franciszka, zm. z rodz. Marciniuków i Hajko
18.00 + Iwony Jasińskiej – Narojek – greg.13

+ Macieja (r)

 

Niedz.

9/12

 

II Niedziela Adwentu

8.30 + ks. Andrzeja Oleszczuka (r)

+ Marianny, Kazimierza

10.00 ZA PARAFIAN

+ Iwony Jasińskiej – Narojek – greg.14

11.30 Rodzina Radia Maryja

+ Polikarpa Lewczuka (9r), rodziców

17.00 + Wiesławy Dudziuk

+  Haliny Czarnockiej (1r)

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 26.11.2019 r. – 2.12.2019 r.

DZIEŃ GODZ.

INTENCJA

 

Pon.

26/11

 

7.00 + Alicji Tomaszewskiej
17.00 + Iwony Jasińskiej – Narojek – początek gregorianki

+ Rodziców obu stron, dziadków zm. z rodz. Czerków i Jaskólskich

 

Wt.

27/11

 

7.00 + Wincentego, Krzysztofa, Janusza, Marka, Ryszarda
17.00 + Piotra Klimiuka

+ Iwony Jasińskiej – Narojek – greg.2

 

Śr.

28/11

 

7.00 + Iwony Jasińskiej – Narojek – greg.3
17.00 + Zdzisława

+ Zdzisława

 

Czw.

29/11

 

7.00 + Grzegorza Kondrackiego (7dz)
17.00 + Zm. z KRK z Hołowczyc

+ Iwony Jasińskiej – Narojek – greg.4

 

Pt.

30/11

 

7.00 + Iwony Jasińskiej – Narojek – greg.5

Dz-bł w intencji ks. Proboszcz z racji imienin

17.00 + Andrzeja Dudziuka (im), Józefa, Stanisława

+ Marianny, Józefa Wygonowskich

 

 

Sob.

1/12

 

7.00 Dz-bł o zdrowie dla mamy

+ Iwony Jasińskiej – Narojek – greg.6

17.00 Dz-bł w 65 r. ur. Andrzeja i Mariana

+ Grzegorza Obrępalskiego

 

Niedz.

2/12

I Niedziela Adwentu

8.30 + Tomasza Kamińskiego
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + Marianny Hepner

+ Longina, Leokadii, Stanisławy, Romana, Marianny, Michała, zm. z rodz. Hepnerów i Piwoni

17.00 + Genowefy (47r), Stanisława, Henryka, Justyny, Leokadii

+ Iwony Jasińskiej – Narojek – greg.7

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 19.11.2019 r. – 25.11.2019 r.

DZIEŃ GODZ.

INTENCJA

 

Pon.

19/11

 

7.00 + Moniki, Eugeniusza Zienkiewicz

Dz-bł w 40 r. ślubu Anny i Stanisława

+ Elżbiety

17.00 O zdrowie dla Ewy

+ Tadeusza Bartoszuka (30dz

+ Anny, Wandy Hałabuda

 

Wt.

20/11

 

7.00 + Tadeusza Rabajczyka (30dz)

+ Stanisława Przybyły (7dz)

17.00 + Andrzeja Serafinowicza

Dz-bł w r. ur. Ks. Proboszcza

 

Śr.

21/11

 

7.00 + Jana

+ Marianny Hepner (7dz)

17.00 + Tadeusza Kasperuka (r)

+ Henryka (r), zm. z rodz. Gregorczuków i Jadczuków

 

Czw.

22/11

 

7.00 + Marianny, Józefa, zm. z rodziny

+ Andrzeja Gregorczuka (7dz)

17.00 W int. chóru parafialnego

+ Kamila Pióro

 

 

Pt.

23/11

 

7.00 + Marianny Hepner

+ Jana, Katarzyny

9.00 W int. mieszkańców gminy Sarnaki i o światło Ducha św. dla  wójta Grzegorza Arasymowicza i Rady Gminy
17.00 + Józefa Marciniuka

+ Ks. Jana Krzewskiego (100r)

+ Janiny (10r), Franciszka, dziadków Lewczuków i Oreszczuków

 

 

Sob.

24/11

 

7.00 Dz-bł w 18 r. ur. Daniela Lewickiego

+ Mariana, Józefa

17.00 Dz-bł w 45 r. ślubu Barbary i Kazimierza i w int. rodziny

Dz-bł w 34 r. ślubu Elżbiety i Antoniego

 

Niedz.

25/11

34 Niedziela Zwykła

8.30 + Michała, Marianny
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + Marianny

+ Kazimierza Jakubiaka i zm. rodziców

17.00 Dz-bł w 45 r. ślubu Elżbiety i Andrzeja

+ Heleny Gregorczuk (r)

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 12.11.2019 r. – 18.11.2019 r.

DZIEŃ GODZ.

INTENCJA

 

Pon.

12/11

 

7.00 + Stanisława (r) zm. z rodziny

+ Krzysztofa Pawluka (7dz)

17.00 + Ryszarda, Janusza Maksymiuk i zm. rodziców

+ Elżbiety Kisiel

+ Zm. z rodz. Szpurów i Żuków

 

Wt.

13/11

 

7.00 + Stanisława Romaniuka

+ Janusza Kuzyńskiego  (7dz)

+ Piotra Klimiuka (7dz)

17.00 + Ryszarda Hawryluka (20r)

+ Zofii (r), Stanisława, Antoniego, Krystyny

 

Śr.

14/11

 

7.00 + Krzysztofa Pawluka
17.00 + Czesławy Bobińskiej

+ Rodziców obu stron, Piotra Karolaka

 

Czw.

15/11

 

7.00 + Krzysztofa Pawluka

+ Janusza Tomaszewskiego (7dz)

17.00 + Marianny, Eustachiusza
 

Pt.

16/11

 

7.00 + Janiny, Władysława, zm. z rodziny
17.00 Dz-bł w 15 r. ur. Michała

+ Wiesław, Mirosława

 

 

Sob.

17/11

 

7.00 + Krystyny, Marianny, Józefa Szoplik

+ Zygmunta, Marianny Makarskich

+ Krystyny (3r), zm. z rodziny

17.00 + Kazimierza, Marianny

+ Kazimierza, Marii

 

Niedz.

18/11

33 Niedziela Zwykła

8.30 + Eugeniusza (21r)

+ Józefy, Wiktora, Eugenii, Stanisława

10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + Za rodziców i braci

+ Anny Gregorczuk, Reginy, Eugeniusza Kasperuk, Józefa Gregorczuka

17.00 + Stanisława Grzegorczuka

+ Tadeusza Wróblewskiego zm. z rodz. Wróblewskich

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 5.11.2019 r. – 11.11.2019 r.

DZIEŃ GODZ.

INTENCJA

 

Pon.

5/11

 

7.00 + Dusze Czyśćcowe

+ Teofili, Wawrzyńca, zm. z rodz. Stachowiczów, Wawryniuków i Karwackich

17.00 + Zm. z rodz. Czarnockich, Wróblewskich, Jaskólskich, Stefaniuków

+ Heleny, Franciszka, Jana, zm. z rodz. Jadczuków, Kurowskich, Hryniewskich, Hawryluków

WYPOMINKOWA KLIMCZYCE I KOL. KLIMCZYCE

 

Wt.

6/11

 

7.00 + Marianny Semeniuk

+ Teresy (3r)

+ Tadeusza Rabajczyka (7dz)

17.00 + Krystyny Kowalczyk, zm. rodziców i dziadków z obu stron

+ Antoniego, Kamila, rodziców obu stron

WYPOMINKOWA BINDUGA, KÓZKI, BUŻKA

 

Śr.

7/11

 

7.00 + Stanisława Kordaczuka (1r)

+ Jana (r), Wojciecha, Janusza, rodziców obu stron

+ Grzegorza Obrępalskiego (7 dz. po pogrzebie)

17.00 + Zdzisławy, Mieczysława, Sławomira, Genowefy, Feliksa, Anny, Franciszka
 

Czw.

8/11

 

7.00 + Pawła Karwackiego (1r)

+ Jana, Rozalii, Stanisława, Andrzeja, z rodz. Jadczuków i Wawryniuków

17.00 + Grzegorza Obrępalskiego (30dz)
 

 

Pt.

9/11

 

7.00 O zdrowie dla mamy

+ Janusza, Mariana, rodziców obu stron

+ Jana Szoplika (r)

17.00 + Andrzeja Sołtana (r)

+ Zm. z rodz. Kalinowskich i Folwarskich

+ Witolda

 

 

Sob.

10/11

 

7.00 + Czesławy, Stanisława

+ Marianny, Aleksandry

+ Bogusława 

17.00 + Henryka Świderskiego (4r)

+ Jana, Marianny Mazuruk, zm. z całej rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące

 

Niedz.

11/11

32 Niedziela Zwykła

8.30 + Stanisławy, Mieczysława, Leokadii, Longina, zm. z rodz. Piwoni

ZA PARAFIAN

10.00 + Z rodz. Hackiewiczów, Niedźwiedziuków, Jakubowskich, Zalewskich
11.30 ZA OJCZYZNĘ W 100 ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Rodzina Radia Maryja

17.00 + Zm. z rodz. Daniluków i Trociów

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 29.10.2019 r. – 4.11.2019 r.

DZIEŃ GODZ.

INTENCJA

 

Pon.

29/10

 

7.00 + Alicji (r)

+ Macieja Palucha (r)

+ Tadeusza Trochimiuka (30dz)

17.00 + Heleny, Jana, Mariana

+ Stanisławy Chwedorczuk – greg.29

+ Tadeusza, zm. z rodz. Sterniczuków i Tomaszuków

 

Wt.

30/10

 

7.00 + Eugeniusza (r), Adolfiny

+ Stanisławy Chwedorczuk – greg.30

+ Stanisława zm. z rodz. Matejczuków

17.00 Dz-bł w 40 r. ślubu Elżbiety i Stanisława Głuchowskich

+ Tadeusza rodziców obu stron

+ Julii Cybulskiej i zm. z całej rodziny

 

Śr.

31/10

 

7.00 + Zofii Bodzon (5r)
17.00 + Franciszka, Anieli, Alfreda Sasin

+ Stanisława Tarasa (r), zm. z rodziny

 

Czw.

1/11

Uroczystość Wszystkich Świętych

8.30 + Alfreda, Jadwigi, Tadeusza

+ Polikarpa Lewczuka (10r)

10.00 + Reginy (r), Jana, Tadeusza
11.30 ZA PARAFIAN I GOŚCI
 

Pt.

2/11

 

Wspomnienie Wszystkich Zmarłych

8.30 + Henryka i Jerzego Wyrzykowskich

+ Romana, Genowefy, Władysława, Bożeny, Michała, Tadeusza, dziadków obu stron

10.00 WYPOMINIKOWA
11.30 + Kamila Pióro
17.00 + Zenona, Izabeli, Eugeniusza, Jana, Kamili, Gleba, Konstantego, Stanisławy, Ireny

+ Bogusława i Grzegorza Obrępalskich

 

Sob.

3/11

 

7.00 Dz-bł w 6 r. ur. Weroniki Głuchowskiej

+ Józefa Bartoszuka (30dz)

17.00 + Sabiny Rutkowskiej

WYPOMINKOWA – FRANOPOL I ROZWADÓW

 

Niedz.

4/11

31 Niedziela Zwykła

8.30 + Henryka Walaszczyka
10.00 ZA PARAFIAN I GOŚCI
11.30 + Jana, Cecylii, Stanisława Ilczuków, Pauliny, Stefanii, Bronisława z rodz. Hawryluków, Panasiuków, Kurowskich, Ilczuków, Szymanowiczów, Ireny Rypina, Heleny, Franciszka Hryniewskich
17.00 WYPOMINKOWA – SARNAKI

WYPOMINKOWA – CHYBÓW I KOL. PŁOSKÓW

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 22.10.2019 r. – 28.10.2019 r.

DZIEŃ GODZ. INTENCJA
 

Pon.

22/10

 

7.00 + Urszuli Gumienniczuk

+ Marianny Olszewskiej(7 miesiąc po śmierci), Józefa (15r)

17.00 + Stanisławy Chwedorczuk – greg.22

+ Kamila Pióro

+ Mirosława (19r), Wiesławy

 

Wt.

23/10

 

7.00 + Stanisławy Chwedorczuk – greg.23

+ Zofii Bogdaniuk

17.00 + Piotra Nowakiewicza, Bronisławy, Franciszka

Dz-bł w 9 r. ur. Zuzanny Głuchowskiej

 

Śr.

24/10

 

7.00 + Stanisławy Chwedorczuk – greg.24

+ Klementyny, Józefa, Kazimierza i ich rodziców

17.00 Dz-bł w 25 r. ślubu Anny i Tomasza

Dz-bł w 20 r. ślubu Anny i Tadeusza

 

Czw.

25/10

 

7.00 + Stanisławy Chwedorczuk – greg.25

+ Leszka Terlikowskiego

17.00 + Franciszka (r)

+ Adolfa, Marianny, Stanisława, Ludwika zm. z rodz. Bogdaniuków i Dmowskich

 

Pt.

26/10

 

7.00 + Stanisławy Chwedorczuk – greg.26

+ Tadeusza, Alicji, Michała

+ Jana (r), Kamili , Konstantego, Eugeniusza

17.00 + KRK z Klimczyc

+ Wiesława Czeropskiego (5r), zm. rodziców i dziadków

 

Sob.

27/10

 

7.00 Dz-bł w 11 r. ślubu Agnieszki i Mariusza i 9 r. ur. Oli

+ Stanisławy Chwedorczuk – greg.27

16.00 ŚLUB: Anna Borowa i Piotr Rytel
17.00 + Tadeusza Kasperuka

Dz-bł w 12 r. ślubu Katarzyny i Rafała i w 3 r. ślubu Moniki i Kamila

18.30 MSZA ŚW. DLA MĘŻCZYZN
 

Niedz.

28/10

 

30 Niedziela Zwykła

8.30 + Tadeusza, Stanisława Szeweluków i ich rodziców

+ Stanisławy Chwedorczuk – greg.28

10.00 + Tadeusza, Jadwigi, Wincentego
11.30 + Tadeusza (im)
17.00 + Tadeusza, Mirosława, Romana

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 15.10.2019 r. – 21.10.2019 r.

DZIEŃ GODZ.

INTENCJA

 

Pon.

15/10

 

7.00 + Ksawerego, Marianny, Władysława Korniluk

+ Marzeny, Klaudii, Mariusza Bobryk

17.00 + Stanisławy Chwedorczuk – greg.15

+ Teresy, Karola, Henryka

 

Wt.

16/10

 

7.00 + Stanisławy Chwedorczuk – greg.16

+ Tekli Stanisławy Wasiluk

17.00 + Bartłomieja Daniluka (8r), rodziców obu stron

Dz-bł w 25 r. ślubu Doroty i Jacka Pasierowskich

 

Śr.

17/10

 

7.00 + Elżbiety (20r),Henryka (16r)

+ Stanisławy Sulimy (5r), zm. z rodz. Sulimów i Rypinów

17.00 + Henryki, Edwarda, Tadeusza i ich rodziców

+ Stanisławy Chwedorczuk – greg.17

 

Czw.

18/10

 

7.00 + Tekli Stanisławy Wasiluk

+ Stanisławy Chwedorczuk – greg.18

17.00 + Katarzyny, Jana, Matejczuk, zm. z rodz. Szczerbickich

+ Genowefy, Czesława

 

Pt.

19/10

 

7.00 + Stanisławy Chwedorczuk – greg.19

+ Ireny, Zygmunta i ich rodziców obu stron

17.00 + Sławomira Dudziuka, zm. dziadków Pawłowskich

Dz-bł w 19 r. ur. Wiktorii

+ Dariusza Sieruty (1r)

 

Sob.

20/10

 

7.00 + Jadwigi (9r), Bogumiła, Stanisława

+ Stanisławy Chwedorczuk – greg.20

17.00 Dz-bł w 20 r. ślubu Doroty i Andrzeja o Boże błog. dla dzieci

+ Stanisławy Sawczuk, Jana, Antoniny, Kazimierza Jaskólskich

 

Niedz.

21/10

 

29 Niedziela Zwykła

8.30 + Wiesławy Kordaczuk (1r)

Dz-bł w 60 r. ur. Wiesława Popławskiego

10.00 ZA PARAFIAN
11.30 Dz-bł w 6 r. ur. Przemysława i w int. jego rodziców

+ Zdzisławy Szczerbickiej (1r)

17.00 + Stanisławy Chwedorczuk – greg.21

+ Jana

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 8.10.2019 r. – 14.10.2019 r.

DZIEŃ GODZ.

INTENCJA

 

Pon.

8/10

 

7.00 + Stanisława (r), Genowefy, Wiesława

+ Wawrzyńca, Teofili zm. z rodz. Stachowiczów i Wawryniuków

+Łucji, Wincentego

17.00 + Stanisława (55r), Genowefy, Stanisława, Henryka, Zofii, Stanisława

+ Stanisławy Chwedorczuk – greg.8 

 

Wt.

9/10

 

7.00 + Zofii Bogdaniuk (30dz)

+ Marianny Ilczuk  (30dz)

+ Józefa Bartoszuka (7dz)

17.00 + Stanisława Kondraciuka

+ Stanisławy Chwedorczuk – greg.9

 

Śr.

10/10

 

7.00 + Małgorzaty, Janusza, zm. rodziców

+ Kazimierza (r), rodziców obu stron

17.00 + Władysława

+ Stanisławy Chwedorczuk – greg.10

 

Czw.

11/10

 

7.00 + Stanisławy Chwedorczuk – greg.11

+ Leokadii Szoplik (30dz)

+ Tadeusza Trochimiuka (7dz. po pogrzebie)

17.00 Dz-bł w 18r. ur. Krzysztofa

+ Franciszka (1r), Heleny

 

Pt.

12/10

 

7.00 + Henryka, Zofii, Wojciecha, Elżbiety, Jana, Leszka, Zbigniewa, zm. z rodz. Bodzon

+ Tekli Stanisławy Wasiluk

17.00 Dz-bł w 5 r. ślubu Izabeli i Marka o Boże błog. dla ich rodziny

+ Stanisławy Chwedorczuk – greg.12

 

Sob.

13/10

 

7.00 Dz-bł w 5 r. ślubu Moniki i Piotra, 1 r. ur. Dariusz i 9 r. ślubu Katarzyny i Andrzeja

+ Stanisławy Chwedorczuk – greg.13

+ Anatolii (10r), Krystyny, Franciszka Zielińskich

17.00 Dz-bł w 25 r. ślubu Moniki i Dariusza

Rodzina Radia Maryja

 

Niedz.

14/10

 

28 Niedziela Zwykła

8.30 + Jadwigi Bartoszuk (im)
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + Stanisława (16r), Genowefy

+ Stanisławy Chwedorczuk – greg.14

17.00 W int. żywych i zmarłych pracowników oświaty

+ Stanisławy Terlikowskiej

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 1.10.2019 r. – 7.10..2019 r.

DZIEŃ GODZ.

INTENCJA

 

Pon.

1/10

7.00 + Aliny Wojtaś (2r)

+ Marianny, Aleksandra, Bogumiły, Adama, Waldemara, Mariana

17.00 + Czesława, Genowefy, Stanisława Bazylczuk

+ Dusze Czyśćcowe

+ Stanisławy Chwedorczuk – rozpoczęcie greg.1

 

Wt.

2/10

7.00 + Stanisławy Chwedorczuk – greg.2

+ Jana Kamińskiego, Elżbiety, Józefa Sapruniuk

17.00 + Stanisława (30r), i jego rodziców

+ Marianny, Hipolita Tymoszuków, dziadków obu stron

+ Stanisława Cieciery (30r), zm. rodziców

 

Śr.

3/10

7.00 + Władysławy (29r)

+ Zofii Bogdaniuk

17.00 + Jana, Anny, dziadków, z rodz. Miturów

+ Stanisławy Chwedorczuk –  greg.3

 

Czw.

4/10

 

I Czwartek Miesiąca

7.00 + Franciszka, Czesława, Dominika, Eleonory

+ Edwarda Błażejaka (30dz)

+ Stanisławy Chwedorczuk –  greg.4

17.00 + Heleny (24r), Franciszka

+ Zofii (r), Krzysztofa, Antoniego, zm. z rodziny

 

Pt.

5/10

 

I Piątek Miesiąca

7.00 + Pawła, Kazimierza, Natalii, Józefy

O zdrowie dla mamy

17.00 + Stanisławy Chwedorczuk –  greg.5

+ Anny, Józefa Kalinowskich

 

Sob.

6/10

 

I Sobota  Miesiąca

7.00 + Genowefy, zm. z rodz. Izdebskich i Wawryniuków

+ Zofii Jakubiak, zm. rodziców

+ Stanisławy Chwedorczuk –  greg.6

17.00 + Jana Guza (6r), Jadwigi, Władysława, Elżbiety, Bogdana, Stanisława

+ Janiny Kordaczuk (7r)

 

Niedz.

7/10

 

27 Niedziela Zwykła

8.30 Do Matki Bożej Różańcowej o Boże błog. i potrzebne łaski dla całej rodziny

+ Marka Nowosielskiego (im)

10.00 ZA PARAFIAN

+ Stanisławy Chwedorczuk –  greg.7

11.30 + Edmunda, zm. z rodz. Skwarczyńskich

+ Jadwigi (r), Mariana

17.00 Dz-bł w 25 r. ślubu Małgorzaty i Janusza Kordaczuk, 24 r. ur. Damiana

W intencji Kółek Różańcowych z Parafii