Ferie w Lipnie

 

W ramach tegorocznych ferii zimowych grupa 32 dzieci (w większości członkowie Szkolnego Koła Religijnego) ze Szkoły Podstawowej w Lipnie 6 lutego b.r. udali się na jednodniową wycieczkę do Siedlec pod opieką wychowawców.

Jedną z atrakcji tego wyjazdu była wizyta w parku trampolin, gdzie uczestnicy mogli aktywnie spędzić czas i podszkolić swoje umiejętności akrobatyczne. Po wysiłku fizycznym wszyscy udali się na posiłek, a następnie do kina na film „Chłopiec z burzy”. Film zrobił ogromne wrażenie na uczestnikach wyjazdu, którzy z zaciekawieniem śledzili losy kilkuletniego Michaela, głównego bohatera.

Był to pierwszy wspólny wyjazd członków SKR, które w szkole w Lipnie działa od listopada 2018 r. i powstało z inicjatywy ks. Grzegorza Zasłonki. Mimo, że koło funkcjonuje zaledwie kilka miesięcy, cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów (obecnie 25 członków). Uczniowie bardzo chętnie przychodzą na spotkania, a także aktywnie angażują się w życie parafialne, szczególnie poprzez oprawę liturgiczną Mszy świętej (są ministrantami, lektorami i kantorami).

Dziękując Panu: za wspólne spędzenie czasu, za dzieci i młodzież, która aktywnie angażuje się w życie szkoły i parafii, przy tym dobrze się bawiąc i pogłębiając swoją wiarę, polecamy to dzieło w modlitwie Bogu.

Bożena Wasiluk

Zapraszamy do fotorelacji.

Dzień Chorego

11 lutego b. r. obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego, który został ustanowiony przez św. Jan Paweł II, 13 maja 1992 roku. Kościół powszechny w tym dniu wspomina objawienie Matki Bożej w Lourdes (w tym roku 160 rocznicę). Św. Jan Paweł II ustanawiając Światowy Dzień Chorego zaznaczył że: „Ma on na celu uwrażliwienie Ludu Bożego i – w konsekwencji – wielu katolickich instytucji działających na rzecz służby zdrowia, oraz społeczności świeckiej, na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym, pomaga chorym w dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej; włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych, popieranie coraz cenniejszego wolontariatu.”

W naszej parafii tego dnia podczas Msza św. o godzinie 110:00 w sposób szczególny modliliśmy się w intencji osób chorych, zgromadzonych w świątyni. Po homilii został udzielony sakrament namaszczenia chorych, a po zakończeniu Eucharystii odbyło się nabożeństwo w sposób lourdski, któremu przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Jakubowicz.

Namaszczenie chorych, sakrament w naszym Kościele katolickim, a także w innych kościołach udzielany jest wiernym w wypadku poważnej lub grożącej śmiercią choroby. Mogą go również przyjmować osoby w podeszłym wieku wiele razy. Namaszczenie chorych obok spowiedzi i Komunii Świętej (zwanej wtedy wiatykiem) jest nazywane sakramentem chorych. Jeżeli chory nie może się spowiadać, sakrament własną mocą odpuszcza grzechy o ile chory pragnie dostąpić przebaczenia. Namaszczenie chorych jest piątym z katalogu siedmiu sakramentów. Jego materię i formę reguluje w Kościele katolickim Konstytucja Apostolska papieża Pawła VI Sacram Unctionem Infirmorum z 30 listopada 1972 roku.

Ferie przy parafii w Sarnakach

Tradycją latach poprzednich księża posługujący w parafii przy pomocy młodzieży zorganizowali ferie dla dzieci z naszej wspólnoty parafialnej.

W poniedziałkowy poranek (28.01) grupa dzieci wraz z opiekunami wyjechała na stok narciarski do Międzyrzeca Podlaskiego, gdzie pod okiem instruktorów szkoliła się w jeździe na nartach. Każdy mógł sprawdzić swoje siły na stoku, po chwili większość z uczestników sprawnie radziła sobie w zjazdach. Po śnieżnym szaleństwie wyruszyliśmy w drogę powrotną do Sarnak, nie obyło się bez  przystanku w Mc Donald’s. Po zaspokojeniu głodu  zmęczeni i szczęśliwi wróciliśmy do domów.

We wtorek (29.01) rozwijaliśmy się plastycznie i sportowo. Podczas gdy jedna grupa lepiła figurki z masy solnej inni rozgrywali mini turnieje w ping-ponga oraz grali w bilard. Odwiedzili nas również harcerze- 33 Drużyna Harcerska „Adept” , opowiadali nam o bezpieczeństwie oraz o tym czym jest harcerstwo. Śpiewaliśmy razem piosenki i graliśmy w harcerskie gry.

Kolejny tydzień rozpoczęliśmy od kolejnego wyjazdu. W poniedziałek (04.02) wyjechaliśmy do Siedlec. Pierwszym punktem programu był park trampolin, rozruszaliśmy się i podszkoliliśmy swoje umiejętności akrobacji w powietrzu. Następnie ruszyliśmy do parku wodnego, podczas godzinnego szaleństwa w wodzie graliśmy w piłkę wodną i zjeżdżaliśmy na zjeżdżalniach. Po osuszeniu głodni pojechaliśmy zjeść coś do Mc. Donald’s. Zmęczeni po całym dniu wrażeń około 16 wróciliśmy do Sarnak.

Kolejny wtorek był dniem plastyczno-sportowym. Dziewczęta w salce katechetycznej  wykonywały ikony metodą decoupage, chłopcy zaś na sali sportowej szkolili swoje piłkarskie zdolności. Wypoczynek zakończył się okolicznościową agapą. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony czas, księżom za zorganizowanie a opiekunom za troskliwa opiekę.

Autor: Młodzież KSM

 

Święta Agato módl się za nami!

5 lutego, w wielu kościołach w Polsce, kapłani święcili chleb i wodę na pamiątkę wspomnienia św. Agaty. Za wstawiennictwem tej świętej mają one chronić nas i nasze domostwa od niebezpieczeństw pożaru i od innych przeciwności.

W naszej Sarnackiej parafii pielęgnujemy tą piękną ludową tradycję, która jest przejawem kultu dziewicy i męczennicy z Katanii na Sycylii. W kościele parafialnym miało miejsce poświęcenie wody i chleba na Mszach św. o godz. 7;00 i 17;00. Korzystając z okazji przybliżamy sylwetkę świętej, która jest naszą wspomożycielką szczególnie w czasie pożarów.

Imię „Agata” z języka greckiego znaczy „dobra”. Tradycja wskazuje, że św. Agata pochodziła z Sycylii z rodu rzymskiego. Odznaczała się niezwykłą urodą. Żyła w latach 235-251, za panowania cesarza Decjusza (249-251). Za panowania tego cesarza doszło do jednych z najkrwawszych w historii prześladowań chrześcijan. Agata po przyjęciu wiary w Jezusa złożyła ślub czystości i odrzuciła rękę prefekta Katanii Kwincjusza. Ten w akcie zemsty kazał ją uwięzić i po okrutnych torturach spalić na rozżarzonych węglach. Mieszkańcy Sycylii, żyjąc w sąsiedztwie wulkanu Etna często byli doświadczani niszczycielskim ogniem z wulkanu, którego wybuchy niszczyły ludzkie osiedla i pola oraz zagrażały życiu mieszkańców. Tradycja głosi, że w czasie wybuchu wulkanu w rok po śmierci Agaty mieszkańcy miasta Katania na Sycylii zwrócili się o pomoc do swojej świętej rodaczki i zostali ocaleni. Na pamiątkę tego wydarzenia powstał zwyczaj błogosławienia w dniu dzisiejszym chleba jako znaku dobroci oraz wody jako pomocy chroniącej przed niebezpieczeństwem ognia.

Przez wstawiennictwo św. Agaty polecamy Bobu nasze domostwa i prosimy aby opiekowała się całą naszą wspólnotą parafialną.

Święta Agato. Módl się za nami!

Błażejki

W niedzielę 3 lutego b. r., w Kościele wspominaliśmy św. Błażeja Biskupa i Męczennika. Ten święty jest patronem i orędownikiem u Boga w różnego rodzaju schorzeniach gardła.

Pielęgnując piękną katolicką tradycję tzw. „Błażejek”, tego dnia w naszej parafii na Mszy świętej wieczorowej, miało miejsce nabożeństwo ku czci św. Błażeja. Kapłani poprzez słowa modlitwy i błogosławieństwa: „Przez wstawiennictwo świętego Błażeja, Biskupa i Męczennika, niech Cię Bóg zachowa od choroby gardła i wielkiej innej dolegliwości. W Imię + Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen” i przyłożenie dwóch gromnic do gardeł wiernych, wypraszali łaski zdrowia dla zgromadzonych ludzi szczególnie w chorobach i dolegliwościach związanych z gardłem.

Umocnieni sakramentem Eucharystii i modlitwą kapłanów wierni wrócili do swych domów z nadzieją, że teraz żadna choroba gardła nie jest im straszna.

Modlitewnik

2 lutego Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. Czyni to na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa syna, Jezusa, w świątyni jerozolimskiej. W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej. 2 lutego przypada także Dzień Życia Konsekrowanego. Siostry i bracia zakonni, podobnie jak Jezus w świątyni Jerozolimskiej, ofiarowują swoje życie na wyłączną służbę Bogu.

Według Ewangelii Jezus, zgodnie z prawem żydowskim, jako pierworodny syn był ofiarowany Bogu w świątyni jerozolimskiej. Wtedy też starzec Symeon wypowiedział proroctwo nazywając Jezusa „światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela”. Dlatego święto to jest bogate w symbolikę światła. W Jerozolimie, gdzie Ofiarowanie Pańskie obchodzone było już w IV w., odbywały się – zazwyczaj nocą – uroczyste procesje ze świecami. Liturgiczną datę święta wyznacza upłynięcie czasu oczyszczenia Maryi po urodzeniu dziecka.

W Polsce to święto ma charakter maryjny – Matki Bożej Gromnicznej. Tak jak Maryja wniosła Jezusa do świątyni jerozolimskiej, tak też przynosi światło wierzącym. W kościele dokonuje się poświecenia gromnic. Zapalone gromnice daje się do rąk konającym.

Na znak zawierzenia Maryi w czasie klęsk, szczególnie podczas burzy, w domach i gospodarstwach, również zapala się gromnice. Jako gromnice służą też świece chrzcielne, kiedy to w życie nowo ochrzczonej osoby wkracza światło wiary, która prowadzi przez życie.

W tym dniu, już tradycyjnie, w naszej parafii dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej podczas Mszy świętej, w obecności swoich najbliższych otrzymały modlitewniki. Modlitewnik to swego rodzaju „światło”, które pozwala dobrze przygotować się do Sakramentu pokuty i pojednania i będzie pomocą w rozmowie z Bogiem w życiu dziecięcym i młodzieńczym.

W tym dniu w sposób szczególny polecaliśmy Bogu przez wstawiennictwo Maryi rodziców, przygotowujące się wraz ze swoimi rodzicami do pierwszej spowiedzi i swojego pierwszego pełnego uczestnictwa w Eucharystii.

Chór kolęduje

27 stycznia b.r. po Mszy świętej o 10:00, nasz parafialny chór udzielił koncertu kolęd. Podczas koncertu nie tylko mogliśmy usłyszeć, ale i zobaczyć ludzi, którzy zazwyczaj z poziomu chóru animują śpiew w naszej parafialnej świątyni. 

Składamy podziękowanie, na ręce organisty pana Janusza Kołtuniaka, za piękne wykonanie polskich kolęd wszystkim członkom parafialnego chóru. 

Zapraszamy do fotorelacji. 

Śpiewajmy Panu

 

20 stycznia b. r. w Sarnakach odbył się II parafialny konkurs kolęd i pastorałek „Śpiewajmy Panu”. Inicjatywa, skierowana do dzieci i młodzieży, w tym roku zgromadziła 34 uczestników.

Nasz parafialny konkurs w założeniu ma za cel spotkanie rodzinne połączone ze śpiewem kolęd i pastorałek z nutką rywalizacji.

W sali katechetycznej sarnackiego wikariatu zebrała się pokaźna grupa uczestników wraz towarzyszącymi im rodzinami. Konkurs przebiegał w duchu rodzinnej biesiady. Każdy uczestnik po zakończeniu swojego występu został nagrodzony gromkimi brawami od publiczności. Po części zasadniczej przyszedł czas na podsumowanie. Każdy uczestnik dostał pamiątkowy dyplom, a wyróżniający się soliści zostali nagrodzeni upominkami. Nasze parafialne zmagania wygrała Blanka Bąk, a wśród uczestników i publiczności prawdziwą furorę zrobił dwulatek Sebastian Miłkowski.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom odwagi i talentu wokalnego. Dzięki takim spotkaniom poznajemy piękne polskie kolędy i pastorałki. Natomiast duch rywalizacji pomaga szlifować umiejętności wokalne i odkrywać nowe talenty muzyczne. Już dzisiaj zapraszamy za rok na kolejny konkurs.

POWSTAŃ Z KANAPY – PANAMA W SARNAKACH

Zapraszamy do udziału dzieci, młodzież, rodziców i osoby dorosłe.

WTOREK (JÓZEF)

Rozpoczynamy Eucharystią o 17. Ten dzień przeżywamy razem ze św. Józefem. Przynosimy pudełka po butach, z których zbudujemy kościół w sali katechetycznej.

ŚRODA (MARYJA)

Przychodzimy na Eucharystie o 17. Ten dzień przeżywamy z Maryją. Po Mszy św. różaniec z intencjami młodzieży, jak i w intencjach młodzieży. Przynosimy intencje. Kontynuujemy prace przy budowie kościoła.

CZWARTEK (ŚWIĘCI)

Rozpoczynamy Mszą św., następnie adoracja ze świętymi. Przeżywamy dzień ze świętymi patronami ŚDM w Panamie. Po skończonej adoracji kończymy kościół, robimy pamiątkowe zdjęcie i piszemy list, który wyślemy do papieża.

PIĄTEK (MĘCZEŃSTWO)

Rozpoczynamy Mszą św. Ten dzień przeżywamy z Chrystusem. Po Eucharystii Droga Krzyżowa na którą przynosimy krzyże znak naszej ofiary i łączności z krzyżem Jezusa Chrystusa.

SOBOTA (RADOŚĆ – JESTEM ŚWIĘTY)

Dzień radości – wyjazd do Drohiczyna. Ten dzień przeżywamy z Janem Pawłem II. Poznanie wspólnot i miejsca naznaczonego wiarą Ojców.

NIEDZIELA (ZADANIE)

Jestem posłany aby głosić. Zapraszamy konkretną osobę na Eucharystię (poprzez konkretną pomoc np. przywiezienie kogoś), bądź przedstawiamy wybraną osobę Bogu na modlitwie podczas Mszy świętej.  

Diecezjalny Opłatek Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca

15 stycznia 2019 r. nasza sarnacka Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca udała się do Siemiatycz na Regionalne spotkanie opłatkowe Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca diecezji Drohiczyńskiej. Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią, której przewodniczył i kazanie wygłosił oraz ks. Jerzy Cudny – proboszcz parafii WNMP w Siemiatyczach. Msze święte w intencji wspólnoty odprawiali ks. Daniel Jankowski, odpowiedzialny z ramienia Kościoła za wspólnotę na terenie Diecezji Drohiczyńskiej.

Po Eucharystii goście i gospodarze udali się na spotkanie, gdzie dzielono się opłatkiem, składano sobie życzenia i śpiewano kolędy. Nie zabrakło również rozmów przy kawie i herbacie. Na zakończenie zebrani odśpiewali Apel Jasnogórski, a ks. Grzegorz pobłogosławił wszystkich na bezpieczny powrót do domów. Dziękujemy Bogu za ten czas i doświadczenie wspólnoty i jedności, a wspólnocie z Siemiatycz za gościnę, a siostrze Alinie z Łochowa za zdjęcia.