Zaproszenie na Seminarium Odnowy Wiary

Początek 30 września w kościele parafialnym w Sarnakach o godzinie 17:00.

 

Być może rodzi się w twoim sercu pytanie co to w ogóle jest to Seminarium Odnowy Wiary? Jeśli poświęcisz chwilę czasu na lekturę tego teksu, na pewno się dowiesz.

 

„Seminarium Odnowy Wiary” to forma rekolekcji, poprzez która Bóg wzbudził i nadal wzbudza wielu ludzi do żywej wiary, do otwartości na działanie Ducha Świętego. Prosta, a jednocześnie dynamiczna forma przekazu, poprowadzi Cię bezpośrednio do osobistego doświadczenia głoszonych treści.

 

Jeszcze nigdy w historii człowieka, życie ludzi nie zmieniało się w takim tempie jak obecnie. Wiele prawd, wartości i zasad, do tej pory oczywistych i jednoznacznych, jest obecnie podważanych w skali globalnej, powodując dezorientacje oraz deformacje relacji, które przeżywamy – relacji z innymi ludźmi, a także relacji z Bogiem. To wszystko nie pozostaje bez wpływu na nasze życie wiary. „Ja jestem drogą i prawdą i życiem”, powiedział Jezus, nie odnosząc tych słów tylko do czasów, które minęły.

 

Dzisiejszy świat skutecznie stara się zagłuszyć w naszych sercach głos Boga, który chce nas prowadzić właściwymi drogami. Każdy, kto choć delikatnie usłyszy Jego cichy szept, zaczyna poszukiwać prawdziwej wiary. Nawet ci, których wiara wydaje się być mocna, równie. potrzebują czegoś, co ją umocni.

 

Seminarium Odnowy życia w Duchu Świętym, które rozpoczynasz, pomoże Ci w dojrzałym, zdecydowanym i osobistym zwróceniu się ku Jezusowi Chrystusowi, oraz przyjęciu osoby Ducha Świętego, Jego obecności i mocy. Jesteś na nie bardzo osobiście zaproszony przez Pana Jezusa. On chce napełnić Cię swoją łaską. Odnowić Twoje życie. Zna dobrze Twoją sytuacje życiową, pragnienia, plany, radości, a także Twoją słabość, grzech, zniewolenie. On wie, jak zaspokoić najgłębsze pragnienia Twojego serca. Chce przyjść z łaską przebaczenia, uzdrowienia, uwolnienia. Pragnie zrodzić Cię na nowo w mocy Swojego Ducha. Duch Święty chce przemienić Twoje serce i doprowadzić Cię do pełni życia, do pełnego otworzenia się na Swoje dary, abyś stał się prawdziwym świadkiem Jezusa.

 

Seminarium ma na celu:

Doprowadzić każdego z nas do:

 • Dla jednych będzie to pierwsze doświadczenie miłującej obecności Boga, który mimo, iż pozostaje niewidzialny dla oczu objawia się w inny, wybrany przez Siebie sposób.
 • Dla wszystkich, którzy trwają w bliskości i miłości Boga to okazja do świętowania, radowania się i odkrywania jak nieskończenie dobry i zachwycający jest nasz Bóg! Święty i niepojęty w swojej hojności ma z pewnością także dla tych niespodzianki.
 • Dla innych będzie to okazja do nawiązania relacji z Bogiem, którego już kiedyśspotkali, ale nie podjęli zaproszenia do bliskości z Nim, choć zachowali wspomnienie wzruszającego, ale odległego wydarzenia.
 • Dla niektórych jest to szansa do odnowienia relacji z Bogiem, którą zaniedbali tak, że stała się tylko nudnym przyzwyczajeniem do pewnych form kultu pozbawionych: radości, miłości, nadziei, poczucia sensu, rozmachu i bogactwa – pełni nowego, wiecznego życia.
 • Dla tych, którzy przez grzech utracili więź z Bogiem to nowa szansa by rzucić się w Jego wielkie, otwarte ramiona i przylgnąć do miłującego nas serca by znowu doświadczyć uzdrawiającej i wyzwalającej mocy Jego miłosierdzia.

Pobudzić nas do głoszenia Dobrej Nowiny, aby pomóc innym podjąć wysiłek ku odnowie własnej wiary:

 • „świadectwo słowa”, czyli mówienie innym o swoim osobistym spotkaniu z Bogiem żywym, który dziś słyszy moje słowa i myśli, który daje mi moc bym w trudach życia nie poszedł na kompromis ze złem, który pomaga mi podejmować dobre decyzje i żyć pełnią wolności ciesząc się Jego przyjaźnią…
 • „świadectwo życia”, – czyli obdarowywanie innych tą miłością, którą Bóg napełnia mnie dziś – uprzejmość, uczynność, szczerość, pomoc, solidne wykonywanie swoich obowiązków, służenie swoimi talentami, umiejętnościami i dobrami. Jest w tym pełna asertywność, ponieważ obowiązuje posłuszeństwo prowadzeniu Ducha Świętego, co chroni przed manipulacją ze strony ludzi.
 • „wskazywanie źródeł” – czyli odsyłanie ludzi poszukujących (w tej konkretnej chwili i sytuacji) do „miejsc” gdzie mogą spotkać Boga np.: adoracja Najświętszego sakramentu (gdzie i kiedy), spotkania modlitewne (gdzie i kiedy), Eucharystia (gdzie i kiedy), Słowo Boże (często konkretne albo jakaś księga), dobra lektura, itp.

 

Osobiste spotkanie z Bogiem (tak, jak spotkanie z każdą inną osobą) wymaga:

 • Czasu
 • Chęci i decyzji
 • Zaangażowania
 • Codziennej modlitwie osobistej, podczas której rozważa się zaproponowane fragmenty Pisma Świętego a własne refleksje zapisuje się w miejscu przeznaczonym na notatki. Na każdy tydzień przewidzianych jest sześć rozważań. Rozważanie siódmego dnia możesz wykorzystać na podsumowanie tygodnia lub nadrobienie tego, czego być może nie udało się zrobić w którymś z poprzednich dni. Miejsce na notatki z 7-go dnia modlitwy zostało zostawione na końcu każdego rozdziału.
 • Cotygodniowym spotkaniu, które obejmuje:
 • Rozważaj podane na dany dzień teksty zawierające fragmenty z Pisma Św. Czytając Słowo na dany dzień możesz podkreślać to co Cię porusza i wpisać znaki na marginesie.
 • Każdy tydzień ma swój temat po to, by uczynić w tym dniu konkretny krok na drodze swojego życia duchowego. Taki krok dokonuje się w 3 etapach:
 • Czytając Słowo na dany dzień wsłuchaj się w to, co w tej chwili mówi do ciebie Bóg. Zatrzymaj się wewnętrzne nad tym, co dotyczy Ciebie i zanotuj w swoim dzienniku duchowym „odkrycie, myśl, pytanie”.

 

Bóg pragnie do nas przyjść by obdarzyć nas dobrem i mówić do naszych serc, a my często nie dajemy Bogu na to szansy, bo jesteśmy wciąż zajęci, zabiegani i zanurzeni w zgiełku i zamęcie świata.

 • Poświęć jeden wieczór w tygodniu na spotkanie z Nim we wspólnocie.
 • Wybierz sobie jakieś ciche miejsce, w którym nikt nie będzie ci przeszkadzał i w którym możesz być sam na sam z Bogiem.
 • Wybierz sobie czas (ok. 15 minut codziennie), w którym jesteś wewnętrznie wolny (dla wielu z nas jest to poranek przed rozpoczęciem dnia i obowiązków) na osobistą modlitwę i rozważanie Słowa Bożego.

 

Postanowienie by mieć czas dla Boga zawiera decyzję unikania wszystkiego, co zabiera mi czas, niepotrzebnie absorbuje i odwraca moją uwagę od Boga ku rzeczom nieistotnym.

 • Na początku seminarium podejmij decyzję uczestniczenia we wszystkich spotkaniach;
 • Staraj się w tym czasie trzymać z dala od spraw nieistotnych (wyciszyć hałas: oglądanie TV, słuchanie radia, muzyki, ograniczyć czas na hobby itp.) by w końcu mieć czas dla Boga.
 • Wielką pomocą w czasie seminarium jest „dziennik duchowy”, czyli po prostu Twoje notatki.
 • Notuj natychmiast wszystko, co wydaje ci się ważne lub odnosi sie do Ciebie, także pytania i wątpliwości. Później będziesz mógł dzięki temu zobaczyć, jaką drogą Bóg Cię prowadził.

Proponowane Seminarium Odnowy życia w Duchu Świętym trwa przez dziesięć tygodni i opiera się na:

 • konferencje, opartą na programie podstawowych praw życia duchowego i głęboko zakorzenionej w tekstach Pisma Świętego;
 • modlitwę wspólnotową;
 • pracę w małej grupie dzielącej się doświadczeniem modlitwy osobistej z poprzedniego tygodnia

Jesteś zaproszony do przyjaźni z Bogiem. On szuka swoich przyjaciół i chce, byś poznał radość prawdziwej wolności. Nic jednak nie dzieje się automatycznie. ” Bóg może uczynić w Twoim kierunku tysiąc kroków, ale ten jeden w Jego kierunku – ten musisz zrobić samemu”

 (kard. Karl Rachner).

 

Źródło: http://www.parafia.poniatowa.pl/index.php/parafia/msze-sw-i-nabozenstwa/26-formacja/seminarium-odnowy-wiary/71-sow-2014

 

Rozśpiewane Trio

Dnia 6 października 2018r. w Siemiatyckim Ośrodku Kultury odbył się Festiwal piosenki religijnej i patryjotycznej Śpiewajmy Panu 2018. Z naszej parafii wzięły w nim udział 3 przedstawicielki scholii parafialnej pod opieką ks. Grzegorza Zasłonki.

Pierwszym punktem dnia była Msza Święta w kościele pod wezwaniem Św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach, której przewodniczył ks. Tomasz Przewoźny. Po doznaniach duchowych przyszedł czas na ducha rywalizacji. Z kościoła udaliśmy się do tamtejszego SOK-u.

Jako pierwsza na scenie zaprezentowała się Zuzanna Bartoszuk z piosenką „O mój rozmarynie”, następnie wystąpiła Gabriela Rybaczuk z piosenką pt. „Biały krzyż”. Jako ostatnia z naszego trio zaśpiewała Patrycja Jakubiak z piosenką „Coś się święci”. W swojej kategori wiekowej (soliści od 11 do 12 lat) dziewczęta odniosły spory sukces. Zuzanna Bartoszuk otrzymała wyróżnienie, a Gabriela Rybaczuk zajęła 3 miejsce. Warto zauważyć, że dziewczyny rywalizowały w silnej obsadzie. W tej kategorii wygrała Nela Zawadzka, która odniosła sukces w znamy telewizyjnym programie „The Voice Kids”.

Gratulujemy solistkom i życzymy kolejnych sukcesów. Natomiast wszystkich lubiących śpiew zapraszamy do pracy (z naszą scholą parafialną w każdą sobotę o 15) i za rok do udziału w kolejnej edycji Festiwalu.

Gabriela Rybaczuk

Zło dobrem zwyciężaj

 

 

„Księże proboszczu widzimy co się dzieje w naszej kochanej Ojczyźnie, co się dzieje w Kościele, jaka jest nagonka na kapłanów. Dlatego musimy coś z tym zrobić. Niech ksiądz ogłosi adoracje w tych intencjach. Każda rodzina korzysta z posługi kapłanów, dlatego musimy się w waszej intencji modlić”.

W myśl zasady błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, „zło dobrem zwyciężaj”, w odpowiedzi na prośbę wiernych z naszej wspólnoty parafialnej i niejako kontynuując dzieła Wielkiej pokuty, Różańca do granic i Męskiego oblężenia Jasnej Góry w naszej parafii w pierwszym tygodniu października modliliśmy się w intencji Kapłanów, Kościoła i Ojczyzny. Naszą modlitwę rozpoczynaliśmy Eucharystią o godzinie 17, następnie odmawialiśmy różaniec, po skończeniu którego trwaliśmy na Adoracji Najświętszego Sakramentu, która kończyła się Apelem Jasnogórskim o godzinie 21.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w to piękne dzieło modlitewne. Dziękujemy za poświęcony czas, trwanie we wspólnocie na modlitwie, każdą Zdrowaśkę w intencji Kapłanów, Kościoła i Ojczyzny. Godny zauważenia jest fakt, że była to dość liczna grupa (nawet do 50 osób), a niektóre osoby czuwały na modlitwie przez cały okres trwania tej duchowej inicjatywy.

Ufam, że ta piękna inicjatywa naszych parafian, będzie procentowała w życiu: nas kapłanów, w całej naszej wspólnoty parafialnej, Kościoła w Polsce i naszej Ojczyźnie.

Królowo Różańca Świętego módl się za nami

Jutro rozpoczyna się październik. Miesiąc ten w sposób szczególny poświęcony jest Matce Bożej. W tym szczególnym czasie modlimy się intensywniej na paciorkach różańca. W naszej parafii różaniec będzie odmawiany: w kościele parafialnym po Mszy świętej o 17:00, kaplicy w Mierzwicach o 17:00, a w kaplicy w Lipnie o 18:30. Zapraszamy wszystkich parafian do udziału i modlitwy. W sposób szczególny zapraszamy dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii świętej i do sakramentu bierzmowania. 

Pamiętaj jeśli nie możesz pomodlić się w kościele, kaplicy, to znajdź czas na indywidualną modlitwę różańcową, klęknij i odmów różaniec z rodziną czy sąsiadami. Zaproś Maryję i Jezusa do swego domu, rodziny, radości czy trudności, a na pewno ten czas nie będzie stracony.

Królowo Różańca Świętego módl się za nami.

Iskra Miłosierdzia

 ,,Koronka do Bożego miłosierdzia na ulicach miast świata”. Od wielu lat odbywa się w dniu 28 września, o godz. 15. 00, w rocznic beatyfikacji bł. Michała Sopoćko, spowiednika św. Faustyny. W tym dniu setki, może tysiące osób na skrzyżowaniach ulic błagaj o miłosierdzie dla świata całego. Od dwóch lat jednoczy się z nami i błogosławi nam papież Franciszek, którego także tym razem pokornie prosimy o błogosławieństwo i zjednoczenie z nami w tej wspólnej modlitwie.

Tradycyjnie w piątek 28 września o godzinie 15 naszej wspólnocie parafialnej modliliśmy się  na skrzyżowaniach następujących ulic: Kolejowa i 3 Maja, Kościelna i Piłsudskiego, Szkolna i 3 Maja. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia za wspólną modlitwę i czytelne świadectwo wiary.

PAMIĘTAMY

16 września b.r., przeżywaliśmy uroczyste odsłonięcia tablicy upamiętniającej osoby z naszej parafii i gminy wywiezione podczas II wojny światowej na Syberię.

Uroczystościom przewodniczył Ks Bp. senior Antoni Pacyfik Dydycz. Biskup przewodniczył Eucharystii, wygłosił kazanie i poświęcił tablicę na której widnieje 58 nazwisk osób które za polskość były zesłane na daleką Syberię.

Dziękujemy księdzu biskupowi za obecność modlitwę, skierowane słowo i przewodniczenie uroczystościom. Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przebieg uroczystości dziękujemy.

Zapraszamy do fotorelacji.

 

DIECEZJALNE SPOTKANIE MŁODZIEŻY – SERPELICE 14 WRZEŚNIA 2018

Dnia 14 września 2018r. uczniowie klas VII, VIII i 3 gimnazjum uczestniczyli w Spotkaniu Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej w Serpelicach. Pierwszym  punktem naszego dnia była krótka konferencja w kościele parafialnym w Sarnakach na temat „Wolni w Duchu Świętym”, którą wygłosił ks. Piotr Pędzich. Po zakończonej konferencji uczestniczyliśmy w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Po wspólnej modlitwie w raz z ks. Grzegorzem ,ks. Piotrem  i panem Rafałem wyruszyliśmy w drogę do Serpelic. Tam wysłuchaliśmy koncertu grupy „Wyrwali z niewoli”. Najważniejszym punktem naszego spotkania była Msza Święta pod przewodnictwem ks. Biskupa Tadeusz Pikusa. W swojej homilii poruszył temat miłości do siebie samego i bliźniego.  Na koniec wspólnej Eucharystii ks. Biskup poświęcił krzyże przywiezione przez młodzież z naszej diecezji.  Następnie udaliśmy się w drogę powrotną do naszych domów.

                                       Autor tekstu: Gabriela Rybaczuk

Diecezjalne dziękczynienie w Sadownem

Blisko dwa tysiące osób przybyło w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 8 września 2018 r. do Sadownego, aby we wspólnocie diecezjalnej dziękować za otrzymane plony ziemi i trud rolniczej pracy. Centralną część stanowiła uroczysta Msza św. sprawowana pod przewodnictwem ks. bpa Tadeusza Pikusa.

Naszą parafię na diecezjalnych dożynkach reprezentowała miejscowość Cybów. Dziękujemy za obecność, modlitwę i reprezentowanie naszej wspólnoty parafialnej na forum diecezjalnym.

Więcej informacji można znaleźć tutaj:

http://drohiczynska.pl/aktualnosci/diecezjalne-dziekczynienie-za-plony-2018/

 

Święto Narodzenia Matki Bożej

W polskiej tradycji ludowej Matka Boża, której pamiątkę narodzenia wczoraj obchodziliśmy, jest postrzegana jako patronka jesiennych siewów i powszechnie nazwana jest Siewną.

Zgodnie z tradycją 8 września w naszej parafii podczas każdej Mszy Świętej księża błogosławili ziarno przeznaczone na siew. W modlitwie błogosławieństwa prosiliśmy: „ Boże, Ty sprawiasz, że wszystkie nasiona wpadłszy w ziemię obumierają, aby wydać plony, które dają radość siewcy i chleb głodnemu. Prosimy Cię, pobłogosław te ziarna i inne nasiona, zachowaj je przed gradem, powodzią, suszą i wszelką szkodą, a ziemię użyźniaj rosą z nieba, aby rośliny z nich wyrosłe wydały obfite plony. Spraw też, abyśmy za przykładem Najświętszej Maryi Panny, która słuchała słowa Twojego i strzegła owocnie w sercu, przynosili plon stokrotny przez naszą wytrwałość w pełnieniu Twojej woli. Udziel nam tego przez zasługi Najświętszej Dziewicy, której narodziny dziś obchodzimy”. W dzień Narodzenia Najświętszej Maryi Panny polecajmy Bogu naszych rolników i ich ciężką pracę, a także za przykładem św. Józefa zaprośmy Maryję wraz z Jej Synem do naszego życia, polecając siebie oraz nasze rodziny Jej opiece.

W naszej parafii 8 września to również dzień pamięci o księdzu Władysławie Śledziewskim wieloletnim proboszczu parafii Sarnaki, który odszedł do domu Pana 8 września 1986 r. Jak to mamy w tradycji w tym dniu po wieczornej Eucharystii udaliśmy się na cmentarz z różańcem w ręku polecając Bożemu Miłosierdziu śp. ks Władysława i wszystkich zmarłych księży, którzy posługiwali w naszej parafii. 

Dożynki

Ostatniej niedzieli tj. 2 września w naszej wspólnocie odbyły się dożynki parafialne. We Mszy Świętej dziękowaliśmy Bogu za tegoroczne plony. Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił ks. proboszcz Andrzej Jakubowicz.

Przedstawiciele wiosek z naszej parafii (i nie tylko – w tym roku również Dom Seniora z Hołowczyc) przybyli z przygotowanymi przez siebie wieńcami i chlebami, którymi po Mszy Świętej dzielili się z uczestnikami uroczystości. Po Eucharystii został ogłoszony wynik konkursu na najładniejszy wieniec. Nagrody wręczał ks. proboszcz. Następnie był czas na wspólne dzielenie się przygotowanymi smakołykami. Czas umilała nam muzyka animowana przez OSP Sarnaki.

Dziękujemy wszystkim zaangażowany w przygotowanie naszej parafialnej uroczystości dożynkowej i zapraszamy do fotorelacji.