WIELKI POST

Środa Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości – Świąt Paschalnych. Wielki Post, bo tak nazywa się ten okres, trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek.

W Środę Popielcową – zgodnie z kanonami 1251-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego – obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden – do syta), nie spożywamy również alkoholu. Sam zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty, celebrowany w Środę Popielcową, znany jest w wielu kulturach i tradycjach. W liturgii pojawił się on w VIII w. Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu pochodzą z X w. W 1091 r. papież Urban II wprowadził ten zwyczaj jako obowiązujący w całym Kościele. W tym też czasie ustalono, że popiół do posypywania głów wiernych ma pochodzić z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku.

W czasie Wielkiego Postu zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Droga Krzyżowa odbywa się w każdy piątek o godz. 16.00 po niej Msza św.; Gorzkie Żale w każdą niedzielę o 17.00 i rotacyjnie (I Niedziela Wielkiego Postu o 8.30, II Niedziela Wielkiego Postu o 10.00, III Niedziela Wielkiego Postu o 11.30) z kazanie pasyjnym. Wielki Post to dobra okazja do postanowień. Pomóc w tym może „Skarbonka” bądź „Zdrapka”. Tradycją lat ubiegłych w czasie trwania Wielkiego Postu od poniedziałku do czwartku od 15 do Wieczornej Mszy Świętej będzie miało miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu, Koronka i Adoracja indywidualna Jezusa Eucharystycznego. Zapraszamy i zachęcamy.

źródło: http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/wielki_post_popielec.php3

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

11 lutego b. r. obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego, który został ustanowiony przez św. Jan Paweł II, 13 maja 1992 roku. Kościół powszechny w tym dniu wspomina objawienie Matki Bożej w Lourdes (w tym roku 160 rocznicę). Św. Jan Paweł II ustanawiając Światowy Dzień Chorego zaznaczył że: „Ma on na celu uwrażliwienie Ludu Bożego i – w konsekwencji – wielu katolickich instytucji działających na rzecz służby zdrowia, oraz społeczności świeckiej, na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym, pomaga chorym w dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej; włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych, popieranie coraz cenniejszego wolontariatu.”

W naszej parafii tego dnia podczas Msza św. o godzinie 17;00 w sposób szczególny modliliśmy się w intencji osób chorych, zgromadzonych w świątyni. Po homilii został udzielony sakrament namaszczenia chorych, a po zakończeniu Eucharystii odbyło się nabożeństwo w sposób lourdski, któremu przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Jakubowicz.

Namaszczenie chorych, sakrament w naszym Kościele katolickim, a także w innych kościołach udzielany jest wiernym w wypadku poważnej lub grożącej śmiercią choroby. Mogą go również przyjmować osoby w podeszłym wieku wiele razy. Namaszczenie chorych obok spowiedzi i Komunii Świętej (zwanej wtedy wiatykiem) jest nazywane sakramentem chorych. Jeżeli chory nie może się spowiadać, sakrament własną mocą odpuszcza grzechy o ile chory pragnie dostąpić przebaczenia. Namaszczenie chorych jest piątym z katalogu siedmiu sakramentów. Jego materię i formę reguluje w Kościele katolickim Konstytucja Apostolska papieża Pawła VI Sacram Unctionem Infirmorum z 30 listopada 1972 roku.

ZAKOŃCZENIE PEREGRYNACJI W HOŁOWCZYCACH

6 lutego b.r. uroczystą Eucharystią, której przewodniczył ks. proboszcz Andrzeja Jakubowicz, zakończyła się peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej i obrazu Jezusa Miłosiernego w miejscowości Hołowczyce.

Peregrynacja znaków wiary w Hołowczycach rozpoczęła się 23 października 2017 r. i przez kolejne 106 dni Jezus wraz z Maryją nawiedzał domy mieszkańców Hołowczyc. W tym czasie odwiedziła wszystkich mieszkańców, którzy zdecydowali się przyjąć Jezusa wraz z Matką w znakach wiary tj. Obrazie i Figurze. Jak wskazują sami mieszkańcy był to czas szczególny, kiedy mogli w swoim domu modlić się i adorować Maryję wraz z Jezusem. „Słowami nie da się wyrazić tego, czego doświadczyłam ja i moja rodzina. Na pewno zapamiętam te odwiedziny do końca swego życia”. Rzeczywiście jak wspominają ci u których gościli już wyjątkowi „Goście” jest to szczególny czas łaski, który trudno wyrazić słowami i opisać. Miejmy nadzieję, że ten szczególny czas będzie owocował w życiu mieszkańców Hołowczyc i całej naszej wspólnoty parafialnej.

Po skończonej Mszy świętej, Obraz i Figura powędrowała do mieszkańców Kolonii Płosków, którzy zabrali Jezusa i Maryję do swoich domów, aby tam wspólnie się modlić i wypraszać łaski dla siebie, swoich najbliższych i całej wspólnoty parafialnej.

Zapraszamy do fotorelacji.

Poświęcenie chleba i wody

5 lutego, w wielu kościołach w Polsce, kapłani święcili chleb i wodę na pamiątkę wspomnienia św. Agaty. Za wstawiennictwem tej świętej mają one chronić nas i nasze domostwa od niebezpieczeństw pożaru i od innych przeciwności.

W naszej Sarnackiej parafii pielęgnujemy tą piękną ludową tradycję, która jest przejawem kultu dziewicy i męczennicy z Katanii na Sycylii. W kościele parafialnym miało miejsce poświęcenie wody i chleba na Mszach św. o godz. 7;00 i 17;00. Korzystając z okazji przybliżamy sylwetkę świętej, która jest naszą wspomożycielką szczególnie w czasie pożarów.

Imię „Agata” z języka greckiego znaczy „dobra”. Tradycja wskazuje, że św. Agata pochodziła z Sycylii z rodu rzymskiego. Odznaczała się niezwykłą urodą. Żyła w latach 235-251, za panowania cesarza Decjusza (249-251). Za panowania tego cesarza doszło do jednych z najkrwawszych w historii prześladowań chrześcijan. Agata po przyjęciu wiary w Jezusa złożyła ślub czystości i odrzuciła rękę prefekta Katanii Kwincjusza. Ten w akcie zemsty kazał ją uwięzić i po okrutnych torturach spalić na rozżarzonych węglach. Mieszkańcy Sycylii, żyjąc w sąsiedztwie wulkanu Etna często byli doświadczani niszczycielskim ogniem z wulkanu, którego wybuchy niszczyły ludzkie osiedla i pola oraz zagrażały życiu mieszkańców. Tradycja głosi, że w czasie wybuchu wulkanu w rok po śmierci Agaty mieszkańcy miasta Katania na Sycylii zwrócili się o pomoc do swojej świętej rodaczki i zostali ocaleni. Na pamiątkę tego wydarzenia powstał zwyczaj błogosławienia w dniu dzisiejszym chleba jako znaku dobroci oraz wody jako pomocy chroniącej przed niebezpieczeństwem ognia.

Przez wstawiennictwo św. Agaty polecamy Bobu nasze domostwa i prosimy aby opiekowała się całą naszą wspólnotą parafialną.

Święta Agato. Módl się za nami!

ŚWIĘTY BŁAŻEJU WSTAWIAJ SIĘ ZA NAMI

3 lutego b. r., w pierwszą sobotę miesiąca, w Kościele wspominamy i czcimy św. Błażeja Biskupa i Męczennika. Ten święty jest patronem i orędownikiem u Boga w różnego rodzaju schorzeniach gardła.

Pielęgnując piękną katolicką tradycję tzw. „Błażejek”, tego dnia w naszej parafii po każdej Mszy świętej, miało miejsce nabożeństwo ku czci św. Błażeja. Kapłani poprzez słowa modlitwy i błogosławieństwa: „Przez wstawiennictwo świętego Błażeja, Biskupa i Męczennika, niech Cię Bóg zachowa od choroby gardła i wielkiej innej dolegliwości. W Imię + Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen” i przyłożenie dwóch gromnic do gardeł wiernych, wypraszali łaski zdrowia dla zgromadzonych ludzi szczególnie w chorobach i dolegliwościach związanych z gardłem.

Opatrzeni przez sakrament pokuty i pojednania, umocnieni sakramentem Eucharystii i modlitwą kapłanów wierni wrócili do swych domów z nadzieją, że teraz żadna choroba gardła nie jest im straszna.

Zapraszamy do fotorelacji.

MODLITEWNIK ŚWIATŁEM I POMOCĄ W DRODZE DO ŚWIĘTOŚCI

2 lutego Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. Czyni to na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa syna, Jezusa, w świątyni jerozolimskiej. W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej. 2 lutego przypada także Dzień Życia Konsekrowanego. Siostry i bracia zakonni, podobnie jak Jezus w świątyni Jerozolimskiej, ofiarowują swoje życie na wyłączną służbę Bogu.

Według Ewangelii Jezus, zgodnie z prawem żydowskim, jako pierworodny syn był ofiarowany Bogu w świątyni jerozolimskiej. Wtedy też starzec Symeon wypowiedział proroctwo nazywając Jezusa „światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela”. Dlatego święto to jest bogate w symbolikę światła. W Jerozolimie, gdzie Ofiarowanie Pańskie obchodzone było już w IV w., odbywały się – zazwyczaj nocą – uroczyste procesje ze świecami. Liturgiczną datę święta wyznacza upłynięcie czasu oczyszczenia Maryi po urodzeniu dziecka.

W Polsce to święto ma charakter maryjny – Matki Bożej Gromnicznej. Tak jak Maryja wniosła Jezusa do świątyni jerozolimskiej, tak też przynosi światło wierzącym. W kościele dokonuje się poświecenia gromnic. Zapalone gromnice daje się do rąk konającym.

Na znak zawierzenia Maryi w czasie klęsk, szczególnie podczas burzy, w domach i gospodarstwach, również zapala się gromnice. Jako gromnice służą też świece chrzcielne, kiedy to w życie nowo ochrzczonej osoby wkracza światło wiary, która prowadzi przez życie.

W tym dniu, już tradycyjnie, w naszej parafii dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej podczas Mszy świętej, w obecności swoich najbliższych otrzymały modlitewniki. Modlitewnik to swego rodzaju „światło”, które pozwala dobrze przygotować się do Sakramentu pokuty i pojednania i będzie pomocą w rozmowie z Bogiem w życiu dziecięcym i młodzieńczym.

W tym dniu w sposób szczególny polecaliśmy Bogu przez wstawiennictwo Maryi rodziców, przygotowujące się wraz ze swoimi rodzicami do pierwszej spowiedzi i swojego pierwszego pełnego uczestnictwa w Eucharystii.

 

WYPOCZYNEK Z KAPŁANAMI

Podczas tegorocznych ferii w parafii w Sarnaki, dzieci i młodzież, miała okazję spędzić czas aktywnie na różnorodnych atrakcjach przygotowanych przez księży przy współudziale Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Zasadniczym celem zorganizowanego wypoczynku była zabawa, spotkanie we wspólnocie rówieśników i kreatywne spędzenie czasu w oderwaniu od komputera i Internetu.

W pierwszym tygodniu ferii, dzieci i młodzież, wypoczywała bardzo aktywnie. Poniedziałek upłyną pod znakiem sportu. Dzięki uprzejmości Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Sarnakach zajęcia odbyły się na Hali Sportowej tutejszej szkoły. Tego dnia nie zabrakło różnych konkurencji sportowych i ducha zdrowej rywalizacji. We wtorek 50 osobowa grupa udała się do Białegostoku, aby tam poskakać na Trampolinach i zwiedzić Stadion Miejski, na którym swoje mecze rozgrywa zespół piłkarski Jagiellonia Białystok.

Drugi tydzień ferii rozpoczął się w Niedzielę od Konkursu Kolęd i Pastorałek. Podczas konkursu wśród zgromadzonych dzieci wraz z rodzinami dało się poczuć klimat Świąt Bożego Narodzenia. Wśród swych rówieśników i najbliższej rodziny dzieci prezentowały kolędy i pastorałki. Każdy uczestnik powrócił do domu z upominkiem. Zwyciężczynią konkursu została Maria Bartoszuk.

W poniedziałek uczestnicy Wypoczynku z Kapłanami spotkali się na sali katechetycznej i przygotowali laurki na dzień babci i dziadka. Następnie korzystając ze sprzyjającej, śnieżnej pogody zorganizowany został kulig połączonym z ogniskiem i pieczonymi kiełbaskami. Kolejnego dnia grupa dzieci i młodzieży wybrała się na stok narciarski w Międzyrzecu Podlaskim, aby „pośmigać” na nartach. Dla wielu osób był to pierwszy kontakt ze „śnieżnymi deskami”. Dzięki uprzejmości instruktorów i pracowników wyciągu narciarskiego i pomocy opiekunów było to ciekawe i przede wszystkim bezpieczne doświadczenie.

Dzięki obecności pośród nas księży wikariuszy: Piotra i Grzegorza nie zabrakło w naszym wypoczynku rozmów związanych z wiarą i spotkania z Bogiem na modlitwie.

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy pomagali przy organizowaniu wypoczynku podczas ferii. W sposób szczególny pragniemy podziękować uczestnikom Wypoczynku z Kapłanami, za czas spędzony na zabawie, budowaniu wspólnoty parafialnej i przybliżaniu się do Boga.

Uczestnik

NOWENNA PIELGRZYMKOWA

 

Sarnaki-Serpelice

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

2017-2018 rok św. Stanisława Kostki z Rostkowa patrona dzieci i młodzieży – uroczystość 18 września.

 

„Święty Stanisławie Kostko

Przyjacielu z lat dziecinnych

Z sercem wciąż niewinnym

Światem nie zmąconym

W mądrości ogromny

Stąpaj przy mnie dnia każdego

By ustrzec mnie od złego

Tam on – gdzie ja

Każdego dnia”.

 

Ks. proboszcz Andrzej Jakubowicz w naszej parafii w kościele p. w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika ogłosił wiernym nowennę przez 9-miesięcy do świętego Stanisława Kostki jako pielgrzymkę każdego miesiąca do różnych kościołów. Pierwsza odbyła się 27 stycznia 2018 r.

Po porannej Mszy świętej z Bożym błogosławieństwem z naszego kościoła z ks. Grzegorzem wyruszyliśmy do Serpelic do kościoła świętych Apostołów Piotra i Pawła w Serpelicach.

 

„ Z Tobą za rękę Panie

Szybko – powoli

W jasności i udrękę

Na wszystko co boli

Z Tobą pod niebem

Jesteś mi Jesteś

Ze mną dni siedem”.

 

Pielgrzymka przepełniona była pieśniami, modlitwami, rozważaniami i modlitwą różańcową. Wśród pielgrzymów panowała radość modlących się przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki.

 

 

„imię św. Stanisława Kostki

Na chrzcie dostałam

Abym przez całe życie ciebie kochała.

Bo każdy  człowiek ochrzczony

Wie kto jest jego patronem”.

 

Po dojściu do Serpelic w kościele ks. Grzegorz odprawił Mszę świętą za szczęśliwą pielgrzymkę i powrót do domu pod opieką Matki Najświętszej.

 

„Otocz pomocą Matko swe dzieci

Wspieraj na każdy dzień

Promień twej łaski niech nam zaświeci

Smutku rozprosz cień”.

 

 

Serdecznie dziękujemy ks. proboszczowi Andrzejowi Jakubowiczowi za zorganizowanie pielgrzymki, a ks. Grzegorzowi za trud, poświęcenie, wspólne modlitwy i rozważania. Czekając na dalsze drogi pielgrzymowania.

 

„Idąc w ciszy spokoju

Między nami tajemna nić

Jaka jasność drąży w sercu po brzegi

I znowu chce się żyć.

 

Biały anioł wędruje wśród nas

Serce jasne łzy suszy

Rzuca z garści łaską wśród nas

I znowu chce się żyć.

 

Wszyscy nućmy Bogu pieśń

Bo w sercu, już jasno jak kiedyś

Z matką najświętszą i jej synem

I znowu chce się żyć”.

 

Stanisława Jędrzejuk.

CHÓR KOLĘDUJE

W niedzielę 21 stycznia 2018 roku nasz chór parafialny wystąpił w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach na VI przeglądzie kolędniczym chórów i zespołów kościelnych. Wystąpiło szesnastu chórzystów w czterech głosach. Przy akompaniamencie organisty, p. Janusza Kołtuniaka zaśpiewaliśmy trzy kolędy: „Adeste fideles”, „W żłobie leży” oraz „Gwiazda z promieni”, przy czym kolęda „W żłobie leży” zabrzmiała w ciekawej aranżacji, innej niż znana wszystkim kolęda nosząca ten tytuł.  

W przeglądzie wzięło udział 11 chórów. Większość zaprezentowała po dwie kolędy (z wyjątkiem chórów z Sarnak i Bielska Podlaskiego, które zaśpiewały po trzy utwory). Na koniec wszyscy połączeni w jeden chór uczestnicy wraz z przybyłym na przegląd Ks. Biskupem Tadeuszem Pikusem oraz obecnymi na koncercie słuchaczami  zaśpiewali wspólnie: „Wśród nocnej ciszy”, „Lulajże Jezuniu” i „Bóg się rodzi”. Ks. Biskup w kilku zdaniach podsumował rolę chórzystów kościelnych  i dyrygentów chórów  i podziękował za przygotowanie pięknych występów, a także za stałą pracę w swoich parafiach. Podkreślił też, że wspólnie wykonane kolędy, chociaż bez przygotowania, zabrzmiały bardzo pięknie, a świadczy to o ogromnej wcześniejszej pracy włożonej w naukę śpiewu.

Po śpiewie w kościele udaliśmy się na poczęstunek przygotowany przez siostry zakonne. Kolędowe spotkanie było pięknym wydarzeniem, usłyszeliśmy wiele ciepłych słów na temat naszego występu, co zachęca do dalszej pracy podczas kolejnych prób.

Irena Paździor

 

 

OPŁATEK WSPÓLNOT

W dniu dzisiejszym, tj. 14 stycznia 2018 r. w naszej wspólnocie parafialnej miał miejsce opłatek wspólnot działających w parafii. Z każdej wspólnoty było przynajmniej po jednym przedstawicielu. Największe grono stanowiło Koło Przyjaciół Radio Maryja. Nie zabrakło przedstawicieli: Kółek Różańcowych, Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca, Chóru Parafialnego i Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym.

Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od udziału we Mszy świętej i modlitwie za członków, wspólnot działających przy naszej parafii, zarówno tych żyjących jak i zmarłych. Po Eucharystii udaliśmy się na parafialny wikariat i tam, w rodzinnej atmosferze, uczestniczyliśmy w spotkaniu opłatkowym. Spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą, której przewodniczył ks. proboszcza Andrzej Jakubowicz. Po wstępie modlitewnym, przyszedł czas na życzenia i przełamanie się opłatkiem. Następnie był czas na rozmowę i wspólne śpiewy kolęd przy kawie i słodkościach przygotowanych przez panie z naszej wspólnoty.

Ubogaceni wzajemnymi życzeniami i krzepiącymi słowami kapłanów, możemy ze zdwojoną siłą powrócić do naszych codziennych obowiązków. Pamiętając o tym, że poprzez nasze grupy parafialne pragniemy służyć Bogu i ludziom z którymi żyjemy na co dzień.