Aresztowali dzieci

13 sierpnia b. r. po raz kolejny w naszej wspólnocie parafialnej odbyła się Procesja Fatimska. Jak zawsze procesja poprzedzona była Eucharystią sprawowaną w intencji dziękczynno-błagalnej Koła Przyjaciół Radia Maryja działającego przy naszej wspólnocie parafialnej.

Ks. proboszcz w kazaniu nawiązał do wydarzeń sprzed 100 laty tj. aresztowania dzieci fatimskich i wierności Maryi. Zachęcał, w nawiązaniu do miesiąca sierpnia, do dzieła abstynencji „100 dni na 100-leci odzyskania niepodległości”.

Po skończonej Mszy świętej z różańcami w rekach ruszaliśmy z procesją po Sarnakach, aby wypraszać u Maryi potrzebne łaski i dziękować za otrzymane. Procesja zakończyła się odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego i błogosławieństwem księdza proboszcza.

Dziękujemy Bogu z czas wspólnej modlitwy i ufamy, że Maryja będzie nas wspierała w naszym codziennym zmierzaniu do świętości.

Zapraszamy do fotorelacji. 

 

 

Misjonarze już posługują

Nasz parafianin Marek Szymański bierze udział w tzw. „Projekcie Zambia”. Więcej informacji i relacje z wyjazdu misyjnego naszego parafianina możemy znaleźć na stronie fb inicjatywy. Polecamy wszystkich uczestników przedsięwzięcia modlitwie i życzymy szczęśliwego powrotu do Ojczyzny. 

Tutaj znajdziesz więcej informacji:

https://www.facebook.com/projekt.zambia.torun/

 

 

Odpust Przemienienia Pańskiego

5 sierpnia b.r. w naszej wspólnocie parafialnej przeżywaliśmy odpust parafialny ku czci Przemienienia Pańskiego. Do odpustu przygotowywaliśmy się poprzez Jerycho Różańcowe. Dziękujemy wszystkim zaangażowanych w to piękne duchowe dzieło. Na zakończenie Jerycha udaliśmy się na cmentarz parafialny, aby tam polecać miłosiernemu Bogu naszych zmarłych tam spoczywających.

Eucharystii odpustowej przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Tadeusz Syczewski rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. Kaznodzieja w kazaniu podkreślił rolę wiary i ukazał konieczność podejmowania ciągłych prób wchodzenia na górę Przemienienia celem odnajdywania Boga.  Po uroczystej procesji i błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem ks. rektor WSD pobłogosławił liczne zgromadzone dzieci. 

Dziękujemy wszystkim za udział, modlitwę i zaangażowanie w procesję odpustową.

Zapraszamy do fotorelacji. 

100 dni abstynencji na 100-lecie odzyskania niepodległości.

W odpowiedzi na apel KEP  „Zachęcamy wszystkich, by szczególnie w okresie od 4 sierpnia do 11 listopada zachowali trzeźwość – powiedział w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” o. Oskar Puszkiewicz OFM, członek zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych. – Jest to tylko 100 dni ofiary dla Polski. Nasi przodkowie ponosili znacznie cięższe trudności dla Ojczyzny. Pokażmy, że nas stać na ten dobrowolny post dla dobra Polski i naszego Narodu – dodał”. W naszej wspólnocie parafialnej zebrała się grupa ludzi, która odpowiedziała na apel biskupów i włączyła się w ta piękną inicjatywę.

Polecamy was modlitwie i ufamy, że ta piękna inicjatywa przyniesie owoce w całej naszej wspólnocie parafialnej i ojczyźnie.

 

Święty Krzysztofie – wstawiaj się za nami.

     22 lipca b.r. w naszej Sarnackiej parafii miało miejsce poświęcenie pojazdów. Po każdej ze Mszy św. księża udawali się przed świątynie i tam święcili pojazdy.

     Nasza lokalna akcja wpisała się w obchodzony w dniach 22-29 lipca 2017 XIX Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. Hasłem tegorocznego Tygodnia: „Niesiemy Miłosierdzie drogami świata”. Organizatorem akcji jest MIVA Polska (organizacja na rzecz misyjnych środków transportu). Organizacja ta po raz kolejny zaprosiła wszystkich kierowców, członków ich rodzin oraz Przyjaciół misji do udziału w Akcji św. Krzysztof 1 grosz za 1 km szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy. Dziękujemy wszystkim kierowcom za włączenie się w akcję i wsparcie dzieła misji.

 

Modlitwa do Świętego Krzysztofa – Patrona Kierowców !

 

Boże daj mi pewną rękę i bystre oko,

abym nikomu nie wyrządził żadnej krzywdy….

Nie pozwól Dawco życia, bym stał się przyczyna śmierci lub kalectwa,

a także zachowaj od nieszczęścia i wypadku.

Pohamuj moją pokusę nadmiernej szybkości.

Oby piękno stworzonego przez Ciebie świata i radość Twej łaski towarzyszyły mi zawsze.

Amen.

Wspomnienie Matki Bożej Szkaplerznej

 

   16 lipca przypada w liturgii Kościoła wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Dzień ten nazywany jest często dniem Matki Bożej Szkaplerznej, gdyż bezpośrednio wiąże się z nabożeństwem szkaplerza.

    W tym dniu w naszej Sarnackiej parafii w sposób szczególny modlimy się przez wstawiennictwo Matki Bożej z naszej Sarnackiej świątyni, która czczona jest od niepamiętnych czasów w naszej wspólnocie jako Matka Boża Szkaplerzna. W tym dniu kilka osób z naszej wspólnoty przyjęło Szkaplerz.

   Powierzamy przez wstawiennictwo Matki Bożej z naszej świątyni całą nasza parafię, a w sposób szczególny czcicieli Matki Bożej Szkaplerznej, którzy należą do Bractwo Szkaplerza Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.

    Matko Boża Szkaplerzna – wstawiaj się za nami!

Grupa Pielgrzymów duchowych – Srebrna

 

Wszystkich, którzy ze względu na stan zdrowia, wykonywaną pracę, lub inne przyczyny, nie będą mogli pielgrzymować fizycznie, zapraszamy do pielgrzymowania duchowego.

 Drodzy Pielgrzymi Duchowi, na trasie pielgrzymki, każdego dnia sprawowana będzie Msza Święta w intencjach, które podacie. Wasze intencje włączane są także do codziennego Różańca i Koronki do Bożego Miłosierdzia. Wasza duchowa obecność będzie wsparciem i umocnieniem dla zmierzających ku Jasnej Górze pątnikówTę duchową łączność, będziemy podtrzymywali na trasie codzienną modlitwą za Was i Wasze rodziny. Warto podjąć trud duchowej pielgrzymki.

    Obowiązki pielgrzyma duchowego:

  1. Codzienne odmówienie Różańca
  2. Codzienne odmówienie Modlitwy Pielgrzyma
  3. Codzienne nawiedzenie kościoła lub jeśli nie jest to możliwe odmówienie dowolnej modlitwy przed obrazem Matki Bożej
  4. Dobrowolne wyrzeczenie, umartwienie lub dobry uczynek.
  5. Przyjęcie Komunii św.

 

Modlitwa Pielgrzyma (do codziennego odmawiania)

Wszechmogący Wieczny Boże, Ty niegdyś dla błądzącego po pustyni ludu byłeś wodzem i drogą. Otaczaj opieką tych wszystkich, którzy podjęli się trudu pieszej pielgrzymki. Dopomóż by szczęśliwie powrócili do domów. Najlepszy nasz Ojcze, Ty przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym prowadzisz do siebie swój Kościół Pielgrzymujący na ziemi, dozwól abyśmy Ciebie szukali ponad wszystko, zawsze kroczyli w naszej ziemskiej pielgrzymce drogą Twoich przykazań. Panie Nieba i ziemi, Ty nam dałeś Najświętszą Maryją Pannę jako wzór do naśladowania. Spraw abyśmy w Nią wpatrzeni, postępowali drogą Nowego Życia. Amen

Gdzie i kiedy mogę się stać pielgrzymem duchowym?

Pielgrzymka duchowa trwa od 1 do 15 sierpnia. Zapisy w zakrystii od 25 lipca.

 

 
 
 

Sarnaki w odwiedzinach u Maryi i Józefa

W nadzwyczajnym roku św. Józefa Kaliskiego grupa 51 pielgrzymów z Sarnak, pod opieką ks. Grzegorza Zasłonki, udała się w dwudniową pielgrzymkę: Licheń – Kalisz – Świnice Warckie.

10 lipca b.r. wczesnym rankiem wyruszyliśmy do Lichenia. Po dotarciu na miejsce, uczestniczyliśmy w uroczystej Eucharystii, po skończeniu, której udaliśmy się na zwiedzanie Bazyliki Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej i miejsc związanych z kultem Matki Bożej. Dzięki pani Ani, naszej przewodniczce, poznaliśmy historię objawień i wiele ciekawych postaci i zdarzeń związanych z Licheniem. W czasie wolnym każdy miał okazje indywidualnie się pomodlić, pospacerować, bądź zakupić pamiątki. Po zakwaterowaniu i posiłku, udaliśmy się na Kalwarię, aby wspólnie polecić Bogu sprawy bliskie naszemu sercu, odprawiając Drogę Krzyżową. Dzień zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim, który był poprzedzony koncertem organowym.

Następnego dnia po śniadaniu, pożegnaliśmy Matkę Bożą Licheńską i udaliśmy się do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Tutaj zostaliśmy serdecznie przywitani przez Ks. Jacka Plotę kustosza sanktuarium. Kapłan przybliżył nam historię sanktuarium, wskazał na możliwość uzyskania odpustu w związku z nadzwyczajnym rokiem św. Józefa Kaliskiego i zachęcał do żarliwej modlitwy (szczególnie odmawiania Nowenny ku czci św. Józefa). Ubogaceni prelekcją ks. kustosza uczestniczyliśmy w Eucharystii. Po Mszy świętej przyszedł czas na obiad i zakup pamiątek.

W drodze powrotnej do Sarnak zajechaliśmy do Świnic Warckich – miejsca narodzin i chrztu św. siostry Faustyny Kowalskiej. W tym szczególnym miejscu uczestniczyliśmy w Godzinie Miłosierdzia. Dzięki siostrze Tymotei poznaliśmy historię Sanktuarium Narodzin i Chrztu św. siostry Faustyny Kowalskiej. Na koniec udaliśmy się do Głogowca, aby choć na chwilę wejść do domu w którym wychowywała się późniejsza święta – Helena Kowalska.

Ufam, że dzieło, w którym uczestniczyliśmy, będzie owocowało, w nas samych, naszych rodzinach i wspólnocie parafialnej. Dziękując Bogu za czas pielgrzymki zachęcam do modlitwy przez wstawiennictwo św. Józefa.

Święty Józefie ratuj nas w życiu, śmierci, w każdy czas.

Młodsze Dzieci Boże w Sarnakach

W dniach od 1 do 9 lipca w Sarnakach odbyła się Oaza Młodszych Dzieci Bożych w której uczestniczyło 50 dzieci. Oazę poprowadził ks. Grzegorz Zasłonka z pomocą kleryka Pawła Sierakowskiego i 13 animatorów i wolontariuszy.

Oaza była dla dzieci czasem: zabawy, zawieraniem nowych znajomości i okazją do przeżycia swoistych rekolekcji, które mają za zadanie doprowadzenie do spotkania z Bogiem. Tematem naszej oazy były Sakramenty święte. Podczas trwania oazy rozmawialiśmy o wierze, miłości, Bogu i Jego obecności w Kościele w sakramentach. Ks. moderator w codziennych kazaniach ukazywał dzieciom obrazowo poszczególne sakramenty za pomocą różnych przykładów i rekwizytów. Nieodłącznym elementem każdego kazania była maskotka „Stefan”.

Podczas naszych rekolekcji mieliśmy: modlitwy (poranna, wieczorna, Koronka do Miłosierdzia Bożego), codzienną Eucharystię, spotkania w grupach (w których praca skupiała się na poszczególnych sakramentach), zajęcia ze śpiewu, wycieczki edukacyjne (Straż, Nadleśnictwo, Sarnaki i Park Linowy), spotkanie z Policjantem, zajęcia z zakresu pierwszej pomocy, wieczory pogodne (nauka tańca, śpiew, gry i zabawy integracyjno-sportowe) i modlitewne (Droga Krzyżowa), był czas na twórczość artystyczną (konkursy plastyczne). Nieodłącznym elementem naszych rekolekcji była dobra zabawa i czas spędzony kreatywnie na poznawaniu siebie i Boga.

W imieniu swoim i wszystkich uczestników składam serdeczne podziękowania klerykowi Pawłowi, animatorom, wolontariuszom i wszystkim ludziom dobrej woli za posługę i wsparcie podczas trwania rekolekcji. W sposób szczególny dziękuje młodzieży z Sarnak za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu Oazowych rekolekcji.

Za wszystko wszystkim Bóg zapłać.

 

 

Odpust w Lipnie

 

 

1 lipca b.r. w kaplicy w Lipnie już tradycyjnie (jak co roku w pierwszą niedzielę lipca) odprawiony został odpust ku czci Matki Bożej czczonej w wizerunku Nawiedzenia.

Uroczystą sumę odpustową celebrował i kazanie wygłosił ks. Tomasz Przewoźny – duszpasterz diecezjalny młodzieży.

Zapraszamy do fotorelacji.