KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO – WSTAWIAJ SIĘ ZA NAMI

W pierwszą niedzielę (tj. 1 października) na Mszy świętej dla dzieci (11;30) w naszej świątyni parafialnej odbyło się poświęcenie różańców dla dzieci, które uroczyście rozpoczęły przygotowania do sakramentu spowiedzi i przyjęcia po raz pierwszy do swego dziecięcego serca Pana Jezusa pod postacią chleba.

Podczas Eucharystii po Komunii świętej ks. proboszcz Andrzej Jakubowicz pobłogosławił różańce, które następnie wraz z ks. Grzegorzem wręczał rodzicom dzieci przygotowującym się do Pierwszej Komunii świętej. Rodzice zaś przekazali różańce dzieciom. Symbol przekazania różańca wskazuje na ważną rolę rodziców w przygotowaniu dzieci do pełnego uczestnictwa w Eucharystii. To jest powołanie i zadanie rodziców, aby rozwijać i umacniać wiarę swych dzieci.

Jako przygotowanie do Komunii dzieci wraz z rodzicami będą prowadziły w wyznaczonych dniach października różaniec, aby w ten sposób zawierzać swe życie Bogu przez wstawiennictwo Maryi i dobrze przygotować się do spowiedzi i I Komunii świętej.

Cały różaniec w naszej parafii jest odmawiany codziennie po Mszy świętej wieczorowe (17). W niedziele zaś po Mszy świętej dla dzieci (11;30), odmawiana jest tylko dziesiątka. Zapraszamy wszystkich do udziału w nabożeństwie Różańcowym, aby w ten sposób upraszam potrzebne łaski przez wstawiennictwo naszej Niebieskiej Matki Maryi.

Zapraszamy do fotorelacji.

JUBILEUSZ – STO LAT JAK JEDEN DZIEŃ

     W sobotę 23 września nasza parafianka, Tekla Stanisława Wasiluk świętowała swoje 100 urodziny. Jubileusz p. Stanisława przeżywała otoczona najbliższą rodziną. Świętowanie rozpoczęło się od modlitwy różańcowej w intencji Jubilatki, który odmawiała licznie zgromadzona rodzina. Następnie wszyscy uczestniczyli we Mszę świętej, której przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Jakubowicz. O oprawę liturgiczną zadbała rodzina jubilatki.

    Po zakończonej Eucharystii, życzeniach i wspólnym zdjęciu cała rodzina odmówiła Anioł Pański. Następnie p. Stanisława świętowała swoje urodziny w gronie rodziny.

    Pani Tekli Stanisławie Wasiluk składamy najserdeczniejsze życzenia: Bożego Błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i świętych patronów, zdrowia, pociechy: z dzieci, wnuków i prawnuków, radości z każdego przeżytego dnia i oczywiście kolejnych jubileuszy.

Szczęść Boże.

 

ISKRA MIŁOSIERDZIA

       ,,Koronka do Bożego miłosierdzia na ulicach miast świata”. Od wielu lat odbywa się w dniu 28 września, o godz.15. 00, w rocznic beatyfikacji bł. Michała Sopoćko, spowiednika św. Faustyny. W tym dniu setki, może tysiące osób na skrzyżowaniach ulic błagaj o miłosierdzie dla świata całego. Od dwóch lat jednoczy się z nami i błogosławi nam papież Franciszek, którego także tym razem pokornie prosimy o błogosławieństwo i zjednoczenie z nami w tej wspólnej modlitwie.

      Tradycyjnie w naszej wspólnocie parafialnej modliliśmy się  na skrzyżowaniach następujących ulic: Kolejowa i 3 Maja, Kościelna i Piłsudskiego, Szkolna i 3 Maja. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia za wspólną modlitwę i czytelne świadectwo wiary.

 

NIEDZIELA MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU

 

         „Boże nieskończonego miłosierdzia, błogosław naszej Ojczyźnie w roku Narodowego Kongresu Trzeźwości. Wspieraj wszystkie wysiłki w dążeniu ku trzeźwości Polaków, aby z Twoją pomocą przyniosły dobre i trwałe owoce. Spraw, by troska Kościoła, władz państwowych i samorządowych, a także troska rodziców, wychowawców, pracowników mediów i wszystkich ludzi dobrej woli zaowocowała abstynencją dzieci i młodzieży, cnotą trzeźwości dorosłych Polaków oraz odzyskiwaniem wolności przez tych, którzy popadli w uzależnienia. Maryjo, Królowo Polski, zawierzamy Ci sprawę trzeźwości i odnowy moralnej naszego Narodu. Amen”

Modlitwa kongresowa

      Wczoraj 24 września zakończył się Narodowy Kongres Trzeźwości. W związku z tym w wielu parafiach wspólnoty modliły się o owoce kongresu tzn. o trzeźwość narodu Polskiego.

       W naszej parafii rozpoczęliśmy modlitwę o Trzeźwość Narodu od wystawienia Najświętszego Sakramentu o godzinie 15. Następnie modliliśmy się Koronką do Bożego Miłosierdzia przeplataną rozważaniami zaczerpniętymi z „Dzienniczka” św. siostry Faustyny Kowalskiej. Był czas adoracji w ciszy. Następnie polecaliśmy sprawę trzeźwości narodu poprzez różaniec. Po zakończeniu którego adoracja prowadzona przez ks. proboszcz Andrzej Jakubowicz miała formę przeplatania śpiewu i rozważań związanych z tematyką trzeźwości. Modlitewne czuwanie zakończyliśmy Eucharystią.

      Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli modlitewne czuwanie swoją obecnością i modlitwą. Mamy nadzieję, ze nasze dzieło, w którym uczestniczyliśmy będzie procentowało w naszych rodzinach, parafii i całej Ojczyźnie.

Triduum ku czci Świętego Stanisława Kostki

 

 

      W dniach 16, 17 i 18 września 2017 roku (sobota, niedziela, poniedziałek) sarnacki oddział KSM-u kapłanom pomagał w organizacji obchodów Triduum Świętego Stanisława Kostki. Patrona: naszej Ojczyzny, dzieci i młodzieży uczącej się, studentów i ministrantów. W związku z tym w naszej parafii przeżywaliśmy tzw. „Triduum ku czci świętego Stanisława Kostki”. Triduum przygotowane przez księży wikariuszy, polegał na spotkaniach z dziećmi i młodzieżą połączoną z udziałem w Eucharystii.

     W sobotę przygotowaliśmy ognisko i bawiliśmy się z dziećmi po Mszy Świętej wieczorowej. W niedzielę na Eucharystii dla dzieci był obecny nasz sztandar, a młodzież z naszego oddziału zadbała o oprawę liturgiczną i muzyczną. Po nabożeństwie byliśmy animatorami, tańczyliśmy z dziećmi, oglądaliśmy film o Stanisławie Kostce, a także zrobiliśmy dla nich słodki poczęstunek. W poniedziałek przeprowadziliśmy konkurs plastyczny oraz konkurs wiedzy, uczyliśmy dzieci współpracy, zabaw z chustą animacyjną. Razem uczestniczyliśmy we Mszy Świętej. Po zakończeniu Eucharystii nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów, w kategorii plastycznej wygrała Zuzanna Głuchowska, a w konkursie wiedzy Aleksandra Bartoszuk. Każdy uczestnik nie został pominięty i dostał pamiątkowy dyplom i upominek. Po ogłoszeniu wyniku oglądaliśmy przedstawienie przygotowane przez młodzież gimnazjalną ukazujące życie świętego.

        Dziękujemy wszystkim zaangażowanych w pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu Triduum.  Zapraszamy do fotorelacji 

Paulina Golwiej

 

RÓŻANIEC DO GRANIC

     Jest to inicjatywa skierowana do wierzących Polaków, aby 7 października 2017 r., we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej oraz w pierwszą sobotę miesiąca udać się do granic Polski i wspólnie modlić się na różańcu.

     W naszej diecezji zostały ustalone następujące strefy modlitwy, zwane Kościołami stacyjnymi, w których gromadzą się wierni z podanych dekanatów:

 1. Hajnówka –  gromadzą się wierni z dekanatu Bielskiego i Hajnowskiego, prowadzi ks. Dariusz Kujawa
 2. Kleszczele – dekanat Brański z ks. Robertem Grzybowskim
 3. Czeremcha – dekanat Łochowski z ks. Jarosławem Błażejakiem
 4. Tokary – dekanat Drohiczyński  z ks. Romanem Kowerdziejem
 5. Niemirów – dekanat Siemiatycki z ks. Zenonem Czumajem
 6. Mielnik – dekanat Sterdyński z ks. Piotrem Arbaszewskim
 7. Milejczyce – dekanat Węgrowski z ks. Henrykiem Polakiem
 8. Nurzec Stacja – dekanaty Ciechanowiecki i Sokołowski z ks.  Tadeuszem Syczewskim
 9. Serpelice – dekanat Sarnacki z ks. Wiesławem Niemyjskim

Program czuwania:

10.30 – Modlitwa i konferencja wprowadzająca

11.00 – Eucharystia

12.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

Po nabożeństwie eucharystycznym czas na posiłek i przejście(przejazd) na miejsce modlitwy różańcowej.

14.00 – Modlitwa różańcowa.

Materiały duszpasterskie do wykorzystania w parafiach na stronie www.rozaniecdogranic.pl.

Zgłoszenia grup przyjmuje Renata Przewoźnik, tel. 696 337 417.

Koordynatorzy diecezjalni – ks. Roman Kowerdziej
ks. Wiesław Niemyjski
Renata Przewoźnik

Rozpoczęcie roku formacyjnego Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca

 

     11 września nasza Sarnacka wspólnota Przyjaciół Oblubieńca rozpoczęła kolejny rok formacyjny. Rozpoczęliśmy  go uroczystą Eucharystią, której przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Jakubowicz, a kazanie wygłosił nasz opiekun ks. Grzegorz Zasłonka. Ks. Grzegorz podczas kazania wskazał na orędzie Fatimskie i ukazał szczególną rolę Maryi w naszym życiu. Nasza wspólnota zatroszczyła się o oprawę liturgiczną Mszy świętej.

     Po skończonej Mszy świętej, zgromadziliśmy się na salce parafialnej, aby omówić bieżące sprawy związane z naszą Wspólnotą i zaplanować działania w rozpoczynającym się roku formacyjnym. Była to wspaniałą okazja do rozmowy i podzielenia się doświadczeniami z wakacji. Dziękujemy Bogu za naszą Wspólnotę Przyjaciół Oblubieńca i z nowym zapałem zabieramy się do pracy.

Diecezjalne spotkanie Młodzieży w Serpelicach  

 

W dniu 14 września 2017 roku młodzież z naszej parafii, w tym wolontariusze z naszego Sarnackiego oddziału, spotkali się w Serpelicach. Prawie 1600 osób uczestniczyło w tym wydarzeniu.

Spotkanie na Kalwarii Podlaskiej zostało poprzedzone katechezą w kościołach stacyjnych. Młodzież z naszej parafii uczestniczyła w katechezie wygłoszonej przez ks. Łukasza Skarżyńskiego w kościele parafialnym w Sarnakach. W naszej parafialnej świątyni zgromadziła się młodzież z dekanatów: ciechanowieckiego, sarnackiego i sokołowskiego. Następnie udaliśmy się autokarem do Serpelic.

W drodze na Kalwarię odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Następnie słuchaliśmy zespołu Full Power Spirit, znanego z piosenek o treściach nawrócenia. Po koncercie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, którą celebrował Ks. Biskup Tadeusz Pikus i wygłosił do nas Słowo Boże.

Na koniec pobłogosławił krzyże przywiezione przez młodzież. Wychodząc przechodziliśmy przez bramę z napisem „Krzyż stał się nam bramą”. W tym wydarzeniu braliśmy udział jako wolontariusze i jako uczestnicy. Kiedy młodzież brała udział w katechezie w kościołach stacyjnych, wolontariusze przygotowywali się na ich przybycie na  kalwarii w Serpelicach.

Paulina Golwiej

Wybory w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży

 

 

W dniu 9 września 2017 roku odbyły się wybory do kierownictwa oddziału Sarnackiego Stowarzyszenia Młodzieży. Przyjechał do nas prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej Mateusz Stefaniuk. Do dnia wyborów funkcje w kierownictwie pełniły:

 1. Prezes oddziału: Karolina Domańska
 2. Skarbnik oddziału: Natalia Rybaczuk
 3. Sekretarz oddziału: Wiktoria Dudziuk

Po ustąpieniu kierownictwa z pełnionych funkcji, pod nadzorem prezesa diecezjalnego   KSM-u przystąpiliśmy do wyborów. Nad ich przebiegiem czuwała Komisja Skrutacyjna w składzie: Mateusz Stefaniuk, Ks. Grzegorz Zasłonka i Ks. Piotr Pędzich. Członkowie KSM-u w tajnym głosowaniu zdecydowali, że główne funkcje będą pełniły następujące osoby:

 1. Prezes oddziału: Maciej Lewicki
 2. Skarbnik oddziału: Gabriela Dudziuk
 3. Sekretarz oddziału: Paulina Golwiej

Ustępującemu zarządowi dziękujemy za trud i wkład włożony w funkcjonowanie naszego oddziału. Nowemu zarządowi gratulujemy i życzymy sukcesów w wypełnianiu powierzonych zadań.

Paulina Golwiej.