ŚWIĘTY ANTONII – WSTAWIAJ SIĘ ZA NAMI

13 czerwca b.r. w kościele powszechnym wspominamy świętego Antoniego, patrona m.in.: podróżnych, narzeczonych, czy małych dzieci. W Polsce św. Antonii znany jest szczególnie ze swego wstawiennictwa w poszukiwaniach rzeczy zagubionych.

W naszej parafii przygotowywaliśmy się do przeżywania wspomnienia tego świętego poprzez nowennę ku jego czci. Kult tego świętego w naszej wspólnocie związany jest z jednym z ołtarzy bocznych ku czci tego świętego. Tradycją naszej parafii jest błogosławieństwo dzieci w dniu wspomnienia świętego. Nie inaczej było w tym roku. Pielęgnując tą nasza piękną tradycję 13 czerwca, po Eucharystii i Procesji Fatimskiej, przy ołtarzu św. Antoniego Ks. proboszcz Andrzej Jakubowicz pobłogosławił zgromadzone dzieci poprzez nałożenie rąk i modlitwę.

Przez wstawiennictwo św. Antoniego i Matki Bożej Fatimskiej polecamy Bogu wszystkie dzieci naszej parafii (nawet te zagubione), aby zawsze na wzór Maryi i św. Antoniego zmierzały do świętości.

II Festyn Rodzinny

Niedziela 10 czerwca b.r. w naszej parafii przeżywaliśmy „II Festyn Rodzinny”. Akcja mająca na celu integrację rodzin z naszej parafii, została przygotowana i przeprowadzona przez księży z naszej parafii przy pomocy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i ludzi dobrej woli. Przygotowania do festynu rozpoczęliśmy już w maju, przy okazji rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, młodzież rozprowadzała kremówki jako cegiełkę na festyn.

Festyn rozpoczęliśmy od uroczystej Eucharystii. Po skończonej Mszy świętej udaliśmy się wszyscy razem pod tzw. Krzyż Papieski. Zgromadzeni wokół krzyża, upamiętniliśmy pobyt św. Jana Pawła II w Drohiczynie i prosiliśmy Boga przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II o opiekę i potrzebne łaski dla naszej wspólnoty.

Po modlitwie przyszedł czas na wspólną zabawę. Dla uczestników festynu został przygotowany plac zabaw (tzw. „dmuchawce”), było stoisko z „grochówką wojskową”, można było skosztować kiełbasy z grilla, słodkości przygotowanych przez ludzi dobrej woli bądź osłodzić sobie życie watą cukrową.

Podczas gdy dzieci i młodzież, pod opieką animatorów, bawiła się w najlepsze, rodzice zostali zaproszeni na spotkanie z przedstawicielami Domowego Kościoła. Małżonkowie mieli okazję poznać charyzmat tej gałęzi Ruchu Światło Życie. Przybyli przedstawiciele Domowego Kościoła podzielili się z obecnymi małżonkami świadectwem swojego życia i zachęcili do wspólnoty. Ziarno zostało zasiane, teraz czekamy na owoce.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa, z której dochód młodzież przeznaczyła na organizowanie przy parafii letnie półkolonie.

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wsparli naszą inicjatywę, swoją obecnością, zaangażowaniem i darami serca. Za okazane dobro i serce składamy stokrotne Bóg zapłać.

 

Odznaczeni medalem „Benemerenti Diecezji Drohiczyńskiej”.

9 czerwca 2018 w Drohiczynie podczas Diecezjalnego Dnia Wspólnoty Wspólnot z Janem Pawłem II przeżywanym pod hasłem ” Jesteśmy Napełnieni Duchem Świętym”, Ks Bp Tadeusz Pikus wręczył 5 osobom medal „Benemerenti Diecezji Drohiczyńskiej”, 3 medale trafiły do osób rekomendowanych przez parafię Św. Stanisława BM w Sarnakach, są to: Pani Regina Elżbieta Katner hojny ofiarodawca budowy nowego kościoła, Pan Tadeusz Radzikowski inicjator wielu przedsięwzięć duszpasterskich, modlitwą i czynem wspierający budowę kościoła i Ks. Prał Henryk Rzeszotek hojny darczyńca budowy nowego kościoła. Serdecznie gratulujemy odznaczonym, dziękujemy za wspieranie dzieła budowy Domu Bożego, Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.

Wizytacja kanoniczna w parafii

„Witamy naszego pasterza” tymi słowami, został przywitany ksiądz Biskup Diecezji Drohiczyńskiej – Tadeusz Pikus, tuż na granicy naszej gminy – w Kózkach, 3 czerwca 2018 roku. Po przywitaniu przez parafian, wręczeniu darów dla Jego Ekscelencji a także sekretarzowi księdzu Tomaszowi,  ksiądz biskup przemówił krótko do zebranych tam parafian, zostawił swój dotychczasowy pojazd i przesiadł się do bojowego wozu strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarnakach. Otrzymał od druhów czerwony hełm komendanta, w którym pojechał do kościoła parafialnego pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Sarnakach. W bramie świątyni Pasterza diecezji powitał ks. proboszcz Andrzej Jakubowicz,  wręczając symboliczne klucze. W świątyni ks. proboszcz przedstawił historię parafii oraz kościoła, a także sprawozdanie z życia wspólnoty i prac zrobionych od ostatniej wizytacji.

Po Eucharystii w asyście strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierzwicach udał się do tamtejszej kaplicy, gdzie odprawił Mszę Świętą. O 11:30 w sarnackim kościele parafialnym, Podczas Mszy Świętej powiedział kazanie do zgromadzonych na liturgii dzieci, używając znanej najmłodszym maskotki – żółwia Stefana. W czasie Eucharystii, w momencie darów ofiarnych przyjął sprawozdania napisane przez wszystkie wspólnoty parafialne działające przy kościele. Następnie przewodniczył nabożeństwu i procesji Oktawy Bożego Ciała. Po południu uczestniczył w spotkaniu Rady Parafialnej w sali katechetycznej. Wieczorem w kościele parafialnym odprawił Mszę św. i przewodniczył w  nabożeństwie czerwcowym, wygłosił kazanie i udał się wraz z wiernymi na  procesję na cmentarz grzebalny. Tym zakończył się pierwszy dzień wizytacji księdza biskupa.

W poniedziałek – 4 czerwca 2018 r. – Ks. Biskup o godzinie 8:00 odprawił Mszę Świętą w Lipnie, a później udał się tamtejszej Szkoły Podstawowej. O godzinie 10:00 odwiedził najmłodszych w Przedszkolu Samorządowym w Sarnakach, następnie Urząd Gminy, a także Szkołę Podstawową im. Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach. Dostojny gość w szkole został przywitany chlebem i solą oraz wspólnym wykonaniem pieśni ”Barka” przez wszystkich uczestników spotkania. Specjalnie na tę okazję młodzież pod kierunkiem księdza Piotra Pędzicha przygotowała krótką inscenizację pt. „Do wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich pragnę żyć”, która przedstawiała życie Świętego Stanisława Kostki – patrona obecnego roku duszpasterskiego oraz dzieci i młodzieży. Następnie ksiądz Biskup wręczył nagrody z przeprowadzonego konkursu „ Święty Stanisława – nasz patron” dla  dzieciom i młodzieży, którzy wygrali w swoich kategoriach, a następnie przemówił do wszystkich zebranych. Po wspólnym obiedzie, Biskup Tadeusz Pikus udał się na spotkanie z pracownikami  Nadleśnictwa w Sarnakach.

Zwieńczeniem wizytacji w parafii w Sarnakach było udzielenie przez księdza biskupa sakramentu bierzmowania młodzieży przygotowywanej przez księdza Piotra Pędzicha. Na kazaniu ksiądz Tadeusz Pikus nawiązał do Darów Ducha Świętego, a także do konieczności bronienia wiary przed złem tego świata. Podczas Mszy św. ks. Biskup udzielił 52 młodym kandydatom sakramentu bierzmowania. W ten sposób umocnił ich wiarę i wskazał drogę do Jezusa Chrystusa przez Ducha Świętego. Na pamiątkę przyjęcia sakramentu bierzmowania młodzież otrzymała pobłogosławione przez księdza biskupa – krzyże i dyplomy, a następnie wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie. Pomimo bardzo napiętego planu, wizytacja księdza biskupa przebiegła sprawnie i pomyślnie, w miłej i przyjaznej atmosferze.

Boże Ciało

  31 maja b.r. w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w naszej wspólnocie jak w wielu innych parafiach w Polsce odbyła się procesja eucharystyczna. Procesja Bożego Ciała jest swego rodzaju świadectwo naszej przynależności do wspólnoty ludzi wierzących (kościoła) i wyznaniem wiary w realną obecność, pośród nas, Jezusa Chrystusa.

Zapraszamy do fotorelacji z uroczystej procesji ulicami Sarnak.

Biały Tydzień

Dzień pierwszej komunii rozpoczął tzw. „biały tydzień”, kiedy to przez kolejnych 7 dni dzieci: dziękowały za sakrament spowiedzi i Eucharystii (Bogu, rodzicom i wychowawcom, księżom); modliły się za wspólnotę parafialną i misjonarzy; polecali się Jezusowi i Maryi.

Zwieńczeniem tygodnia dziękczynienia była pielgrzymka do Drohiczyna i Ostrożan. Dziękujemy Bogu za ten czas szczególnych łask i powierzamy modlitwie dzieci, aby zawsze karmiły się ciałem i krwią Chrystusa wzrastając w zasługi u Boga i ludzi.

Zapraszamy do fotorelacji.

Zdjęcia ze zbioru własnego p. Jolanty Chromiec.

Wizytacja kanoniczna

Plan wizytacji

Niedziela

8;00 – powitanie biskupa na granicy parafii – Kózki (proszę o liczne zgromadzenie się parafian) i przewiezienie ordynariusza do kościoła parafialnego (strażacy).

8;30 – Strażacy prowadzą biskupa do Kościoła. Przywitanie przez proboszcza i parafian, modlitwa i sprawozdanie proboszcza. Msza święta i kazanie ks. biskupa.

9;30 – Biskup w asystencji druhów strażaków udaje się do Mierzwic.

10;00 – Msza święta w kaplicy w Mierzwicach (w kościele parafialnym jest Msza święta o 10).

11;30 – Msza święta i kazanie ks. Biskupa.

16;00 – Spotkanie z Radą Parafialną w sali katechetycznej. Proszę o przybycie wszystkich Radnych.

16;50 – Nabożeństwo Czerwcowe.

17;00 – Msza Św. z kazaniem ks. Biskupa i procesja na cmentarz grzebalny jak we Wszystkie Święte (proszę o uprzątnięcie pomników).

Poniedziałek

8;00 – Msza św. w Lipnie.

9;00 – Szkoła w Lipnie.

10;00 – Przedszkole w Sarnakach.

11;00 – Urząd Gminy w Sarnakach.

12;00 – Szkoła Podstawowa w Sarnakach. Obiad w Szkole.

15;00 – Nadleśnictwo.

18;00 – Msza św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania. Zakończenie wizytacji.

Nowi ministranci

 

25 maja b.r. podczas Mszy świętej w ramach białego tygodnia, odbył się obrzęd przyjęcia do Służby Liturgicznej nowych ministrantów. Po miesiącach przygotowań grono ministrantów naszej Sarnackiej parafii powiększyło się o 7 ministrantów.

Po uroczystym obrzędzie, nowi ministranci już w komżach służyli do Mszy świętej. Na koniec ks. proboszcz Andrzej Jakubowicz nowym ministrantom wręczył okolicznościowe pamiątki.

Nowych ministrantów polecamy modlitwie i życzymy wytrwałości w posłudze Bogu przy ołtarzu pańskim.

Wakacyjne obozy KSM dof. przez FSUSR

Obozy KSM dofinansowane przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Wakacje 2018

Informujemy, że Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej, jak co roku na wakacje pragnąc popularyzować wśród młodzieży aktywną formę wypoczynku w wakacje, jaką jest obóz, oraz zdając sobie sprawę ze słabej sytuacji materialnej rodzin pochodzących z terenów wiejskich, przy współpracy z Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników, chce umożliwić młodzieży skorzystanie z takiej formy spędzania wolnego czasu, zapraszamy więc do uczestnictwa w obozach formacyjno – rekreacyjnych:

 

TERMIN

 

MIEJSCE

 

RODZAJ WYPOCZYNKU

 

WIEK

 

KOSZT

 23.06. – 03.07.2018 r.  MURZASICHLE Obóz formacyjno – rekreacyjny 10-13 lat 200zł*
 25.06. – 05.07.2018 r.  

MURZASICHLE

Obóz formacyjno – rekreacyjny 14-16 lat 200zł*
 04.07. – 14.07.2018 r.  

MURZASICHLE

Obóz formacyjno – rekreacyjny 10-13 lat 200zł*
 06.07. – 16.07.2018 r.  

MURZASICHLE

 

Obóz formacyjno – rekreacyjny 14-16 lat 200zł*
 17.07 -27.07.2018r.  

DROHICZYN

Obóz formacyjno – rekreacyjny 7–12 lat 200zł
25.06. – 05.07.2018 r.  

BROK

 

Obóz formacyjno – rekreacyjny 7-11 lat 200zł
 07.07. – 17.07.2018 r.  

BROK

 

Obóz formacyjno – rekreacyjny 12-16 lat 200zł
19.07. – 29.07.2018 r.  

BROK

 

Obóz formacyjno – rekreacyjny 7-11 lat 200zł
12-16 lat 200zł
30.07. – 10.08.2018r.  

BROK

 

Obóz formacyjno – rekreacyjny 12-16 lat 200zł
12.08. – 22.08.2018r.  

BROK

 

Obóz formacyjno – rekreacyjny 9-14 lat 200zł

 

WARUNKI UCZESTNICTWA w obozach:

– Jedno rodziców uczestnika ubezpieczone w KRUS-ie (pełne ubezpieczenie)
– Wiek uczestników:7 – 16 lat(2011r. – 2002r.)
– Zgłoszenia czyli wypełnioną kartę uczestnikaoświadczenie, ankietą, zgodę na przetwarzanie danych osobowychoraz aktualne zaświadczenie z KRUS (jednego z rodziców) należy przesłać na adres:

Biuro KSM, 
ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn;

lub dostarczyć osobiście w dniach:
pn. 9.00-16.00 
wt. – pt. w godz. 8.00 – 16.00.  

– Termin zgłoszeń do zapełnienia miejsc.
–  Osoby, które będą brane pod uwagę w rekrutacji to takie, których pełny komplet dokumentów będzie dostarczony do Biura KSM.
– Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na obóz należyw ciągu 5 dni roboczych(ale nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem obozu) wpłacić podaną kwotę osobiście w Biurze KSM lub przelewem na konto: 

KSM Diecezji Drohiczyńskiej
NOWY NR KONTA!!! 94 8063 0001 0010 0104 6213 0016
w tytule przelewu należy wpisać tylko: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania uczestnika, termin i miejsce obozu
np. Anna Kowalska, Brańsk, 25.06-05.07.2018r. Brok

– W przypadku nie otrzymania wpłaty w podanym terminie, uczestnik zostanie wykreślony z listy. 

UWAGA!!!

 1. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.
 2. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!
 3. Karty nie wypełnione do końca i bez zaświadczenia z KRUS nie będą brane pod uwagę!!! 
 4. W razie rezygnacji z wyjazdu na obóz wpłaty nie będą zwracane.
 5. Osoby nie zgłoszone wcześniej nie będą przyjmowane.
 6. Nie ma zgłoszeń i zapisów telefonicznych!  
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do: 
   odwołania obozów w momencie nieotrzymania dofinansowania ze środków z FSUSR
  – zmiany terminów obozów 

ORGANIZATOR ZAPEWNIA: 
noclegi, wyżywienie, kadrę kierowniczą, wychowawczą i duchową, opiekę medyczną, wycieczki krajobrazowe, przejazd autokarem do ośrodka i z powrotem (dotyczy obozu w górach), niezapomniane atrakcje!

UCZESTNCY POWINNI ZABRAĆ ZE SOBA NA OBÓZ: 
ważną legitymację szkolną, obuwie do chodzenia po górach + druga para gdyby jedna przemokła, ciepłe ubrania, czapkę, szalik, rękawiczki (2 pary), kapcie, strój kąpielowy, leki na własne dolegliwości (również choroba lokomocyjna), różaniec, instrument muzyczny np. gitarę, o ile ktoś gra.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

„A po maturze chodziliśmy na kremówki”

20 maja b.r. w naszej parafii młodzież KSM-u częstowała uczestników Eucharystii „Kremówkami”.

Inicjatywa młodych połączona była z obchodami 98 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, która przeżywaliśmy 18 maja. Podczas rozprowadzania kremówek, młodzież zbierała dobrowolne ofiary na półkolonie, które zostaną zorganizowane w naszej wspólnocie parafialnej na początku wakacji.

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy swymi ofiarami wsparli młodzie działającą przy naszej parafii w ramach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.