Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym

Poświęcenie się wspomaganiu zmarłych jest dla nas najbardziej pożyteczne, bo dusze zmarłych mogą tylko z jednej cząstki zasług płynących z modlitw naszych i uczynków korzystać (tj. zadośćuczynnej), a reszta zasług na nasze dobro się obraca”.

— BŁ. O. HONORAT KOŹMIŃSKI

APOSTOLSTWO POMOCY DUSZOM CZYŚĆCOWYM

Czym jest Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym?

Jest zorganizowaną formą apostolstwa Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, które zostało założone przez bł. Honorata Koźmińskiego i Matkę Wandę Olędzką w 1889 roku w Zakroczymiu. APDC powstało jako odpowiedź na liczne prośby kierowane do Zgromadzenia Sióstr ze strony osób świeckich, zainteresowanych współpracą w zakresie naszego charyzmatu. Zgromadzenie rozeznało tę sytuację jako nowy znak czasu i nowe wezwanie apostolskie. Pierwsi członkowie włączyli się formalnie do Dzieła w 1985 r. Od 1 stycznia 2011 przyjęto nową nazwę: Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym (APDC). Członkowie APDC stanowią duchową rodzinę Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Dniem szczególnej wzajemnej łączności między członkami APDC i Siostrami jest każdy poniedziałek. Siostry w tym dniu modlą się w intencji wszystkich członków zarówno żyjących, jak i zmarłych, członkowie zaś modlą się za siostry i o nowe powołania do Zgromadzenia.

Patronowie APDC.

            Patronami Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym są:

  • Matka Boża Pośredniczka Łask (święto obchodzone jest w Zgromadzeniu 7 maja)
  • św. Józef (19 marca)
  • bł. Honorat Koźmiński (założyciel Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych w Polsce) – 13 października
  • bł. Maria od Opatrzności (założycielka francuskiego zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, wspomnienie liturgiczne 7 lutego)

Dni świąt i wspomnień liturgicznych Patronów dają kolejną sposobność do ożywiania wzajemnej duchowej więzi między Członkami APDC i siostrami Zgromadzenia.

Przynależność do APDC a inne wspólnoty modlitewne.

Osoby, które należą już do kilku wspólnot modlitewnych niekiedy wahają się czy włączać się do kolejnej. Otóż przynależność do wielu grup parafialnych sprawia, że dana osoba ma większe możliwości obdarowania zmarłych dobrami duchowymi. Te osoby już wiedzą jak się modlić i cenią sobie modlitwę jako skuteczne narzędzie działania Boga w świecie przez pośrednictwo człowieka. Modlitwa wstawiennicza za potrzebujących, duch wynagradzania za grzechy tych, którzy błądzą z dala od Boga i Kościoła jest już częścią codziennego życia tych osób. Ponadto jako osoby zaangażowane w życie religijne znają także wagę cierpienia, jako daru dla innych. Dlatego, gdy włączają się do APDC nie muszą podejmować niczego więcej. Wystarczy, że do swoich modlitw i dobrych uczynków, do zmagań z codziennymi problemami i cierpieniami uczynią tylko intencję, którą obejmą nie tylko żyjących czy konających, ale i dusze czyśćcowe. Osoba zaangażowana w życie parafii w wielu grupach modlitewnych jest najbardziej przez dusze czyśćcowe oczekiwanym pomocnikiem!

Grupy parafialne.

Członkowie APDC dzielą się na członków indywidualnie włączonych do APDC (stanowią oni większość w Apostolstwie) oraz tworzących parafialne grupy modlitewne. Grupa parafialna powstaje zwykle z inicjatywy członków APDC, ale za pozwoleniem Księdza Proboszcza. Każda grupa ma opiekuna, którym jest Ksiądz Proboszcz bądź kapłan pracujący w parafii. Bezpośrednio za grupę odpowiedzialny jest animator lub animatorka, którzy reprezentują grupę wobec Księdza Proboszcza i w jej imieniu utrzymują kontakt z Centrum APDC. Każda grupa raz w miesiącu (jeżeli jest niewielka to rzadziej) w ustalony dzień zamawia Mszę świętą za zmarłych, odbywa też swoje modlitewno-formacyjne spotkanie. Po śmierci któregoś z członków zwykle dana grupa zamawia za niego Mszę świętą. Msze święte za zmarłych członków zamawiane są także podczas rekolekcji i dni skupień organizowanych przez Centrum APDC.

Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym w Sarnackiej parafii.

W 2009 r. przy parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Sarnakach powstała wspólnota modlitewna Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym, działającym przy Zgromadzeniu Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych z centrum w Częstochowie (wcześniej w Sulejówku). Nasza wspólnota jest przeznaczona dla praktykujących katolików (niezależnie od stanu i wieku), którzy pragną nieść pomoc duszom czyśćcowym. Pomoc taka polega na ofiarowaniu: Mszy Św. i Komunii św., odpustu, jałmużny, dzieł pokutnych, modlitwy i dobrych uczynków, za zmarłych. Można ofiarować za zamarłych każdy trud życia codziennego.

            Wspólnota APDC w parafii Sarnackiej powstała jako pierwsza w diecezji Drohiczyńskiej. Jej animatorką została Janina Wyrzykowska. W tworzeniu tego dzieła pomagała odpowiedzialna za tą formację S. Anna Czajkowska. We wrześniu 2009 r. s. Anna przyjechała do naszej wspólnoty parafialnej i w kościele parafialnym wygłosiła katechezę o życiu i działalności apostolskiej tego zgromadzenia, wśród ludzi świeckich. Siostra Anna z życzliwością i troską podeszła do naszej nowej wspólnoty. Dostarczyła potrzebne materiały i informacje animatorce. Opiekę duszpasterską nad nowo powstałą wspólnotą objął nasz proboszcz ks. Andrzej Jakubowicz.

            Od 2009 r., od Święta M.B. Niepokalanie Poczętej (8 grudnia), w naszej parafy działa APDC. Od ponad 7 lat w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca zamawiamy Mszę św. Poprzedzaną wspólnym odmawianiem różańca, za dusze czyśćcowe. Jest to dzień wzajemnej duchowej i modlitewnej łączności ze wszystkimi członkami APDC. W miarę swoich możliwości staramy się wspierać materialnie nasze Apostolstwo.

            Ponadto każdy członek naszej wspólnoty posiada „PAMIĄTKĘ” z Aktem codziennego ofiarowania. Grupa posiada również swój kwartalnik formacyjny redagowany przez s. Annę Czajkowską „Do Domu Ojca”. Można w nim znaleźć sprawy aktualne oraz informacje na temat wspólnoty.

            Jesteśmy wdzięczni duszom czyścowym, ze możemy się modlić za nie, a one wstawiają się u Boga za nami.

 

Animatorka parafialna

Janina Wyrzykowska

Powiązane artykuły: