PARAFIA W SARNAKACH

Św. Stanisława Biskupa i Męczennika

Intencje mszalneOgłoszenia
Od 15.00 do 17.00

Św. Stanisław Biskup i Męczennik – patron parafii

Święty Stanisławie, nieustraszony Pasterzu dusz powierzonych Twej pieczy, który w obronie Swej owczarni poniosłeś śmierć męczeńską z rąk bezbożnych siepaczy, wyjednaj nam, prosimy Cię pokornie, zasługami Twymi u Boga, abyśmy byli zawsze gorliwymi cnót Twych naśladowcami. Przemożny Patronie ziemi naszej, ochraniaj ją od wszelkich klęsk i niedoli, byśmy dochowali statecznie wiary, którą przed wiekami głosiłeś naszym praojcom i wytrwali w gorącej miłości, służbie Bożej i w jedności z Kościołem świętym, a tak zasłużyli sobie na wieczne zjednoczenie nasze z Bogiem w królestwie niebieskim. Przez Chrystusa, Pana naszego.

     Amen

NOWY KOŚCIÓŁ

W niedzielę 2 września 2012 podczas dożynek parafialnych w Sarnakach, ks. proboszcz Andrzej Jakubowicz poświęcił plac pod budowę kościoła. W czwartek 6 września rozpoczęto wykopy pod fundamenty. Różne były koncepcje lokalizacji nowego kościoła. Ostatecznie stanie on w sąsiedztwie starego, na placu tuż za murem przykościelnym wyznaczającym granice terenu zabytkowego. Autorami projektu są architekci specjalizujący się w budownictwie sakralnym, Piotr Pytasz i Michał Bałasz z Białegostoku. Jego wizualizację stanowi makieta stojąca w kościele, wykonana przez mieszkańca Hołowczyc. Nowy kościół będzie miał 755 m2 zabudowy, 1000 m2 powierzchni, 50 m długości. Będzie stał ukośnie w stosunku do drogi przebiegającej za obecnym kościołem, niejako po przekątnej działki. Wejście znajdować się będzie właśnie od tej drogi, natomiast prezbiterium znajdzie się bliżej wikariatu – odwrotnie aniżeli w już istniejącym kościele. Kierownikiem budowy jest Marian Chwedoruk z Międzyrzeca Podlaskiego, dla którego jest to już siódmy kościół, jaki buduje.

I TY MOŻESZ WESPRZEĆ PRACE WYKOŃCZENIOWE PROWADZONE W KOŚCIELE

Nr konta

69 8048 0000 0000 2828 2000 0010

W niedzielę 2 września 2012 podczas dożynek parafialnych w Sarnakach, ks. proboszcz Andrzej Jakubowicz poświęcił plac pod budowę kościoła. W czwartek 6 września rozpoczęto wykopy pod fundamenty. Różne były koncepcje lokalizacji nowego kościoła. Ostatecznie stanie on w sąsiedztwie starego, na placu tuż za murem przykościelnym wyznaczającym granice terenu zabytkowego. Autorami projektu są architekci specjalizujący się w budownictwie sakralnym, Piotr Pytasz i Michał Bałasz z Białegostoku. Jego wizualizację stanowi makieta stojąca w kościele, wykonana przez mieszkańca Hołowczyc. Nowy kościół będzie miał 755 m2 zabudowy, 1000 m2 powierzchni, 50 m długości. Będzie stał ukośnie w stosunku do drogi przebiegającej za obecnym kościołem, niejako po przekątnej działki. Wejście znajdować się będzie właśnie od tej drogi, natomiast prezbiterium znajdzie się bliżej wikariatu – odwrotnie aniżeli w już istniejącym kościele. Kierownikiem budowy jest Marian Chwedoruk z Międzyrzeca Podlaskiego, dla którego jest to już siódmy kościół, jaki buduje.

I TY MOŻESZ WESPRZEĆ PRACE WYKOŃCZENIOWE PROWADZONE W KOŚCIELE

Nr konta

69 8048 0000 0000 2828 2000 0010