DUSZPASTERZE

 • Ks. prał. dr Andrzej Stanisław Jakubowicz

  • święcenia kapłańskie w 1984 r.
  • doktor  teologii pastoralnej
  • kanonik gremialny Drohiczyńskiej Kapituły Katedralnej, kapelan Jego Świątobliwości, dziekan Dekanatu Sarnackiego
  • w parafii od 2008 r.
  • dzień patrona (imieniny) –  20 listopada
 • Ks. Piotr Pędzich

  • świecenia kapłańskie w 2010 r.
  • magister teologii
  • w parafii od 2016 r.
  • dzień patrona (imieniny)  – 29 czerwca.
 • Ks. Grzegorz Zasłonka

  • święcenia kapłańskie w 2016 r.
  • magister teologii
  • w parafii od 2016 r.
  • dzień patrona (imieniny)  –  12 marca