DUSZPASTERZE

 • Ks. prał. dr Andrzej Stanisław Jakubowicz

  • święcenia kapłańskie w 1984 r.
  • doktor  teologii pastoralnej
  • kanonik gremialny Drohiczyńskiej Kapituły Katedralnej, kapelan Jego Świątobliwości, dziekan Dekanatu Sarnackiego
  • w parafii od 2008 r.
  • dzień patrona (imieniny) –  20 listopada
 • Ks. Mariusz Szymanik

  • świecenia kapłańskie w 2009 r.
  • magister teologii
  • doktor homiletyki
  • w parafii od 2019 r.
  • dzień patrona (imieniny)  – 19 stycznia.
 • Ks. Adam Pańczuk

  • święcenia kapłańskie w 2014 r.
  • magister teologii
  • w parafii od 2020 r.
  • dzień patrona (imieniny)  –  24 grudnia