DUSZPASTERZE

 • Ks. prał. dr Andrzej Stanisław Jakubowicz

  • święcenia kapłańskie w 1984 r.
  • doktor  teologii pastoralnej
  • kanonik gremialny Drohiczyńskiej Kapituły Katedralnej, kapelan Jego Świątobliwości, dziekan Dekanatu Sarnackiego
  • w parafii od 2008 r.
  • dzień patrona (imieniny) –  20 listopada
 • Ks. Maciej Paweł Domańszczyński

  • świecenia kapłańskie w 2017 r.
  • magister teologii
  • w parafii od 2021 r.
  • dzień patrona (imieniny)  – 14 maja.
 • Ks. Adam Pańczuk

  • święcenia kapłańskie w 2014 r.
  • magister teologii
  • w parafii od 2020 r.
  • dzień patrona (imieniny)  –  24 grudnia