Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca

W ostatnich latach możemy zaobserwować w Kościele Katolickim powstanie nowych wspólnot charyzmatycznych. Są one odpowiedzią na potrzeby naszego czasu, a może znakiem czasu, który obfituje w różne trudne dla Kościoła wydarzenia, łącznie z prześladowaniami za wiarę.

Wspólnoty te gromadzą ludzi, którzy chcą ożywić własną wiarę, pracować nad sobą, dawać świadectwo własnym życiem, postępowaniem i słowem.

Jest jeszcze jeden wspólny mianownik wszystkich wspólnot charyzmatycznych – jest to niejako docenienie roli Trzeciej Osoby Boskiej w Kościele – roli Ducha Świętego, którego my, katolicy, zwykliśmy dostrzegać raz w roku na tzw. Zielone Świątki, czyli w święto Zesłania Ducha Świętego, a tymczasem jest to jedna z trzech Osób Boskich tak samo ważna i tak samo wielka jak dwie pozostałe, czyli Bóg Ojciec i Jezus Chrystus.

Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca powstała w roku 2010 i obecnie w ponad pięćdziesięciu wspólnotach w parafiach w Polsce i poza nią gromadzi około pięć i pół tysiąca osób. Nazwa wspólnoty pochodzi od starotestamentalnej funkcji przyjaciela oblubieńca, jaką pełniła zaufana osoba, którą młodzieniec pragnący się ożenić wysyłał na poszukiwanie przyszłej żony. Przyjaciel oblubieńca nie tylko miał znaleźć kandydatkę na żonę, ale też tak przedstawić jej przyszłego męża, aby nie widząc go i nie znając jeszcze, zakochała się w nim i zgodziła się go poślubić. Drugim źródłem biblijnym dla przesłania wspólnoty jest osoba świętego Jana, który siebie nazywał Przyjacielem Oblubieńca – Jezusa. Święty Jan pragnął wszystkich rozkochać w Oblubieńcu – Jezusie Chrystusie.  Symbolem całej wspólnoty i jednocześnie każdej parafialnej jest ikona Jezusa z Przyjacielem.

Jedną ze wspólnot naszej drohiczyńskiej diecezji jest Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca w Sarnakach. Powstała tu ona z inicjatywy księdza Arkadiusza Sergiejuka, obecnego moderatora diecezjalnego wspólnot diecezji drohiczyńskiej, w październiku 2014 roku. Ks. Arkadiusz opiekował się wspólnotą przez rok, aby w następnym roku przekazać funkcję pasterza ks. Mirosławowi Połokowi. Obecnie rolę opiekuna wspólnoty pełni ks. Grzegorz Zasłonka.

Członkowie Sarnackiej wspólnoty na co dzień pracują z podręcznikami (obecnie „Szkoła walki duchowej”), modląc się i rozważając konkretny fragment Pisma Świętego, a raz w tygodniu, w poniedziałki na wieczornej Eucharystii, włączają się w jej liturgiczną oprawę, pozostają w kościele na wspólną modlitwę, dzielą się doświadczeniem z całego tygodnia, słuchają konferencji podsumowującej treści minionego tygodnia. Podczas spotkań jest czas na modlitwę indywidualną i wspólnotową w ciszy podczas adoracji. Poza tym wspólnota angażuje się w życie parafii, uczestniczy we wszelkiego rodzaju pielgrzymkach i wyjazdach mających na celu pogłębienie naszej wiary. Staramy się również pogłębiać nasze relacje wspólnotowe poprzez różnego rodzaju spotkania mające charakter towarzysko-integracyjny, np. agapy czy wspólne oglądanie wartościowych filmów. Wszystko to ma na celu budowanie jedności, wzajemnego zaufania i szacunku.

Wspólnota Sarnacka liczy sobie obecnie32 osoby i jest otwarta na wszystkich, którzy chcieliby do nas dołączyć. Jeśli chcesz Siostro i Bracie, pogłębić swoją wiarę, spotkać się raz w tygodniu na wspólnej modlitwie, podzielić się codziennym doświadczeniem Boga w Twoim życiu i posłuchać, jak Go doświadczają inni, przyjdź w poniedziałek na wieczorną Mszę Świętą i zostań trochę dłużej.

Serdecznie zapraszamy

Irena Paździor

Powiązane artykuły: