Koło Żywego Różańca

Zadziwiające, jest to, że dzieciom w Fatimie Matka Boża przedstawiła się mówiąc: „Jestem Królową Różańca Świętego”. Mogła przecież użyć swojego największego i najwspanialszego tytułu i powiedzieć: „Jestem Bożą Rodzicielką”. Mogła wybrać swój drugi tytuł: „Jestem Niepokalanym Poczęciem”. Nazwała siebie „Królową Różańca Świętego”. Uczyniła to dla podkreślenia znaczenia Różańca. Maryja prosiła o tę modlitwę we wszystkich sześciu objawieniach. Kiedy zapytano Hiacyntę, na czym najbardziej zależało Matce Bożej, odpowiedziała: „Na codziennym odmawianiu modlitwy różańcowej”.

Idea modlitwy różańcowej – Żywy Różaniec, powstała z inicjatywy M. B. Jaricot, a została zatwierdzona przez papieża św. Piusa V. Początkowo składał się z 3 części, a po dodaniu, przez św. Jana Pawła II, tajemnic światła (16.10.2002 r. ) z 4 części.

Żywy Różaniec jest nie jako streszczeniem Ewangelii. Jest modlitwą odmawianą przez dzieci, młodzież, dorosłych po osoby w wieku starczym. Dlatego ważne jest, by w parafii zakłada koła już wśród dzieci. W naszej parafii, tradycję tą podtrzymujemy i pielęgnujemy poprzez zakładanie w szkole podstawowej klasowych kół różańcowych, poczynając od dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej.

W przeszłości ambicją starszego pokolenia była przynależność do Żywych Róż Różańca. Tak zwane „zmianki” odbywały się w domach prywatnych, gdzie zelatorzy prowadzili modlitwy i wymieniano się tajemniczkami. Dobrym zwyczajem było zabieranie na takie spotkania dzieci i wnuków, które od dziecka były wychowywane w duchu modlitwy różańcowej. Różaniec to nić łącząca niebo i ziemię i jest to dla nas koło ratunkowe, jak mawiał św. Jan Paweł II.

W parafii Sarnaki od dawna Koła Różańcowe stanowią największą wspólnotę modlitewną. Jest tutaj 33 koła różańcowe – 4 męskie, a pozostałe żeńskie. Większość z kół składa się z 20 osób „róż”.

Członkowie Koła Różańcowego odmawiają 1 wyznaczoną tajemnicę różańcową każdego dnia w wyznaczonej intencji. Każdego miesiąca intencje oraz tajemnice dla poszczególnych osób ulegają zmianie.

Członkowie Koła Żywego Różańca angażują się w życie parafii szczególnie w przestrzeni modlitwy. Biorą aktywny udział w Adoracjach Najświętszego Sakramentu z racji różnych uroczystości w roku liturgicznym (nabożeństwo 40 godz., odpusty, Triduum Paschalne, Jerycha różańcowe. Włączany się w dzieła modlitewne organizowane w parafii tzn. nabożeństwa: Różańcowe, Majowe, Czerwcowe i Fatimskie. Bierzemy udział w różnego rodzaju pielgrzymkach (Częstochowa, Łagiewniki, Sokółka) i wyjazdach modlitewnych (Wielka Pokuta w Częstochowie).

Dwa razy w ciągu roku (w maju i październiku) przedstawiciele naszej wspólnoty wyjeżdżają na czuwania modlitewne do Sanktuariów naszej diecezji (Ostrożany, Miedzna, Prostyń). W listopadzie przedstawiciele naszej wspólnoty biorą udział w rekolekcjach przeznaczonych dla członków Kół Żywego Różańca organizowanych przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek w Siemiatyczach. Jest to czas wyjątkowy, gdzie możemy się spotkać, wymienić doświadczeniami, wspólnie się pomodlić i „naładować baterie” do naszej posługi w codziennym życiu.

W poprzednich latach reprezentacja naszej wspólnoty uczestniczyła w Ogólnopolskich Pielgrzymkach Kół Różańcowych na Jasną Górę, a także brała udział w Diecezjalnym Sympozjum Maryjnym w Drohiczynie.

Tradycją naszej wspólnoty jest, ze 7 października w Święto Matki Bożej Różańcowej zamawiamy Mszę św. za cała naszą wspólnotę, ( żywych i umarłych). Jest to forma budowania wspólnoty naszej wspólnoty, jak również pamięć o tych z którymi żyliśmy, wspólnie się modliliśmy, a którzy potrzebują teraz naszej modlitwy.

Należy również podkreślić, ze od 10 lat grupa 32 osób z naszej wspólnoty modli się w Różańcu Nieustającym, który istnieje w naszej Drohiczyńskiej diecezji.

Nasz wspólnota posiada również swój „kącik” wizualny w gablocie parafialnej, gdzie stosownie do uroczystości wywieszane są aktualne dekoracje, intencje modlitewne (papieskie, misyjne i parafialne), oraz informacje dotyczące Kół Żywego Różańca.

W poprzednich latach reprezentacja naszej wspólnoty uczestniczyła w Ogólnopolskich Pielgrzymkach Kół Różańcowych na Jasną Górę, a także brała udział w Diecezjalnym Sympozjum Maryjnym w Drohiczynie.

Jako wspólnota również pomagamy ludziom potrzebującym, włączając się we wszelkiego rodzaju akcje duszpasterskie organizowane na szczeblu diecezji i parafii (świece wigilijne, baranki wielkanocne, akcje pocztówka, znicze, zbiórki żywności dla potrzebujących) jak również w listopadzie zbieramy ofiary, które są przeznaczone na pomoc osobom posługującym na misjach.

Wszystkie wiernych zachęcamy do modlitwy, ponieważ kiedy Zdrowaś Maryjo odmawiane jest z uwagą, nabożeństwem, pokorą, staje się młotem przeciwko diabłu, uświęceniem duszy, marszem kroczących do nieba, pieśnią Nowego Testamentu, radością Maryi, chwałą Trójcy Świętej.

Jadwiga Wyrzykowska

Powiązane artykuły: