PORADNIA RODZINNA

przy parafii sarnackiej

Katolicka poradnia rodzinna przy parafii rzymskokatolickiej w Sarnakach funkcjonuje od 2009 roku, od momentu udzielenia misji przez ks. bp Antoniego Dydycza, w porozumieniu z ks. proboszczem Andrzejem Jakubowiczem, osobie prowadzącej poradnię.  

Zadaniem głównym poradni jest przygotowanie narzeczonych do Sakramentu małżeństwa, a także niesienie doraźnej lub długotrwałej pomocy małżonkom przeżywającym kryzys małżeński.

W naszej parafii, oprócz trzymiesięcznego przygotowania narzeczonych bezpośrednio przed zawarciem sakramentu małżeństwa, można nauczyć się lub przypomnieć naturalnych metod planowania rodziny. Można skontaktować się z osobami należącymi do stowarzyszenia SYCHAR, gdzie fachowo udzielona zostanie pomoc małżonkom przeżywającym kryzys.

Naszą poradnię prowadzi doradczyni życia rodzinnego z uprawnieniem do nauczania NPR metody angielskiej z praktyką własnego pożycia małżeńskiego i rodzinnego. Kompetencje osoby prowadzącej ciągle podlegają aktualizacji poprzez konsultacje z diecezjalną doradczynią p. Joannę Wilgocką i ks. Piotra Arbaszewskiego i różnego rodzaju szkolenia.

Na spotkania osoby zainteresowane zapraszamy na salę katechetyczną znajdującą się na wikariacie najlepiej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (691824836) w celu uzgodnienia terminu spotkania.

Jeśli masz zamiar założyć rodzinę, albo masz problem w małżeństwie bądź chcesz porozmawiać o trudnościach związanych z pożyciem małżeńskim  ZAPRASZAMY!