Odpust w Lipnie

       2 lipca b.r. w kaplicy w Lipnie już tradycyjnie (jak co roku w pierwszą niedzielę lipca) odprawiony został odpust ku czci Matki Bożej czczonej w wizerunku Nawiedzenia.

      Uroczystą sumę odpustową celebrował i kazanie wygłosił ks. Andrzej Witerski – proboszcz z Łysowa. Po sumie odpustowej i uroczystej procesji mieszkańcy Lipna w sposób szczególny podziękowali Ks. Leonowi Pawlukowi. W tym dniu Ks. Leon świętował 55 rocznicę święceń kapłańskich. Nie obyło się bez życzeń, kwiatów i podziękowań kapłanowi, za życzliwość i wszelkie dobro płynące ze strony kapłana dla mieszkańców Lipna, w szczególności o pamięć i ofiary na rzecz tutejszej kaplicy. Ks. Leona ogarniamy naszą modlitwą i polecamy go w opiekę Matce Bożej Nawiedzenia.