Wprowadzone przez adminstrony

Ogłoszenia XXX Niedziela Zwykła

Podziękowania za modlitwy, ofiary i prace na rzecz nowej świątyni. Bóg słyszy nasz głos, nasze wołanie nawet wtedy, gdy nam się wydaje, że nie jesteśmy w stanie przebić się przez współczesny szum, który zewsząd nas otacza. On potrafi wyłuskać nasze wołanie pełne wiary, miłości i zaufania jak wołanie Bartymeusza. Kiedy wkraczamy w mury kościoła, wchodzimy w […]

Intencje Mszy Świętych 25.10. – 31.10.2021 r.

Dzień Godz Intencje       Pon. 7:00 Dz-bł w 18 r. ur. Mai Malinowskiej 7:00 + Zm. rodziców obu stron 17:00 Dz-bł w 52 r. ślubu Mieczysławy i Tadeusza Radzikowskich 17:00 Dz-bł w 9 r. ur. Przemysława i w int. jego rodziców 17:00 + Franciszka (r.)     Wt.   7:00 + Bogusława Jóźwiaka […]

Intencje Mszy Świętych 18.10. – 24.10.2021 r.

Dzień Godz Intencje     Pon. 7:00 + Szczepana Matejczuka (2 r.) 7:00 + Wiktora, Józefy, Eugenii, Stanisława, zm. z rodz. Onopiuków i Żychów 17:00 + Katarzyny Matejczuk, Laury, zm. z rodz. Matejczuków i Szczerbickich 17:00 + Otylii, Henryka     Wt.   7:00 + Celiny Szablewskiej (7 dz.) 7:00 Dz-bł o zdrowie i ochronę […]

Ogłoszenia XXIX Niedziela Zwykła

Podziękowania za modlitwy, ofiary i prace na rzecz nowej świątyni. Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na tacę a przeznaczone na rzecz Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. W poniedziałek po Mszy Świętej wieczorowej spotkanie wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca. Zapraszamy na to spotkanie również nowe osoby. W kalendarzu liturgicznym w dniu 18 października przypada święto Świętego Łukasza Ewangelisty. […]

Intencje Mszy Świętych 11.10. – 17.10.2021 r.

Dzień Godz Intencje     Pon. 7:00 + Janusza, Małgorzaty, zm. rodziców 7:00 + Kazimierza Gregorczuka, zm. rodziców obu stron 17:00 W intencji członków Kółek Różańcowych 17:00 + Władysława 17:00 Dz-bł w 9 r. ur. Leny     Wt.   7:00 + Stanisława, Marianny, Antoniego, Mariana, Karoliny 7:00   17:00 + Marianny Zubkowicz 17:00 + […]

Intencje Mszy Świętych 04.10. – 10.10.2021 r.

Dzień Godz Intencje       Pon. 7:00 + Zofii (r.), Krzysztofa, Antoniego, Michała, zm. z rodziny 7:00 + Zofii, Kazimierza Jakubiak, zm. rodziców obu stron 7:00 + Henryka Miłkowskiego (7 dz.) 17:00 W intencji dusz czyśćcowych 17:00 + Dominika (r.), Franciszka (im.), zm. z rodz. Góreckich     Wt.   7:00 Dz-bł w 18 […]

Ogłoszenia XXVII Niedziela Zwykła

Podziękowania za modlitwy, ofiary i prace na rzecz nowej świątyni. Pierwszym, fundamentalnym powołaniem, którym obdarza nas Bóg, jest powołanie do życia w rodzinie opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety. To jest przestrzeń, w której realizujemy swoją świętość i z której wyruszamy w świat, żeby wypełniać różne powołania. O tę przestrzeń trzeba nieustannie dbać, umacniać ją życiem […]

Intencje Mszy Świętych 27.09. – 03.10.2021 r.

Dzień Godz Intencje     Pon. 7:00 + Pawła Cieślaka 7:00 Dz-bł o zdrowie dla Jolanty 18:00 + Kazimierza Chromca (21 r.), Bronisławy, Henryka, Adeli, Janiny 18:00 + Marianny, Stanisława Folwarskich, zm. rodziców     Wt.   7:00 Dz-bł o zdrowie dla Jolanty 7:00   18:00 Dz-bł w intencji rodziny Czerko 18:00 Dz-bł w 80 […]

Ogłoszenia XXVI Niedziela Zwykła

Podziękowania za modlitwy, ofiary i prace na rzecz nowej świątyni. Dziękuję parafianom, którzy wczoraj włączyli się w modlitwę oraz podjęli pielgrzymów biorących udział w Narodowej Pielgrzymce Ku Czci Jezusa Chrystusa Króla Polski wzdłuż granic Polski w naszym kościele. Dzisiaj IV niedziela miesiąca – ofiary składane na tacę są przeznaczone na prace związane z wyposażeniem kościoła. Bóg zapłać […]