Wprowadzone przez adminstrony

Ogłoszenia V Niedziela Wielkanocna

Podziękowania za modlitwy, ofiary i prace na rzecz nowej świątyni (rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za pracę przygotowującą do układania kostki). Dziś piąta niedziela Wielkanocy. Po raz kolejny gromadzimy się na Świętej Wieczerzy, aby pokrzepiać się słowem Bożym i Chlebem eucharystycznym. Umocnieni Bożymi darami będziemy wkraczać w nowe wyzwania kolejnego tygodnia i dawać świadectwo wiary w Zmartwychwstałego Pana. […]

Intencje Mszy Świętych 16.05. – 22.05.2022 r.

Dzień Godz. Intencje     Pon.   7:00 + Jana Melecha greg.22 7:00 + Stanisława Olędzkiego 18:00 Dz-bł do MB Sarnackiej o błog. i potrzebne łaski dla Łukasza 18:00 + Zbigniewa (14 r.), zm. z rodziny 18:00 + Zenona Tomaszuka (1 r.)       Wt. 7:00 + Haliny Matejczuk, Marka Pióro 7:00 Dz-bł o […]

Intencje Mszy Świętych 09.05 – 15.05.2022 r.

            Intencje Mszy Świętych 09.05.2022 – 15.05.2022r. Dzień Godz Intencje Pon. 7:00 + Józefy (r.), Zenona, Andrzeja 7:00 + Genowefy (r.), Eugeniusza, Bogusława 7:00 + Jana Melecha greg.15 7:20 + Celiny Świderskiej (7 dz.) 18:00 + Stanisławy Wasiluk 18:00 + Stanisławy Lipińskiej 18:00 + Stanisława Kalinowskiego, Stanisława Folwarskiego Wt. 7:00 + Anastazji, Władysława 7:00 + Andrzeja […]

Ogłoszenia IV Niedziela Wielkanocna

Podziękowania za modlitwy, ofiary i prace na rzecz nowej świątyni. Przeżywamy dziś Niedzielę Dobrego Pasterza, która rozpoczyna kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Nasz Pan, Jezus Chrystus, nazywa siebie dobrym pasterzem, który zna swoje owce po imieniu i oddaje za nie życie. Potrzebujemy wciąż nowych ludzi, którzy tak jak Chrystus podejmą w Kościele służbę […]

Ogłoszenia III Niedziela Wielkanocna

Podziękowania za modlitwy, ofiary i prace na rzecz nowej świątyni. Dziś trzecia niedziela Wielkanocy. Trwamy w radości ze zmartwychwstania Chrystusa. Apostołowie doświadczyli Jego mocy, kiedy dokonali cudownego połowu ryb. Niech moc Chrystusa, której doświadczyliśmy w Eucharystii, uzdalnia nas do podejmowania codziennych obowiązków.  Dziś w całej Polsce obchodzona jest po raz kolejny Niedziela Biblijna, rozpoczynająca Tydzień Biblijny. […]

Intencje Mszy Świętych 02.05. – 08.05.2022 r.

Dzień Godz. Intencje       Pon.   7:00 + Zygmunta Hepnera 7:00 + Zygmunta (im.), zm. rodziców i dziadków obu stron 7:00 + Jana Melecha greg.8 18:00 +  Ireny Wasilewskiej (im.) 18:00 + Wacława (r.), Haliny, zm. z r. Jaskólskich i Czarnockich 18:00 W intencji dusz czyśćcowych       Wt. 8:30 + Marka […]

Ogłoszenia II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego

Podziękowania za modlitwy, ofiary i prace na rzecz nowej świątyni (Uczestnikom za udział w Drodze Miłosierdzia). Druga niedziela Wielkanocy jest obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus dał grzesznikom święto Miłosierdzia jako ostatnią deskę ratunku. Z dobrze odprawioną spowiedzią i Komunią Świętą, przyjętą w tym dniu, jest związana obietnica zupełnego odpuszczenia win i kar. To także patronalne święto […]

Intencje Mszy Świętych 25.04. – 01.05.2022 r.

Intencje Mszy Świętych 25.04.2022 – 01.05.2022r. Dzień Godz Intencje       Pon.   7:00 + Jana Melecha greg.1 7:00   17:00 + Mirosława Szaniawskiego 17:00 + Elżbiety Miłkowskiej 17:00 + Marka Pióro (im.), Andrzeja Jędrzejuka, Haliny Matejczuk       Wt. 7:00 + Bogusława Jóźwiaka 7:00 + Kamili i Stanisława Klimaszewskich 7:00 + Teresy […]

Intencje Mszy Świętych 19.04. – 24.04.2022 r.

Dzień Godz. Intencje       Wt.   7:00 + Marii Leśniczuk (3 r.), zm. z rodz. Mincewiczów i Kosińskich 7:00 + Jana Melecha (30 dz.) 17:00 + Kazimierza (17 r.), Janiny, Czesława Góralińskich 17:00 + Tadeusza (r.), Jadwigi, zm. z całej rodziny Dudziuków i Bondaruków       Śr. 7:00 + Jerzego Rybaczuka 7:00 […]

Ogłoszenia Niedziela Wielkanocna

Podziękowania za modlitwy, ofiary i prace na rzecz nowej świątyni. Dziś uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Bóg w swojej wielkiej miłości nie zostawił nas samych, ale w Jezusie Chrystusie ofiarował nam nowe życie. Niech wielkanocna radość płynąca ze zmartwychwstania Pana będzie udziałem nas wszystkich. Niech Zwycięzca śmierci, piekła i szatana umacnia wiarę, nadzieję i miłość w naszych rodzinach […]