Odpust Przemienienia Pańskiego

Dnia 6 sierpnia obchodziliśmy Święto Przemienienia Pańskiego w naszej parafii przeżywaliśmy odpust .Sumę odpustową poprzedził koncert śpiewaków ku czci Matki Bożej Sarnackiej, której wizerunek prawie 400 lat słynie cudami. W koncercie wystąpili:  Beata Dunin-Wąsowicz – śpiew, Filip Bańkowski – śpiew, Wiktor Brzuchacz – organy, Jerzy Zelnik – recytacja. Koncert połączony był ze zbiórką funduszy na remont naszych cennych, zabytkowych, 50 głosowych organów i z inauguracją akcji „Ocalmy Organy”. Mszy świętej odpustowej przewodniczył ks. bp. Tadeusz Pikus, który dokonał poświęcenia nowego dzwonu ofiarowanego naszej parafii przez Ludwisarzy z Węgrowa i rodzinę Kruszewskich oraz przewodniczył dalszym modlitwom odpustowym. Po procesji eucharystycznej ks. bp. udzielił specjalnego błogosławieństwa dzieciom, zgodnie z tradycją naszego odpustu. Mszę świętą ubogacił swoim śpiewem Andrzej Witlewski .