Święty Jan Paweł II w oczach dziecka – sukces plastyczny.

 

     16 października b. r. dwie nasze parafianki: Oliwia Golwiej i Natalia Gumienniczuk, razem z opiekunem, ks. proboszczem Andrzejem Jakubowiczem, udały się do Bielska Podlaskiego, na podsumowanie XII międzynarodowego konkursu plastycznego „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”.

     W konkursie zgłoszono 2027 prac, w tym 345 z diecezji drohiczyńskiej. Nasze parafianki zajęły w III kategorii (uczestnicy w wieku 10-12 lat): Oliwia – I miejsce, Natalia – III miejsce. Jesteśmy dumni i życzymy kolejnych sukcesów.