ZAKOŃCZENIE PEREGRYNACJI W HOŁOWCZYCACH

6 lutego b.r. uroczystą Eucharystią, której przewodniczył ks. proboszcz Andrzeja Jakubowicz, zakończyła się peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej i obrazu Jezusa Miłosiernego w miejscowości Hołowczyce.

Peregrynacja znaków wiary w Hołowczycach rozpoczęła się 23 października 2017 r. i przez kolejne 106 dni Jezus wraz z Maryją nawiedzał domy mieszkańców Hołowczyc. W tym czasie odwiedziła wszystkich mieszkańców, którzy zdecydowali się przyjąć Jezusa wraz z Matką w znakach wiary tj. Obrazie i Figurze. Jak wskazują sami mieszkańcy był to czas szczególny, kiedy mogli w swoim domu modlić się i adorować Maryję wraz z Jezusem. „Słowami nie da się wyrazić tego, czego doświadczyłam ja i moja rodzina. Na pewno zapamiętam te odwiedziny do końca swego życia”. Rzeczywiście jak wspominają ci u których gościli już wyjątkowi „Goście” jest to szczególny czas łaski, który trudno wyrazić słowami i opisać. Miejmy nadzieję, że ten szczególny czas będzie owocował w życiu mieszkańców Hołowczyc i całej naszej wspólnoty parafialnej.

Po skończonej Mszy świętej, Obraz i Figura powędrowała do mieszkańców Kolonii Płosków, którzy zabrali Jezusa i Maryję do swoich domów, aby tam wspólnie się modlić i wypraszać łaski dla siebie, swoich najbliższych i całej wspólnoty parafialnej.

Zapraszamy do fotorelacji.