WIELKOPOSTNE ĆWICZENIA DUCHOWE

W tym roku rekolekcje wielkopostne w naszej sarnackiej parafii odbywały się w dniach 16-18 marca. Parafialne ćwiczenia duchowe poprowadził ks. kanonik Jarosław Rzymski notariusz Kurii i profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie.

Rekolekcje to zawsze czas zatrzymani, wyciszenia się i wsłuchania w słowa, które poprzez kapłana kieruje do nas sam Bóg. Ks. rekolekcjonista w swoich naukach rozpoczął od ukazania grzechu (zaznaczając, że grzech nie wypływa z naszej natury). W tym dniu uczniowie klasy 5 i 6 szkoły podstawowej, pod kierownictwem ks. proboszcza przed Mszą świętą dla dzieci (8;30) i młodzieży (11;30) przedstawiały postać świętego Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży. Następnego dnia ksiądz Jarosław ukazał, że każdy z nas powołany jest do świętości (do komunii z Bogiem). Zauważył, że do świętości zmierzamy we wspólnocie (rodziny, kościoła itp.), dlatego tak ważny jest przykład, świadectwo życia (to rodzinne jak i świętych) i życie sakramentalne (spowiedź, eucharystia). Ostatni dzień poświęcony był miłości. Rekolekcjonista ukazał piękne postawy miłości w sposób szczególny ukazując miłość „Caritas”.

Pierwszego dnia w naszej wspólnocie gościli przedstawiciele Diecezjalnego Zarządu KSM w Drohiczynie na czele asystentem z księdzem Tomaszem Przewoźnym. Ks. Tomasz z pomocą ksm-owiczów poprowadził spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkole. Podejmując i ukazują piękne postawy świętego Stanisława Kostki i błogosławionej Karoliny Kózkówny w odniesieniu do kreatywnego wykorzystania czasu młodości przeżywanego z Bogiem.

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się i wsparli organizację naszych parafialnych rekolekcji. W sposób szczególny dziękujemy ks. rekolekcjoniście, kapłanom, którzy posługiwali w konfesjonałach, KSM-owi i nauczycielom za pomoc w zorganizowaniu spotkań w szkole.

Bóg zapłać.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z rekolekcji.