Odznaczeni medalem “Benemerenti Diecezji Drohiczyńskiej”.

9 czerwca 2018 w Drohiczynie podczas Diecezjalnego Dnia Wspólnoty Wspólnot z Janem Pawłem II przeżywanym pod hasłem ” Jesteśmy Napełnieni Duchem Świętym”, Ks Bp Tadeusz Pikus wręczył 5 osobom medal “Benemerenti Diecezji Drohiczyńskiej”, 3 medale trafiły do osób rekomendowanych przez parafię Św. Stanisława BM w Sarnakach, są to: Pani Regina Elżbieta Katner hojny ofiarodawca budowy nowego kościoła, Pan Tadeusz Radzikowski inicjator wielu przedsięwzięć duszpasterskich, modlitwą i czynem wspierający budowę kościoła i Ks. Prał Henryk Rzeszotek hojny darczyńca budowy nowego kościoła. Serdecznie gratulujemy odznaczonym, dziękujemy za wspieranie dzieła budowy Domu Bożego, Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.