Ogłoszenia V Niedziela Wielkanocna

 1. Podziękowania za modlitwy, ofiary i prace na rzecz nowej świątyni (rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za pracę przygotowującą do układania kostki).
 2. Dziś piąta niedziela Wielkanocy. Po raz kolejny gromadzimy się na Świętej Wieczerzy, aby pokrzepiać się słowem Bożym i Chlebem eucharystycznym. Umocnieni Bożymi darami będziemy wkraczać w nowe wyzwania kolejnego tygodnia i dawać świadectwo wiary w Zmartwychwstałego Pana.
 3. Dzisiaj po Koronce do Bożego Miłosierdzia wyruszy pokutna procesja różańcowa ulicami Sarnak – modlitwa za Polskę, za pokój w naszym kraju. Dzień 15 maja w niedzielę jest łącznikiem dla dwóch szczególnych dni: 14 maja przypada święto Matki Bożej Łaskawej, która jest Strażniczką Polski, zaś 16 maja jest święto św. Andrzeja Boboli.
 4. W poniedziałek, 16 maja, przypada święto Świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski. Był on jezuickim kapłanem, gorliwym głosicielem Ewangelii, który pracował na rzecz jedności Kościoła i ojczyzny. Zginął śmiercią męczeńską w 1657 roku. Niech jego wstawiennictwo wyprasza dar jedności naszym małym wspólnotom oraz całej ojczyźnie.
 5. W środę, 18 maja, przypada 102. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II. To kolejna okazja, aby odkrywać na nowo słowa naszego Wielkiego Rodaka. On całe życie zawierzył Bogu przez ręce Maryi. Niech jego wstawiennictwo oraz orędownictwo Najświętszej Maryi Panny wyprasza nam Bożą pomoc w naszym codziennym życiu.
 6. W piątek po Mszy Świętej o godz. 18.00 spotkanie organizacyjne dla rodziców i dzieci pierwszokomunijnych.
 7. W naszej świątyni nabożeństwo majowe w dni powszednie o godz. 18.00, w niedzielę po Mszy Świętej o godz.: 11.30 i 17.00. Zapraszam na wspólną modlitwę, aby uwielbiać Matkę Zbawiciela śpiewem Litanii loretańskiej. Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach majowych w kościele, zachęcam do modlitwy przy przydrożnych kapliczkach oraz domach rodzinnych.
 8. Zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu i Koronkę do Bożego Miłosierdzia od godz. 15.00 do godz. 18.00. Błagajmy o Miłosierdzie dla nas i całego świata!
  Do prowadzenia modlitwy różańcowej o godz. 17.30 zapraszamy członków KŻR i wspólnot według ustalonego porządku.
 9. Zostały przygotowane: album z Budowy, Misji i poświęcenia kościoła w Parafii Sarnakiokolicznościowy Krzyż upamiętniający Misje i Poświęcenie oraz imienne Błogosławieństwa Misyjne, które stanowią cegiełki na dalsze prace prowadzone w nowej świątyni.
 10. W tym tygodniu patronuje nam:
  • 16 V – św. Andrzej Bobola (1591-1657), jezuicki prezbiter, męczennik, patron Polski.
 11. W minionym tygodniu odeszła do Pana: śp. Halina Nowosielska. Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia; zmarłą polecamy w modlitwie –Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

Ogłoszenia IV Niedziela Wielkanocna

 1. Podziękowania za modlitwy, ofiary i prace na rzecz nowej świątyni.
 2. Przeżywamy dziś Niedzielę Dobrego Pasterza, która rozpoczyna kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Nasz Pan, Jezus Chrystus, nazywa siebie dobrym pasterzem, który zna swoje owce po imieniu i oddaje za nie życie. Potrzebujemy wciąż nowych ludzi, którzy tak jak Chrystus podejmą w Kościele służbę głoszenia słowa i sprawowania sakramentów. W ciągu całego tygodnia zapraszam do wspólnej modlitwy o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.
 3. We wtorek nowenna tygodni do św. Antoniego.
 4. Zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu i Koronkę do Bożego Miłosierdzia od godz. 15.00 do godz. 18.00. Błagajmy o Miłosierdzie dla nas i całego świata!
  Do prowadzenia modlitwy różańcowej o godz. 17.30 zapraszamy członków KŻR i wspólnot według ustalonego porządku.
 5. Egzamin dzieci przygotowujących do Pierwszej Komunii Świętej. W poniedziałek o godzinie 15.00 klasa 3a. W czwartek o godzinie 15.00 klasa 3b i uczniowie z Lipna.

Ogłoszenia III Niedziela Wielkanocna

 1. Podziękowania za modlitwy, ofiary i prace na rzecz nowej świątyni.
 2. Dziś trzecia niedziela Wielkanocy. Trwamy w radości ze zmartwychwstania Chrystusa. Apostołowie doświadczyli Jego mocy, kiedy dokonali cudownego połowu ryb. Niech moc Chrystusa, której doświadczyliśmy w Eucharystii, uzdalnia nas do podejmowania codziennych obowiązków. 
 3. Dziś w całej Polsce obchodzona jest po raz kolejny Niedziela Biblijna, rozpoczynająca Tydzień Biblijny. To zachęta do lektury i rozważania tekstów Pisma Świętego. „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” – mówił Święty Hieronim. Niech będzie to czas szczególnego zasłuchania i rozważania słowa Pana.
 4. Z racji pierwszej niedzieli miesiąca wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja i zmiana tajemnic różańcowych po Mszy Świętej o godz. 11.30.
 5. Dziś rozpoczynamy miesiąc maj (zmiana godziny sprawowania Mszy Świętej wieczorowej w dni powszednie na 18.00), w którym w sposób szczególny będziemy oddawać cześć Matce Zbawiciela. W naszej świątyni nabożeństwo majowe w dni powszednie o godz. 18.00, w niedzielę po Mszy Świętej o godz.: 11.30 i 17.00. Serdecznie zapraszam, aby śpiewem Litanii loretańskiej wypraszać wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w naszych codziennych potrzebach. Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach majowych w kościele, zachęcam do modlitwy przy przydrożnych kapliczkach oraz domach rodzinnych.
 6. Dziś także przypada Święto Pracy. Naszą modlitwą wspieramy wszystkich pracowników i pracodawców, aby podejmowali uczciwie swoje obowiązki. Modlimy się również za wszystkich bezrobotnych i poszukujących pracy, aby znaleźli godne zajęcie i mogli zapewnić byt swoim bliskim.
 7. Jutro, 2 maja, przypada Dzień Polonii oraz Dzień Flagi Narodowej. W modlitwie pamiętajmy o naszych rodakach mieszkających poza granicami ojczyzny. Nie zapomnijmy także wywiesić flagi narodowej. Z racji na pierwszy poniedziałek – modlitwa w intencji Dusz czyśćcowych.
 8. We wtorek, 3 maja, przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki naszej Ojczyzny. To także kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Msze Święte w naszej świątyni będą sprawowane według porządku niedzielnego. Zapraszam na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny i Strażaków o godz. 10.00, aby przez wstawiennictwo Królowej Polski wypraszać Bożą opiekę dla całego naszego narodu, szczególnie dar jedności i wzajemnego szacunku.
 9. Pierwsza środa miesiąca – różaniec do Matki Bożej Sarnackiej o godz. 17.20 z czytaniem próśb i podziękowań.
 10. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca:
  – w czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o uświęcenie kapłanów oraz o nowe powołania o godz. 18.00 (przygotowujący się do bierzmowania);
  – w piątek nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 7.00 i 18.00, a w kaplicach o 15.30 (uczniowie kl. IV i VI);
  – w sobotę wystawienie Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo ku czci Matki Najświętszej z różańcem wynagradzającym o godz. 7.00 i o 17.15 (uczniowie kl. V i VII).
 11. W najbliższą niedzielę, 8 maja, uroczystość odpustowa ku czci św. Stanisława Bp i M. – patrona naszej parafii. Sumie odpustowej o godz. 12.00 będzie przewodniczył i wygłosi kazanie Ks. kan. prof. dr hab. Krzysztof Burczak. To czwarta niedziela Wielkanocy, nazywana popularnie Niedzielą Dobrego Pasterza. Będziemy obchodzić ją po raz kolejny jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie. W ten sposób rozpoczniemy Tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele.
 12. Poświęcenie pól:
  poniedziałek od godz. 15.00: Sarnaki; Chlebczyn; Franopol;
  wtorek od godz. 1500: Płosków i Kol. Płosków; Kózki, Binduga, Klimczyce; Chybów;
  wtorek od. godz. 19.00: Rozwadów i Terlików. 
 13. Zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu i Koronkę do Bożego Miłosierdzia od godz. 15.00 do godz. 18.00. Błagajmy o Miłosierdzie dla nas i całego świata!
  Do prowadzenia modlitwy różańcowej o godz. 17.30 zapraszamy członków KŻR i wspólnot według ustalonego porządku.
 14. Zostały przygotowane: album z Budowy, Misji i poświęcenia kościoła w Parafii Sarnakiokolicznościowy Krzyż upamiętniający Misje i Poświęcenie oraz imienne Błogosławieństwa Misyjne, które stanowią cegiełki na dalsze prace prowadzone w nowej świątyni.
 15. W tym tygodniu patronują nam:
  • 2 V – św. Atanazy (295-373), biskup i doktor Kościoła;
  • 4 V – św. Florian (III/IV w.), męczennik, patron hutników i strażaków;
  • 6 V – św. Apostołowie Filip i Jakub, najbliżsi uczniowie i świadkowie działalności Jezusa.
 16. W minionym tygodniu odszedł do Pana: śp. Tadeusz Walczuk. Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia; zmarłego polecamy w modlitwie –Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

Ogłoszenia II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego

 1. Podziękowania za modlitwy, ofiary i prace na rzecz nowej świątyni (Uczestnikom za udział w Drodze Miłosierdzia).
 2. Druga niedziela Wielkanocy jest obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus dał grzesznikom święto Miłosierdzia jako ostatnią deskę ratunku. Z dobrze odprawioną spowiedzią i Komunią Świętą, przyjętą w tym dniu, jest związana obietnica zupełnego odpuszczenia win i kar. To także patronalne święto Caritasu, które rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Doświadczamy nieustannie miłosierdzia Bożego, dlatego możemy uczyć się być miłosiernymi dla braci i sióstr. Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał nas tymi słowami: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia […]. Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002).
 3. W niedzielę rozpocznie się maj, miesiąc poświęcony szczególnej czci Matki Bożej. Każdego dnia o godz. 18.00 zapraszam na nabożeństwa majowe (w niedzielę po Mszy Świętej o godz.: 11.30 i 17.00).
 4. W niedzielę o godz. 12.00 w Lipnie suma odpustowa ku czci św. Józefa Rzemieślnika i poświęcenie gałązek jabłoni.
 5. W niedzielę rozpoczniemy poświęcenie pól. O godzinie 15.00 Grzybów, Kamianka, Rzewuszki. O 18.00 Kol. Klimczyce, Kol. Hołowczyce, Bużka.
 6. W minionym tygodniu odszeła do Pana: śp. Krystyna Krypska. Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia; zmarłą polecamy w modlitwie –Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…
 7.  

Ogłoszenia Niedziela Wielkanocna

 1. Podziękowania za modlitwy, ofiary i prace na rzecz nowej świątyni.
 2. Dziś uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Bóg w swojej wielkiej miłości nie zostawił nas samych, ale w Jezusie Chrystusie ofiarował nam nowe życie. Niech wielkanocna radość płynąca ze zmartwychwstania Pana będzie udziałem nas wszystkich. Niech Zwycięzca śmierci, piekła i szatana umacnia wiarę, nadzieję i miłość w naszych rodzinach i społecznościach, wspomaga na drogach codzienności oraz oświeca blaskiem swojej prawdy.
 3. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego w liturgii została rozszerzona o oktawę. Jutro poniedziałek w oktawie Wielkanocy – drugi dzień naszego świętowania. Msze Święte w naszej świątyni będą sprawowane według porządku niedzielnego. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na katolickie uczelnie. Za wszystkiego ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!
 4. W sobotę po Mszy Świętej o godz. 17.00 będzie nabożeństwo Drogi Miłosierdzia. Zapraszam wszystkich, a szczególnie przygotowujących się do sakramentu bierzmowania.
 5. Najbliższa niedziela będzie drugą niedzielą wielkanocną, czyli Niedzielą Miłosierdzia Bożego, która rozpocznie Tydzień Miłosierdzia. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na działalność Caritas naszej diecezji.
 6. Wszystkim Gościom i Parafianom, a szczególnie jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy dobrego świętowania w gronie najbliższych oraz obfitości Bożych darów na każdy dzień.
 7. Serdeczne słowa wdzięczności kieruję do wszystkich, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie celebracji Triduum Paschalnego oraz udekorowanie naszej świątyni (Wojciech Bronisz, Mariusz Dudziuk, Tomasz Obrępalski, Bogdan Andrusiak, Agnieszka Klimiuk, Sławomir Jaskólski). Za wszelką pomoc i okazane dobro niech Bóg wynagradza swoją łaską.
 8. Zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu i Koronkę do Bożego Miłosierdzia od godz. 15.00 do godz. 17.00. Błagajmy o Miłosierdzie dla nas i całego świata!
  Do prowadzenia modlitwy różańcowej o godz. 16.30 zapraszamy członków KŻR i wspólnot według ustalonego porządku.
 9. Zostały przygotowane: album z Budowy, Misji i poświęcenia kościoła w Parafii Sarnakiokolicznościowy Krzyż upamiętniający Misje i Poświęcenie oraz imienne Błogosławieństwa Misyjne, które stanowią cegiełki na dalsze prace prowadzone w nowej świątyni.

Ogłoszenia Niedziela Palmowa

 1. Podziękowania za modlitwy, ofiary i prace na rzecz nowej świątyni
 2. Rozpoczynamy świętowanie Wielkiego Tygodnia. To czas, w którym wspominamy w liturgii najważniejsze wydarzenia ostatnich dni Jezusa na ziemi. Ten, który stał się dla nas cierpiącym Sługą Jahwe, prowadzi nas do zwycięstwa zmartwychwstania.
 3. Szczytem roku liturgicznego i Wielkiego Tygodnia jest Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Obejmuje liturgię Mszy Wieczerzy Pańskiej, sprawowaną wieczorem w Wielki Czwartek, wielkopiątkową liturgię Męki Pańskiej oraz najbardziej uroczystą i najpiękniejszą ze wszystkich liturgii Kościoła – Wigilię Paschalną sprawowaną po zapadnięciu zmroku w Wielką Noc. Triduum Paschalne kończy się wieczorem w Niedzielę Zmartwychwstania.
 4. W środę o godz. 16.00 konferencja przedchrzcielna dla rodziców i rodziców chrzestnych, a sakrament Chrztu udzielany jest w  Wigilię Paschalną.
 5. Wielki Czwartek – pamiątka Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia przez Chrystusa sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa.
  Uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej w naszej świątyni rozpocznie się o godz. 17.00, następnie przeniesienie Najświętszego Sakramentu po liturgii do Ciemnicy i adoracja do godz. 21.00 (dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania o godz. 18.00; mężczyźni o godz. 19.00; Godzina Święta o godz. 20.00).
 6. Wielki Piątek – dzień Męki i Śmierci Pana Jezusa. W tym dniu nie sprawujemy Eucharystii. Obowiązuje post ścisły (post ilościowy – 3 posiłki w tym jeden do syta oraz post jakościowy – wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych). Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy od godz. 7.00 wg ustalonego porządku. O godz. 15.00 (w godzinie miłosierdzia) Droga Krzyżowa na cmentarz. Liturgię Męki Pańskiej z adoracją Krzyża rozpoczniemy o godz. 16.00.  Ofiary składane przy Adoracji Krzyża przeznaczone są na utrzymanie Bazyliki Grobu Pańskiego i Miejsc Świętych w Jerozolimie. Po ukończeniu liturgii Męki Pańskiej, procesjonalne przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego i wystawienie do adoracji do godz. 21.00. Od godz. 20.00 Gorzkie Żale (3 części), rozpoczęcie nowenny do Miłosierdzia Bożego.
  W I E L K I    P I Ą T E K
  Adoracja LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ ROZPOCZNIE SIĘ O GODZINIE 16.00 

   

  O godzinie 20.00 Gorzkie Żale

  Godz. Miejscowość
  7.00 Grzybów
  8.00 Kamianka
  9.00 Rzewuszki
  10.00 Lipno
  11.00 Kol. Klimczyce i Klimczyce
  12.00 Binduga
  13.00 Kózki, Bużka
  14.00 Mierzwice Nowe i Stare, Mierzwice
  15.00 Rozwadów, Franopol
  17.00 Chlebczyn
  18.00 Hołowczyce, Kolonia Hołowczyce
  19.00 Chybów
  20.00 Płosków, Kolonia Płosków i  Terlików
  21.00 ZAKOŃCZENIE ADORACJI
 7. Wielka Sobota – dzień, w którym Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważa Mękę i Śmierć Chrystusa, Jego zstąpienie do otchłani, a także modli się i zachowuje post w oczekiwaniu na Jego Zmartwychwstanie. W tym dniu Kościół powstrzymuje się od celebrowania Eucharystii. Adoracja Pana Jezusa przy Grobie od godz. 7.00 do rozpoczęcia liturgii Wigilii Paschalnej.
  W I E L K A    S O B O T A
  Adoracja LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ ROZPOCZNIE SIĘ O GODZINIE 19.00 
  Godz. Sarnaki
  7.00 ul. Kolejowa
  8.00 ul. Piłsudskiego, ul. Kościelna, ul. Berka Joselewicza
  9.00 ul. Krecia
  10.00 ul. Rysia
  11.00 ul. Dzikowa
  12.00 Nadleśnictwo
  13.00 ul. Konopnickiej i Gazy
  14.00 ul. Lisia i ul. Zajęcza
  15.00 ul. 3 Maja
  16.00 ul. Szkolna, ul. Kościuszki, ul. Żeromskiego
  17.00 ul. Kilińskiego i ul. Spokojna
  18.00 Chór parafialny
 8. Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę w kościele o godz.: 10.00, 11.00 i 12.00 oraz w wioskach od godz. 9.00 wg ustalonego porządku, tradycyjnie jak to było zawsze. Pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa. Koszyki ze święconką trzymamy w rękach. Prosimy wybierać różne godziny poświęcenia. Wodę do poświęcenia przynosimy we własnych naczyniach. Pamiętajmy też, że trwa wtedy adoracja Najświętszego Sakramentu. Do koszyka przy schodach ołtarza można przynosić skarbonki wielkopostne.
  W I E L K A    S O B O T A
  Poświęcenie pokarmów
  Godz. I TRASA II TRASA
  9.00 Grzybów Rozwadów
  9.15 Kamianka Mierzwice
  9.30 Rzewuszki Bużka
  9.45 Kol. Rzewuszki Kózki
  10.00 Kol. Płosków Binduga
  10.15 Kol. Hołowczyce (przed rzeką) Klimczyce, Kol. Klimczyce
  10.30 Kol. Hołowczyce (za rzeką) Lipno
  10.45 Hołowczyce Chlebczyn
  11.00 Płosków Franopol
  11.15 Terlików  
 9. Wigilia Paschalna jest czuwaniem na cześć Pana, podczas którego Kościół oczekuje zmartwychwstania Chrystusa i uobecnia je w sakramentach chrześcijańskiego wtajemniczenia. Upamiętnia ową świętą noc, w którą Pan Jezus zmartwychwstał, uważana jest „za matkę wszystkich świętych wigilii”.  Liturgię rozpoczniemy o godz. 19.00. Przynosimy na nią świece, aby odnowić przyrzeczenia chrzcielne. Po Wigilii Paschalnej nie ma adoracji – przygotowanie kościoła do uroczystości Wielkanocnych. Rozpoczęcie adoracji od godz. 5.00 do Rezurekcji.
 10. Zapraszamy Strażaków do adoracji według następującego porządku:
  A D O R A C J A    N A J Ś W I Ę T S Z E G O    S A K R A M E N T U    S T R A Ż A K Ó W
  Wielki Czwartek 18.00 – 21.00 Chlebczyn i Franopol
  Wielki Piątek 7.00 – 13.00 Hołowczyce i Mierzwice
  13.00 – 21.00 Rzewuszki i Grzybów
  Wielka Sobota 7.00 – 12.00 Sarnaki
  12.00 – 19.00 Lipno
  Wielkanoc 5.00 i REZUREKCJA wszystkie Druhny i Druhowie
 11. Rezurekcja w poranek wielkanocny o godz. 6.00. Zapraszamy wszystkich Parafian i Gości, żeby uroczyście i radośnie ogłosili światu, że Pan zmartwychwstał i jest z nami. Proszę o przygotowanie orszaku procesyjnego o godz. 5.50. Niech świat usłyszy naszą radość! Porządek procesji: nową drogą do ul. Kilińskiego, ul. Kościelną i nową drogą do kościoła – prosimy nie parkować samochodów na nowej drodze.
  Msze Święte w kościele o godz.: 10.00, 11.30 i 17.00, a w kaplicach o godz. 9.00.
 12. Poniedziałek Wielkanocny – II dzień Świąt – porządek sprawowanych Mszy Świętych jak w niedzielę. Ofiary składane na tacę przeznaczone są na KUL.
 13. Zachęcam, aby każdy parafianin podjął jeden dzień postu o chlebie i wodzie w intencji naszej Parafii, całej Ojczyzny i o pokój na Ukrainie. W tym tygodniu do podjęcia postu zapraszam mieszkańców:
  Poniedziałek 12 IV – Płosków i Kol. Płosków
  Wtorek 13 IV – Chybów (do rzeki)
  Środa 14 IV – Chybów (od rzeki do kościoła)

Ogłoszenia V Niedziela Wielkiego Postu

 1. Podziękowania za modlitwy, ofiary i prace na rzecz nowej świątyni i ogrzewanie (wykonanie tablicy informacyjnej: Wiesław Wyrzykowski, Dariusz Wyrzykowski, Sylwester Lewicki i Bogdan Andrusiak).
 2. Dziś, w piątą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczynamy część tego okresu liturgicznego, która będzie miała charakter pasyjny. Modlimy się, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Chrystusa, który oddał własne życie za zbawienie świata. Niech rozważanie męki Zbawiciela pomaga nam podejmować codzienny trud i przeżywać go w łączności ze Zbawicielem. Od dziś zgodnie z tradycją w kościołach zasłaniane są krzyże. To pierwsza niedziela miesiąca – zmiana tajemnic różańcowych.
  Dziś kończymy nasze rekolekcje. Bóg zapłać ks. dr Mariuszowi Szymanikowi za przeprowadzenie ćwiczeń duchowych, wszystkim kapłanom, którzy spowiadali oraz tym, którzy z nich skorzystali. Trwajmy jak najdłużej w łasce uświęcającej.
 3. Jutro pierwszy poniedziałek kwietnia. Różaniec o godz. 16.15, a następnie Msza Święta w intencji Dusz czyśćcowych.
 4. W dniu jutrzejszym odwiedzimy chorych według ustalonego porządku:
  12.30 Chlebczyn, Lipno, Franopol;
  13.00 – Hołowczyce, Płosków, Terlików;
  13.00 Grzybów, Kamianka, Rzewuszki;
  13.00 – Hołowczyce, Płosków, Terlików;
  14.00 Sarnaki, Chybów;
  15.00 Kózki, Binduga, Klimczyce, Kol. Klimczyce;
  17.30 – Mierzwice, Rozwadów.
 5. Pierwsza środa miesiąca – różaniec do Matki Bożej Sarnackiej z czytaniem próśb i podziękowań. W tym dniu przypada 9 r. święceń biskupich bpa Piotra Sawczuka. W modlitwie polecajmy go Bogu.
 6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Modlitwa w intencji nowych powołań do służby w Kościele.
 7. W piątek, 8 dzień miesiąca – modlitwa za wstawiennictwem św. Stanisława Bp i M. oraz odniesienie do programu na 2022 r. z nowenny przygotowującej do 600-lecia Parafii.
 8. Ekstremalna Droga Krzyżowa odbędzie się już tradycyjnie w:
  piątek tj. 8. kwietnia po nabożeństwie i Mszy Świętej o godz. 16.00 (trasy: I – Chlebczyn, Kol. Klimczyce, Klimczyce, Binduga, Bużka, Mierzwice, Rozwadów, Sarnaki; II – Chlebczyn, Kol. Klimczyce, Klimczyce, Binduga, Bużka, Mierzwice, Zabuże, Hołowczyce, Sarnaki);
  sobotę tj. 9. kwietnia po Mszy Świętej o godz. 7.00 (trasa: Sarnaki-Leśna Podlaska).
  Wyjście indywidualne, trasy do wyboru wedle własnego uznania. Każdy, kto wybiera się na EDK przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z przejściem trasy. Należy również pamiętać, że osoby niepełnoletnie przebywają pod władzą rodzicielską i ich wyruszenie na EDK może odbywać się wyłącznie za zgodą opiekunów prawnych.
 9. Najbliższa niedziela, 10 kwietnia, będzie Niedzielą Męki Pańskiej, czyli Niedzielą Palmową. Będziemy wspominać uroczysty wjazd Chrystusa Pana do Jerozolimy. Błogosławieństwo palm na każdej Mszy Świętej. Uroczysta procesja z palmami podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 (o godz. 11.15 rozwiązanie konkursu na największą i najładniejszą palmę – zachęcamy dzieci i młodzież do udziału). W ten sposób rozpoczniemy przeżywanie Wielkiego Tygodnia, w którym będziemy wspominać najważniejsze wydarzenia zbawcze: mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.
  O godz. 15.30 wyruszy Droga Krzyżowa ulicami Sarnak (w stronę Grzybowa). Tradycyjnie krzyż będą nieść mieszkańcy poszczególnych miejscowości.
 10. We wszystkie piątki Wielkiego Postu będziemy rozważać mękę Pana Jezusa w czasie Drogi Krzyżowej o godz. 16.00 i o godz. 19.00. W każdą niedzielę Wielkiego Postu Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w następującym porządku:
  Gorzkie Żale
  Niedziela Wielkiego Postu Godz.
  I – 6 III 8.30 17.00
  II – 13 III 10.00
  III – 20 III 11.30
  IV – 27 III 8.30
  V – 03 IV 10.00
  VI – Niedziela Palmowa – 10 IV 11.30

  Zachęcam do odprawiania tych nabożeństw także w naszych domach. Oprócz tego Kościół zachęca wiernych do spełniania uczynków miłosierdzia jakimi są: modlitwa, post i jałmużna, a także do podejmowania innych postanowień wspomagających w walce z grzechami i słabościami.

  Zachęcam, aby każdy parafianin podjął jeden dzień postu o chlebie i wodzie w intencji naszej Parafii, całej Ojczyzny i o pokój na Ukrainie. W tym tygodniu do podjęcia postu zapraszam mieszkańców:
  Poniedziałek 4 IV – Mierzwice Stare
  Wtorek 5 IV – Rozwadów
  Środa 6 IV – Hołowczyce Kolonia
  Czwartek 7 IV – Hołowczyce Stare
  Piątek 8 IV – Hołowczyce Nowe
  Sobota 9 IV – Terlików
  Niedziela 10 IV – osoby chętne

 11. Bardzo proszę, aby nie odkładać spowiedzi na ostatnie dni Wielkiego Postu. Codziennie możemy korzystać z sakramentu pokuty i pojednania przed każdą Mszą Świętą. 
 12. Wielki Post jest czasem szczególnego działania Pana oraz wchodzenia na drogę pokuty i nawrócenia. Warto przypomnieć, że w tym czasie można zyskać łaskę odpustu zupełnego, czyli darowania kary czyśćcowej za grzechy odpuszczone w sakramencie pokuty. Odpust można uzyskać pod zwykłymi warunkami za: odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu”, za udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej czy Gorzkich Żali, a także odprawienie trzydniowych rekolekcji. Do zwykłych warunków odpustu należą: brak przywiązania do grzechu, stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego.
 13. W tym trudnym stanie pandemicznym oprócz przestrzegania wszelkich zaleceń, odpowiedzialności oraz środków ostrożności, trzeba nam – ludziom wierzącym – pokładać nadzieję w Bogu oraz pamiętać o modlitwie i poście. Zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu i Koronkę do Bożego Miłosierdzia od godz. 15.00 do godz. 17.00. Błagajmy o Miłosierdzie dla nas i całego świata!
  Do prowadzenia modlitwy różańcowej o godz. 16.30 zapraszamy członków KŻR według ustalonego porządku.
 14. Zostały przygotowane: album z Budowy, Misji i poświęcenia kościoła w Parafii Sarnakiokolicznościowy Krzyż upamiętniający Misje i Poświęcenie oraz imienne Błogosławieństwa Misyjne, które stanowią cegiełki na dalsze prace prowadzone w nowej świątyni.
 15. W minionym tygodniu odeszły do Pana: śp. Barbara Karda i Krystyna Bartoszuk. Rodzinom składamy wyrazy głębokiego współczucia; zmarłe polecamy w modlitwie –Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Ogłoszenia IV Niedziela Wielkiego Postu

 1. Podziękowania za modlitwy, ofiary i prace na rzecz nowej świątyni.
 2. W piątek rozpoczynamy rekolekcje parafialne. Poprowadzi je ks. dr Mariusz Szymanik. Będą trwały do niedzieli włącznie według planu umieszczonego na plakatach, na ulotkach i na stronie internetowej parafii. To szczególny czas łaski. Uczyńmy wszystko, co możliwe, abyśmy mogli uczestniczyć we wszystkich dniach rekolekcji. Zatroszczmy się o bliskich i przyjaciół, żeby mogli się spotkać ze Słowem – Jezusem Chrystusem. Przygotujmy się rzetelnie do spowiedzi świętej, którą przeżyjemy w piątek i w sobotę. Pamiętajmy, że pełne uczestnictwo w rekolekcjach, spowiedź, Komunia Święta, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i modlitwa w intencjach Ojca Świętego pozwalają nam uzyskać odpust zupełny. Wykorzystajmy szansę, jaką daje nam Kościół.
  Spowiedź 15 min. przed Mszą Świętą. Porządek rekolekcji jest następujący:

  R E K O L E K C J E    W I E L K O P O S T N E
    KOŚCIÓŁ KAPLICE
  piątek 8.30

  10.00

  po Drodze Krzyżowej o 16.00

  po Drodze Krzyżowej o 18.30

  15.00Lipno
  sobota 8.30

  10.00

  17.00

  19.00

  15.30Mierzwice
  niedziela 8.3010.00

  11.30

  17.00

  ———
 3. We wszystkie piątki Wielkiego Postu będziemy rozważać mękę Pana Jezusa w czasie Drogi Krzyżowej o godz. 16.00 i o godz. 19.00. W każdą niedzielę Wielkiego Postu Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w następującym porządku:
  Gorzkie Żale
  Niedziela Wielkiego Postu Godz.
  I – 6 III 8.30 17.00
  II – 13 III 10.00
  III – 20 III 11.30
  IV – 27 III 8.30
  V – 03 IV 10.00
  VI – Niedziela Palmowa – 10 IV 11.30

  Zachęcam do odprawiania tych nabożeństw także w naszych domach. Oprócz tego Kościół zachęca wiernych do spełniania uczynków miłosierdzia jakimi są: modlitwa, post i jałmużna, a także do podejmowania innych postanowień wspomagających w walce z grzechami i słabościami.

 4. Zachęcam, aby każdy parafianin podjął jeden dzień postu o chlebie i wodzie w intencji naszej Parafii, całej Ojczyzny i o pokój na Ukrainie. W tym tygodniu do podjęcia postu zapraszam mieszkańców:
  Poniedziałek 28 III – Kolonia Klimczyce
  Wtorek 29 III – Klimczyce
  Środa 30 III – Binduga
  Czwartek 31 III – Kózki
  Piątek 1 IV – Bużka, Franopol
  Sobota 2 IV – Mierzwice Nowe i Kolinia
  Niedziela 3 IV – osoby chętne
 5. Wielki Post jest czasem szczególnego działania Pana oraz wchodzenia na drogę pokuty i nawrócenia. Warto przypomnieć, że w tym czasie można zyskać łaskę odpustu zupełnego, czyli darowania kary czyśćcowej za grzechy odpuszczone w sakramencie pokuty. Odpust można uzyskać pod zwykłymi warunkami za: odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu”, za udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej czy Gorzkich Żali, a także odprawienie trzydniowych rekolekcji. Do zwykłych warunków odpustu należą: brak przywiązania do grzechu, stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

Ogłoszenia III Niedziela Wielkiego Postu

 1. Podziękowania za modlitwy, ofiary i prace na rzecz nowej świątyni (przy pracy: Włodzimierz Szoplik i Mariusz Kopik; za ofiary: na kwiaty do Ciemnicy i Grobu Pańskiego).
 2. Trwamy w okresie pokuty i nawrócenia – dziś przypada już trzecia niedziela Wielkiego Postu. Po raz kolejny słyszymy słowa Zbawiciela: „Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie”. Bóg daje nam czas na wydawanie owoców nawrócenia. Nie marnujmy go. 
 3. Dziękuję wikariuszom za przeprowadzenie nowenny pielgrzymkowej do kaplicy w Lipnie przed uroczystością św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.
 4. Trwają rekolekcje Oddanie 33 – zakończą się aktem ofiarowania Matce Bożej 25 marca.
 5.  W piątek (25 marca) Uroczystość Zwiastowania NMP i Dzień Świętości Życia. Msze św. o godz. 8.30, 10.00 i po Drodze Krzyżowej o godz. 16.00 i 19.00, a w kaplicach o godz. 15.30. Zachęcam do podejmowania Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Papież Franciszek będzie zawierzał Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. O godz. 16.30 rozpocznie się modlitwa różańcowa w intencji pokoju na Ukrainie. Proponuję post o chlebie i wodzie w tej intencji. W tym dniu taca przeznaczona jest na Fundusz Obrony Życia.
 6. We wszystkie piątki Wielkiego Postu będziemy rozważać mękę Pana Jezusa w czasie Drogi Krzyżowej o godz. 16.00 i o godz. 19.00. W każdą niedzielę Wielkiego Postu Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w następującym porządku:
  Gorzkie Żale
  Niedziela Wielkiego Postu Godz.
  I – 6 III 8.30 17.00
  II – 13 III 10.00
  III – 20 III 11.30
  IV – 27 III 8.30
  V – 03 IV 10.00
  VI – Niedziela Palmowa – 10 IV 11.30

  Zachęcam do odprawiania tych nabożeństw także w naszych domach. Oprócz tego Kościół zachęca wiernych do spełniania uczynków miłosierdzia jakimi są: modlitwa, post i jałmużna, a także do podejmowania innych postanowień wspomagających w walce z grzechami i słabościami.

  Zachęcam, aby każdy parafianin podjął jeden dzień postu o chlebie i wodzie w intencji naszej Parafii, całej Ojczyzny i o pokój na Ukrainie. W tym tygodniu do podjęcia postu zapraszam mieszkańców:
  Poniedziałek 21 III – Rzewuszki (kolonia)
  Wtorek 22 III – Lipno (prawa strona)
  Środa 23 III – Lipno (lewa strona)
  Czwartek 24 III – Lipno (kolonia)
  Piątek 25 III – Chlebczyn (od przejazdu kolejowego do straży pożarnej)
  Sobota 26 III – Chlebczyn (dalsza część)
  Niedziela 27 III – osoby chętne

 7. Wielki Post jest czasem szczególnego działania Pana oraz wchodzenia na drogę pokuty i nawrócenia. Warto przypomnieć, że w tym czasie można zyskać łaskę odpustu zupełnego, czyli darowania kary czyśćcowej za grzechy odpuszczone w sakramencie pokuty. Odpust można uzyskać pod zwykłymi warunkami za: odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu”, za udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej czy Gorzkich Żali, a także odprawienie trzydniowych rekolekcji. Do zwykłych warunków odpustu należą: brak przywiązania do grzechu, stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego.
 8. Trudna sytuacja na Ukrainie zachęca nas do podejmowania dzieł miłosierdzia wobec poszkodowanych na skutek prowadzonych tam działań wojennych. Zgodnie z prośbą Caritas Diecezji Drohiczyńskiej i Wójta Gminy Sarnaki można składać produkty i wyposażenie, które zostaną przekazane i posłużą do podjęcia przybyłych uchodźców. Dziękujemy za każdy – nawet najmniejszy gest miłosierdzia.
 9. Zachęcam do włączenia się w ogólnopolską akcję zbierania zaoszczędzonych pieniędzy, po rezygnacji z zakupu drobnych przyjemności, w ramach jałmużny wielkopostnej, która przebiega pod hasłem „Czas miłosierdzia”. Przez 40 dni każdy może do swojej skarbonki wrzucić kilka złotych – trafią one do osób potrzebujących, które ucierpiały w czasie pandemii.
 10. W tym trudnym stanie pandemicznym oprócz przestrzegania wszelkich zaleceń, odpowiedzialności oraz środków ostrożności, trzeba nam – ludziom wierzącym – pokładać nadzieję w Bogu oraz pamiętać o modlitwie i poście. Zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu i Koronkę do Bożego Miłosierdzia od godz. 15.00 do godz. 17.00. Błagajmy o Miłosierdzie dla nas i całego świata!
  Do prowadzenia modlitwy różańcowej o godz. 16.30 zapraszamy członków KŻR według ustalonego porządku.
 11. Zostały przygotowane: album z Budowy, Misji i poświęcenia kościoła w Parafii Sarnakiokolicznościowy Krzyż upamiętniający Misje i Poświęcenie oraz imienne Błogosławieństwa Misyjne, które stanowią cegiełki na dalsze prace prowadzone w nowej świątyni.
 12. W minionym tygodniu odszedł do Pana: śp. Jan Melech. Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia; zmarłego polecamy w modlitwie –Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

Ogłoszenia II Niedziela Wielkiego Postu

 1. Podziękowania za modlitwy, ofiary i prace na rzecz nowej świątyni.
 2. W centrum liturgii drugiej niedzieli Wielkiego Postu Kościół stawia Jezusa, który na górze Tabor ujawnia trzem wybranym uczniom prawdę, że jest umiłowanym Synem Boga Ojca. Oni poznali prawdę o Jezusie, który ich wezwał i za którym podążyli. Niech czas postu będzie dla nas okazją nieustannego odkrywania prawdy o Tym, który na ołtarzach naszych świątyń ofiarowuje się Bogu za nas, staje się pokarmem na życie wieczne.
 3. Jak co roku druga niedziela Wielkiego Postu to niedziela Ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Pragniemy pamiętać, że obecnie na misjach w 99 krajach pracuje 1883 polskich misjonarek i misjonarzy. Są świadkami prawdy, że Bóg jest miłością i kocha każdego bez wyjątku. Będzie można wesprzeć ich dzieło ofiarą do puszek przy wyjściu z kościoła.
 4. We wszystkie piątki Wielkiego Postu będziemy rozważać mękę Pana Jezusa w czasie Drogi Krzyżowej o godz. 16.00 i o godz. 19.00. W każdą niedzielę Wielkiego Postu Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w następującym porządku:
  Gorzkie Żale
  Niedziela Wielkiego Postu Godz.
  I – 6 III 8.30 17.00
  II – 13 III 10.00
  III – 20 III 11.30
  IV – 27 III 8.30
  V – 03 IV 10.00
  VI – Niedziela Palmowa – 10 IV 11.30

  Zachęcam do odprawiania tych nabożeństw także w naszych domach. Oprócz tego Kościół zachęca wiernych do spełniania uczynków miłosierdzia jakimi są: modlitwa, post i jałmużna, a także do podejmowania innych postanowień wspomagających w walce z grzechami i słabościami.

 5. Zachęcam, aby każdy parafianin podjął jeden dzień postu o chlebie i wodzie w intencji naszej Parafii, całej Ojczyzny i o pokój na Ukrainie. W tym tygodniu do podjęcia postu zapraszam mieszkańców następujących ulic i miejscowości:
  Poniedziałek 14 III – Ul. Krecia
  Wtorek 15 III – Ul. Kościelna i Piłsudzkiego
  Środa 16 III – Grzybów (do Pana Chwedorczuka)
  Czwartek 17 III – Grzybów (dalsza część)
  Piątek 18 III – Kamianka 
  Sobota 19 III – Rzewuszki
  Niedziela 20 III – osoby chętne
 6. Wielki Post jest czasem szczególnego działania Pana oraz wchodzenia na drogę pokuty i nawrócenia. Warto przypomnieć, że w tym czasie można zyskać łaskę odpustu zupełnego, czyli darowania kary czyśćcowej za grzechy odpuszczone w sakramencie pokuty. Odpust można uzyskać pod zwykłymi warunkami za: odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu”, za udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej czy Gorzkich Żali, a także odprawienie trzydniowych rekolekcji. Do zwykłych warunków odpustu należą: brak przywiązania do grzechu, stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego.
 7. Zachęcam do włączenia się w ogólnopolską akcję zbierania zaoszczędzonych pieniędzy, po rezygnacji z zakupu drobnych przyjemności, w ramach jałmużny wielkopostnej, która przebiega pod hasłem „Czas miłosierdzia”. Przez 40 dni każdy może do swojej skarbonki wrzucić kilka złotych – trafią one do osób potrzebujących, które ucierpiały w czasie pandemii.
 8. W tym trudnym stanie pandemicznym oprócz przestrzegania wszelkich zaleceń, odpowiedzialności oraz środków ostrożności, trzeba nam – ludziom wierzącym – pokładać nadzieję w Bogu oraz pamiętać o modlitwie i poście. Zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu i Koronkę do Bożego Miłosierdzia od godz. 15.00 do godz. 17.00. Błagajmy o Miłosierdzie dla nas i całego świata!
  Do prowadzenia modlitwy różańcowej o godz. 16.30 zapraszamy członków KŻR według ustalonego porządku.
 9. W minionym tygodniu odeszli do Pana: śp. Jerzego Rybaczuka, jego pogrzeb odbędzie się w środę o godzinie 13.00. Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia; zmarłego polecamy w modlitwie–Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…