Ogłoszenia 10.01.2021

 Niedziela Chrztu Pańskiego

 1. Przypominamy, że codziennie trwa adoracja Najświętszego Sakramentu (15-17).
 2. Niedzielą Chrztu Pańskiego kończymy Okres Bożego Narodzenia, zwyczajowo jednak kolędy śpiewamy do 2 lutego. Zachęcamy by w gronie rodzinnym podtrzymywać tradycję kolędowania.
 3. Zachęcamy do lektury tygodnika “Niedziela”.

Ogłoszenia II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

 1. Podziękowania za modlitwy, ofiary i prace na rzecz nowej świątyni.
 2. W pierwszą niedzielę nowego roku pragniemy powierzyć Chrystusowi ten nowy czas. Jeszcze w klimacie Bożego Narodzenia dostrzegamy Jezusa, który przychodzi aby nas odkupić, by nadać sens naszym dniom, by ukazać perspektywę wieczności, do której jesteśmy zaproszeni. W każdej Eucharystii odkrywamy na nowo miłość Boga, który staje się dla każdego z nas „wiatykiem” czyli pokarmem na drogę. Uczmy się nieustannie dostrzegać tę perspektywę wieczności, w której już uczestniczymy od dnia naszych narodzin.
 3. Dziś z racji I Niedzieli Miesiąca po Mszy Świętej o godz. 10.00 nabożeństwo adoracyjne i zmiana tajemnic różańcowych. O godz. 18.00 Msza Święta w intencji Wspólnoty Mężczyzn św. Józefa.
 4. Jutro pierwszy poniedziałek stycznia. Różaniec o godz. 16.15, a następnie Msza Święta w intencji Dusz czyśćcowych.
 5. W środę 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego zwaną w tradycji świętem Trzech Króli. Chrystus objawia się jako Zbawiciel tym, którzy Go szukają, ponoszą ryzyko, potrafią rozpoznać znaki zapowiadające Jego narodzenie, porzucają dotychczasowe życie i wyruszają w drogę. Msze Święte z poświęceniem kadzidła i kredy według porządku niedzielnego. Zwyczajem ojców chcemy naznaczyć drzwi swoich mieszkań i domów literami K + M + B albo C + M + B (które możemy rozumieć albo jako inicjały imion trzech królów, albo jako skrót łacińskiego Christus mansionem benedicat – „Chrystus błogosławi temu domowi”). W ten sposób damy świadectwo, że przyjęliśmy Nowonarodzonego do swojego życia.
  W tym dniu modlimy się w intencji misji i składamy ofiary na tacę na potrzeby misji na całym świecie.
  To również pierwsza środa – różaniec do Matki Bożej Sarnackiej z czytaniem próśb i podziękowań.
 6. 7 stycznia pierwszy czwartek miesiąca. Będziemy prosili o liczne i święte powołania o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz o wytrwanie dla tych, którzy zostali już powołani do pracy w Kościele. Spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania o godz. 16.00.
 7. 10 stycznia, niedziela Chrztu Pańskiego. Chrzest Chrystusa także jest objawieniem – epifanią. Jezus, który staje w szeregu ludzi grzesznych i pragnie przyjąć chrzest nawrócenia z rąk Jana Chrzciciela, objawia się światu jako umiłowany Syn Boga, naznaczony mocą Ducha świętego, który przychodzi, by objawić Boga światu. Ta niedziela kończy okres Narodzenia Pańskiego. Kolędy zgodnie z tradycją śpiewamy do 02 II. Niech to będzie szczególna okazja do dziękczynienia za otrzymany sakrament Chrztu Świętego. Pamiętajmy o wynikających z niego zobowiązaniach oraz o osobie, która nam go udzieliła.
 8. Podsumowanie 2020 r.:
  Chrzty – 17; Małżeństwa – 6; Pogrzeby – 62 (2 dzieci nienarodzonych); I Komunia – 22; Bierzmowanie – 27; rozdanych Komunii – 53 tyś.; Msze Święte w intencji Dobrodziejów – 97.
 9. Tradycyjnie w okresie Bożonarodzeniowym odbywa się wizyta duszpasterska tzw. kolęda. Ze powodu utrzymującego się wysokiego zagrożenia epidemicznego, nie będziemy mogli jej przeprowadzić w tradycyjnej formie. Odwiedzimy po 17 stycznia tylko wiernych otwartych i chętnych na spotkanie kolędowe. Prosimy radnego lub sołtysa o zabranie z zakrystii i rozdysponowanie w swoich społecznościach parafialnych folderów kolędowych. Niech powyższe zaproszenie trafi do każdej rodziny i umożliwi zapoznanie się z prowadzonymi w parafii pracami oraz zaplanowanymi działaniami na najbliższy czas. Trzecią część folderu odcinamy wzdłuż przerywanych linii: zostanie odebrana przez kapłanów od rodzin organizujących spotkanie kolędowe, a w innych przypadkach niech będzie przekazana do skrzynki znajdującej się pod chórem lub do zakrystii.
 10. W tym trudnym stanie pandemicznym oprócz przestrzegania wszelkich zaleceń, odpowiedzialności oraz środków ostrożności, trzeba nam – ludziom wierzącym – pokładać nadzieję w Bogu oraz pamiętać o modlitwie i poście. Zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu i Koronkę do Bożego Miłosierdzia od godz. 15.00 do godz. 17.00. Błagajmy o Miłosierdzie dla nas i całego świata!
  Do prowadzenia modlitwy różańcowej o godz. 16.30 zapraszamy członków KŻR według ustalonego porządku.
 11. Zostały przygotowane: album Budowa Kościoła w Parafii Sarnakiokolicznościowy Krzyż upamiętniający Misje i Poświęcenie oraz imienne Błogosławieństwa Misyjne, które stanowią cegiełki na dalsze prace prowadzone w nowej świątyni oraz doskonały prezent na nadchodzące święta.
 12. W minionym tygodniu odeszli do Pana: śp. Krystyna Nasiłowska-Wróblewska i Stanisław Chwedorczuk. Rodzinom składamy wyrazy głębokiego współczucia; zmarłych polecamy w modlitwie –Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Ogłoszenia – 27.12.2020.

Ogłoszenia:

 1. Dziękujemy za ofiary złożone na rzecz budowy naszego nowego kościoła.
 2. Przypominamy, że codziennie (15-17) trwa adoracja Najświętszego Sakramentu.
 3. We czwartek “Zakończenie Roku” – zapraszamy na Mszę Świętą dziękczynną.
 4. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek, sobota i niedziela miesiąca (wymiana tajemnic różańcowych).

Ogłoszenia IV Niedziela Adwentu

 1. Podziękowania za modlitwy, ofiary i prace na rzecz nowej świątyni.
 2. Powoli kończy się Adwent. Minęły rekolekcje parafialne. Ufam, że większość parafian skorzystała z czasu łaski i dzięki sakramentowi pojednania przygotowała serce na spotkanie z nadchodzącym Panem. Zewnętrzne oznaki przygotowań, takie jak czystość naszych domów i mieszkań, przygotowania do wieczerzy wigilijnej, są ważne, lecz ważniejsza jest troska o duchowe przygotowanie, żeby Pan Jezus mógł się spotkać z nami w czystości naszych serc, uporządkowanych relacjach i pokoju wokół nas.
 3. Przeżywamy Adwent – okres radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Rozważamy z Maryją tajemnicę wcielenia Syna Bożego podczas Mszy Świętej Roratnej w poniedziałek i wtorek o godz. 17.00 oraz w środę o godz. 7.00 – zakończenie Rorat. Bardzo dziękujemy dzieciom za udział w Roratach. Plansze z naklejkami, podpisane na odwrocie, zostawiamy w kościele we wtorek po Mszy Świętej roratniej – wezmą udział w losowaniu nagród, które zostaną wręczone w środę po Roratch (po Mszy Świętej o godz. 7.00).
 4. Dziękujemy Harcerzom z Hufca w Białej Podlaskiej – reprezentowanym przez harcerzy z Konstantynowa – oraz Harcerzom z Hufca w Bielsku Podlaskim – reprezentowanym przez Drużynę z Siemiatycz – za przekazanie do parafii w ramach akcji Betlejemskie Światło Pokoju symbolicznego ognia zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.
 5. W czwartek Wigilia Bożego Narodzenia. Zanim zasiądziemy do wieczerzy, zadbajmy nie tylko o zachowanie tradycji postnego posiłku, lecz przede wszystkim, przez wspólną modlitwę, czytanie opisu narodzenia z Ewangelii św. Łukasza oraz łamanie się opłatkiem, stwórzmy w swoich domach przestrzeń, by Bóg mógł zagościć w naszym życiu. O godz. 22.00 i o godz. 24.00 zapraszamy wszystkich Parafian i Gości na Pasterkę do kościoła parafialnego oraz o godz. 22.00 do kaplic. Zgodnie z tradycją naszych ojców będziemy się dzielić radością z Bożego Narodzenia.
 6. W sobotę 26 grudnia wspominamy św. Szczepana – pierwszego męczennika. W tym dniu Msze Święte według porządku niedzielnego. Taca zostanie przeznaczona na KUL.
 7. W najbliższą niedzielę święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Tego dnia otoczmy modlitwą wszystkie rodziny parafii. Prośmy Boga o łaski dla nich na każdy dzień. Szczególnie módlmy się za te, które przeżywają trudny czas. W trakcie każdej Mszy Świętej będzie obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich, stanowiących fundament ich życia.
 8. W tym trudnym stanie pandemicznym oprócz przestrzegania wszelkich zaleceń, odpowiedzialności oraz środków ostrożności, trzeba nam – ludziom wierzącym – pokładać nadzieję w Bogu oraz pamiętać o modlitwie i poście. Zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu i Koronkę do Bożego Miłosierdzia od godz. 15.00 do godz. 17.00. Błagajmy o Miłosierdzie dla nas i całego świata!
  Do prowadzenia modlitwy różańcowej o godz. 16.30 zapraszamy członków KŻR według ustalonego porządku.
 9. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za nabycie caritasowych świec bożonarodzeniowych w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Stanowi to wsparcie dzieł charytatywnych w diecezji.
 10. Zostały przygotowane: album Budowa Kościoła w Parafii Sarnakiokolicznościowy Krzyż upamiętniający Misje i Poświęcenie oraz imienne Błogosławieństwa Misyjne, które stanowią cegiełki na dalsze prace prowadzone w nowej świątyni oraz doskonały prezent na nadchodzące święta.
 11. W tym tygodniu patronuje nam:
  • 26 XII – św. Szczepan, pierwszy męczennik, jeden z siedmiu diakonów wybranych przez apostołów.
 12. W minionym tygodniu odeszli do Pana: śp. Jadwiga Dudziuk, Janina Stefańska i Anna Pietruczuk. Rodzinom składamy wyrazy głębokiego współczucia; zmarłych polecamy w modlitwie –Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Ogłoszenia 3 Niedziela Adwentu

3 Niedziela Adwentu

 1. Dziś obchodzimy rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.
 2. Dziękujemy księżom wikariuszom za trud przeprowadzenia rekolekcji, a wszystkim za obecność i skorzystanie z Sakramentów św.
 3. Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu: codziennie od 15-17.
 4. W sobotę (g.16.00) konferencja dla rodziców naturalnych i chrzestnych.

Ogłoszenia II Niedziela Adwentu

 1. Podziękowania za modlitwy, ofiary i prace na rzecz nowej świątyni.
 2. Tę niedzielę Adwentu przeżywamy jako Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Wspierajmy modlitwą i ofiarami braci i siostry w byłych krajach Związku Radzieckiego. Ofiary, wyraz naszej solidarności i braterskiej miłości, możemy składać do puszek przy wyjściu z kościoła.
  Dzisiaj wspominamy św. Mikołaja, biskupa Myry żyjącego w III i IV w., który zasłynął gorliwością duszpasterską i szczególną troskliwością o potrzeby materialne bliźnich. Za jego przykładem obdarowujemy się drobnymi upominkami, które są wyrazem naszej miłości i przyjaźni.
 3. Dziś z racji I Niedzieli Miesiąca po Mszy Świętej o godz. 10.00 nabożeństwo adoracyjne i zmiana tajemnic różańcowych. O godz. 14.00 różaniec ulicami Sarnak organizowany przez Wspólnotę Mężczyzn św. Józefa.
 4. Przeżywamy Adwent – okres radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Rozważamy z Maryją tajemnicę wcielenia Bożego podczas Mszy Świętej Roratnej w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek o godz. 17.00 oraz w środę i sobotę o godz. 7.00.  Zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci. Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny jeszcze dziś i jutro o godz. 16.30.
 5. W poniedziałek 7 grudnia rozpoczniemy nowennę do św. Andrzeja Boboli o ustanie epidemii.
 6. We wtorek 8 grudnia uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msze Święte w kościele o godz. 8.30, 10.00 i 17.00, a w kaplicach o godz. 15.30. Po Mszy Świętej o godz. 17.00 złożenie kwiatów przy pomniku Matki Bożej, a następnie spotkanie z dziećmi I komunijnymi i ich rodzicami oraz rozdanie poświęconych medalików.
 7. Dzień 8 grudnia związany jest również z „Godziną Łaski dla świata”. By ją wyprosić należy trwać na modlitwie do Matki Bożej w południe od godz. 12.00 do godz. 13.00. Modlitwa jest odmawiana na pamiątkę objawienia Matki Bożej Pierinie Gilli, włoskiej pielęgniarce z Montichiari-Fontanelle w 1947 r.
  Z tej okazji o godz. 12.00 w kościele modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. Kto nie może modlić się w kościele, niech modli się w domu. Do udziału zapraszamy wszystkich Parafian, a zwłaszcza członków KŻR, którzy tego dnia mogą uzyskać odpust zupełny.
 8. W tym trudnym stanie pandemicznym oprócz przestrzegania wszelkich zaleceń, odpowiedzialności oraz środków ostrożności, trzeba nam – ludziom wierzącym – pokładać nadzieję w Bogu oraz pamiętać o modlitwie i poście. Zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu i Koronkę do Bożego Miłosierdzia od godz. 15.00 do godz. 17.00. Błagajmy o Miłosierdzie dla nas i całego świata!
  Do prowadzenia modlitwy różańcowej o godz. 16.30 zapraszamy członków KŻR według ustalonego porządku.
 9. W czwartek rozpoczniemy rekolekcje adwentowe, które będą trwały do soboty. Poprowadzą je ks. wikariusze. Pamiętajmy o modlitwie w intencji owoców tego świętego czasu. Zadbajmy o to, aby każdy z naszych najbliższych mógł wziąć w nich udział i skorzystał z sakramentu pojednania. Spowiedź 15 min. przed Mszą Świętą i w trakcie Koronki do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00. Porządek rekolekcji jest następujący:
  R E K O L E K C J E    A D W E N T O W E
    KOŚCIÓŁ KAPLICE
  czwartek 9.00

  17.00

  19.00

  ——–
  piątek 9.00

  17.00

  19.00

  15.30

  Lipno

  sobota 9.00

  17.00

  19.00

  15.30

  Mierzwice

 10. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za udział w zbiórce Caritas „OD SERCA”. Z zebranych produktów zostaną przygotowane charytatywne paczki na Święta Bożego Narodzenia dla najbardziej potrzebujących rodzin.
 11. Zachęcamy do nabywania caritasowych świec bożonarodzeniowych w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Czyniąc to wspieramy dzieła charytatywne w diecezji.
 12. Zostały przygotowane: album Budowa Kościoła w Parafii Sarnakiokolicznościowy Krzyż upamiętniający Misje i Poświęcenie oraz imienne Błogosławieństwa Misyjne, które stanowią cegiełki na dalsze prace prowadzone w nowej świątyni.
 13. W tym tygodniu patronują nam:
  • 7 XII – św. Ambroży (ok. 340-397), biskup Mediolanu, duszpasterz, teolog, doktor Kościoła.
 14. W minionym tygodniu odeszli do Pana: śp. Alfred Trochimiuk, Jadwiga Chwedoruk i Stanisława LipińskaRodzinom składamy wyrazy głębokiego współczucia; zmarłych polecamy w modlitwie Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

I Niedziela Adwentu

I Niedziela Adwentu

1      Dziękujemy za ofiary złożone na budowę kościoła.

2      Adwent to czas oczekiwania na spotkanie z Jezusem. W Adwencie zapraszamy na Roraty: Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek – 17.00; Środa, Sobota – 7.00. Zachęcamy do podjęcia postanowienia adwentowego.

3      We środę Różaniec z prośbami do Matki Bożej sarnackiej; we czwartek modlitwa o powołania kapłańskie, zapraszamy na adorację i spotkanie formacyjne uczniów klasy 8; w I piątek miesiąca nabożeństwa o godz.: 7.00 i 17.00. Przypominamy uczniom klas 4 i 6; w I sobotę miesiąca nabożeństwo o godz.: 7.00 – 16.15; w I niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 10.00 adoracja i wymiana tajemnic różańcowych. Ofiary do puszek zbierane są na potrzeby Kościoła na wschodzie.

Ogłoszenia Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

 1. Podziękowania za modlitwy, ofiary i prace na rzecz nowej świątyni.
 2. Dzisiaj przypada uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata kończąca rok liturgiczny. Do kalendarza liturgicznego została wprowadzona przez papieża Piusa XI w 1925 roku, na zakończenie przypadającego wówczas Roku Jubileuszowego. W odnowionej liturgii Kościół obchodzi tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie.
 3. Dziś po głównej Mszy Świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Sercu Pana Jezusa. Za udział w tym nabożeństwie możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 4. Dzisiaj swoje patronalne święto mają: WSD w Drohiczynie, a także stowarzyszenia – Akcja Katolicka i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Ich celem jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna. Ważnym zadaniem ich członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła. W ten sposób pełnią misję apostolską w ścisłym związku z hierarchią Kościoła.
 5. 22 listopada przypada liturgiczne wspomnienie św. Cecylii, patronki śpiewu i muzyki kościelnej. Z tej okazji została odprawiona o godz. 10.00 Msza Święta w intencji tych, którzy zajmują się muzyką w naszej parafii. Pragniemy życzyć Panu Organiście, Chórowi parafialnemu i Scholi dziecięcej stałej opieki św. Cecylii oraz wielu łask wyproszonych przez jej wstawiennictwo w pomnażaniu talentów oraz wychwalaniu Boga pięknem śpiewu i muzyki.
 6. W piątek, 27 listopada wypada święto NMP od Cudownego Medalika. Zachęcamy do nabycia medalików Niepokalanej i poświęcenia ich w kościele po Mszy Świętej o godz. 17.00. Niech stanowi to wyraz naszej miłości do Matki Bożej i współpracy z Nią.
 7. Czas przygotować się do Adwentu – okresu radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. W przyszłą niedzielę, 29 listopada, rozpoczniemy ten piękny czas.
 8. W tym trudnym stanie pandemicznym oprócz przestrzegania wszelkich zaleceń, odpowiedzialności oraz środków ostrożności, trzeba nam – ludziom wierzącym – pokładać nadzieję w Bogu oraz pamiętać o modlitwie i poście. Zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu i Koronkę do Bożego Miłosierdzia od godz. 15.00 do godz. 17.00. Błagajmy o Miłosierdzie dla nas i całego świata!
 9. Listopad tradycyjnie jest czasem modlitewnej pamięci o zmarłych. Polecajmy ich Bożemu miłosierdziu – „O tych, których kochaliśmy za życia, nie zapominajmy również po śmierci” – św. Ambroży. W ostatnim tygodniu listopada codziennie podczas modlitwy różańcowej o godz. 16.30 polecamy naszych bliskich zmarłych. Wypominki można składać u księży lub w zakrystii.
 10. Zgodnie z dekretem Penitencjarii Apostolskiej, odpust zupełny za zmarłych można zyskać – jak co roku – przez 8 dni, jednak nie muszą to być pierwsze dni listopada, ale dowolne dni w obrębie całego miesiąca. Odpust możemy uzyskać za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w intencji zmarłych oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.
 11. Caritas zaprasza do wzięcia udziału w akcji OD SERCA, czyli podzielenia się tym co mamy z potrzebującymi. Przy wyjściu i w zakrystii znajdują się jeszcze papierowe torby, które można zabrać, wypełnić według instrukcji potrzebnymi produktami i przynieść w następną niedzielę do kościoła. Z zebranych produktów zostaną przygotowane charytatywne paczki na Święta Bożego Narodzenia dla najbardziej potrzebujących rodzin. Dziękujemy osobom, które już to uczyniły.
 12. Zachęcamy do nabywania caritasowych zniczy nagrobnych (w cenie 6 zł). Czyniąc to wspieramy dzieła charytatywne w parafii i diecezji.
 13. Zostały przygotowane: album Budowa Kościoła w Parafii Sarnakiokolicznościowy Krzyż upamiętniający Misje i Poświęcenie oraz imienne Błogosławieństwa Misyjne, które stanowią cegiełki na dalsze prace prowadzone w nowej świątyni.
 14. W tym tygodniu patronują nam:
  • 24 XI – Święci Andrzej Dung-Lac i Towarzysze, męczennicy wietnamscy, którzy zginęli podczas prześladowań chrześcijan w latach 1773-1862.
 15. W minionym tygodniu odeszli do Pana: śp. Piotr Gałecki i Józefa Sadowska. Rodzinom składamy wyrazy głębokiego współczucia; zmarłych polecamy w modlitwieWieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Ogłoszenia 33 NZ

Ogłoszenia:

 1. Przypominany o adoracji Najświętszego Sakramentu – codziennie od 15.00 do 17.00. 
 2. W sobotę (g. 16) konferencja przedchrzcielna do rodziców i chrzestnych.
 3. W przyszła niedzielę Msza Święta dla mężczyzn (g.18).
 4. Codziennie o godz. 16.30 odmawiamy Różaniec za zmarłych.

Ogłoszenia 32 Niedziela Zwykła

 1. Podziękowania za modlitwy, ofiary i prace na rzecz nowej świątyni.
 2. Dzisiaj, w drugą niedzielę listopada, solidaryzujemy się z Kościołem prześladowanym w różnych częściach świata. My cieszymy się wolnością religijną, możemy swobodnie wyznawać wiarę w Boga i okazywać przywiązanie do Kościoła. Nie możemy jednak zapominać, że są na świecie kraje i narody, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane. Wielu wyznawców Chrystusa płaci za wiarę najwyższą cenę – oddaje swoje życie. Ofiarujmy im dar modlitwy oraz wesprzyjmy naszym darem materialnym składanym do puszek.
 3. W poniedziałek, 9 listopada świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto przypomina, że jesteśmy cząstką jednego Kościoła powszechnego. Bazylika Laterańska jest katedrą biskupa Rzymu, czyli papieża, i matką wszystkich kościołów świata. Przez tysiąc lat koncentrowało się przy niej życie Kościoła i nawet kiedy wybudowano bazylikę nad grobem Świętego Piotra Apostoła na Watykanie, Bazylika Laterańska zachowała status katedry biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”.
 4. W środę, 11 listopada będziemy świętować Święto Niepodległości. Pamiętajmy o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny. Niech w tych dniach nie zabraknie nas przy mogiłach żołnierzy z lat 1918-1920 i modlitewnej o nich pamięci. Msza Święta w intencji Ojczyzny w naszym kościele będzie sprawowana o godz. 10.00.
 5. W tym trudnym stanie pandemicznym zwracajmy uwagę i starajmy się przestrzegać wszelkie zalecenia oraz środki ostrożności.  Jako ludzie wierzący pokładajmy nadzieję w Bogu oraz pamiętajmy o modlitwie i poście. Zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu i Koronkę do Bożego Miłosierdzia od godz. 15.00 do godz. 17.00. Błagajmy o Miłosierdzie dla nas i całego świata!
 6. Listopad tradycyjnie jest czasem modlitewnej pamięci o zmarłych. Polecajmy ich Bożemu miłosierdziu – „O tych, których kochaliśmy za życia, nie zapominajmy również po śmierci” – św. Ambroży. W naszym kościele przez cały listopad codziennie podczas modlitwy różańcowej o godz. 16.30 polecamy naszych bliskich zmarłych. Wypominki można składać u księży lub w zakrystii.
 7. Zgodnie z dekretem Penitencjarii Apostolskiej, odpust zupełny za zmarłych można zyskać – jak co roku – przez 8 dni, jednak nie muszą to być pierwsze dni listopada, ale dowolne dni w obrębie całego miesiąca. Odpust możemy uzyskać za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w intencji zmarłych oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.
 8. Zostały przygotowane: album Budowa Kościoła w Parafii Sarnakiokolicznościowy Krzyż upamiętniający Misje i Poświęcenie oraz imienne Błogosławieństwa Misyjne, które stanowią cegiełki na dalsze prace prowadzone w nowej świątyni.
 9. Zachęcamy do nabywania caritasowych zniczy nagrobnych (w cenie 6 zł). Czyniąc to wspieramy dzieła charytatywne w parafii i diecezji.
 10. W tym tygodniu patronują nam:
  • 10 XI – św. Leon Wielki (ok. 400-461), papież i doktor Kościoła, obrońca nauki o dwóch naturach Chrystusa i prymatu papieża.
  • 11 XI – św. Marcin (316-397), żołnierz rzymski, który po przyjęciu chrztu zaczął prowadzić życie mnicha, został biskupem w Tours; pierwszy wyznawca niemęczennik w Kościele Zachodnim.
  • 12 XI – św. Jozafat (1580-1623), biskup i męczennik, który nawracał schizmatyków na Kresach Wschodnich.
  • 13 XI – święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (†1003), eremici i misjonarze, działający w okolicach Międzyrzecza za czasów Bolesława Chrobrego, pierwsi polscy męczennicy wyniesieni do chwały ołtarzy.
 11. W minionym tygodniu odeszli do Pana: śp. Eugeniusz Cieciera, Helena Piekarska, Joanna Szymaniuk i Mieczysław Ludkiewicz. Rodzinom składamy wyrazy głębokiego współczucia; zmarłych polecamy w modlitwie –Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…