Nabożeństwa Fatimskie

Nabożeństwa Fatimskie odprawiamy 13-ego dnia miesiąca od maja do października włącznie! Początek o godz. 18.00 jest sprawowana Msza św., a następnie modlimy się na Różańcu św. w różnych intencjach za wstawiennictwem M.B. Fatimskiej.

W 2017 r. przypada setna rocznica objawień fatimskich. Zapraszamy do wspólnego przygotowywania się do tego wydarzenia przez wielką, trwającą dziewięć lat Nowennę, która rozpoczęła się 13 maja 2009 r., a skończy 13 maja 2017 r. Poszczególne lata zostały podzielone według najważniejszych treści orędzia fatimskiego. W ramach Nowenny będziemy rozważać naglące apele, jakie przez Serce Niepokalanej Maryi kieruje do nas Bóg. Przez dziewięć kolejnych lat sześć miesięcy fatimskich (maj-październik) będzie okazją do podejmowania szczegółowych wątków związanych z przewodnim hasłem roku. Ufamy, że Wielka Nowenna Fatimska, wypełniona modlitwą, refleksją i katechezą, stanie się dla wielu ludzi pomocą w odnalezieniu drogi, która prowadzi ku „nowemu, lepszemu światu” (św. Jan Paweł II): ku osobistemu nawróceniu i nadejściu godziny tryumfu Niepokalanego Serca Maryi.

 Tematy Wielkiej Nowenny Fatimskiej

 1.      PEWNI  ZWYCIĘSTWA (2009) konfrontacja z cywilizacją śmierci

 2.      BEZPIECZNI NA KRAWĘDZI CZASU (2010) zawsze przy Maryi

 3.      WIĘCEJ NIŻ DOCZESNOŚĆ (2011) jest niebo, jest piekło, jest czyściec

 4.      NIE ŻYJEMY DLA SIEBIE (2012) wynagradzanie za grzechy świata

 5.      EUCHARYSTYCZNY KLUCZ (2013) cud na cudami, który zmienia wszystko

 6.      ZAPRASZANI DO NIEBA (2014) jednak różaniec, szkaplerz, sznur pokutny

 7.      POTĘGA RODZINY (2015) domowy Kościół, którego nie przemogą bramy piekła

 8.      BÓG JEST MIŁOSIERNY (2016) ostatnie słowo należy do Boga, który jest Miłością

 9.      DROGA PRZEZ SERCE (2017) przymierze serc Jezusa, Maryi, naszych

Zapraszamy wszystkich do udziału w Wielkiej Nowennie Fatimskiej, która zaowocuje zmianą serc i przebudową świata. Obyśmy do 2017 r. wprowadzili świat w Siódmy Dzień Fatimy!