Intencje 2-8.01.2017

DZIEŃ GODZ INTENCJA
 

PN

2/01

7.00 + Zbigniewa Radziwonka
17.00 + Zbigniewa (8r.), rodziców obu stron, Izabeli
17.00 Za Dusze Czyścowa
 

WT

3/01

 

 

7.00 + Tadeusza, Otylii
7.00 +Jana Warownego (23 r.)
17.00 + Mirosławy Wróblewskiej (30 dz. po śm.)
17.00 + Reginy Lewickiej
 

ŚR

4/01

 

 

7.00 + Tadeusza Matejczuka, Antoniego, zm. z rodziny
7.00 + Stanisławy Sidoruk zm. z Kółka Różańcowgo
17.00 + Mariana Chybowskiego
17.00 + Władysława, Stefanii, rodziców obu stron.
 

CZ

5/01

7.00 O Boże błogosł. , zdrowie dla dzieci i wnuków
17.00 + Mirosławy Wróblewskiej zm. z KRK
17.00 + Wojciecha (5r.), Władysławy (6r.)
PT

6/01

 

Uroczystość Objawienia Pańskiego

8.30 Dz-bł. w 18r. ur. Kacpra Kordaczuka
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 Dz-bł. w 18 r. ur. Pauliny Pióro
17.00 + Stanisławy i Aleksandra Daniluk
 

SO

7/01

 

 

7.00 + Jarosława Tomaszuka (1r.)
7.00 + Adama Kłykocińskiego (18r.),  zm. z rodz. Kłykocińskich i Miłkowskich
17.00 + Nikodema, Michała, Zofii, Janusza i zm. dziadków
17.00 + Stanisława Bartoszuka (7r.)
 N

8/01

 Niedziela – Święto Chrztu Pańskiego

8.30 + Mariana Jóźwiaka, rodziców obu stron
8.30 + Tadeusza Wolskiego
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 Rodzina Radia Maryja
11.30 Dz-bł. w 50 r. ślubu Haliny i Tadeusza Kasprzak
17.00 + Marianny Mazuruk