Spotkanie Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca

W poniedziałek 09.02.2017 r. członkowie Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca uczestniczyli w wieczornej Mszy Świętej o godz. 17:00. Następnie w sali parafialnej odbyła się projekcja filmu pt. „Ognioodporni”, który porusza problemy życia małżeńskiego i rodzinnego, a także wskazuje sposoby ich rozwiązania. Polecamy gorąco obejrzenie tego filmu szczególnie małżonkom i rodzicom, którzy przeżywają różnego rodzaju trudności i kryzysy małżeńskie.

Po emisji filmu wywiązała się dyskusja na tematy poruszone w filmie. Podzielono się własnymi doświadczeniami w kwestiach małżeńskich i rodzinnych. Ks. Grzegorz Zasłonka, nasz opiekun duchowy, podkreślił wagę sakramentu Małżeństwa oraz rolę i potrzebę formacji małżonków. Ukazał jeden ze sposobów formacji typowo małżeńskiej, a mianowicie formacje Oazową (Domowy Kościół).

Był czas na rozmowę, dzielenie się radościami życia codziennego. Nasza administratorka, siostra Krystyna Jaszczuk, złożyła sprawozdanie z Kapituły Generalnej, która odbyła się w Warszawie w dniach 3-5 lutego bieżącego roku.

Nasze spotkanie przebiegało w życzliwej i miłej atmosferze, jak zawsze miało na celu: budowanie wspólnoty i lepsze poznanie siebie nawzajem. Spotkanie zakończyliśmy wspólnym śpiewem Apelu Jasnogórskiego.