Kapituła Generalna Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca

W dniach 3-5 lutego b.r. w Warszawie odbyła się Kapituła Generalna Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca. Obradom przewodniczył Dyrektor Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji ks. Krzysztof Kralka.

Każdy dzień pracy  rozpoczynał się od modlitwy liturgią godzin (Jutrznia) i Eucharystii. Zajęcia były poprzedzane modlitwą wspólnotową do Ducha Świętego. W spotkaniach uczestniczyły delegacje złożone z administratorów i członków każdej ze wspólnot Przyjaciół Oblubieńca. Naszym reprezentantem  była siostra Krystyna Jaszczuk. Podczas obrad podsumowano działalność Wspólnoty w roku 2016. Oto kilka informacji:

  • Powstało 29 nowych wspólnot, łącznie jest już 91, w tym 3 w Anglii.
  • Przypomniano o zasadach formacji wspólnot już istniejących z uwzględnieniem korzystania z kursów.
  • Złożono sprawozdanie finansowe (w tym z kolekty Adwentowej).
  • Zaprezentowano diakonie istniejące w poszczególnych wspólnotach, liczbę i funkcje.

Uczestnicy spotkania z uwagą wysłuchali wykładu „Pokorna służba – pozwólmy by Jezus żył w nas”, który wygłosił ks. dr Jan Miczyński (KUL). Przykładem najdoskonalszej służby jest postawa Jezusa, który oddał się całkowicie ludziom. Prelegent ukazał również przykłady poszczególnych działań, m.in. zawiezienie do lekarza osoby potrzebującej, zrobienie zakupów, rozmowa, wizyta kapłana w domu. Ukazał, że należy widzieć Jezusa w drugim człowieku, szczególnie cierpiącym, a pomoc innym pozbawia człowieka pychy i uczy pokory.

Uczestnicy kapituły stworzyli rodzinną atmosferę, nawiązano wiele nowych znajomości i przeprowadzono wiele ubogacających rozmów. Kapituła zakończyła się spotkaniem Rady Generalnej.