„Idźcie i głoście”

Już 8 kwietnia masz szansę na:

  • Spotkanie ze Zbawicielem
  • Zmaganie się ze swoimi słabościami
  • Przemianę
  • Przygodę
  • Podjęcie wyzwania dla wytrwałych
  • Zaspokojenie potrzeb duchowych
  • Danie świadectwa o swojej  wierze

ZAPRASZAMY NA EKSTREMALNĄ DROGĘ KRZYŻOWĄ

Sarnaki – Leśna Podlaska.

Start – ok. 7:30 – po Mszy św. porannej.

Na trasę ruszamy indywidualnie (ewentualnie rodzinami) w krótkich odstępach czasu.

Trasa – ok. 20 kilometrów.

Co zabrać – rozważania Drogi Krzyżowej, modlitewnik, odpowiednie ubranie i prowiant.

Powrót – we własnym zakresie.

„Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną” (Ps 23,4)