Świadectwo – Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca

Mam 61 lat i we „Wspólnocie Przyjaciół Oblubieńca” jestem od dwóch lat. Spotkania wspólnoty są dla mnie swego rodzaju „ładowaniem akumulatorów” na następny tydzień. Na spotkaniach nauczyłam się słuchać innych, wyciszać się, a codzienne rozważania Słowa Bożego, są dla mnie wsparciem i umocnieniem. Cotygodniowe spotkanie podsumowujące dany tydzień, wspólna modlitwa, spotkanie w grupie, katecheza rozwijają mnie i uczą zachowania przykazań i życia w komunii z Bogiem w codzienności. Bycie we wspólnocie jest dla mnie wielkim darem. Tutaj spotkałam ludzi, którzy pomogli mi na nowo znaleźć radość życia. Chwała Panu.

Bożena