Maryja z Jezusem w gościach w Lipnie.

„Witamy Cię Panie Jezu Miłosierny i Matko Boża Fatimska w naszych progach, rodzinach i w naszych sercach” – tymi słowami, wypowiedzianymi z pokorą, ze łzami wzruszenia i ucałowaniem obrazu Jezusa Miłosiernego i figury Matki Bożej Fatimskiej, mieszkańcy Lipna przyjęli Maryję i Jezusa w swojej wiosce.

Peregrynacja w Lipnie trwała 80 dni i rozpoczęła się 28 grudnia 2016 roku. Zakończenie nawiedzenia Chrystusa z Maryją domostw Lipna splotła się z nowenną ku czci św. Józefa. 17 marca b.r. w kaplicy pw. św. Józefa spotkała się cała św. Rodzina. Po odprawieniu uroczystej Eucharystii, przez ks. proboszcza Andrzeja Jakubowicza w intencji mieszkańców, i udziale w nowennie do św. Józefa, Figurę Matki Bożej i Obraz Jezusa Miłosiernego przejęli i zanieśli do swej miejscowości mieszkańcy Chlebczyna.

Nawiedzenie Jezusa z Maryją, to był czas wyjątkowy, kiedy mogliśmy przyjąć w swoich progach tak znamienitych gości. Zawczasu przygotowywaliśmy się do tego wydarzenia, poprzez przygotowanie godnego miejsca w naszych domach, jak również pamiętaliśmy, aby uporządkować nasze serca poprzez spowiedź i Eucharystię.

Spotkanie z tak wyjątkowymi „Gośćmi” to czas szczególny i błogosławiony. Każdy z nas doświadczał żywej obecności Chrystusa i Maryi w naszych domostwach i rodzinach. To czas wspólnej rodzinnej modlitwy i powierzania Bogu naszych spraw, tych radosnych, ale także tych trudnych i bolesnych. Można by wiele napisać, ale nie da się wyrazić słowami tego jaka radość panowała w naszych domach i sercach, jak Chrystus przez ręce ukochanej Matki Maryi nam błogosławił i błogosławi. Ten czas choć krótki mamy nadzieje będzie owocował w naszych rodzinach, wspólnocie Lipna i całej parafii.

Jezu Ufamy Tobie

Wdzięczni mieszkańcy Lipna.