Rekolekcje – Miłosierni jak Ojciec

 

W tym roku rekolekcje wielkopostne w naszej sarnackiej parafii odbywały się w dniach 31 marca – 02 kwietnia. Nasza wspólnota parafialna poprzez całonocne czuwanie które rozpoczęło się w czwartek po Mszy św. wieczorowej, w przeddzień rekolekcji prosiła Boga o potrzebne łaski dla księdza rekolekcjonisty, polecaliśmy w modlitwie różańcowej wszystkich spowiedników, a przede wszystkim prosiliśmy Boga o szczere nawrócenie parafii poprzez sakrament pokuty i pojednania.

Tegoroczne ćwiczenia duchowe poprowadził ks. Marcin Szymanik prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. Rekolekcje upłynęły nam na rozważaniu przypowieści o „Synu Marnotrawnym”. Poprzez trzy dni rekolekcji ks. Marcin ukazywał nam postaci ze wskazanej przypowieści: młodszego i starszego syna oraz Ojca. Ks. Marcin ukazał poprzez tą przypowieść potrzebę nawrócenia oraz fakt, że Bóg jest jak Ojciec z przypowieści, ciągle czeka na swe zagubione dziecko.

Pierwszego dnia w naszej wspólnocie gościła grupa kleryków WSD w Drohiczynie. Przygotowujący się do kapłaństwa studenci teologii poprowadzili spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkole, następnie uczestniczyli w Eucharystii. Dla kleryków była to swego rodzaju praktyka przygotowująca ich do głoszenia nauki Kościoła i nauki katechezy.

Rekolekcje zakończyliśmy w niedzielny wieczór czuwaniem modlitewnym przygotowanym przez młodzież KSM-u. W 12 rocznicę odejścia do Pana naszego wielkiego rodaka św. Jana Pawła II. Młodzież przypominała nam naukę św. poprzez montaż słowno-muzyczny. Czuwanie skończyliśmy wspólnym odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się i wsparli organizację naszych parafialnych rekolekcji. W sposób szczególny dziękujemy ks. rekolekcjoniście, kapłanom, którzy posługiwali w konfesjonałach, klerykom i nauczycielom za pomoc w zorganizowaniu spotkań w szkole.

Bóg zapłać.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z rekolekcji.