TRIDUUM PASCHALNE – WIELKI CZWARTEK

,,Niech się nie trwoży serce wasze, w domu Ojca mego jest mieszkań wiele, idę przygotować wam miejsce”

( J.14.1-3 )

Okres Wielkiego Postu to przygotowania do głębszego zrozumienia tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania. Trzy dni dzielące Wielki Post i Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego  nazywamy Triduum Paschalnym. W tych dniach w sposób szczególny rozważamy misterium Odkupienia Chrystusa. Poczynając od ustanowienia Sakramentów  Eucharystii i Kapłaństwa, poprzez Mękę, Śmierć do chwalebnego Zmartwychwstania.

Dzisiaj w wielki czwartek czcimy pamiątkę ustanowienia sakramentu Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa. Jest to szczególny dzień miłości bliźniego, wspólnej Komunii Świętej, której owocem jest jedność i pokój. Jezus Chrystus umył nogi apostołom, założył szaty, zajął miejsce przy stole i rzekł: ,,Czy rozumiecie co wam uczyniłem i wy powinniście sobie umyć nogi nawzajem. Wiedząc to będziecie błogosławieni”. Potem pobłogosławił chleb i wino, rzekł do apostołów: ,,Ja Jestem”. Dał im moc kapłaństwa – przeistaczania chleba w swe ciało a wino w krew swoją czyli władzę składania bezkrwawej ofiary Mszy Świętej. Apostołowie przekazywali tę władzę od Chrystusa otrzymaną biskupom, kapłanom i diakonom. Tak dzieje się do dnia dzisiejszego. Biskupi udzielają święceń kapłańskich. Wszyscy wierni powinni się modlić o dobrych kapłanów, otaczać troską cały kościół święty poprzez modlitwę i życzliwy stosunek do ludzi zamierzających poświęcić się służbie Bożej. Najważniejsze zadanie przypada rodzinie ponieważ w niej dojrzewają powołania kapłańskie i zakonne.

Po Mszy Świętej Najświętszy Sakrament przeniesiony zostaje do ,,Ciemnicy” podczas procesji. Potem następują adoracje wiernych.

 

Wielki czwartek w parafii Sarnaki.

Wielki Czwartek to dzień, kiedy w sposób kapłani modlimy się za kapłanów. To dzień szczególny, gdy wszyscy kapłani z diecezji gromadzą się w katedrze i razem z biskupem koncelebrują Mszę Świętą zwaną Mszą Świętą Krzyżma. W tym roku tradycyjnie w tej Eucharystii uczestniczyli kapłani naszej parafii. Z rana udali się do do Drohiczyna i tak razem we wspólnocie kapłanów się modlili za całą diecezję i siebie nawzajem. Umocnieni ciałem Chrystusa, uczestniczyli w spotkaniu z biskupem Tadeuszem Pikusem. Był czas na życzenia, rozmowę, wymianę informacji. Ostatnim punktem spotkania była agapa.

Tutaj można zobaczyć relację 

http://drohiczynska.pl/aktualnosci/msza-sw-krzyzma-w-drohiczynskiej-katedrze/

 

Po południu już w naszej wspólnocie kapłani koncelebrowali Mszę świętą w której modlili się o świętość dla siebie i życie wieczne dla swych zmarłych poprzedników. Podczas Eucharystii miało miejsce wymowne i symboliczne obmycie nóg. Ks. proboszcz umył 12 mężczyznom nogi, w nawiązaniu do paschy Jezusa i Jego obmycia nóg uczniom. Na zakończenie spotkania Eucharystycznego kapłani odebrali od parafian życzenia i kwiaty jako wyraz pamięci, modlitwy i szacunku.

Po zakończeniu Mszy św. Najświętszy Sakrament został procesjonalnie przeniesiony do Ciemnicy. Następnie był czas na adorację. W czasie modlitewnego czuwania wartę przy ciemnicy pełnili strażacy OSP Chlebczyn. Adoracja zakończyła się nabożeństwem Godziny Świętej, którą poprowadził ks. Piotr przy asystencji p. organisty i młodzieży KSM-u.

Dziękujemy za ten dzień i zapraszamy jutro 

 

Oto krótka fotorelacja.

Parafianka