TRIDUUM PASCHALNE – WIELKA SOBOTA

W Wielką sobotę odbywa się święcenie pokarmów na wspólny posiłek w niedziele po Mszy Świętej rezurekcyjnej. Boże uweselasz nas obchodami swego zmartwychwstania. Spraw miłościwie abyśmy obchodząc doczesne uroczystości stały się godnymi dostąpienia radości wiekuistych. Niech pieśń ,,Alleluja Jezus żyje” Będzie doskonałą miłością Ojca niebieskiego i syna Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego przebaczeniem spływającym na cały świat.

Liturgia Wielkiej Soboty, głosi zmartwychwstanie Pana Jezusa, jego miłość i łaskę, które wzmocnią nasze serca i omdlałe ciało abyśmy z radością czerpali ze źródła miłosierdzia i zbawienia.

Części liturgii:

  • Poświęcenie ognia i kadzidła uświadamiając nam, że Chrystus zmarł. Jest światłością dla wszystkich ludzi, światłością, która nie może się zaćmić.
  • Poświęcenie paschału: ,,Światło Chrystusa” wierni zapalają świece wchodząc do kościoła. Bogu niech będą dzięki – prosząc o łaskę dla wiernych. Słuchamy czytań z Pisma Świętego oraz litania do wszystkich świętych.
  • Poświęcenie wody chrzcielnej stanowi przejście do Mszy Świętej, przypomina nam, że chrzest jest udziałem w Chrystusowym zwycięstwie nad grzechem i w jego nowym życiu po Zmartwychwstaniu. Potem odbywa się chrzest dzieci, a wszyscy wierni odnawiają obietnice Chrztu Świętego.
  • Liturgia Eucharystyczna.

W naszej parafii od rana w kościele parafialnym miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu. Grobu straż pełnili strażacy z jednostek OSP Sarnaki i OSP Lipno. Od godziny 9 miało miejsce poświęcenie pokarmów. Dwóch księży udało się w teren, do poszczególnych miejscowości, aby tam w wyznaczonych miejscach poświęcić pokarmy. W kościele parafialnym pokarmy święcił ks. proboszcz od godziny 10.

Wieczorem w kościele parafialnym miała miejsce Wigilia Paschalna Wielkiejnocy. Rozpoczęliśmy nowenną do Bożego miłosierdzia, następnie udaliśmy się do ogniska. Tam miała miejsce liturgia światła. Po powrocie do świątyni został odśpiewany Exultet i miała miejsce liturgia słowa, zakończona Ewangelią. Po liturgii słowa miał miejsce i liturgia chrzcielna połączona z chrztami, zakończona odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych. Następnie miała miejsce liturgia Eucharystyczna. Na zakończenie ks. proboszcz złożył wiernym życzenia i udzielił błogosławieństwa.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji,

Parafianka