WIELKANOC

Wielkanocne dzwony mają przypominać nam, że Bóg jest miłosierny, że należymy do niego. Dźwięk tych dzwonów ogłasza nam radość i wolność od szatana o której zapominamy wśród trosk i kłopotów dnia codziennego. Są głosem o naszym powiązaniu z Bogiem. Posłuszni tym wezwaniom pójdźmy w uroczystej procesji rezurekcyjnej za Chrystusem Zmartwychwstałym, aby wyznał naszą wiarę w jego zwycięstwo nad śmiercią i złem. Dziękujemy Jezusowi za otwarcie wierzącym bram królestwa niebieskiego.

Parafianka