PIELGRZYMKA PATRIOTYCZNA

             W sobotę 20 maja b.r. 46 osobowa grupa parafian z Sarnak, pod opieką Ks. Grzegorza udała się w pielgrzymkę patriotyczną do Warszawy. Wyjazd związany był 73 rocznicą przechwycenia, przez działające w tym rejonie w czasie II wojny światowej odziały powstańcze, rakiety V 2.

            Pierwszym punktem naszego wyjazdu było więzienie na Rakowieckiej w Warszawie, gdzie powstaje „Muzeum Żołnierzy Wyklętych i więźniów politycznych PRL-u”. Więzienie z czasów okupacji carskiej w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu było miejscem kaźni setek Polaków. To tu zbrodniarze komunistyczni więzili, przesłuchiwali, torturowali i mordowali Żołnierzy Wyklętych. Dzięki uprzejmości pana Andrzeja Rytki poznaliśmy historię więzienia i losy ludzi związanych z tym miejscem. Warto tutaj wspomnieć, o bohaterze narodowym, który przebywał w tutejszym więzieniu, rotmistrzu Witoldzie Pileckim. W tzw. „celi cudów” w której byli torturowani i zabijani więźniowie złożyliśmy kwiaty zapaliliśmy znicze i modliliśmy się o pokój wieczny dla ofiar, które oddały w tym miejscu swe życie.

               Kolejnym miejscem na naszym szlaku była parafia św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, gdzie modliliśmy się i złożyliśmy kwiaty na grobie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Następnie zwiedziliśmy muzeum Jemu poświęcone. Warto przypomnieć postać bł. Jerzego Popiełuszki, bohatera, kapłana i męczennika, który jak wielu poprzedników oddał swoje życie za wiarę i wolną Ojczyznę.

            Jak podczas każdego wyjazdu był czas wolny, podczas którego mogliśmy pochodzić po Starym Mieście i zjeść zasłużony obiad. W tym czasie, część pielgrzymów odwiedziła kościół Narodzenia NMP, gdzie spoczywa hrabia Aleksander Butler, dzięki staraniom którego Sarnaki uzyskały prawa miejskie w 1754 roku.

            Ostatnim punktem naszej Pielgrzymki było Sanktuarium Matki Bożej w Loreto. Sanktuarium opiekują się siostry Loretanki, które z otwartymi sercami oczekują na pielgrzymów. Siostry przybliżyły nam historię miejsca i bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego założyciela Zgromadzenia Sióstr Loretanek. W niedużej kaplicy ks. Grzegorz odprawił Msze św. w intencji wszystkich pielgrzymów i ich rodzin, następnie było ucałowanie relikwii bł. Ignacego Kłopotowskiego i czas na krótki spacer i zakup pamiątek.

          Do Sarnak wróciliśmy późnym wieczorem. Wyjazd uważamy za udany. Podczas podróży był czas na modlitwę, wspólny śpiew i czas dla brata i siostry. Dziękujemy Bogu za ten czas, kiedy mogliśmy rozwijać się duchowo i patriotycznie.

Pielgrzym.