Grupa Pielgrzymów duchowych – Srebrna

     Wszystkich, którzy ze względu na stan zdrowia, wykonywaną pracę, lub inne przyczyny, nie będą mogli pielgrzymować fizycznie, zapraszamy do pielgrzymowania duchowego.

     Drodzy Pielgrzymi Duchowi, na trasie pielgrzymki, każdego dnia sprawowana będzie Msza Święta w intencjach, które podacie. Wasze intencje włączane są także do codziennego Różańca i Koronki do Bożego Miłosierdzia. Wasza duchowa obecność będzie wsparciem i umocnieniem dla zmierzających ku Jasnej Górze pątników. Tę duchową łączność, będziemy podtrzymywali na trasie codzienną modlitwą za Was i Wasze rodziny. Warto podjąć trud duchowej pielgrzymki.

    Obowiązki pielgrzyma duchowego:

  1. Codzienne odmówienie Różańca
  2. Codzienne odmówienie Modlitwy Pielgrzyma
  3. Codzienne nawiedzenie kościoła lub jeśli nie jest to możliwe odmówienie dowolnej modlitwy przed obrazem Matki Bożej
  4. Dobrowolne wyrzeczenie, umartwienie lub dobry uczynek.
  5. Przyjęcie Komunii św.

 

Modlitwa Pielgrzyma (do codziennego odmawiania)

Wszechmogący Wieczny Boże, Ty niegdyś dla błądzącego po pustyni ludu byłeś wodzem i drogą. Otaczaj opieką tych wszystkich, którzy podjęli się trudu pieszej pielgrzymki. Dopomóż by szczęśliwie powrócili do domów. Najlepszy nasz Ojcze, Ty przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym prowadzisz do siebie swój Kościół Pielgrzymujący na ziemi, dozwól abyśmy Ciebie szukali ponad wszystko, zawsze kroczyli w naszej ziemskiej pielgrzymce drogą Twoich przykazań. Panie Nieba i ziemi, Ty nam dałeś Najświętszą Maryją Pannę jako wzór do naśladowania. Spraw abyśmy w Nią wpatrzeni, postępowali drogą Nowego Życia. Amen

Gdzie i kiedy mogę się stać pielgrzymem duchowym?

Pielgrzymka duchowa trwa od 1 do 15 sierpnia. Zapisy w zakrystii od 25 lipca.