Oaza w Sarnakach

 

       W dniach 3 – 11 lipca w Sarnakach odbyła się Oaza Młodszych Dzieci Bożych w której uczestniczyło 90 dzieci. Oazę poprowadził ks. Grzegorz Zasłonka z pomocą 16 animatorów i wolontariuszy.

    Oaza była dla dzieci czasem: zabawy, zawieraniem nowych znajomości i okazją do przeżycia swoistych rekolekcji, które mają za zadanie doprowadzenie do spotkania z Bogiem. Tematem naszej oazy były Główne Prawdy Wiary. Rozmawialiśmy o wierze, miłości, Bogu i relacji: Bóg, a Trójca Święta. Ks. moderator w codziennych kazaniach ukazywał dzieciom obrazowo poszczególne prawdy za pomocą różnych przykładów i rekwizytów. Nieodłącznym elementem każdego kazania była maskotka „Stefan”.

     Podczas naszych rekolekcji mieliśmy: modlitwy (poranna, wieczorna, Koronka do Miłosierdzia Bożego), codzienną Eucharystię, spotkania w grupach (w których praca skupiała się na poszczególnych Prawdach wiary), zajęcia ze śpiewu, wycieczki edukacyjne (Straż, Nadleśnictwo, Sarnaki), wieczory pogodne (nauka tańca, śpiew i gry i zabawy integracyjno-sportowe) i modlitewne (Droga Krzyżowa), był czas na twórczość artystyczną (zabawy z masą solną i przygotowywanie pocztówek oazowych). Nieodłącznym elementem naszych rekolekcji była dobra zabawa i czas spędzony kreatynie na poznawaniu siebie i Boga.

        Dziękujemy księdzu moderatorowi i wszystkim animatorom i wolontariuszom za posługę. W sposób szczególny dziękujemy młodzieży z Sarnak, która poprzez swoje zaangażowanie i poświęcony czas pomogła w przygotowaniu i przeprowadzeniu Oazowych rekolekcji J

 

        Więcej informacji o rekolekcjach Oazowych i zdjęcia z OMDB w Sarnakach można znaleźć tutaj:

www.facebook.com/oaza.drohiczyn/posts/1904956139792136