Zakończenie peregrynacji w Kózkach

 

            30 lipca w Kózkach zakończyła się peregrynacja Figury Matki Bożej Fatimskiej i Obrazu Jezusa Miłosiernego. Tego dnia mieszkańcy Kózek zgromadzili się na rozdrożu dróg w Kózkach przy krzyżu na Eucharystii. Mszę św. sprawował i kazanie wygłosił ks. Grzegorz Zasłonka.

            Zgromadzeni wokół polowego ołtarza mieszkańcy Kózek dziękowali Bogu za czas nawiedzenia i prosili o potrzebne łaski i o owoce spotkania z  Jezusem i Maryją. Na Mszy obecni byli również mieszkańcy Bużki, którzy po Eucharystii zabrali Figurę i Obraz do swojej miejscowości.

            Czas nawiedzenia Maryi i Jezusa w znakach Figury i Obrazu, był dla każdego mieszkańca czasem szczególnym. Trudno wyrazić w słowach te uczucia, radość i płynące z wiary przeżycia. Najlepszym podsumowaniem tego czasu niech będą słowa pożegnania, jednej z mieszkanek, Jezusa i Maryi ubrane w słowa wiersza.

 

„POŻEGNANIE”

 

Matko Fatimska i Jezu Miłosierny

Wędrowaliście wśród nas dniami i nocami.

Tyle dni przebywaliście z nami

Przynosiłaś nam Matko swojego Syna jak kiedyś w Betlejem

Sprawiłaś nam radość i wielką nadzieję.

Udziel łask rodzinom i kto się do Ciebie ucieka

I Twojego Miłosierdzia bardzo czeka.

Odchodzisz od nas Matko ukochana

Szybko minęły chwile spotkania

Nigdy nie opuszczaj nas Fatimska Pani

U Swojego Syna wstawiaj się za nami.

Dziękujemy za Twe łaski nieprzebrane

I Matczyne serce ukochane.

Słów nie znajdujemy za podziękowanie

Niech tylko radość w sercu pozostanie.

Bo cóż Ci damy oprócz miłości,

Jesteśmy grzeszni i tacy prości.

Żegnając Cię Matko razem z Synem Twoim

Prosimy o błogosławieństwo, o zgodę i miłość

W naszych rodzinach i wszystkich mieszkańców.

Weź wszystkie serca nasze utęsknione

Weź je o Matko pod Twoją obronę.

Byś Swego Syna dla nas ubłagała

A tu na ziemi nas wszystkich kochała.