MATKO BOŻA SIEWNA – WSTAWIAJ SIĘ ZA NAMI

 

      W polskiej tradycji ludowej Matka Boża, której pamiątkę narodzenia wczoraj obchodziliśmy, jest postrzegana jako patronka jesiennych siewów i powszechnie nazwana jest Siewną.

    Zgodnie z tradycją 8 września w naszej parafii podczas każdej Mszy Świętej księża błogosławili ziarno przeznaczone na siew. W modlitwie błogosławieństwa prosiliśmy: „ Boże, Ty sprawiasz, że wszystkie nasiona wpadłszy w ziemię obumierają, aby wydać plony, które dają radość siewcy i chleb głodnemu. Prosimy Cię, pobłogosław te ziarna i inne nasiona, zachowaj je przed gradem, powodzią, suszą i wszelką szkodą, a ziemię użyźniaj rosą z nieba, aby rośliny z nich wyrosłe wydały obfite plony. Spraw też, abyśmy za przykładem Najświętszej Maryi Panny, która słuchała słowa Twojego i strzegła owocnie w sercu, przynosili plon stokrotny przez naszą wytrwałość w pełnieniu Twojej woli. Udziel nam tego przez zasługi Najświętszej Dziewicy, której narodziny dziś obchodzimy”. W dzień Narodzenia Najświętszej Maryi Panny polecajmy Bogu naszych rolników i ich ciężką pracę, a także za przykładem św. Józefa zaprośmy Maryję wraz z Jej Synem do naszego życia, polecając siebie oraz nasze rodziny Jej opiece.