NIEDZIELA MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU

 

         „Boże nieskończonego miłosierdzia, błogosław naszej Ojczyźnie w roku Narodowego Kongresu Trzeźwości. Wspieraj wszystkie wysiłki w dążeniu ku trzeźwości Polaków, aby z Twoją pomocą przyniosły dobre i trwałe owoce. Spraw, by troska Kościoła, władz państwowych i samorządowych, a także troska rodziców, wychowawców, pracowników mediów i wszystkich ludzi dobrej woli zaowocowała abstynencją dzieci i młodzieży, cnotą trzeźwości dorosłych Polaków oraz odzyskiwaniem wolności przez tych, którzy popadli w uzależnienia. Maryjo, Królowo Polski, zawierzamy Ci sprawę trzeźwości i odnowy moralnej naszego Narodu. Amen”

Modlitwa kongresowa

      Wczoraj 24 września zakończył się Narodowy Kongres Trzeźwości. W związku z tym w wielu parafiach wspólnoty modliły się o owoce kongresu tzn. o trzeźwość narodu Polskiego.

       W naszej parafii rozpoczęliśmy modlitwę o Trzeźwość Narodu od wystawienia Najświętszego Sakramentu o godzinie 15. Następnie modliliśmy się Koronką do Bożego Miłosierdzia przeplataną rozważaniami zaczerpniętymi z „Dzienniczka” św. siostry Faustyny Kowalskiej. Był czas adoracji w ciszy. Następnie polecaliśmy sprawę trzeźwości narodu poprzez różaniec. Po zakończeniu którego adoracja prowadzona przez ks. proboszcz Andrzej Jakubowicz miała formę przeplatania śpiewu i rozważań związanych z tematyką trzeźwości. Modlitewne czuwanie zakończyliśmy Eucharystią.

      Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli modlitewne czuwanie swoją obecnością i modlitwą. Mamy nadzieję, ze nasze dzieło, w którym uczestniczyliśmy będzie procentowało w naszych rodzinach, parafii i całej Ojczyźnie.