KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO – WSTAWIAJ SIĘ ZA NAMI

W pierwszą niedzielę (tj. 1 października) na Mszy świętej dla dzieci (11;30) w naszej świątyni parafialnej odbyło się poświęcenie różańców dla dzieci, które uroczyście rozpoczęły przygotowania do sakramentu spowiedzi i przyjęcia po raz pierwszy do swego dziecięcego serca Pana Jezusa pod postacią chleba.

Podczas Eucharystii po Komunii świętej ks. proboszcz Andrzej Jakubowicz pobłogosławił różańce, które następnie wraz z ks. Grzegorzem wręczał rodzicom dzieci przygotowującym się do Pierwszej Komunii świętej. Rodzice zaś przekazali różańce dzieciom. Symbol przekazania różańca wskazuje na ważną rolę rodziców w przygotowaniu dzieci do pełnego uczestnictwa w Eucharystii. To jest powołanie i zadanie rodziców, aby rozwijać i umacniać wiarę swych dzieci.

Jako przygotowanie do Komunii dzieci wraz z rodzicami będą prowadziły w wyznaczonych dniach października różaniec, aby w ten sposób zawierzać swe życie Bogu przez wstawiennictwo Maryi i dobrze przygotować się do spowiedzi i I Komunii świętej.

Cały różaniec w naszej parafii jest odmawiany codziennie po Mszy świętej wieczorowe (17). W niedziele zaś po Mszy świętej dla dzieci (11;30), odmawiana jest tylko dziesiątka. Zapraszamy wszystkich do udziału w nabożeństwie Różańcowym, aby w ten sposób upraszam potrzebne łaski przez wstawiennictwo naszej Niebieskiej Matki Maryi.

Zapraszamy do fotorelacji.