RÓŻANIEC DO GRANIC

     7 października, we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, w całej Polsce wierni modlili się, w intencji Ojczyzny, na różańcu na granicach Polski.

    Nasza wspólnota parafialna włączyła się w to dzieło. Po porannej Eucharystii, grupa pielgrzymów pod przewodnictwem Księży: Piotra i Grzegorza udała się do pobliskich Serpelic do tzw. kościoła stacyjnego. Podczas pokonywania 15 km odcinka pielgrzymi odmówili 4 części różańca i poprzez modlitwę i śpiew omodlili sprawy Ojczyzny, parafii i swoich rodzin. Po dotarciu do Serpelic pielgrzymi włączyli się w program przygotowany przez organizatorów. Uczestniczyli w Eucharystii, modlitwach i  uroczystym różańcu.

    Na Mszy św. i uroczystościach dało się zauważyć wielu naszych parafian, którzy włączyli się w to duchowe i szlachetne dzieło. Naszą wspólnotę, w tej duchowej inicjatywie w Serpelicach, reprezentował proboszcz i dziekan Sarnacki ksiądz Andrzej Jakubowicz.

    W łączności duchowej z Polakami zgromadzonymi na graniach Ojczyzny w naszej parafii o godzinie 14 rozpoczął się różaniec w kościele parafialnym i kaplicach (Lipno i Mierzwice). Wśród licznie zgromadzonych ludzi przeważały osoby, które nie mogły udać się do Serpelic. Po odmówieniu 4 części różańca, modlitewne czuwanie zakończyliśmy Eucharystią.

   Ufamy, że dzieło modlitewne, której byliśmy częścią będzie owocowało w naszej Ojczyźnie, wspólnocie parafialnej i rodzinach.

  Królowo różańca świętego, módl się za nami!