WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE

       Listopad to czas, kiedy w sposób szczególny polecamy Miłosierdziu Bożemu naszych bliskich zmarłych. Wynika to z naszej miłości i wdzięczności. Możemy pomóc naszym zmarłym na wiele sposobów: Eucharystia, modlitwa różańcowa, Koronka do Bożego Miłosierdzia, wypominki czy odpust zupełny bądź cząstkowy. 

     W dniach od 1 do 8 listopada za nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych możemy uzyskać odpust zupełny, bądź cząstkowy pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, modlitwa w intencjach polecanych przez Ojca Świętego, przyjęci Komunii świętej), który możemy ofiarować za osobę zmarłą. Odpustu nie możemy ofiarować za osobę żyjącą! W tych dniach po Mszy świętej wieczorowej procesja na cmentarz i różaniec w intencji zmarłych. 

  Od 9 listopada przed Mszą świętą wieczorową (od 16;30) różaniec wraz z wypominkami za zmarłych polecanych na kartach wypominkowych.

     W intencji wszystkich naszych zmarłych potrzebujących modlitwy: Wieczny odpoczynek, racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. AMEN