Zakończenie nabożeństwa Różańcowego

            We wtorek 31 października zakończyło się w naszej wspólnocie parafialnej Nabożeństwo różańcowe. W tym roku podczas „Różańca” modliliśmy się w sposób szczególny za dzieci przygotowujące się do I Komunii i młodzież do bierzmowania. Przy  tej okazji podczas czytanki, poznawaliśmy osobę św. Brata Alberta, patrona kończącego się już roku liturgicznego.

            Był to szczególny czas kiedy poprzez różaniec polecaliśmy przez wstawiennictwo Maryi nasze sprawy osobiste i wspólnotowe. Nabożeństwa różańcowe w tym roku prowadziły poszczególne grupy i stowarzyszenia działające w naszej wspólnocie parafialnej. Różaniec prowadzili również: dzieci wraz z rodzicami przygotowującymi się do I Komunii świętej i młodzieży przygotowującej się do bierzmowania.

            Najmłodsi podczas różańca zbierali obrazki zawierające historie objawień Matki Bożej w Fatimie. Najpilniejsi uczestnicy nabożeństwa różańcowego zostali nagrodzeni na zakończenie „Różańca” upominkami.

            Dziękujemy wszystkim za wspólną modlitwę. Królowo Różańca świętego – Módl się za nami!