Intencje Mszy Świętych 6.11.- 12.11. 2017

DZIEŃ GODZ. INTENCJE
 

Pon.

6/11

7.00 + Marianny Semeniuk

+ Teresy (2r)

+Józefa Jędruszuka (7 dz)

17.00 + Marka Nowosielskiego

+ Dusze Czyśćcowe

+ Wypominkowa – Hołowczyce, Kol. Hołowczyce

 

Wt.

7/17

7.00 + Jarosława Tomaszuka

+ Jarosława Tomaszuka

17.00 + Stanisława, Marianny, Janiny z rodz. Szewczuków, Grzędzińskich, Bobryków

+ Jana, Heleny, Franciszka zm. z rodz. Hryniewskich, Hawryluków, Jadczuków, Kurowskich

+ Wypominkowa – Chybów, Kol. Płosków

 

Śr.

8/11

 

7.00 + Jana, Rozalii, Stanisława, Andrzeja, zm. z rodz. Jadczuków, Wawryniuków

+ Ireny, rodziców, rodzeństwo , Zygmunta

+Marii, Krystyny, Danieli, Mirosławy, Henryka, Eugeniusza, Ryszarda, Bogdana, Jana

17.00 + Józefa, Stanisławy Gregorczuk

+ Wypominkowa – Franopol

 

Czw.

8/11

 

7.00 + Michała Miłka

Dz-bł do Matki Bożej o powrót do zdrowia dla Teresy

17.00

 

+ Zm. z rodz. Świderskich, Grzywaczów, Zacharczuków

+ Witolda

 

Pt.

10/11

7.00 + Andrzeja Źrałki

+ Jadwigi Chybowskiej (4r)

+ Franciszka Hryniewskiego (30 dz.)

17.00 + Henryka Świderskiego (3r)

+ Marianny, Jana Mazuruk, zm. z całej rodz.  i dusze w czyśćcu cierpiące

 

Sob.

11/11

7.00

 

Dz-bł w 18 r. ur. Karoliny Domańskiej

+ Franciszka

10.00 ZA OJCZYZNĘ
17.00

 

+Marianny, Kazimierza

+ Zm. z rodz. Hackiewiczów, Niedźwiedziuków, Jakubowskich, Zalewskich

 

Niedz.

12/11

 

8.30 + Stanisławy, Mieczysława, Leokadii, Longina

+ Bogdana Żabickiego

10.00 ZA PARAFIAN
11.30 Dz-bł  w rocz. ślubu Izabeli i Marka i w rocz. Chrztu Ali

+Rodziców i braci

17.00 Dz-bł w 50 r. ślubu Janiny i Mariana Folwarskich