Oblężenie Jasnej Góry

        Wielu było zaproszonych, skorzystali nieliczni i się nie zawiedli. 4 listopada b. r. odbyło się męskie Oblężenie Jasnej Góry. Mężczyźni zawitali do tronu Matki i Królowej. Podczas uroczystości Sarnaki reprezentowała 20 osobowa grupa – reprezentanci męskiej części rodziny parafialnej. Głównie byli to ojcowie dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej i sakramentu bierzmowania. Opiekę duszpasterską sprawował ksiądz Piotr Pędzich.

        Podczas uroczystości w Częstochowie wysłuchaliśmy konferencji, byliśmy na obiedzie w domu rekolekcyjnym u sióstr zakonnych, uczestniczyliśmy we Mszy Świętej którą sprawował ks. bp. Marek Mendyk, biskup pomocniczy diecezji legnickiej.

       Liczba przybyłych mężczyzn w tej pierwszej pielgrzymce do Tronu Matki, przerosła oczekiwania organizatorów. Trzeba więc było poszerzać miejsca na konferencje, a w efekcie przenieść miejsce sprawowania Eucharystii z bazyliki na plac przed wałami. Szacuje się, że było około 6 tysięcy mężczyzn.

   Czas poświęcony na konferencje rozpoczął ksiądz arcybiskup Zbigniew Stankiewicz z Rygi, pięknym świadectwem swego życia. Kolejnymi prelegentami byli: Pan Mieczysław Guzewicz, doktor habilitowany teologii biblijnej i pastoralnej, autor książek o tematyce rodziny i małżeństwa. Pan Jacek Pulikowski nauczyciel akademicki, specjalista w pokonywaniu kryzysów małżeńskich, budowaniu relacji rodzinnych, czy postaw rodzicielskich. Pan Stanisław Sławiński pedagog, doktor nauk humanistycznych. Pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych.

    Tematyka konferencji skupiona była na mężczyźnie, na każdym aspekcie bycia mężczyzną. Kryzys rodziny, małżeństwa, kościoła, państwa zawsze spowodowany jest kryzysem męskości. To on powoduje, że tworzy się miejsce dla ideologii chorych, sprzecznych z pierwotnym planem Stwórcy. Takie trendy widzimy już od rewolucji francuskiej. Bóg w pierwotnym swoim zamyśle stworzył nas jako mężczyznę i kobietę, dał nam ziemie w posiadanie, byśmy czynili ją sobie poddaną i rozmnażali się by ją zaludnić. Księga Rodzaju podaje 16 błogosławieństw, które towarzyszą żyjącym zgodnie z Bożym planem. Dlaczego dziś człowiek cierpi? A dlatego, że odszedł od Chrystusa. Lekarstwem na wszelkie kryzysy w rodzinie, małżeństwie, kraju jest powrót do Ewangelii. Mężczyzna został stworzony do obróbki świata. Ma zbudować dom, zadbać o posiłek, bezpieczeństwo żony i dzieci. Kobieta jest tą która dzięki łatwości nawiązywania relacji, ma uczyć mężczyznę miłości. Żyjemy po to by się zbawić a nie zabawić. Małżeństwo, rodzina ma być drogą do świętości. Odpowiedzialność spoczywa na mężczyźnie, który ma być w pełni świadomy swoich obowiązków i ma tak je spełniać, by kobieta czuła się kochana i szczęśliwa. Prawdziwy mężczyzna potrafi pójść przed tabernakulum, paść na kolana i o wszystkim rozmawiać z Bogiem jak facet z facetem. Podporządkowanie życia rodzinie to droga do świętości.

      Piękny czas dane było nam przeżyć u Tronu Matki. Niech to co zostało tam zaszczepione w sercach mężczyzn owocuje w rodzinach i naszej parafii.

      Polecamy odsłuchanie konferencji wygłoszonych podczas tego pielgrzymowania.

 

https://www.youtube.com/watch?v=oZcBrHvGguQ

 

   W 2018 roku pielgrzymka mężczyzn będzie miała miejsce 23 czerwca, warto już zarezerwować ten dzień.

p. Mariusz Dudziuk.