NOWENNA PIELGRZYMKOWA

 

Sarnaki-Serpelice

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

2017-2018 rok św. Stanisława Kostki z Rostkowa patrona dzieci i młodzieży – uroczystość 18 września.

 

„Święty Stanisławie Kostko

Przyjacielu z lat dziecinnych

Z sercem wciąż niewinnym

Światem nie zmąconym

W mądrości ogromny

Stąpaj przy mnie dnia każdego

By ustrzec mnie od złego

Tam on – gdzie ja

Każdego dnia”.

 

Ks. proboszcz Andrzej Jakubowicz w naszej parafii w kościele p. w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika ogłosił wiernym nowennę przez 9-miesięcy do świętego Stanisława Kostki jako pielgrzymkę każdego miesiąca do różnych kościołów. Pierwsza odbyła się 27 stycznia 2018 r.

Po porannej Mszy świętej z Bożym błogosławieństwem z naszego kościoła z ks. Grzegorzem wyruszyliśmy do Serpelic do kościoła świętych Apostołów Piotra i Pawła w Serpelicach.

 

„ Z Tobą za rękę Panie

Szybko – powoli

W jasności i udrękę

Na wszystko co boli

Z Tobą pod niebem

Jesteś mi Jesteś

Ze mną dni siedem”.

 

Pielgrzymka przepełniona była pieśniami, modlitwami, rozważaniami i modlitwą różańcową. Wśród pielgrzymów panowała radość modlących się przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki.

 

 

„imię św. Stanisława Kostki

Na chrzcie dostałam

Abym przez całe życie ciebie kochała.

Bo każdy  człowiek ochrzczony

Wie kto jest jego patronem”.

 

Po dojściu do Serpelic w kościele ks. Grzegorz odprawił Mszę świętą za szczęśliwą pielgrzymkę i powrót do domu pod opieką Matki Najświętszej.

 

„Otocz pomocą Matko swe dzieci

Wspieraj na każdy dzień

Promień twej łaski niech nam zaświeci

Smutku rozprosz cień”.

 

 

Serdecznie dziękujemy ks. proboszczowi Andrzejowi Jakubowiczowi za zorganizowanie pielgrzymki, a ks. Grzegorzowi za trud, poświęcenie, wspólne modlitwy i rozważania. Czekając na dalsze drogi pielgrzymowania.

 

„Idąc w ciszy spokoju

Między nami tajemna nić

Jaka jasność drąży w sercu po brzegi

I znowu chce się żyć.

 

Biały anioł wędruje wśród nas

Serce jasne łzy suszy

Rzuca z garści łaską wśród nas

I znowu chce się żyć.

 

Wszyscy nućmy Bogu pieśń

Bo w sercu, już jasno jak kiedyś

Z matką najświętszą i jej synem

I znowu chce się żyć”.

 

Stanisława Jędrzejuk.