Komunikat o śmierci i pogrzebie śp. ks. prał. Zdzisława Jana Borkowskiego

Kuria Diecezjalna w Drohiczynie powiadamia, że dnia 12 marca 2018 r. w wieku 81 lat odszedł do Domu Ojca ks. prał. Zdzisław Jan Borkowski.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 17 marca (sobota) 2018 r. w następującym porządku:

– godz. 11:00 – wyprowadzenie z domu w Zaolszynie,

– godz. 12:00 – Msza św. pogrzebowa w kościele parafialnym w Zembrach,

– po Eucharystii doczesne szczątki śp. Zmarłego Kapłana zostaną pochowane na cmentarzu parafialnym w Zembrach.

 

Ks. Zdzisław Jan Borkowski urodził się 31 marca 1937 r. w Zaolszynie. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Mikłusach (1944-1949) oraz w Życzynie (1949-1950). Ukończył Gimnazjum w Siedlcach (1950-1954). W 1955 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Święcenia diakońskie przyjął w Siedlcach 11 czerwca 1960 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w Siedlcach 27 maja 1961 r. z rąk ks. bp. Ignacego Świrskiego. Mocą Bulli Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus” został inkardynowany do Diecezji Drohiczyńskiej.

Kapłańską drogę śp. ks. Zdzisława wypełniały wikariaty w parafiach: Uhrusk (1961-1962), Domanice (1962-1966), Kosów Lacki (1966-1968), Biała Podlaska-Narodzenia NMP (1968-1970), Siedlce- św. Stanisława (1970-1971). W latach 1971-1973 pełnił funkcję prokuratora Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Natomiast w latach 1972-1973 był administratorem domów diecezjalnych w Siedlcach. W Górkach pełnił urząd administratora parafii (1973-1986). Urząd proboszcza pełnił w parafii Sarnaki (1986-2003). W roku 2003 przeszedł na emeryturę.  Od 2011 r. mieszkał w Zaolszynie.

W diecezji piastował następujące urzędy i funkcje: wice dziekan Dekanatu Łosickiego Diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej (1974-1986), dziekan Dekanatu Sarnackiego (1992-2003), członek Diecezjalnej Rady Gospodarczej (1993), członek Rady Kapłańskiej (1993-1998), członek Komisji ds. administracyjno-sponsoringowych Diecezjalnego Komitetu Organizacji Pielgrzymki Jana Pawła II w Drohiczynie (1998-10.06.1999).

Za swoją posługę i postawę kapłańską otrzymał następujące tytuły i odznaczenia: kanonik honorowy Drohiczyńskiej Kapituły Katedralnej (1993), kanonik gremialny Drohiczyńskiej Kapituły Katedralnej (1997), kapelan Jego Świątobliwości (2003), Krzyż Papieski Diecezji Drohiczyńskiej (2010).

Zachęcamy wszystkich Kapłanów i Wiernych do uczestnictwa w pogrzebie. Wdzięczni Panu Bogu za kapłańską posługę śp. Księdza Zdzisława błagajmy o Boże Miłosierdzie dla Niego i o nowe powołania kapłańskie.

 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie!

ks. Marcin Gołębiewski
Rzecznik prasowy Diecezji Drohiczyńskiej

źródło: http://drohiczynska.pl/aktualnosci/komunikat-o-smierci-i-pogrzebie-sp-ks-pral-zdzislawa-jana-borkowskiego/